Untitled - APA Industry

Komentarze

Transkrypt

Untitled - APA Industry
 PROJEKT:
2015
BMW Landshut
NIEMCY
Uruchom ienie linii transportu odlew ów bloków silników
Opis projektu:
Projekt polegał na uruchomieniu linii, przeznaczonej do transportu bloków silników. Linia składała się z
czterech obszarów: depaletyzacja odlewów przy pomocy czterech robotów przemysłowych ABB, transport do
obszaru, w którym przeprowadzany był proces technologiczny, obszar kontroli jakości z dwoma robotami KUKA
oraz obszar paletyzacji za pomocą czterech portali i transportu pełnych palet.
Koncepcja:
programowanie robotów i optymalizacja programów;
konfiguracja sieci PROFINET;
programowanie sterowników PLC;
stworzenie wizualizacji.
Komponenty projektu:
roboty przemysłowe ABB oraz KUKA;
sterowniki Siemens S7 300;
sieć PROFINET (PROFIsafe);
kamery Siemens;
falowniki SEW Movidrive;
panele Siemens Comfort;
wyspy zaworowe FESTO.
2z2
Projekt
2014
SGM Shenyang, Wuhan Chiny
2 fabryki po 5 Stacji zrobotyzowanych 2xUBS+2xIS+RP
Opis projektu:
Projekt polegał na uruchomieniu po 5 stacji zrobotyzowanych w nowo-budowanych fabrykach Shanghai
General Motors w Shenyang i Wuhan. Pierwsze stacje powstały w Shenyang na przełomie 2013/2014 i
następnie kopia fabryki w Wuhan. Po dwie stacje do aplikacji UBS i Interior Sealing oraz jednej Rocker Panel
(panel progowy). W skład stacji wchodziło od 2 do 6 robotów FANUC. Sterowanie rozdzielone było na 2
jednostki PLC: jednostka nadrzędna S7-319F i jednostka kontolująca aplikację dozowania materiału Beckhoff.
Komponenty projektu:
•
PLC Siemens 319F-3
•
PLC Beckhoff i sieć Ethercat
•
Roboty Fanuc R30-ia
•
Sieć PROFIBUS
•
System wizyjny ISRA i VIVA
•
Jednostki kontroli temperatury materiału SINGLE
•
Wizualizacja HMI - Intouch
PROJEKT:
2014
VW Poznań
POLSKA
W DROŻEN I E SYSTEM U RTLS N A M ON TAŻU
Opis projektu:
Projekt obejmował stworzenie oprogramowania do komunikacji z system firmy Ubisens. Projekt polegał
na stworzeniu systemu do śledzenia karoserii w czasie rzeczywistym w obszarze pracy wkrętarek ręcznych EC.
Dzięki systemowi możliwe jest automatyczne wysterowanie wkrętarki po wejściu pracownika do auta bez
konieczności skanowania numeru identyfikacyjnego auta. Spowodowało to obniżenie czasu pracy pracownika i
polepszyło warunki pracy dla pracowników poprzez wyeliminowanie uciążliwego skanowania auta.
System umożliwia sprawdzenie pozycji auta na całym montażu dzięki umieszczeniu taga na dachu auta i za
pomocą specjalnych anten, wykrywających tego taga na odpowiedniej częstotliwości.
Projekt obejmował również wdrożenie kamery Cognex Insight 5411 do automatycznego skanowania Barcode na
błotniku auta.
Koncepcja:
stworzenie i wdrożenie oprogramowania do komunikacji z systemem RTLS;
stworzenie wizualizacji w środowisku WinCC do obsługi systemu;
wymiana sygnałów z systemem Ubisens, wkrętarkami EC i komputerami QRK;
uruchomienie komunikacji z systemem nadrzędnym FIS;
przeszkolenie kadry inżynierskiej z obsługi instalacji.
Komponenty projektu:
jednostka centralna Siemens S7-416F-3 PN/DP;
panel operatorski Swac;
sieć Interbus pracująca w systemie Ring;
kamera Cognex Insight 5411;
PROJEKT:
2013
VW Poznań
POLSKA
UBS - w ym iana robotów VKRC1 na VKRC4
Opis projektu:
Projekt miał na celu zmodernizowanie istniejącej stacji zrobotyzowanej dla aplikacji UBS poprzez
wymianę robotów z VKRC1 na VKRC4. Wymienione zostały również oba tory jezdne dla robotów, a także
zmodyfikowane zostały pewne elementy mechaniczne, które przystosowano do nowej instalacji.
Koncepcja:
modyfikacje elektryczne związane z podłączeniem nowych robotów;
programowanie robotów i optymalizacja programów;
konfiguracja sieci INTERBUS;
pomiary elektryczne.
Komponenty projektu:
PLC Siemens 416-2 DP;
roboty przemysłowe KUKA VKRC4 (4x KR 16-2);
tory jezdne 2x KL 250-3;
sieć INTERBUS;
system wizyjny ISRA;
silniki serwo Lenze.
PROJEKT:
2013
3M - Wrocław
POLSKA
M odernizacja linii ETCH
Opis projektu:
Modernizacja linii ETCH polegała na automatyzacji procesu przenoszenia koszyków z wkładem pomiędzy
kadziami.
Po modernizacji jest to w pełni zautomatyzowany manipulator kartezjański. Zarówno posuw poziomy jak
i pionowy odbywa się automatycznie. Nad całością czuwa sterownik SIEMENS S7-1200 zamontowany
w dodatkowej szafie sterowniczej z panelem monochromatycznym HMI 5,7” plus kolumna świetlna z sygnalizacją
stanu. Po modernizacji dostępne są trzy tryby pracy: Automatyczny, Ręczny i Ręczny serwisowy. Ponadto zostały
zaimplementowane 3 programy: trawienie, anodowanie chromowe oraz anodowanie fosforowe.
Koncepcja:
prefabrykacja szafy sterowniczej;
programowanie sterownika PLC;
stworzenie wizualizacji;
implementacja programów;
Komponenty projektu:
jednostka centralna Siemens S7-1214C;
panel operatorski Simatic HMI Panel KTP600PN 5.7'MONO;
falowniki MOVITRAC firmy SEW;
sensory optyczne Wenglor M12;
zawory elektromagnetyczne firmy Danfoss;
PROJEKT:
2013
3M - Wrocław
POLSKA
Stanow isko odm ierzania suchego lodu.
Opis projektu:
Stanowisko wyposażone jest w maszynę do produkcji suchego lodu, wagę przemysłową oraz
szafę elektryczną wraz z panelem operatorskim i sterownikiem. Celem projektu było zintegrowanie
poszczególnych urządzeń tak aby możliwe było precyzyjne odmierzenia ilości lodu. Operator ma możliwość
wprowadzenia żądanej wagi na panelu dotykowym.
