Nowa strategia dla Kobyłki - Życie Powiatu na Mazowszu

Komentarze

Transkrypt

Nowa strategia dla Kobyłki - Życie Powiatu na Mazowszu
15 000
Wójt Dąbrówki Radosław Korzeniewski zaprosił wraz z Dyrektor
Anną Maniecką na tort z okazji
15 lat działalności Gminnego
Centrum Kultury. Podczas pikniku
(7 czerwca) zaprezentowały się
wszystkie sekcje działające przy
GCK oraz dzieci z Przedszkola Samorządowego „Pod Wesołym Ekoludkiem” w Dręszewie i uczniowie
Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida
w Dąbrówce >> str. 8
15 lat GCK…
minęło jak
jeden dzień
Robert Perkowski, burmistrz
Ząbek, może być dumny z organizatorów Pikniku Bezpieczeństwa
i Zdrowia. W miejskiej przestrzeni promowano zdrowy tryb życia i sport w
formie dobrej zabawy. Wielu mieszkańców skorzystało z warsztatów na temat
metod radzenia sobie z niebezpiecznymi
sytuacjami na drodze i poza nią >> str. 4
Piknik
bezpieczeństwa
i zdrowia
w Ząbkach
nr 21 (404) 18 czerwca 2015
– Chcemy na spokojnie opracować
nową strategię, aby być na czas
przygotowanym do występowania
po środki unijne z nowej perspektywy finansowej. Chcemy, aby nasze
dokumenty strategiczne były zgodne
z dokumentami strategicznymi wyższego rzędu. To powoduje wymóg
aktualizacji strategii opracowanej w
2012 roku – podkreśla Piotr Grubek,
wiceburmistrz Kobyłki >> str. 3
Nowa strategia
dla Kobyłki
– Przez blisko rok wydaliśmy w Markach ponad 2000
kart. Mieszkańcy, którzy korzystają z
Karty wskazują na realne oszczędności w
domowym budżecie za zakup biletów ze
zniżką. Od kwietnia tego roku Karta Mar
Markowianina to również karta uprawnia
uprawniająca do zniżek w sklepach i zakładach
usługowych w Markach – mówi Jacek
Orych, burmistrz Marek >> str. 3
Karta
markowianina
to nie tylko bilet
ze zniżką!
Edward
M. Urbanowski
3
I co dalej?
Żaneta
Rosłon
5
Elfikowy raj
Marta
Makowska
Od razu
poczułam,
że szermierka
to jest to!
11
2
więcej wiadomości na www.zyciepw.pl
powiat
18 czerwca 2015
Do 30 czerwca 2015 roku mieszkańcy Marek mogą przedłużyć Kartę Markowianina na kolejny rok
(do końca czerwca 2016 roku). Mogą również korzystać z dodatkowych udogodnień. Karta Markowianina jest to karta przeznaczona dla mieszkańców Marek uprawniająca do zniżek na komunikację
miejską. Zniżki obejmują bilety długookresowe wymienne 1. i 2. strefy, a także wyłącznie 2. strefy.
Karta markowianina
to nie tylko bilet ze zniżką!
– Przez blisko rok wydaliśmy
w Markach ponad 2000 kart.
Mieszkańcy, którzy korzystają z Karty wskazują na realne
oszczędności w domowym budżecie za zakup biletów ze zniżką. Od kwietnia tego roku Karta
Markowianina to również karta
uprawniająca do zniżek w sklepach i zakładach usługowych w
Markach – mówi Jacek Orych,
burmistrz Marek. – Sieć punktów ze zniżkami jest sukcesywnie
powiększana – dodaje.
Z Kartą Markowianina bilet
normalny 30-dniowy na dwie
strefy jest tańszy
o 14 zł, a ulgowy – o 7 zł. Bilet
90-dniowy jest
tańszy o 54 zł,
a ulgowy – o 27.
Trzymiesięczny
bilet wyłącznie na
2. strefę kosztuje
32 zł mniej bilet
normalny oraz
16 zł mniej bilet
ulgowy.
Wa r u n k i e m
otrzymania karty
jest rozliczenie podatku od osób fizycznych
w Urzędzie Skarbowym w Wołominie z podaniem w PIT Marek
jako miejsca zamieszkania.
Wydanie karty jest bezpłatne.
