Nowa generacja Stałych Urządzeń Gaśniczych

Komentarze

Transkrypt

Nowa generacja Stałych Urządzeń Gaśniczych
STAŁE URZĄDZENIA GAŚNICZE
AEROZOLOWE
NOWA GENERACJA URZĄDZEŃ
Konferencja IBP Nodex
3.03.2016r.
Artur Kidoń, © Wszelkie prawa zastrzeżone
Idea
SUG Aerozolowe stanowią nową generację bardzo efektywnych środków i
urządzeń stosowanych do gaszenia wszystkich grup pożarowych A, B, C i F. Ich
skuteczność gaśnicza została potwierdzona wieloma certyfikatami polskich i
zagranicznych jednostek certyfikujących. Badania wykazały, że aerozolowe
środki gaśnicze są przyjazne dla człowieka oraz środowiska. Mechanizm
gaszenia polega na przerwaniu łańcucha reakcji spalania poprzez związanie
wolnych rodników palenia związkami powstałymi z przetworzenia ciała stałego
w aerozol gaśniczy. Sole nieorganiczne rozdrobnione do wielkości nanocząstek
(<100 nm) wiążą rodniki przez co pożar zostaje natychmiast wyhamowany.
Certyfikaty
Aplikacje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pomieszczenia ruchu elektrycznego
Tunele kablowe, komory trafo
Elektrownie wiatrowe
Data Center
Kontenery automatyki kablowej, nastawnie
Archiwa dokumentów
Zbiory muzealne
Budynki zabytkowe
Instalacje gaszenia w przemyśle
Korzyści
Katalog urządzeń FIRE PRO
Katalog urządzeń AGS
Ustawa o F-gazach*
W 2015 r. weszła w życie ustawa o F-gazach*. Zgodnie z nią wykorzystanie
gazów z grupy HFC (np. FE-36) zostało ograniczone, a docelowo będzie
całkowicie zabronione. Nakłada ona na użytkownika szereg obowiązków,
m.in. Prowadzenie dokumentacji, kontrole, zdobywanie certyfikatów dla
przedsiębiorstw i personelu potwierdzone egzaminem. Ponadto w
przypadku niestosowania się do jej wymagać podmiotowi grożą kary
administracyjne.
SUG Aerozolowe nie podlegają ustawie o F-gazach*, tym samym są
doskonałą alternatywą dla urządzeń wykorzystujących gazy z grupy HFC.
*Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową
oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych – Dz. U. 2015 poz. 881
Efektywność
Stałe Urządzenie Gaśnicze Aerozolowe
4 x bardziej wydajne niż HALON 1301
6 x bardziej wydajne niż FM - 200
7,5 x bardziej wydajne niż FE–13
15,5 x bardziej wydajne niż CO2
40 x bardziej wydajne niż INERGEN, ARGONIT
Schemat Ideowy
Projektowanie
SUG Aerozolowe mogą być częścią systemu przeciwpożarowego aktywowanego w trybie
automatycznym lub ręcznym z centrali automatycznego sterowania gaszeniem, lub mogą
stanowić samodzielne urządzenie gaśnicze.
Systemy SUG Aerozolowych zostały zaprojektowane w ścisłej zgodności
z międzynarodowymi standardami ISO 15779, UL 2775, CEN/TR 15276.
Wybrane referencje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Grupa PKP
Qumak S.A.
Sprint S.A.
Poczta Polska
PKN Orlen S.A. Płock
Stadion Narodowy
Muzeum w Wilanowie
Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
Narodowe Forum Muzyki
Galeria Kazimierz Kraków
Gestamp Polska Sp. z o.o.
Gonvarri Polska Sp. z o.o.
Cementowania Warta S.A.
Wydziały Chemii i Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego
Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego
RWE Stoen Operator Sp. z o.o.
Tauron Polska Energia S.A.
Energa S.A.
Dziękuję za uwagę
Artur Kidoń
[email protected]

Podobne dokumenty