Koncepcja:
prefabrykacja szafy sterowniczej;
integracja ze sobą poszczególnych urządzeń
programowanie sterownika PLC;
stworzenie wizualizacji;
Komponenty projektu:
jednostka centralna Siemens S7-1211C;
panel operatorski Simatic HMI Panel KTP400 MONO;
Waga z platformą 1500 x 1500 mm;
Sterownik TLS;
PROJEKT:
2013
Wrocław
POLSKA
Nazwa Projektu: ZooPlus Wrocław
Opis projektu:
Projekt polegał na stworzeniu systemu sterowania linią transportująco – sortującą paczki. Program na sterownik PLC został
stworzony na podstawie standardu firmy SIT z roku 2009. Ogólny algorytm odsortowania paczki polegał na:
Identyfikowaniu paczki na podstawie numeru barcode w punktach decyzyjnych przy użyciu skanerów firmy SICK.
Podczas transportowania paczki, zbieranie informacji na temat jej rozmiarów, wagi oraz zawartości. Na podstawie tych
informacji system nadrzędny wyznaczał trasę przebiegu paczki, którą program sterownika PLC realizował.
Koncepcja:
Uruchomienie komunikacji w sieci Profibus
Uruchomienie komunikacji w sieci Ethernet
Uruchomienie komunikacji w sieci AS-I
Uruchomienie komunikacji w sieci CAN
Programowanie sterowników PLC firmy SIEMENS
Uruchomienie komunikacji z systemem nadrzędnym MFC
2z2
PROJEKT:
2013
3M - Wrocław
POLSKA
Autom atic open - close system
Opis projektu:
Projekt stanowił rozszerzenie projektu realizowanego w lutym 2013. Istniejąca linia automatycznego
przenoszenia koszyków z wkładem pomiędzy kadziami dodatkowo wyposażona została w system
automatycznego otwierania i zamykania klap. Klapy zostały zamontowane na 4 kadziach z substancjami
żrącymi. W trybie ręcznym oraz serwisowym operator ma możliwość wysterowania klap z panelu
operatorskiego. Dodatkowo zamontowane zostały 3 nowe przyciski do wyboru określonych czynności (interakcji
z operatorem) w trybie automatycznym.
Koncepcja:
zmiany elektryczne w szafie sterowniczej;
programowanie sterownika PLC S7-1214C w środowisku TIA Portal V11;
zaktualizowanie wizualizacji - panel KTP600 Basic mono PN w środowisku TIA Portal V11.
Komponenty projektu:
jednostka centralna Siemens S7-1214C;
panel operatorski Simatic HMI Panel KTP600PN 5.7′MONO;
falowniki MOVITRAC firmy SEW;
sensory optyczne Wenglor M12.
PROJEKT:
2013
GRAZ
AUSTRIA
M odernizacja istniejących instalacji transportu ÖPAG Graz / W als
Opis projektu:
Współpraca z firmą Sit SteuerungsTechnik w roku 2012 zaowocowała ukończeniem szeregu projektów.
Mniejszymi z tych projektów były projekty dla dwóch austriackich centrów logistycznych, austriackiej poczty
głównej w Graz oraz w Wals (k. Salzburga). Zadanie postawione specjalistom APA Industry polegało na
modernizacji istniejących instalacji transportu kontenerów z przesyłkami pocztowymi, poprzez programową
dezaktywację fizycznie usuwanych części instalacji oraz uruchomienie nowych przenośników w celu dopasowania
systemu do potrzeb klienta. Kluczem do sukcesu w realizacji projektów była trafna analiza istniejącej instalacji
oraz właściwe zrozumienie oczekiwań klienta.
Koncepcja:
Programowanie logiki systemu z użyciem dwóch sterowników Siemens S7-400,
Programowanie rozproszonego systemu bezpieczeństwa z użyciem sterownika PILZ PSS 3006,
Programowanie falowników SEW Movitrac B,
Programowanie skanerów kodów kreskowych DataLogic serii DS2400
Obsługa wymiany danych od strony PLC z wagą przemysłową Mettler Toledo.
Rozwiązanie mechaniczne oparte zostało o przenośniki firmy VanDerLande Industry, firmy specjalizującej
się w branży transportu paczek i kontenerów
PROJEKT:
2013
Kompleksowe przygotowanie oraz
transportowego na obszarze lakierni.
VW
wdrożenie
CHINY
standardu
dla
systemu
Opis projektu:
Projekt miał na celu całkowite uruchomienie instalacji w nowopowstałej lakierni dla korporacji DPCA. Lakiernia zaprojektowana oraz
wykonana pod względem mechanicznym i elektrycznym przez firmę Eisenmann. Przygotowania projektu - od września 2008;
uruchomienie na miejscu od grudnia 2008 roku
Koncepcja:
stworzenie nowego standardu dla procesu transportowego lakierni;
przygotowanie, uruchomienie oraz nawiązanie komunikacji pomiędzy sterownikiem Schneider-Modicon a panelami firmy
Eisenmann;
uruchomienia oraz nawiązanie komunikacji z systemem elektrycznego zabezpieczenia HIMatrix pomiędzy sterownikiem
Schneider-Modicon;
komunikacja oraz wymiana sygnałów z robotami firmy ABB (linie UBS, Primer oraz Base Coat i Clear Coat);
stworzenie pełnej dokumentacji sterowania instalacją (szafy sterownicze, panele operatorskie, statusy, błędy i alarmy
wysyłane do wizualizacji).
Komponenty projektu:
jednostka centralna Schneider - Modicon TSX P57 5634M (11 grup sterownikowych);
sieć Interbus (CU) do 2-ch kontrolerów interbusowych IBY100 na jedną grupę sterownikową
(do 484 słów wejściowych / wyjściowych);
panele operatorskie Berghof firmy Eisenmann (44 główne z systemem zabezpieczeń HIMatrix oraz 10 pomocniczych);
system zabezpieczenia elektrycznego HIMatrix;
stacje czytające GIS firmy Eisenmann oraz EMS.
PROJEKT:
2013
FIAT - Kragujevac
SERBIA
Zm ieniarka kolorów Fiat
Opis projektu:
Projekt obejmował stworzenie oprogramowania do automatycznych stacji zmieniania kolorów na linii
lakierowania aut. Instalacja została zaprojektowana przez firmę Eisenmann, we współpracy z mechanikami i
elektrykami z tej firmy odbywał się proces uruchomienia instalacji. Projekt odbywał się na lakierni samochodów
Fiat 500L w Serbii, gdzie powstała nowa fabryka Fiata. Przygotowanie softwaru rozpoczęło się w lutym 2013 r. a
zakończenie prac w sierpniu 2013 r.