Wystarczy wypełnić formularz
wniosku (elektronicznie na stronie www.marki.pl lub w siedzibie
Urzędu Miasta Marki, pok. Nr
CENNIK BILETÓW Z KART¥ MARKOWIANINA
Rodzaj biletu
Normalny po zni¿ce
Ulgowy po zni¿ce
30 – dniowy imienny I i II strefa
196
98
90 - dniowy imienny I i II strefa
482
241
30 – dniowy imienny tylko druga strefa
98
49
90 – dniowy imienny tylko druga strefa
250
125
11), okazać pierwszą stronę
rozliczonego PIT-u wraz z potwierdzeniem dostarczenia go do
Urzędu Skarbowego w Wołominie oraz dowód
osobisty. Dla osób, które chcą
przedłużyć kartę na kolejny rok,
wystarczy okazać pierwszą stronę
rozliczonego PIT-u za rok 2014
wraz z potwierdzeniem złożenia
w Urzędzie Skarbowym. Warto
poświęcić chwilę i przedłużyć
kartę na kolejny rok, ponieważ po
30 czerwca 2015 r. nieprzedłużo-
ne Karty Markowianina zostaną
zablokowane.
W czerwcu i lipcu można
także zakupić bilet ze zniżką w
Urzędzie Miasta Marki,
pok. 11, w godzinach ponie-
– Przez blisko rok wydaliśmy w Markach
ponad 2000 kart.
Mieszkańcy, którzy
korzystają z Karty
wskazują na realne
oszczędności w domowym budżecie
za zakup biletów ze
zniżką. Od kwietnia
tego roku Karta Markowianina to również karta
uprawniająca do zniżek
w sklepach i zakładach
usługowych w Markach
– mówi Jacek Orych,
burmistrz Marek
działek, wtorek, czwartek i piątek
w godzinach 8.30 -15.30, a w środę w godzinach 10.30-17.30.
Wszystkie informacje są dostępne na stronie http://www.
marki.pl/www/tag-karta_markowianina
Zniżki dla posiadaczy Karty
Markowianina!
Od kwietnia Karta Markowianina uprawnia także do zakupów
ze zniżkami w wybranych placówkach usługowych i handlowych na terenie miasta Marki.
Zniżki można uzyskać min:
 na zakup roweru (3 %), akcesoriów rowerowych (5 %)
i na usługi serwisowe (10 %)
w sklepie Rowerowysquad, ul.
Piłsudskiego 205 A.
 Kiosk przy Urzędzie Miasta
– Zofia Krupa, Marki al. Piłsudskiego 95; 530 625 153; zniżka
10% na zabawki, art. szkolne;
zniżka 5% na prasę.
 Agencja Ubezpieczeniowa
CONSULTING, Marki ul. Pomnikowa 1; tel.: 608 295 299;
[email protected]
gmail.com. Specjalnie tylko dla
mieszkańców Marek dodatkowo
10 % zniżki na ubezpieczenia.
 Usługi Kosmetyczne Wioletta
Nazaruk, Marki, 11 Listopada
5d/3; tel.: 604 270 085; [email protected], usługi kosmetyczne: manicure, pedicure.
Zniżka 5 % na wszystkie usługi.
Do projektu przystępują kolejni przedsiębiorcy. Wkrótce
więcej zniżek!
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PRZEDSIĘBIORCO!
Pomożemy Ci zwiększyć zyski ze sprzedaży i podnieść konkurencyjność
Twojej firmy na lokalnym rynku.
Skorzystaj z BEZPŁATNYCH szkoleń organizowanych w Twoim regionie.
Weź udział w spotkaniu informacyjnym.
Pełny harmonogram spotkań i tematy szkoleń znajdziesz na stronie
www.50plus.pih.org.pl
Pozostajemy do Twojej dyspozycji: [email protected]
Szkolenia przeznaczone są dla wszystkich pracowników.
Realizatorzy
projektu:
www.zyciepw.pl
Biuro reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]
więcej wiadomości na www.zyciepw.pl
Kilka dni temu władze Kobyłki
rozstrzygnęły konkurs w ramach
którego wybrany został podmiot
zewnętrzny do opracowania nowej
strategii rozwoju Kobyłki. Wybrany
oferent pojawił się już nawet na
odbywających się w tym tygodniu,
spotkaniach władz miasta z mieszkańcami.
– Rozdane zostały ankiety z prośbą
o ich wypełnienie. Wielu mieszkańców zdecydowało się na ich wypełnienie, za co serdecznie dziękuję. W
najbliższym czasie na stronie internetowej miasta zostanie udostępniony formularz w wersji elektronicznej,
będziemy także ankietowali osoby
odwiedzające Urząd Miasta. Ankiety
posłużą, między innymi, do analizy
oczekiwań mieszkańców Kobyłki co
do kierunków rozwoju – mówi Piotr
Grubek, wiceburmistrz Kobyłki.
Zgodnie z podpisaną przez miasto umową, nowa strategia powinna
powstać do końca bieżącego roku.
