Instrukcja instalacji aktywnych barier podczerwieni

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja instalacji aktywnych barier podczerwieni
ul. Płomyka 2
02-490 Warszawa
tel. (22) 863-63-53
INSTRUKCJA INSTALACJI AKTYWNYCH
BARIER PODCZERWIENI
PE-30T (zasięg na zewnątrz 30m)
PE-60T (zasięg na zewnątrz 60m)
1. OPIS
2. Pokrycie oraz regulacja zasięgu
3. Wskazówki dla instalatora
4. Okablowanie miejsca instalacji.
Długość przewodu zasilającego
Model
PE 30
Napięcie
Przewód
Ø0,65 mm
Ø1,0 mm
Ø1,3 mm
PE 60
12V
24V
12V
24V
250m
1750m
227m
1577m
591m
4136m
536m
3727m
813m
5833m
756m
5256m
Przed zamontowaniem bariery należy sprawdzić wytrzymałość ściany lub masztu.
5. Montaż.
Odkręcić śrubę blokującą
i zdjąć osłonę
Zestaw montażowy umożliwia
montaż na słupkach o średnicy
38÷42.7mm. Możliwy jest
również montaż dwustronny
na tej samej wysokości.
Odkręcić śrubę trzymającą
metalowy uchwyt i przymocować go do ściany lub
do masztu
6. Podłączenie urządzeń.
Jeśli chcemy, aby zaciski
alarmowe były normalnie
otwarte to należy 3 przełącznik skierować w dół
7. Ustawianie częstotliwości kanałów
Istnieje możliwość wyboru częstotliwościpracy wiązek
podczerwieni. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, kiedy
kilka barier pracuje blisko siebie. Aby bariera poprawnie
pracowała, nadajnik i odbiornik musi być ustawiony na ten
kanał.
W przypadku instalacji dwóch barier jedna nad drugą, należy
ustawić na nich kanały 1 i 3.
W przypadku montażu kilku barier w jednej linii należy
skierować wiązki w kierunkach naprzemiennych.
Jeśli instalujemy bariery w jednej linii na dwóch poziomach,
należy wykonać instalację zgodnie z rysunkiem.
W przypadku użycia wielu barier w celu ochrony obszaru zamkniętego, należy instalować je tak, jak na rysunku
poniżej:
8. Regulacja układu optycznego
Na skutek zmian środowiskowych (temperatura, wilgotność, starzenie się elementów) zapas czułości odbiornika
w stosunku do siły odbieranego sygnału może ulegać znacznym zmianom. Z tego względu niezmiernie ważną
rzeczą dla stabilnej pracy bariery jest dokładne wyregulowanie układów optycznych nadajnika i odbiornika.
Regulację przeprowadza się w sposób następujący:
1. Zainstalować barierę mechanicznie i elektrycznie, podłączyć zasilanie.
2. Trzymając za dolną krawędź układu optycznego zgrubnie skierować
nadajnik w stronę odbiornika; następnie w taki sam sposób skierować
odbiornik w stronę nadajnika – w chwili uchwycenia wiązki przez
odbiornik buzzer odbiornika zacznie wydawać dźwięk, którego
natężenie będzie proporcjonalne do siły sygnału. Równocześnie poziom
sygnału jest wskazywany przez diodę „SENSITIVITY”- przy słabym
poziomie sygnału dioda wolno miga, przy silniejszym miga szybciej,
przy prawidłowym powinna zgasnąć całkowicie.
3. W celu precyzyjnego wyregulowania wiązek należy posłużyć się
celownikiem optycznym oraz dwoma czarnymi pokrętłami
znajdującymi się w dolnej części układu optycznego
.
4. Ostateczną, precyzyjną regulację wiązek należy przeprowadzić przy
użyciu woltomierza. Multimetr ustawiony na zakres 5 V należy podłączyć
do styków oznaczonych „monitor” na odbiorniku. Regulując wiązki należy
dążyć do uzyskania możliwie największego napięcia. W celu sprawdzenia
poprawności regulacji należy zasłonić ręką soczewkę górnej, a następnie
dolnej wiązki – w obu przypadkach napięcie wskazywane przez
woltomierz powinno być takie same.
5. Po ostatecznym zakończeniu regulacji, należy wyłączyć buzzer i diody
LED przełączając mikrowyłączniki zgodnie z rysunkiem.
9. Regulacja czasu przecięcia wiązki
W celu uniknięcia fałszywych alarmów pochodzących np. od
przelatujących ptaków lub opadających liści, bariera reaguje
alarmem dopiero wtedy, kiedy wiązki zostaną przecięte na
pewien określony czas. Czas ten można ustawić za pomocą
mikrowyłączników w odbiorniku. Czas przecięcia wiązek jest
ściśle związany z prędkością i wielkością poruszającego się
obiektu – obiekt poruszający się szybciej nie zostanie wykryty.
10. Test działania
Po zainstalowaniu bariery należy przeprowadzić test jej zadziałania. Po
założeniu osłony należy upewnić się, że wyłącznik sabotażowy odbiornika
jest prawidłowo zamknięty. Jeśli jest taka potrzeba, należy skorygować
ustawienie wiązek.
11. Dane techniczne i wymiary
Typ bariery
Zasięg
Zakres regulacji wiązek
Czas reakcji
Ilość częstotliwości
wiązek
Napięcie zasilania
Pobór prądu
Wyjście alarmowe
Wyjście tamper
Temperatura pracy
Masa
PE-30T
PE-60T
3 ÷ 30 m
6 ÷ 60 m
± 5° w pionie, ± 90° w
poziomie
50 ms / 100 ms / 400 ms /
700 ms
4
10 V DC ÷ 28 V DC
77 mA
85 mA
NO/NC 30 V DC / 0.3 A
NC, 30 V DC, 0.3 A
-25°C ÷ 55°C
Nadajnik/ 520g, Odbiornik/ 550g

Podobne dokumenty