Pododdział Położniczy III

Komentarze

Transkrypt

Pododdział Położniczy III
GINEl(oloGrczNo - PoŁożNIeY szPrTAL xLINIczNY uNIWERSYTETu MEDYCZNEGo tM. K. MARctilKoWsKIEGo W PozNAt{Iu
ul. Polna 33,
@
-
535
Paznań
W PODODDZIALE POŁOŻNICZYM III
Oddział sprawuje opiekę nad kobietami po porodzie.
profil działalności:
.
.
.
opieka nad kobietą w połogu - połóg flzjologiczny
opieka nad kobietą z powikłaniami połogowymi
opieka na noworodkiem zdrowym po porodzie

Podobne dokumenty