QUIZ historyczny dla dzieci (od 9 lat) 1. Kto był historycznym twórcą

Komentarze

Transkrypt

QUIZ historyczny dla dzieci (od 9 lat) 1. Kto był historycznym twórcą
QUIZ historyczny dla dzieci (od 9 lat)
1.
a.
b.
c.
Kto był historycznym twórcą państwa polskiego? :
Zawisza Czarny
Jan Matejko
Mieszko I
2.
a.
b.
c.
Kim była Dąbrówka? :
średniowieczną wróżką
pisarką
księżniczką czeską, żoną Mieszka I
3.
a.
b.
c.
Z jaką legendą kojarzy Ci się ceremonia postrzyżyn? :
Legenda o smoku wawelskim
Legenda o Piaście Kołodzieju
Legenda o Św. Wojciechu
4. Rozsypanki wyrazowe :
a. wywodzili się, Pierwsi, z, polscy, Piastów, rodu, władcy
…………………………………………………………………………………….
b. kończyły się, rodziny, i, postrzyżyny, wielką, sąsiadów, dla, ucztą
…………………………………………………………………………………….
c.
osada, często, Gród, system, to, dawna, obronny, wałem,
rozbudowany,
otoczona, posiadająca
……………………………………………………………………………………..
d. obronne, najczęściej, to, kamienia, zamki, budowle, i wznoszone, z,
cegły
……………………………………………………………………………………..
5.
Wymień trzy najbardziej znane legendy związane z Gnieznem i
początkami
państwa polskiego :
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
6. Spośród wymienionych poniżej wyrazów podkreśl te, które składały się
na
uzbrojenie rycerskie :
kolczuga, dżinsy, bryczesy, hełm z przyłbicą, kirys, miecz, rewolwer,
proca, plecak,
tarcza, kopia, rękawice
7. Uzupełnij tekst, wykorzystując podane wyrazy :
Benedyktyni, klasztor, zakon
……………….. to grupa ludzi (mężczyzn lub kobiet) żyjąca według
określonych
ściśle zasad, których głównym celem jest służba Bogu.
Miejscem, które zamieszkują zakonnicy jest ……………………… .
…………………… to pierwsi zakonnicy, którzy przybyli do Polski.
8. Spośród wymienionych poniżej źródeł historycznych wybierz źródła
pisane :
mapy, roczniki, naczynia ceramiczne, kroniki, dokumenty, monety,
obrazy,
drewniane rzeźby, pamiętniki, listy, zbroja rycerska, fragmenty
budowli, pieczęcie,
fotografie
9. Wymień insygnia koronacyjne królów polskich :
…………………..,
…………………..,
……………………
10. „Szczerbiec” to :
a. wyszczerbione naczynie gliniane
b. miecz koronacyjny królów polskich
c. nazwa hełmu rycerskiego
11. Uzupełnij tekst :
Miasta w średniowieczu były otoczone ……………. obronnymi. Do miast
wchodziło się poprzez …………….. miejską, którą na noc, w celach
bezpieczeństwa ……………… . Centrum miasta mieściło się na placu zwanym
………………... . Znajdował się na nim …………………, w którym urzędowały
władze ………………… .
12. Połącz w pary wyrazy z obu kolumn, tworząc w ten sposób znane
związki
frazeologiczne:
dama
rękawicę
kruszyć
z tarczą
wyzwać
na rycerza
rzucić
kopię
wrócić
na pojedynek
pasowanie
serca
13. Wyjaśnij dlaczego zabytki podlegają ochronie.
14. Uzupełnij tekst :
ślad, archeolodzy, wykopaliska
……………………. odkrywają i badają źródła znajdujące się w ziemi.
Podczas …………….
archeolodzy szukają wszelkich …………………… życia i działalności
człowieka.
15. Na którym z wymienionych zabytków umieszczono sceny z życia Św.
Wojciecha?
a. obraz znajdujący się w Muzeum na Wawelu
b. Drzwiach Gnieźnieńskich
c. na sklepieniu Kaplicy Sykstyńskiej we Włoszech
16. Połącz daty z odpowiadającymi im ważnymi wydarzeniami :
1000r.
Bitwa pod Grunwaldem
966r.
koronacja Bolesława I Chrobrego w Gnieźnie
1410r.
Zjazd gnieźnieński
1025
chrzest Mieszka I

Podobne dokumenty