– Chcemy na spokojnie opracować nową strategię, aby być na czas
przygotowanym do występowania
po środki unijne z nowej perspektywy finansowej. Chcemy, aby nasze
dokumenty strategiczne były zgodne z dokumentami strategicznymi
wyższego rzędu. To powoduje wymóg aktualizacji strategii opracowanej w 2012 roku – podkreśla nasz
rozmówca. – Jednak pewne priorytety się nie zmieniają. Wiadomo, że
chcemy budować drogi, chodniki
i ścieżki rowerowe – dodaje.
W ostatnim czasie w Kobyłce
zakończono roboty drogowe na
długości ok. 850 metrów w ulicach
Szpotańskiego-Asnyka. Gmina przystąpiła do sporządzenia dokumentacji projektowej ulic: Granicznej,
Żółtowskiego i Niemcewicza oraz
newralgicznego odcinka ulicy Serwituckiej z możliwością lepszego
dojazdu do ulicy Zagańczyka. Po
zakończeniu prac projektowych
wspomniane drogi wejdą do realizacji
w kolejnych latach.
Jak podkreśla wiceburmistrz
do końca czerwca powinien powstać szerszy plan modernizacji
i budowy ulic, chodników i ścieżek
rowerowych obejmujący zakresem
okres sześcioletniej perspektywy. –
Tworzony w kontekście finansowania
unijnego – dodaje, uzasadniając perspektywiczne działania gminy.
W oparciu o zaktualizowaną strategię rozwoju
miasta w dalszej perspektywie czasowej
gmina przystąpi do opracowania, również
na najbliższe
sześć lat, planu wszystkich
innych inwestycji
Ale jeszcze na rok bieżący
zaplanowano poprawę przejezdności na kilku odcinkach dróg.
W miesiącach lipiec i sierpień
zostanie położona nakładka asfaltowa wraz z chodnikiem na
ulicy Kościuszki oraz na ulicy
Długiej. Powstanie chodnik w
ulicy Dojazdowej oraz zostaną
zaprojektowane chodniki w ul.
Nadarzyn i Przyjacielskiej. Budowa chodnika w Przyjacielskiej jest
3
powiat
chomość w okolicy stacji PKP
Kobyłka Ossów, na której obecnie
na dziko parkowane są pojazdy.
Przystępujemy do projektowania parkingu, który zechcemy
wybudować w kolejnych latach,
pozyskując dofinansowanie w
ramach instrumentu ZIT WOF
(Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego) – akcentuje
wiceburmistrz Grubek.
chiński producent z branży nowych
technologii NUCTECH planuje w
Kobyłce budowę hali produkcyjnej
z częścią biurową, a docelowo także
ośrodek badawczo-rozwojowy. – To
początek odbudowy przemysłowych
tradycji naszego miasta, wpływy do
budżetu i nowe miejsca pracy – zauważa Piotr Grubek.
Budowa hali sportowej przy
ZS nr 3 w Kobyłce, to, na chwilą
obecną największa inwestycja
– Od dłuższego czasu w Kobyłce melduje się miesięcznie kilkadziesiąt
nowych osób. Zmieniają się też potrzeby dotychczasowych mieszkańców. Chociaż obowiązująca strategia rozwoju jest stosunkowo nowa
– powstała w 2012 roku – przystąpiliśmy do jej aktualizacji – mówi Piotr
Grubek, wiceburmistrz Kobyłki.
Nowa strategia
dla Kobyłki
ważnym elementem w kontekście
budowy węzła Kobyłka na trasie
S8, zapewniającym bezpieczeństwo na okres jego budowy i po
uruchomieniu trasy.
– Z rzeczy nowych chciałbym
poinformować mieszkańców, że
chcemy, jako miasto, uruchomić
budowę parkingu typu P+R
(parkuj i jedź). Kupiliśmy nieru-
Nasz rozmówca podkreśla, że
w najbliższej przyszłości gmina
chce skupić się na pozyskiwaniu
inwestorów i w ten sposób planuje
zwiększyć dochody miasta, a także
tworzyć nowe miejsca pracy. – A
mamy do tego doskonałe warunki.
Przy węźle S8 Miasto Kobyłka posiada kilkanaście hektarów gruntów,
które będą uzbrojone w ramach instrumentu ZIT. W którym kierunku pójdziemy z ich udostępnieniem
jeszcze nie zostało przesądzone
– podkreśla.