Koncepcja:
Stworzenie i wdrożenie oprogramowania dla 6 stacji automatycznych stacji zmiany kolorów;
Stworzenie wizualizacji w środowisku WinCC flexible do obsługi stacji;
wymiana sygnałów z systemem transportu w kabinie lakierniczej BC/CC;
przeszkolenie kadry inżynierskiej z obsługi instalacji
Komponenty projektu:
jednostka centralna Siemens S7-319F-3 PN/DP;
panel operatorski Simatic HMI Panel MP277;
sieć Profinet pracująca w systemie Ring;
regulatory ciśnienia PID Festo;
wyspy zaworowe Festo.
PROJEKT:
2013
VW Poznań
POLSKA
M odernizacja sterow ania ram pą kontrolną drzw i przesuw nych - M L5
Opis projektu:
Rampa kontrolna to stanowisko do sprawdzania siły zamykania drzwi przesuwnych, a także drzwi tylnych
skrzydełkowych (furtek) w modelach Caddy i T5.
Procedurę kontroli drzwi, wykonywanej na rampie, można streścić w kilku krokach:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Koncepcja:
Wjazd na rampę kontrolną
Skanowanie kodu kreskowego z numerem identyfikacyjnym wozu
Automatyczne ustawienie rampy na właściwej wysokości
Wykonanie kontroli drzwi
Zjazd wozu z rampy kontrolnej
Automatyczny powrót rampy do pozycji podstawowej
Usunięcie starych elementów instalacji elektrycznej, mechanicznej oraz elementów programowych z
istniejącej grupy MMI;
Prowadzenie instalacji elektrycznej do urządzeń wykonawczych z grupy MFE, oraz instalacja mechaniczna
elementów wykonawczych;
Zaprogramowanie logiki sterującej w grupie MFE.
Komponenty projektu:
Sterownik SIMATIC S7 400;
stalowa konstrukcja nośna (rampa);
2 silniki SEW wraz z enkoderami inkrementalnymi;
2 falowniki SEW Movidrive z opcją DFP21 (gateway Profibus'a) oraz DEH11B (karta enk.);
pulpit sterujący po każdej ze stron rampy;
2 bezprzewodowe skanery ręczne Cognex DM8100 - komunikacja po Ethernecie;
2 kolumny sygnalizacyjne.
2z2
PROJEKT:
2013
VW Poznań
POLSKA
Systemu i urządzenia peryferyjne do Data Matrix na obudowie kolumny
kierowniczej MQB
Opis projektu:
Projekt podzielony na pięć etapów. Obejmuje dostarczenie jednego stanowiska ręcznego i pięciu stacji
automatycznego znakowania odlewu aluminiowego obudowy kolumny kierowniczej MQB za pomocą kodu Data Matrix.
Oznakowanie poszczególnych detali unikalnym kodem pozwala na kontrole parametrów każdego z etapów procesu
produkcyjnego a także ułatwia weryfikację i szybką reakcję w czasie zgłoszeń reklamacyjnych przez Klientów
końcowych.
Etap I
Celem tego etapu było zaprojektowanie i wykonanie ręcznego, mobilnego urządzenia do nabijania oraz
weryfikacji kodu Data Matrix na odlewie aluminiowym obudowie kolumny kierowniczej MQB. Przeznaczenie to
zachowanie ciągłości procesu produkcyjnego w czasie awarii jednej ze stacji automatycznego znakowania.
Etap II, II, IV, V
Celem tych etapów było zaprojektowanie, wykonanie urządzeń do w pełni zautomatyzowanego znakowania
aluminiowego odlewu obudowy kolumny kierowniczej MQB oraz zintegrowanie ich z istniejącymi
zrobotyzowanymi stacjami odlewania ciśnieniowego. W skład urządzenia znakującego wchodzą dwie
znakowarki igłowe dwa skanery kodów Data Matrix oraz osprzęt zapewniający unieruchomienie detalu w
czasie znakowania.
Komponenty projektu:
Grawerki do metalu TECHNIFOR;
Skanery DataMATRIX WENGLOR;
skaner ręczny DataMatric WENGLOR.
2z2
PROJEKT:
2013
VW Poznań
POLSKA
M odyfikacja transportu siedzeń
Opis projektu:
Modyfikacja transportu siedzeń polegała na dodaniu nowych stołów rolkowych do załadunku i rozładunku palet z
fotelami. Palety są dostarczane oraz odbierane za pomocą wózków widłowych. Typ fotela jest rozpoznawany przy pomocy
kamer Cognex, które kontrolują ułożenie palety na stole względem strony linii montażowej, na którą dana paleta ma trafić.
Odbiór foteli / praca stołu następuje automatycznie po detekcji czujników obecności foteli oraz po zwolnieniu zajętości
czujników obecności wideł wózka. Dodatkowym warunkiem jest odczyt z kamer, czy paleta została położona prawidłowo.
Koncepcja:
projekt oraz wykonanie mechaniczne stołów rolkowych;
programowanie sterownika PLC;
dobór obiektywów oraz uruchomienie kamer Cognex;
uruchomienie wyświetlacza Wӧhrle.
Komponenty projektu:
kamery Cognex IS 5411;
obiektywy Fujinon;
czujniki indukcyjne Turck;
czujniki optyczne Sick;
wyświetlacz przemysłowy Wӧhrle;
motorstarty Phoenix Contact.
PROJEKT:
2013
VW Poznań
POLSKA
W ykonanie instalacji elektrycznej w projekcie linii podm ontażu drzw i
przesuw nych
Opis projektu:
Projekt miał na celu zaprojektowanie, wykonanie i kompleksowe uruchomienie szafy sterowniczej wraz z
rozproszoną instalacją wejść/wyjść cyfrowych. Całościowy projekt i stanowisko nowych 2.ch wind miało na celu
ułatwienie i usprawnienie pracy zabudowy drzwi przesuwnych SLW/T5 na wózkach technologicznych na
wysokości ergonomicznej dla pracownika poruszających się w ruchu ręcznym.
Koncepcja:
Kompletny projekt Eplan
Wykonanie, zabudowa szafy sterowniczej wg standardu VWP
Dobór, zabudowa i uruchomienie instalacji rozproszonej dla
elementów wykonawczych, poza szafą sterowniczą
Pomiary elektryczne
Wykonanie sieci Interbus
Komponenty projektu:
Sterownik SIMATIC S7 300
Nowa szafa sterownicza i jej zabudowa w tym obwody
bezpieczeństwa
Moduły rozproszone Rudggedline
Kolumny sygnalizacyjne
Elementy wykonawcze jak elektrozawory i siłowniki
pneumatyczne
PROJEKT:
2013
VW Poznań
POLSKA
Lakiernia - Uruchom ienie autom atycznej rolow nicy dociskającej listw y
boczne na drzw iach sam ochodów .
