Elektroniczny odstraszacz kotów i psów

Komentarze

Transkrypt

Elektroniczny odstraszacz kotów i psów
Elektroniczny odstraszacz kotów i psów.
Nr zam. 620109
Wygodne urządzenie przenośne, efektywnie odstraszające koty, psy, zające.
Łatwa instalacja w wybranym miejscu, bez konieczności stosowania dodatkowego zasilania.
Odporne na zmiany pogody (zaleca się odłączenie modułu głównego podczas burzy).
Dźwięk emitowany przez urządzenie nie jest słyszalny dla ludzi.
Zastosowanie:
- w pobliżu zbiorników wodnych.
- w pobliżu rabatek kwiatowych
- w ogrodach itp.
moduł główny
obudowa
zasięg
Instalacja.
• Wyjmij moduł główny z obudowy, przekręcając delikatnie zapadkę.
• Otwórz pojemnik baterii na tylniej stronie modułu głównego i włóż jedną baterię 9V.
• Umieść moduł ponownie w obudowie. Przy użyciu śruby przymocuj słupek do obudowy.
Wetknij słupek w ziemię w taki sposób , aby moduł główny znajdował się na wysokości 3040cm lub przymocuj obudowę do ściany na wysokości 30-90cm.
• Ustaw przełącznik na ON. Wbudowana czerwona dioda LED na soczewce zapali się po ok.
30 sekundach, sygnalizując rozpoczęcie emisji dźwięku.
• Pozostaw urządzenie włączone przez około 24 godzin.
Wymiana baterii jest konieczna, gdy czerwona dioda nie świeci się. Wyłącz urządzenie i
powtórz dwa pierwsze punktu instalacji.
Środki ostrożności:
• Wyłącz urządzenie, jeżeli w chronionej strefie znajdują się zwierzęta domowe.
• Nie zanurzaj urządzenia w wodzie, ani innych cieczach.
• Nie zmieniaj urządzenia.
• Czujnik ruchu włącza urządzenie, po zarejestrowaniu ruchu ciepłego ciała.
• Dbaj o prawidłowy stan soczewki (czyść ją zwilżoną chustką).
Dane techniczne:
Wymiary
Ciężar
Zasilanie
Prąd trybu Stand by
Czas aktywacji
Czas rozgrzania
Częstotliwość:
Zasięg
: 114 x 88 x 60cm
: 180g (moduł główny + obudowa).
: 1 x 9V
: 0,16mA
: ok. 25 sekund
: ok. 30 sekund
: 23000Hz
: kąt 70º, odległość ok. 9m

Podobne dokumenty