Warto podkreślić, że zarówno
na terenie po dawnym „Budorze” jak i na obszarze dawnego
„ZANTENU” swoją siedzibę
mają firmy, które rokują na dalszy
rozwój. PIT-Radwar już rozpoczął
proces inwestycyjny i buduje halę
do badań. Deklaruje na najbliższe
lata inwestycje na poziomie kilkudziesięciu milionów zł. Także
kubaturowa realizowana przez
kobyłkowski samorząd. Jej koszt
całkowity oscyluje w granicy ok. 10
milionów złotych. – Część środków w wysokości 1,6 mln zł jest
refundowana przez Ministerstwo
Sportu w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Chciałbym
przy tym podkreślić, że powstaje
pełnowymiarowa hala z zapleczem
i 10 nowych sal lekcyjnych. To dla
nas ogromnie ważna inwestycja
oświatowa. Bo – jak wspomniałem
na wstępie naszego spotkania –
Kobyłce ciągle przybywa nowych
mieszkańców a więc potrzeba
również nowych sal lekcyjnych dla
uczniów – mówi wiceburmistrz.
Inwestycja – zgodnie z planem –
powinna być zrealizowana do końca
maja 2016 roku. Gmina przewiduje
jednak, że zostanie ona ukończona
przed terminem.
Teresa Urbanowska
– Chcemy na spokojnie opracować nową strategię,
rozwoju miasta, aby być na czas przygotowanym do występowania po środki unijne z
nowej perspektywy finansowej. Chcemy,
aby nasze dokumenty strategiczne były
zgodne z dokumentami strategicznymi
wyższego rzędu. To powoduje wymóg
aktualizacji strategii opracowanej w
2012 roku – podkreśla Piotr Grubek,
wiceburmistrz Kobyłki. – Chcemy
nadal budować drogi, chodniki
i ścieżki rowerowe – dodaje.
W dniu 15 czerwca otwarto w budynku biblioteki w Urlach (gm. Jadów) Punkt Informacji Turystycznej. Obiekt będzie służył turystom pieszym i rowerowym, którzy odwiedzą okoliczne szlaki.
W otwarciu uczestniczył wicestarosta Adam Łossan, wójt Jadowa Dariusz Kokoszka oraz osoby
odpowiedzialne za wdrożenie projektu.
Punkt Informacji Turystycznej w Urlach
Uruchomienie Punktu Informacji Tur ystycznej (PIT)
jest elementem projektu realizowanego przez Starostwo
Powiatowe w Wołominie „Powiat
Wołomiński – wyprawa z naturą
i kulturą”.
Partnerami projektu są gminy
Jadów, Strachówka i Dąbrówka.
To własnie na ich terenie powstają Punkty Informacji Turystycznej, przeznaczone dla osób
odwiedzających urokliwe obszary
doliny Liwca.
Obszar doliny Liwca to
miejsce, gdzie co roku na letni
wypoczynek przyjeżdża duża
ilość osób. W okolicy jest wiele
zabudowanych działek rekreacyjnych.
Do dyspozycji wakacyjnych
mieszkańcó jak również ich gości
i osób przejezdnych w punktach
dostępne są mapy i przewodniki
po szlakach przeznaczonych do
wycieczek rowerowych i pieszych
wędrówek, a do końca czerwca
stworzona zostanie również
strona internetowa i aplikacja na
telefony komórkowe dzięki której
będzie można śledzić przebieg
trasy wybranego szlaku za pomocą GPS oraz uzyskać dodatkowe
Wicestarosta Adam Łosan (pierwszy z prawej) oraz Dariusz Kokoszka, wójt Jadowa, zainicjowali działalność PIT
informacje na temat obiektów
przyrodniczych i kulturowych
znajdujących się na szlaku.
Na turystów czekają także
ciekawe materiały promocyjne
(magnesy, lampki, rowerowe
breloki odblaskowe itp.).
Szlaki wyposażone będą w 18
podobnych do siebie punktów
informacyjno-edukacyjnych w
postaci tablic informacyjno-
Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]
edukacyjnych, gier terenowych
oraz, w niektórych miejscach,
zadaszonych wiat tur ystycznych.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007–2013.
Głównym celem projektu jest
rozwój ekonomiczny, społeczny
i kulturalny powiatu wołomińskiego dzięki rozwojowi gospodarki turystycznej generującej
dochody, stymulującej miejsca
pracy w oparciu o dziedzictwo
kulturowe i przyrodnicze doliny
Liwca.
Opracowanie: Starostwo
Powiatowe w Wołominie
I co dalej?