Opis projektu:
Projekt polegał na uruchomieniu nowej stacji odpowiedzialnej za rolowanie listew bocznych dla karoserii
Caddy. Program sterujący rolownicą został napisany oraz dodany do aktualnego projektu pracującego na
sterowniku PLC. Komunikacja pomiędzy urządzeniami stacji a sterownikiem odbywała się za pomocą sieci
PROFIBUS. Modyfikacje w programie objęły:
Uruchomienie sieci PROFIBUS, w skład której wchodziły następujące elementy:
 moduł ASM452,
 BK IM151-HF wraz z modułami wejść/wyjść,
 moduły czterech wzmacniaczy do tensometrów,
Uruchomienie diagnostyki PROFIBUS na sterowniku PLC
Stworzenie logiki dla nowej stacji
Wraz z programem została zaktualizowana wizualizacja na panelach Sütron. Zmiana wizualizacji objęło:
Dodanie nowych masek z widokiem nowej stacji,
Dodanie nowych masek z detalami pracy nowej stacji
Dodanie nowych alarmów,
Dodanie informacji o aktualnym położeniu siłowników
Wyświetlenie informacji o odczytach ze stacji MOBY - I,
Koncepcja:
Postawienie nowej szafy elektrycznej,
Uruchomienie komunikacji w sieci Profibus,
Programowanie sterownika PLC,
Modyfikacja wizualizacji WinCC,
Komponenty projektu:
Jednostka centralna Siemens 416-2 DP,
BK IM151-1 HF, moduły I/O
Panele Sütron
Wyspy zaworowe MetalWork
Stacje przygotowania powietrza MetalWork
Moduły wzmacniaczy do tensometrów firmy HBM
Stacja czytająca Siemens MOBY - I, ASM452
2z2
PROJEKT:
2013
VW Poznań
POLSKA
W ykonanie stacji przeładunkow ej z jednoczesnym ryglow aniem
Opis projektu:
Projekt ma na celu zaprojektowanie, wykonanie i kompleksowe uruchomienie
stacji przeładunkowej karoserii ze skidów na zawieszki EHB. Projekt ze względu na jego
złożoność i czasochłonność został podzielony na dwie części:
Koncepcja:
Etap pierwszy (lipiec-sierpień 2013):
przesunięcie obecnej stacji ryglowania zawieszek na nową pozycję,
demontaż stacji klipsowania,
korespondujące z powyższym zmiany w software i elektryce.
Etap drugi (grudzień 2013- styczeń 2014):
analiza budowlana konstrukcji budynku i odpowiednie jego wzmocnienie,
analiza punktów podporu karoserii,
budowa nowej stacji przeładunkowo-ryglującej,
przesunięcie i wydłużenie toru EHB zawieszek,
zmiany w transporcie skidowym (nowe przesuwnice, obrotnice, itd.),
przesunięcie stacji przygotowywania baz zawieszek.
modyfikacja magazynu Utrzymania Ruchu,
korespondujące z powyższym zmiany w software, elektryce i pneumatyce.
PROJEKT:
2013
Słodownia SOUFLET
POLSKA
Pom iar poziom u w ody w zam aczalnikach
Opis projektu:
Projekt polegał na zaimplementowaniu funkcji, która umożliwi wykrywanie dowolnego przyrostu wody w
trzech zamaczalnikach. Założenie to zrealizowano za pomocą czujników ultradźwiękowych, które zostały
zamontowane nad zamaczalnikami. Czujniki zostały podłączone do modułów wyposażonych w wejścia analogowe.
Komunikacja pomiędzy modułami odbywała się za pomocą sieci PROFIBUS.
Dla operatora została przygotowana nowa część wizualizacji, w której może:
wprowadzić dowolną wartość wykrywanego przyrostu wody,
aktywować / dezaktywować pomiary,
uzyskać informację na temat statusu pracy modułów, w sieci Profibus,
uzyskać informację na temat wykrytego przyrostu wody,
Koncepcja:
Modyfikacja szafy elektrycznej,
Uruchomienie komunikacji w sieci Profibus,
Programowanie sterownika PLC,
Modyfikacja wizualizacji WinCC,
Komponenty projektu:
Jednostka centralna Siemens 315-2-DP,
Czujniki ultradźwiękowe BUS M30M1-PPC-60/600-S92K firmy Balluff,
Moduły wejść PBS-552-001-Z001 firmy Balluff
PROJEKT:
2013
VW Wolfsburg
NIEMCY
Linia transportow a dla lakierni zderzaków sam ochodow ych
Opis projektu:
Projekt obejmował przygotowanie oprogramowania sterującego systemu transportowego. Następnie
jego przetestowanie w biurze za pomocą symulacji WinMod oraz uruchomienie na nowej hali lakierni. Po
skończonych pracach programistycznych zapewniono dozór produkcyjny i przeszkolenie kadry pracującej na
hali.
Koncepcja:
Oprogramowanie 3 sterowników serii S7-300
Wykonanie symulacji WinMod przygotowanego oprogramowania
Uruchomienie u klienta oraz stworzenie wizualizacji WinCC Flexible na panelach operatorskich
Skomunikowanie uruchomionego systemu z systemem nadrzędnym Dürr EcoEmos
Komponenty projektu:
Sterownik PLC - Siemens S7 - CPU 319F-3PN/DP;
Panel operatorski - Simatic HMI TP177;
Stacja RFID - Simatic RF180C;
PROJEKT:
2013
ICARUS
NIEMCY
W prow adzenie now ego m odelu karoserii na linii FAD
Opis projektu:
Celem projektu było przystosowanie celi zrobotyzowanej dla nowego modelu karoserii na linii FAD. Na
stacji znajdowały się 3 roboty przemysłowe KUKA KRC2. Roboty wyposażone były w dysze do aplikacji materiału
uszczelniającego drzwi oraz klapę tylną samochodu. Dozowaniem materiału zajmował się kontroler systemu SCA
Schucker. Położenie karoserii w celi mierzone było przez system wizyjny ISRA, po czym przesyłane do programu
robotów i tam przetwarzane. Z poziomu wizualizacji możliwe było kontrolowanie aplikacji, a także wykonywanie
pojedynczych programów serwisowych.
