program poleć znajomego

Komentarze

Transkrypt

program poleć znajomego
PROGRAM POLEĆ ZNAJOMEGO
1.
POLEĆ
ZNAJOMEGO
polega
na
zarekomendowaniu
osoby
niebędącej
Pracownikiem
IT CONNECT na stanowisko, w ramach prowadzonych projektów rekrutacyjnych.
2.
Nagroda za rekomendację wynosi 500 zł brutto i zostanie wypłacona Pracownikowi (Polecającemu)
z pierwszą wypłatą po przebytym okresie próbnym osoby poleconej (przepracowane pełne 3 miesiące
przy każdej formie współpracy).
3.
Rekomendacji może dokonać każdy Pracownik zatrudniony w IT CONNECT bez względu
na formę współpracy.
4.
Rekomendacji dokonuje się poprzez wysłanie polecanego CV na adres [email protected]
z zaznaczeniem w tytule „Program POLEĆ ZNAJOMEGO”.
5.
Pod uwagę są brane jedynie CV osób rekomendowanych, których nie ma w bazie rekrutacyjnej
IT CONNECT na dzień przesłania do nas maila z rekomendacją.
6.
Liczy
się
data
otrzymania
maila
na
skrzynkę
[email protected]
Decyduje kolejność zgłoszeń – tylko osoba, która jako pierwsza przesłała CV osoby rekomendowanej,
jest brana pod uwagę przy wypłacie nagrody, jeśli spełniła wszystkie wyżej wymienione kryteria.
7.
Nie
można
rekomendować
osoby
obecnie
zatrudnionej
w
IT
CONNECT
Sp.
z
o.o.,
lub byłego Pracownika tejże firmy.
8.
Aktualne oferty pracy dostępne są na stronie: http://itconnect.pl
9.
Każdy rekomendowany kandydat przechodzi proces rekrutacyjny zgodnie z wymogami danego
stanowiska.
10. Osoba zgłaszana (polecana) nie może być w relacjach rodzinnych z osobą polecającą
w
HR
przypadku,
gdy
odpowiada
miałaby
za
zaistnieć
weryfikację,
między
czy
nimi
bezpośrednia
nie
występuje
zależność
konflikt
służbowa.
interesów.
11. Nagrody nie otrzymują: osoby zatrudnione w Dziale Personalnym, a także osoba mająca decydujący
wpływ na efekt procesu rekrutacyjnego. W szczególności bezpośredni przełożony, do którego działu
jest prowadzona rekrutacja.
12. Nagroda
nie
będzie
wypłacona
w
przypadku,
gdy
Polecający
rozstanie
się
z
firmą,
zanim nabędzie prawo do wypłaty nagrody.
Adres biura: Al Jana Pawła II 23 pok. 222 00-854 Warszawa, Polska. Siedziba spółki: Marszałkowska 80, Warszawa 00-517, Polska.
Tel./Fax: +48 22 653 85 92
Mail: [email protected]
WWW: www.itconnect.pl

Podobne dokumenty