Edward M. Urbanowski
Wyborcza porażka Bronisława Komorowskiego wielu osobom otworzyła
oczy. Okazało się, że ten świat nie jest tak pięknie poukładany, jak jeszcze kilka
miesięcy temu zapewniał nas Pan Prezydent. Wystarczył skandal z wyciekiem
tajnych akt z prokuratury, by najważniejsze osoby w państwie szybciutko
podały się do dymisji. A to przecież nie koniec rewolucji kadrowej w rządzie
Pani Ewy Kopacz. Sondaże są tu bezlitosne. Platforma Obywatelska zjeżdża
w dół. Trudno jeszcze przewidzieć czy jesienią utraci władzę, ale wiele na to
wskazuje. Do głosu dochodzą niezadowoleni, czyli ci, którym nie z ich winy
nie wszystko ułożyło się w życiu tak, jak by chcieli. A takich już są miliony!
Dobry wynik wyborczy Pawła Kukiza to potwierdza.
Jak zauważył profesor Jacek Hołówka: „ … zadowoleni mogą być pracownicy urzędów miejskich i powiatowych. To ludzie, którzy nie wykonują żadnej
społecznie przydatnej funkcji. Siedzą na urzędach po to, by zmniejszyć liczbę
realnego bezrobocia. Oczywiście, istnieją też w Polsce wielkie miasta, w których żyje się dobrze dzięki pieniądzom z Brukseli. Ale pieniądze z Brukseli
niedługo się skończą i niezadowolonych będzie jeszcze więcej. Problem polega
na tym, że mamy do czynienia z głębokim kryzysem politycznym. Klasa polityczna uległa całkowitej erozji, nie mamy
zaufania do nikogo. Od wielu lat do polityki
– My się zawsze wyżywiprowadzi się nabór negatywny - ci, którzy
my, my jesteśmy od tego,
nie sprawdzili się gdzie indziej, zostają w
polityce. Potem przeskakują z partii do żeby nam było dobrze. A wy
sobie radźcie jak potraficie.
partii i są przyjmowani, chociaż nie mają
(...) Są też ludzie chorożadnej zasługi dla życia społecznego.
„Partie polityczne w Polsce nigdy nie bliwie niezadowoleni, którzy
mają nie wiadomo jakie
były zmuszone do tego, żeby przedstawić
roszczenia. Były minister
realny program. Przedstawiały jedynie
Bartłomiej Sienkiewicz z
obietnice, których nie dotrzymywano. Jest
PO miał rację, mówiąc, że
czymś niewyobrażalnym, żeby przed wypaństwo przestało istnieć.
borami toczyły się jedynie ogólne rozmowy
Powiedział smutną prawdę,
o tym, że będzie więcej, że będzie lepiej,
a obecna władza ciągle
że będą drogi i dobra pogoda. Wyborców
tego nie rozumie”.
traktuje się jak naiwne dzieci. Arogancja
władzy jest bardzo duża. Przejawia się brakiem reakcji na jakiekolwiek interpelacje kierowane do posłów czy instytucji.
Protestujące grupy społeczne rozbijają się o ścianę milczenia. Spotykają się ze
wzruszeniem ramion. Obywatele dają więc do zrozumienia: Nie chcemy mieć
nic wspólnego z całym establishmentem. Ten establishment to grupa ludzi
wyalienowanych, czerpiących korzyści z układów politycznych, żyjących z pewnych zarobków, blokujących nowym osobom dostęp do władzy, niezdolnych
do rozwiązywania palących problemów i nierozumiejących tych problemów.
Rząd przestał interesować się tym, co dzieje się w kraju. Tak wyalienowanej
władzy nie było w Polsce od czasów komunizmu! Nasuwają się słowa Jerzego
Urbana sprzed lat: - My się zawsze wyżywimy, my jesteśmy od tego, żeby nam
było dobrze. A wy sobie radźcie jak potraficie.
„To, co się działo w Polsce przez ostatnie lata, to odtworzenie scenariusza
upadku komunizmu. Nie ma tylko gen. Jaruzelskiego. Platforma Obywatelska
w ostatnich latach przyjęła mentalność późnego Gierka: Nie ma realnych
problemów, nic się złego nie dzieje. Jest pewna grupa wichrzycieli, są wrogowie
(wówczas klasowi, teraz PiS). Są też ludzie chorobliwie niezadowoleni, którzy
mają nie wiadomo jakie roszczenia. Były minister Bartłomiej Sienkiewicz z PO
miał rację, mówiąc, że państwo przestało istnieć. Powiedział smutną prawdę,
a obecna władza ciągle tego nie rozumie”.
Przed nami wakacje...
ale nie od JOW-ów
Zbigniew Grabiński
Rozmawiając ze znajomymi od
wielu osób usłyszałem, że ostatnie
miesiące upłynęły pracowicie.
Wiele osób narzeka, że pracy ma
coraz więcej jednak efekty tej pracy
często nie są satysfakcjonujące.