Koncepcja:
zdefiniowanie interfejsów oraz komunikacja z systemami: wizyjnym, transportu, aplikacji materiału,
zaopatrzenia powietrza;
optymalizacja programu robotów KUKA KRC2;
PROJEKT:
2013
Politechnika Śląska
w Gliwicach
POLSKA
Stanow isko podająco - pozycjonujące
Opis projektu:
Projekt stanowił rozszerzenie projektu realizowanego w grudniu 2012. Jego celem było
zaprojektowanie i uruchomienie stanowiska podająco - pozycjonującego, uruchomienie i skonfigurowanie
pakietu wizyjnego VisionTech firmy KUKA oraz zintegrowanie istniejącego stolika obrotowego (sterowanego
z falownika Emerson Unidrive SP) ze sterownikiem S7-1200. Stanowisko podająco - pozycjonujące składa się
z dwóch części. Jeden z siłowników odpowiedzialny jest za transport detalu z koszyka z elementami do
miejsca, w którym następnie detal jest bazowany. System wizyjny wykrywa pozycję elementu bazowanego
w przestrzeni i przesyła informację o współrzędnych do robota, który znając położenie detalu następnie może
go pobrać. Rozszerzona została przestrzeń I/O robota, przez co możliwe stało sie niezależne sterowanie
chwytakami. Ponadto zintegrowano ze sterownikiem stolik obrotowy, przez co możliwe stało się zadawanie
pozycji stołu obrotowego bezpośrednio z robota w zakresie 0-360 stopni z dokładnością do 0,1 stopnia.
Zaktualizowano także istniejącą wizualizację.
Koncepcja:
zmiany elektryczne w szafie sterowniczej;
programowanie sterownika PLC S7-1214C w środowisku TIA Portal V11;
zaktualizowanie wizualizacji - panel KTP400 Basic mono PN w środowisku TIA Portal V11;
aktualizacja projektów robotów w środowisku WorkVisual;
programowanie robotów KUKA KRC4;
parametryzacja i konfiguracja systemu wizyjnego VisonTech na panelu KCP oraz w dodatku VisionPro
w WoV;
utworzenie komunikacji pomiędzy sterownikiem PLC a falownikiem Unidrive SP (sieć Profinet);
konfiguracja falownika Unidrive SP w środowisku CTSoft;
zmiany w programie falownika w środowisku SYPTLite.
Komponenty projektu:
jednostka centralna Siemens S7-1214C;
panel operatorski Simatic HMI Panel KTP400 Basic mono PN;
falowniki Unidrive SP firmy Control Techniques;
roboty KUKA KRC4;
pakiet technologiczny VisionTech firmy KUKA;
2z2
PROJEKT:
2013
3M Wrocław
POLSKA
Tablica ANDON
Opis projektu:
Wykonanie tablicy z ośmioma podświetlanymi polami oraz skrzynki z panelem służącym do parametryzacji systemu.
Koncepcja:
Tablica składa się z:
8 podświetlanych pól (kolorowe szybki lub kolorowe źródło światła i półprzezroczyste
szybki, tablica dwustronna);
głośnik wraz z generatorem melodii;
sterownik S7-1200 umieszczony wewnątrz wraz z całym okablowaniem i komponentami
do obsługi pól świetlnych oraz generatora melodii;
switch CSM 1277 umieszczony wewnątrz (do połączenia PLC, zewnętrznego panela
oraz połączenia ze sterownikiem nadrzędnym);
wszystkie wejścia/wyjścia kablowe (zasilanie, komunikacja Profinet) od góry;
Dodatkowo jako peryferia zabudowane w skrzynce:
panel KP8
Komponenty projektu:
sterownik PLC S7-1200 (CPU 1214);
switch CSM 1277;
urządzenie „inteligentny głośnik MP3” wraz z głośnikiem o mocy ok.20W;
zasilacz i wyłącznik główny;
podświetlenie LED białe dla 8x2 pól (płytki z tworzywa sztucznego z kolorami);
obudowa;
moduł przycisków KP8 PN;
zasilacz 24VDC;
obudowa firmy Rittal.
PROJEKT:
2012
VW Poznań
POLSKA
VW Poznań - W yk onanie system u rozpoznaw ania szyb - stacja klejenia
Opis projektu:
Projekt zrealizowany na potrzeby dwóch zrobotyzowanych stacji klejenia szyb na hali montażu
poznańskiej fabryki Volkswagena. Zadaniem aplikacji jest rozpoznanie typu szyby i na jego podstawie
uruchomienie odpowiedniego programu robota nakładającego klej
Koncepcja:
wybór kamery,
optyki, doświetlania,
programowanie kamery Cognex,
programowanie sterownika PLC,
rozszerzenie wizualizacji na panelu HMI,
rozszerzenie struktury sieci ethernet
Komponenty:
sterownik PLC Siemens S7-400,
procesor komunikacyjny Siemens CP-443,
kamera Cognex ISM 1100,
panel HMI Sütron
PROJEKT:
2012
VW Shanghai
CHINY
Uruchom ienie stacji zrobotyzow anych GAD i UBS - VW Shanghai
Opis projektu:
Uruchomienie dwóch stacji zrobotyzowanych dla aplikacji GAD i UBS z wykorzystaniem robotów
przemysłowych KUKA VKRC4. Projekt podzielony była dwie fazy:
wstępne uruchomienie stacji w siedzibie EFETC Germany – producenta rozwiązań do aplikacji klejenia,
malowania, uszczelniania i tłumienia w branży Automotive
uruchomienie i zoptymalizowanie aplikacji w fabryce VW Shanghai w Chinach
Do wykonania były dwie stacje aplikujące materiał uszczelniający i zabezpieczający elementy nadwozia GAD oraz
UBS. Użyto do tego celu 6 (4+2) robotów przemysłowych Kuka VKRC4. Roboty wyposażone były w Gun do
aplikacji materiału produkcji EFTEC oraz w oddzielny kontroler aplikacji materiału. Położenie karoserii mierzone
było przez system wizyjny ISRA-Rovis i przetwarzane w programie robotów. Stacje Intouch HMI dawały szeroką
kontrolę nad aplikacją i jej poprawnością oraz możliwość wykonania programów serwisowych oraz symulacji
aplikacji.
Koncepcja:
stworzenie systemu sterowania dwóch stacji zrobotyzowanych
wykonanie systemu bezpieczeństwa oraz awaryjnego zatrzymania stacji w technologii Profisafe
zdefiniowanie interfejsów pomiędzy systemami: wizyjnymi, transportu, aplikacji materiału, grzania i
sterowania pompami zaopatrującymi w materiał, zaopatrzenia powietrza
stworzenie wizualizacji w środowisku Intouch
przekazywanie informacji o stanie i zaistniałych błędach stacji do systemu nadrzędnego
Komponenty:
jednostki centralne Siemens S7-416F-3 PN/DP;
jednostki komunikacyjne CP-443;
roboty przemysłowe Kuka VKRC4;
system wizyjny ISRA-ROVIS;
kontrolery temperatury materiału SINGLE HMI – wizualizacja Intouch;
kontrolery aplikacji materiału – Beckhoff FP Controller;
stacje czytające RFID – Siemens RF180C;
sieć Profinet.
