Program zajęć: Program kursu Szkoły Giełdowej realizowany jest w

Komentarze

Transkrypt

Program zajęć: Program kursu Szkoły Giełdowej realizowany jest w
Program zajęć:
Program kursu Szkoły Giełdowej realizowany jest w trakcie pięciu wykładów i obejmuje łącznie
14 godzin. W kursie może wziąć udział każdy, kto jest zainteresowany zdobywaniem wiedzy dotyczącej
rynku kapitałowego, sposobów inwestowania i zasad rządzących rynkiem papierów wartościowych.
Zajęcia prowadzą specjaliści z zakresu rynku kapitałowego, wykładowcy akademiccy oraz pracownicy
instytucji rynku giełdowego.
1. Rynek kapitałowy i instrumenty finansowe (3 godziny), w tym m.in.:
• Pojęcia wstępne
• Rynek kapitałowy
• Instrumenty finansowe notowane na giełdzie
• Instytucje zbiorowego inwestowania
2. Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (3 godziny), w tym m.in.:
• Rynek giełdowy
• Systemy notowań
• Rodzaje zleceń
• Harmonogram sesji
• Nadzór nad sesją
3. Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę (2 godziny), w tym m.in.:
• Podstawowe pojęcia rynku finansowego
• Wzrost gospodarczy i polityka gospodarcza
• Wpływ gospodarki na rynek finansowy
• Analiza fundamentalna – otoczenie przedsiębiorstwa
4. Wybór i ocena spółki (3 godziny), w tym m.in.:
• Sprawozdania finansowe spółek
• Wskaźniki rynkowe
• Analiza fundamentalna
• Jak korzystać z informacji
5. Analiza techniczna, finanse behawioralne i zasady zarządzania portfelem instrumentów
finansowych (3 godziny), w tym m.in.:
• Pojęcie portfela inwestycyjnego
• Najważniejsze metody podejmowania decyzji inwestycyjnych
• Analiza techniczna
• Trendy rynkowe

Podobne dokumenty