Narzekających jest wielu. Mnie
również się to nierzadko zdarza...
ale czy zawsze to co krytykujemy
jest złe? Czy zmiany, które pod
wpływem tego niezadowolenia
wprowadzamy są faktycznie zmianami na lepsze?
Od pewnego czasu wróciła na
forum debaty publicznej dyskusja
o JOW-ach, czyli Jednomandatowych Okręgach Wyborczych w
kontekście wyborów parlamentarnych. Zgodnie z decyzją Prezydenta Bronisława Komorowskiego
jesienią (6 września) czeka nas
referendum. Będziemy decydować
w sprawie JOW-ów, finansowania
partii i zasady dotyczącej prawa
podatkowego. Zastanawiam się
czy wybierzemy właściwie? Co
mam na myśli, pisząc właściwie?
Właściwie czyli tak – że tuż po
wyborach nie zaczniemy okazywać
swojego niezadowolenia z tego na
co postawiliśmy.
Moja redakcyjna koleżanka
kilka tygodni temu stwierdziła, że
jest przeciwna JOW-om w samorządzie. Początkowo się z nią nie
zgadzałem, nawet się na ten temat
posprzeczaliśmy, ale ostatnio coraz
poważniej zastanawiam się nad
tym czy nie przyznać jej racji.
Oglądając relacje z posiedzenia wołomińskiej Rady Miejskiej
do której w ostatnich wyborach
wybrano wiele nowych osób,
czytając relacje z innych gmin
widzę, jak wiele osób trafiło tu z
przypadku – choć wydawać by się
mogło, że wybory w jednomandatowych okręgach pozwolą wybrać
najlepszych z najlepszych. Co
będzie jeśli podobnego wyboru
dokonamy wybierając naszych
reprezentantów do parlamentu?
Przed nami wakacje. Pora
na odpoczynek od pracy, ale też
Analizując wydarzenia z salonów
lokalnej polityki samorządowej
mam nieodparte wrażenie, że
nie wszystkie nasze lokalne „saloniki” zauważyły, że wkrótce
minie rok od wyborów samorządowych i pora będzie dokonać
pierwszych podsumowań dotychczasowej aktywności. Czy
będzie się czym pochwalić?
pora na zastój w polityce. Analizując wydarzenia z salonów
lokalnej polityki samorządowej
mam nieodparte wrażenie, że nie
wszystkie nasze lokalne „saloniki” zauważyły, że wkrótce minie
rok od wyborów samorządowych
i pora będzie dokonać pierwszych
podsumowań dotychczasowej
aktywności. Czy będzie się czym
pochwalić?.
Życie Powiatu na Mazowszu - tygodnik bezpłatny
Wydawca: PHU „Logos” s. c.
Redaktor naczelny: Edward M. Urba­now­ski. Redaguje Zespół.
Adres Redakcji: 05-200 Wołomin, ul. Wileńska 36a, tel./fax 22 787 77 83, tel. kom.
698 655 256, www.zyciepw.pl, e-mail: [email protected] Re­dak­cja nie zwraca tekstów
nieza­mó­wio­nych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Redakcja nie ponosi od­po­wie­dzial­no­ści za treść
płatnych reklam i anonsów. Kolportaż - 22 776 17 76.
www.zyciepw.pl
4
powiat
więcej wiadomości na www.zyciepw.pl
W niedzielę (14 czerwca) w Miejskim Parku w Ząbkach po raz kolejny mieliśmy okazję uczestniczyć w imprezie organizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Ząbek, pod patronatem Burmistrza Miasta Ząbki.
radca prawny
Niedawna sprawa dotyczyła Pani,
która zalegała z płatnościami czynszu
w spółdzielni mieszkaniowej. Spółdzielnia uzyskała korzystny wyrok i
„zatrudniła” firmę windykacyjną (nie
komornika). Zrozpaczona stała się
ofiarą wyjątkowo nagannych praktyk
windykatorów, które polegały, m.in. na
wyzywaniu przez telefon od oszustów;
straszeniu Prokuraturą; wtargnięciu
do mieszkania dłużnika bez jego
zgody; przeprowadzaniu wywiadu
pośród sąsiadów i informowaniu ich o
zadłużeniu dłużnika oraz obciążaniu
dłużnika opłatą windykacyjną.
Nie można pozostać obojętnym
wobec takich naruszeń. Owszem,
obowiązkiem dłużnika jest spełnić
świadczenie, to nie można zapominać
o jego godności i uprawnieniach.
Czego nie wolno windykatorowi?