PROJEKT:
2012
Wiedeń
Przebudow a term inala BLC na lotnisku w W iedniu.
Opis projektu:
Przebudowa starego terminala BLC, która obejmowała
zmiany programistyczne w systemie transportu bagażu na
lotnisku. Programowanie sterowników S7-300 i S7-400 z siecią
Profibus i AS-i. Użyte falowniki to RAMO i RASP firmy Eaton.
Mechanikę realizowała firma VanDerLande. Projekt został
wykonany dla firmy SIT Steuerungs Technik. W czerwcu 2012
roku prowadzony był również dozór przy starcie nowego
terminala Skylink
AUSTRIA
PROJEKT:
2012
Politechnika Śląska
w Gliwicach - GiG
POLSKA
Wykonanie projektu i montaż robotów przemysłowych w laboratorium
Opis projektu:
Uruchomienie laboratorium zrobotyzowanego na Politechnice Śląskiej obejmujące projekt, podłączenie oraz
uruchomienie stanowiska wraz z robotami KUKA.
Jeden robot KUKA 7-dmio osiowy (KR 16) zamontowany ma podwójny chwytak pneumatyczny SMC i pobiera elementy (części
organu roboczego kombajnu chodnikowego) ze stolika i przykłada do głowicy skrawającej organu skrawającego. Na drugim
robocie KUKA KR 6 arc zamontowany jest palnik systemu spawającego firmy FRONIUS wraz z modułem antykolizyjnym. Robot
wykonuje symulację spawania elementu przyłożonego do głowicy przez robota KR 16.
Nad całością czuwa sterownik SIEMENS S7-1200 zamontowany w dodatkowej szafie sterowniczej z panelem
monochromatycznym HMI 5,7”.
Koncepcja:
Projekt 3D i 2D całej celi zrobotyzowanej;
Montaż robotów KUKA;
Montaż ogrodzenia AXELENT;
Montaż stołu roboczego;
Montaż i podłączenie chwytaków pneumatycznych;
Montaż i podłączenie zespołu spawającego FRONIUS i modułu antykolizyjnego;
Wykonanie instalacji pneumatycznej wraz z uruchomieniem kompresora;
prefabrykacja szafy sterowniczej;
programowanie sterownika PLC;
Programowanie dwóch robotów KUKA KRC4 KR6 arc, KR16;
stworzenie wizualizacji;
implementacja programów;
Komponenty projektu:
jednostka centralna Siemens S7-1214C;
panel operatorski Simatic HMI Panel KTP600PN 5.7'MONO;
Roboty KUKA KRC4 KR6 arc, KR16;
Pneumatyka SMC (siłowniki, elektrozawory);
Zespół spawający FRONIUS;
Ogrodzenie (AXELENT X-GUARD) wraz z zamkiem bezpieczeństwa EUCHNER;
Kompresor STANLEY.
PROJEKT:
2011
FIAT Kragujevac
SERBIA
Uruchom ienie linii transportu karoserii na lakierni.
Opis projektu:
Projekt obejmował stworzenie standardu softwaru dla systemu transportu i wdrożenie go na instalacji w
Serbii. Instalacja została zaprojektowana przez firmę Eisenmann, we współpracy z mechanikami i elektrykami z
tej firmy odbywał się proces uruchomienia instalacji. Projekt odbywał się na lakierni samochodów Fiat 500L w
Serbii, gdzie powstała nowa fabryka Fiata. Przygotowanie softwaru rozpoczęło się w czerwcu 2011 r. a pierwsze
prace uruchomieniowe na instalacji rozpoczęły się w listopadzie 2011 r
Koncepcja:
stworzenie standardu oprogramowania dla jedenastu sterowników
PLC;
wykonanie systemu sterowania wyłącznikami bezpieczeństwa w
środowisku Safety PLC;
uruchomienie linii transportu karoserii oraz buforów przejściowych;
stworzenie struktury i kanałów komunikacji z systemem
zarządzającym Bordero;
stworzenie wizualizacji w środowisku WinCC Flexible dla całego
systemu transportowego;
stworzenie wizualizacji na komputerze PC w środowisku WinCC do
sterowania buforem kolorów;
komunikacja oraz wymiana informacji z robotami firmy Durr;
stworzenie synchronicznych przejazdów w oparciu o system MasterSlave firmy SEW;
stworzenie kompleksowej dokumentacji sterowania instalacją;
przeszkolenie kadry inżynierskiej z obsługi instalacji i programowania
sterowników firmy Siemens
Komponenty:
jednostka centralna Siemens S7-319F-3 PN/DP;
panele operatorskie Simatic HMI Panel MP277;
falowniki MOVIMOT i MOVIDRIVE firmy SEW;
jednostki komunikacji RFID (1 i 4 kanałowe)
IdentControl firmy Pepperl+Fuchs;
sieć Profinet pracująca w systemie Ring;
kurtyny bezpieczeństwa firmy SICK M4000 i C4000;
System Leuze AMS348i do pomiaru odległości
PROJEKT:
2011
VW Poznań
POLSKA
W ym iana system u w izyjnego czytającego num ery VIN
Opis projektu:
Celem projektu jest wymiana starego systemu czytającego numery VIN na nowy wykorzystujący kamery
COGNEX wraz z oprogramowaniem czytającym OCR
Koncepcja:
wymiana komputera PC;
montaż nowego systemu czytającego;
dopasowanie programu PLC linii;
rozszerzenie struktury sieci ethernet;
Komponenty:
jednostka centralna PC;
system wizyjny COGNEX;
sterownik PLC S7-400;
PROJEKT:
2010
VW Chattanooga
USA
Linia m ontażu sam ochodów , transportu karoserii i drzw i, oraz bufora
karoserii.
Opis projektu:
Projekt polegał na uruchomieniu systemu automatyki na kilku znaczących obszarach nowej i pierwszej
fabryki Volkswagen w Stanach Zjednoczonych. W ramach projektu wykonano pełne prace programistyczne na
liniach transportowych karoserii i drzwi oraz na początkowej linii produkcyjnej montażu samochodów. Ponadto
uruchomiono inteligentny bufor zarządzający sekwencją produkowanych aut oraz zintegrowano wszystko z
nadrzędnymi systemami zarządzającymi. Po uruchomieniu następowała asysta programistów, polegająca na
usprawnianiu systemu, zgłaszaniu poprawek elektrycznych i mechanicznych.
Koncepcja:
stworzenie
standardu
oprogramowania
dla
pięciu
sterowników PLC;
wykonanie systemu sterowania awaryjnymi wyłącznikami
bezpieczeństwa w środowisku Safety PLC;
uruchomienie inteligentnego bufora (SQM) karoserii
odbieranych z lakierni, zarządzanego przez system nadrzędny
FIS OPTIMO;
uruchomienie linii transportu karoserii, drzwi oraz buforów
przejściowych;
uruchomienie linii montażowej samochodów;
stworzenie struktury i kanałów komunikacji z systemem
zarządzającym EcoEmos;
stworzenie wizualizacji na panelach WinCC Flexible.
Komponenty:
jednostka centralna Siemens S7-319F-3 PN/DP;
panele operatorskie Simatic HMI Panel MP377;
falowniki MOVIFIT i MOVIPRO firmy SEW;
skaner kodów kreskowych SICK CLV490;
jednostki komunikacji RFID (1 i 4 kanałowe) IdentControl
firmy Pepperl+Fuchs;
sieć Profinet.
PROJEKT:
2009
FORMPOL - MAGNA COSMA
POLSKA
Zaprojektowanie, wykonanie oraz uruchomienie elementów linii transportowej
elementów zgrzewanych dla zintegrowanych urządzeń innych producentów.
Opis projektu:
Kompleksowe zaprojektowanie linii transportowej, uruchomienie oraz koordynacja prac innych producentów, których specjalistyczne
maszyny (proces) wchodziły w skład linii. Część mechaniczna to: zaprojektowanie i wykonanie chwytaków robota, przenośników,
manipulatora (portalu) poruszającego sie w trzech osiach. Część elektryczna obejmowała zaprojektowanie instalacji i logiki
bezpieczeństwa, kompletne okablowanie, budowę szaf sterowniczych, wykonanie wszelkich niezbędnych połączeń. Na część
programistyczną składało się oprogramowanie trzech sterowników S7-300, dziewięciu robotów KUKA, wizualizacja systemu transportu
oraz odczyt kodów data matrix. Dodatkowo wdrożono system bazodanowy zbierający informacje procesowe o produkcie.
Koncepcja:
stworzenie koncepcji mechanicznej, akceptacja, wykonanie oraz montaż u zleceniodawcy;
oprogramowanie trzech sterowników S7-300 i dziewięciu robotów KUKA KR210;
stworzenie wizualizacji na panelach WinCC Flexible;
oprogramowanie falowników SEW - pozycjonowanie manipulatora trzech osi stworzone w IPOSie;
koncepcja czytania kodów data matrix zrealizowana przez kamery Cognex.3
Komponenty projektu:
jednostki centralne Siemens S7-300;
sieć Profibus;
roboty KUKA KR210;
panele operatorskie WinCC Flexible;
przetwornice częstotliwości SEW Movidrive z technologią IPOS, połączenie pięciu falowników w sieci S-Bus;
kamery Cognex.
PROJEKT:
2008
VW Poznań
POLSKA
Zaprojektowanie, wykonanie przy udziale podwykonawców oraz wdrożenie
systemu
zawieszek
EMS
transportujących
system
automatycznej
kontroli
kokpitów - ECOS.
Opis projektu:
Celem projektu było usprawnienie linii wykonywania testów kokpitów za pomocą urządzenia ECOS. Przy współpracy z firmą DSA
stworzona została koncepcja modernizacji istniejącej instalacji poprzez zaprojektowanie oraz utworzenie osobnej, działającej odrębnie linii
zawieszek EMS zaopatrzonych w urządzenia ECOS. Linia zawieszek została zaprojektowana oraz zmontowana przy udziale zewnętrznej
firmy mechanicznej. Celem firmy APA było stworzenie sterowania poprzez całościowe wykonanie elektryczne oraz softwarowe. Dodatkowo
należało stworzyć wizualizację dla nowopowstałego procesu.
Koncepcja:
ustalenie obszaru montażu nowej linii zawieszek EMS;
zaprojektowanie linii EMS, montaż oraz dozór poprzez firmę współpracującą;
zaprojektowanie, wykonanie oraz kompletne uruchomienie linii pod względem elektrycznym (nowa szafa sterownicza);
uruchomienie softwarowe, wykonanie szeregu szkoleń, wykonanie dokumentacji oraz dozór produkcyjny.
Komponenty projektu:
sterownik Siemens S7-300;
wykorzystanie panelu Siemens OP-100;
wykorzystane moduły LJU sterujące zawieszkami;
stworzenie sieci Interbus oraz integracja z urządzeniami.
PROJEKT:
2008
VW Poznań
POLSKA
Modernizacja systemu transportowego - zmiana procesu technologicznego z typu
takt na tryb ciągły.
Opis projektu:
Celem modernizacji wykonywanej na obszarze MFB było zmiana sposobu procesu transportowego poprzez zamianę przenośnika
typu przesuwnica na przenośnik pasowy trójpozycyjny oraz dwa stoły podnoszone mimośrodowe. Sterowanie wykonywane zostało w
szafie sterowniczej aktualnie istniejącej grupy sterownikowej. Dodatkowo zamienione zostało sterowanie typu takt na sterowanie ciągłe
poprzez wymianę silników stołów rolkowych (podest prac ręcznych) na silniki o wolniejszej przekładni.
Koncepcja:
usunięcie mechaniczne przesuwnicy;
mechaniczne wykonanie przenośnika pasowego oraz stołów mimośrodowych przez podwykonawcę;
usunięcie elektryczne sterowania przesuwnicy - zamiana na nowe sterowanie przenośników;
mechaniczna wymiana silników na obszarze podestów prac ręcznych oraz zmiana sposobu sterowania na przejazd ciągły;
usunięcie barier świetlnych pionowych i montaż skanerów SICK na wjeździe i wyjeździe prac ręcznych (nowe sterowanie).
Komponenty projektu:
istniejąca szafa główna MFB - zmiana sterowania na Siemens S7-400;
zastosowanie nowego typu pasa na przenośniku pasowym zaprojektowanym przez firmę Taskoprojekt - pierwsze
wykorzystanie
na VW Poznań (pas wykonany z tworzywa pseudo-plastik);
wykorzystanie nowego sposobu programowania skanerów SICK - inicjalizacja czujnika (sygnał 24V) podłączonego
bezpośrednio do skanera powoduje zmianę obszaru działania skanera z obszaru A (czujnik nieaktywowany) na obszar B
(czujnik aktywowany) - pierwsze tego typu rozwiązanie.