Obrażać, wyzywać, ubliżać dłużnikowi. W taki sposób Windykator
prowadzi bezpośrednio do naruszenia dóbr osobistych dłużnika,
tj. jego godności, dobrego imienia,
poczucia wartości. Dobra osobiste
człowieka podlegają ochronie prawnej, a prawo daje nam instrumenty
ich ochrony. Złośliwe wprowadzanie
w błąd i niepokojenie może stanowić
wykroczenie.
Grozić dłużnikowi. Groźba spowodowania postępowania karnego
stanowi także przestępstwo groźby
bezprawnej, jeżeli jest szantażem,
co miało miejsce w tym wypadku.
Prezes UOKiK nałożył wiele kar na
firmy windykacyjne, bo bezprawnym
jest zamieszczanie w wezwaniach do
zapłaty informacji, iż brak dokonania
zapłaty nosi znamiona przestępstwa
wyłudzenia z art. 286 kk. Prezes
UOKiK stwierdził, że taka praktyka
wzbudza u konsumentów poczucie
lęku o dobra osobiste oraz stanowi
bezprawną groźbę mającą na celu
wymuszenie rozporządzenia swoim
mieniem;
Nachodzić dłużnika w jego
mieszkaniu. Windykator, ani wierzyciel nie ma prawa nachodzić dłużnika
w mieszkaniu, zakłócać jego miru
domowego, ani tym bardziej wtargnąć do lokalu. Czyny takie mogą
stanowić przestępstwo naruszenia
miru domowego, za które grozi
grzywna, kara ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do roku
(art. 193 kodeksu karnego). Tego
rodzaju praktyki mogą też naruszać
dobra osobiste w postaci nietykalności mieszkania, która jest chroniona
przepisami kodeksu cywilnego.
Prezes UOKiK wydał ogrom decyzji
zakazujących tego rodzaju czynności
dokonywanych przez tzw. windykatorów terenowych.
Przeprowadzać „wywiad” u sąsiadów i pracodawcy dłużnika. Windykator nie może również rozmawiać o
problemach zadłużonego z osobami
trzecimi, np. sąsiadami, przełożonymi w pracy, nie może też wysyłać do
pracy listów, faksów, ani nachodzić
z akt prawnika
Czego nie wolno
firmie windykacyjnej?
Mariusz Astasiewicz
dłużnika w miejscu pracy.
Za bezprawne należy uznać
także informowanie dłużnika
o takich „uprawnieniach” w
wezwaniach do zapłaty;
Obciążać dłużnika opłatami windykacyjnymi.
Windykator, ani w tym
przypadku Spółdzielnia, absolutnie nie mają prawa do
obciążania dłużnika jakimikolwiek opłatami windykacyjnymi. Dłużnik nie jest stroną umowy
zawartej między wierzycielem a firmą
windykacyjną, ta umowa w żaden
sposób nie może wywoływać dla
dłużnika jakichkolwiek finansowych
obciążeń. Naliczanie tego rodzaju
opłat, wzywanie dłużnika o ich zapłatę stanowi próbę wyłudzenia, a
więc niekorzystnego rozporządzenia
swoim mieniem.
To tylko niektóre przykładowe
czynności dokonywane przez windykatorów, uznane za bezprawne i
Czego nie wolno windykatorowi? Obrażać, wyzywać,
ubliżać dłużnikowi. W taki
sposób Windykator prowadzi
bezpośrednio do naruszenia
dóbr osobistych dłużnika,
tj. jego godności, dobrego
imienia, poczucia wartości.
Dobra osobiste człowieka
podlegają ochronie prawnej,
a prawo daje nam instrumenty
ich ochrony. Złośliwe wprowadzanie w błąd i niepokojenie
może stanowić wykroczenie.
nieobyczajne. Doradzałbym więc
wystąpienie z powództwem o zaniechanie dokonywania naruszeń
dóbr osobistych, czy powództwa
zmierzającego do usunięcia skutków
tych naruszeń. Zleceniodawca firmy
windykacyjnej mógłby odpowiadać za
naruszenie dóbr osobistych, gdyby z
umowy zawartej z tą firmą wynikało,
iż zgodził się na stosowanie tego
rodzaju praktyk.
Warto też wystąpić z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstw
naruszenia miru domowego (art.
193 kk), oszustwa (art. 286 kk), czy
stalkingu (art. 190 a).
Nie można zapomnieć o poinformowaniu o tym Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów. O pomoc warto zwrócić się też do Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów
przy wołomińskim Starostwie (ul.