PROJEKT:
2008
VW Poznań
POLSKA
Zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż u klienta i wdrożenie automatycznej
stacji wkręcania śrub przy osi przedniej.
Opis projektu:
Projekt miał na celu zaprojektowanie, zbudowanie i integrację z linią produkcyjną w pełni zautomatyzowanej stacji skręcającej
śruby osi przedniej. Rozwiązanie to miało zastąpić stanowiska ręczne oraz przyspieszyć proces produkcji poprzez jednoczesne skręcenie
wszystkich połączeń przy użyciu wkrętarek firmy Atlas Copco.
Koncepcja:
koncepcja mechaniczna, akceptacja, wykonanie oraz montaż u zleceniodawcy;
projekt elektryczny oraz realizacja nowej szafy sterowniczej, montaż i uruchomienie u zleceniodawcy;
oprogramowanie sterownika S7-300;
komunikacja z wkrętarkami Atlas Copco - wybór programu skręcania oraz przypisanie KNR do skręceń;
integracja stacji z linią podmontażu silników - zmiany w sterownikach wózków samojezdnych MBN.
Komponenty projektu:
jednostka centralna Siemens S7-300;
sieć INTERBUS;
sieć Ethernet;
bariery bezpieczeństwa SICK;
OpenProtocol.
PROJEKT:
2008
Zaprojektowanie,
VW Poznań
wykonanie
oraz
uruchomienie
POLSKA
nowej
linii
EMS
do
transportowania system automatycznego programowania sterowników skrzyni
biegów oraz silnika.
Opis projektu:
Projekt miał na celu wdrożenie nowej linii zawieszek EMS (EHB) transportujących urządzenia MFT firmy DSA oraz integrację z
aktualnie istniejącym systemem transportowym karoserii na obszarze montażu. Rozwiązanie to pozwala na automatyczne programowanie
sterowników skrzyń biegów oraz silnika w czasie montażu auta (dotychczas wykonywane poza zakładem).
Koncepcja:
koncepcja mechaniczna, akceptacja, wykonanie oraz montaż u zleceniodawcy;
projekt elektryczny oraz realizacja nowej szafy sterowniczej, montaż i uruchomienie u zleceniodawcy;
idea bezprzewodowej komunikacji między PLC, a mobilnymi zawieszkami - bezprzewodowy Profinet;
komunikacja z nadrzędnym systemem FIS za pośrednictwem protokołu FTP;
komunikacja z inteligentnym systemem sterowania zawieszkami na linii głównej EHB poprzez protokół TCP IP;
Komponenty projektu:
jednostka centralna Siemens S7-400;
sieć Profinet - bezprzewodowa komunikacja zawieszek z jednostką centralną;
moduł konwersji pomiędzy sieciami Profinet a Profibus;
sieć Profibus;
falowniki Movimot firmy SEW;
skanery pozycji zawieszek BMS34 firmy Lutze;
moduły I/O firmy Turck;
skaner kodów kreskowych CLV-650 firmy SICK NetNode firmy Hilscher - komunikacja poprzez protokół FTP z S7;
access point Scalance-W788-1RR firmy SIEMENS.
PROJEKT:
2007
VW Poznań
POLSKA
Wykonanie, instalacja, uruchomienie oraz wdrożenie nowej stacji klejenia szyb.
Opis projektu:
Projekt ten polegał na kompleksowym wykonaniu stacji klejenia szyb na obszarze montażu. Zakres prac obejmował kompletne
zaprojektowanie i wykonanie mechaniki i części elektrycznej oraz części programistycznej. Część mechaniczna obejmowała min.
zaprojektowanie i wykonanie stacji do podawania i odbierania szyb oraz przenośnika podającego szyby. Część elektryczna obejmowała
zaprojektowanie instalacji i logiki bezpieczeństwa, kompletne okablowanie, budowę szafy sterowniczej, wykonanie wszelkich niezbędnych
połączeń I/O. Na część programistyczną składało się oprogramowanie sterownika S7-400, oprogramowanie robota KUKA, rozpoznawanie
rodzaju podawanych szyb na podstawie wyników z enkodera stacji centrującej oraz wizualizacja stacji.
Koncepcja:
Koncepcja mechaniczna, akceptacja, wykonanie oraz montaż u zleceniodawcy za pośrednictwem firmy podwykonującej;
projekt elektryczny oraz realizacja elektryczna nowej szafy sterowniczej, montaż i uruchomienie u zleceniodawcy;
oprogramowanie sterownika S7-400 i robota KUKA KR30/3;
stworzenie wizualizacji na panelu Sutron
Komponenty projektu:
jednostki centralne Siemens S7-400;
sieć Interbus;
sieć Profibus;
panel operatorski Sutron BT35EM;
silniki i przetwornice częstotliwości SEW Movidrive;
wyświetlacz APA.
PROJEKT:
2007
VW Poznań
POLSKA
Integracja i uruchomienie transportu oraz sterowania na stacji zrobotyzowanej roboty spawalnicze KUKA.
Opis projektu:
Celem projektu była integracja i uruchomienie nowej stacji zrobotyzowanej na obszarze nadwozia. Prace elektryczne obejmowały
okablowanie stacji: spawarek Fronius, szaf sterowniczych robotów, zaprojektowanie i okablowanie logiki bezpieczeństwa. Stacja
rozszerzona została o nowe moduły I/O, do których zostały podpięte wszystkie niezbędne elementy (elektrozawory, zaciski i bolce
centrujące, czujniki). W zakres prac elektrycznych wchodziło również wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów oraz wykonanie
dokumentacji elektrycznej. Prace programistyczne obejmowały oprogramowanie czterech robotów KUKA, oprogramowanie dwóch
sterowników PLC sterujących robotami i transportem na stacji, dobranie parametrów do spawarek oraz wykonanie wizualizacji stacji.
Koncepcja:
zmiany w dwóch sterownikach Siemens S7-400;
zaprojektowanie trajektorii dla czterech robotów spawających KUKA KR16L6 na siódmej osi w standardzie VKRC;
oprogramowanie przetwornic częstotliwości (falowników) SEW - pozycjonowanie stołu stworzone w IPOSie;
wizualizacja stacji w WinCC;.
Komponenty projektu:
jednostki centralne Siemens S7-400;
sieć Interbus;
roboty spawające KUKA KR16L6 na siódmej osi w standardzie VKRC;
panel WinCC Flexible;
przetwornice częstotliwości SEW Movidrive z technologią IPOS;
spawarki MIG/MAG firmy Fronius;
wyświetlacz APA.

Podobne dokumenty