Prądzyńskiego 3, pok. Nr 14, tel. (22)
787 43 01, 03, 04 wew. 121).
radca prawny
Mariusz Astasiewicz
​Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Powstańców 47 lok. 16
05-091 Ząbki
tel. 694 315 734
BEZPŁATNA
POMOC
Prawna
Czwartek w godzinach 17-19 przyjmuje Pani Mecenas Małgorzata Szczawińska
zapraszamy osoby zainteresowane poradami
w obszarze prawa pracy i zagadnień pracowniczych.
We wtorki godzinach 18-20 przyjmuje Radca prawny Mariusz Astasiewicz
zapraszamy osoby zainteresowane poradami w obszarze prawa rodzinnego,
antywindykacji, ubezpieczeń majątkowych i pokrewnych.
Wizyta po wcześniejszym umówieniu
pod numerem telefonu 698 655 256
Zapraszamy do siedziby
Mazowieckiego Forum Biznesu, Nauki i Kultury
w Wołominie ul. Wileńska 36a
www.zyciepw.pl
18 czerwca 2015
Piknik Bezpieczeństwa
i Zdrowia w Ząbkach
Mieszkańcy Ząbek tłumnie przybyli na Piknik Bezpieczeństwa i Zdrowia
Tym razem był to Piknik Bezpieczeństwa i Zdrowia, zwieńczony koncertem zespołu o przewrotnej do idei
imprezy nazwie - Bomba Kaloryczna.
Podczas pikniku świętowaliśmy także dwie ważne rocznice: 450-lecie
Ząbek (na tę okoliczność została
wydana pamiątkowa karta pocztowa), jak i V urodziny Towarzystwa
Przyjaciół Ząbek. W trakcie trwania
aż sześciogodzinnej rozrywki można
było skorzystać z całej masy atrakcji,
wysłuchać wielu porad odnośnie
tytułowego zdrowia i bezpieczeństwa,
ale przede wszystkim nacieszyć oczy
imponującymi występami.
Na scenie Parku Miejskiego
promowano zdrowy tryb życia, sport
w formie dobrej zabawy poprzez
pokazy zumby, tańca współczesnego i aerobiku, za co odpowiedzialne
było Studio Fitness i FitPlace, ale
prawdziwymi estradowymi gwiazdami okazały się jak zwykle dzieci.
Uczniowie ząbkowskich szkół zaprezentowali talenty wokalne i taneczne
pod czujnym okiem nauczycieli
i wychowawców. Wyjątkowe
melodie wybrzmiały również z ust wychowanków
Pani Beaty Kurdy z MOK.
Dzieci brały również
udział w pokazach sztuk
walki organizowanych
przez KSW Kyokushin
i w tańcach z elementami akrobatyki prezen-
towanych przez grupę Fart. Tradycyjnie na scenie wystąpiła Ząbkowska
Orkiestra Dęta z urodzinowym „Sto
lat” dla członków i wolontariuszy
Towarzystwa Przyjaciół Ząbek.
Jednak najważniejszymi punktami programu były porady i warsztaty
jak radzić sobie z niebezpiecznymi
sytuacjami na drodze i poza nią. Wrażenie na uczestnikach Pikniku zrobił
symulowany wypadek drogowy, wraz
z instruktarzem
jak udzielić
pier wszej
pomocy
oraz wezwać
pomoc.
Zajęcia
oraz kursy
pierwszej
pomocy, za
które dziękujemy
Grzegorz Siwek, szef Towarzystwa Przyjaciół Ząbek, podzielił tort urodzinowy
serdecznie ratownikom z firmy
Twójratownik.pl wzbogaciły mieszkańców Ząbek o wiedzę jak zachować
się w kryzysowych sytuacjach.
Dla pokrzepienia można było
usiąść i zjeść, domowej roboty ciasto w kawiarence, wygrać nagrodę w loterii fantowej „Daj piątaka
na studenciaka”, z której dochód
przeznaczony będzie na kolejną
edycję programu stypendialnego dla
zdolnych ząbkowskich studentów.
Z okazji „Zdrowia i Bezpieczeństwa”
można było korzystać z porad lekarzy,
dietetyków i fizjoterapeutów. Po raz
pierwszy na Pikniku zagościły aż dwie
wystawy – jedna fotografii rodzinnej
organizowana przez firmę Len-art,
a druga akwareli naszej rodzimej
Ząbkowianki - Teresy Putowskiej,
która z dużą chęcią odpowiadała na
pytania odnośnie swojej sztuki.
Zwieńczeniem wspaniałego,
rodzinnego wydarzenia było rozdanie
przez organizatorów Pikniku tortu
urodzinowego i upragniony występ
Bomby Kalorycznej. Energetyczna i
pozytywnie nastrajająca muzyka porywała do tańca, pląsów i wspólnego
śpiewania. Całą imprezę poprowadził
niezastąpiony Dariusz Dudkiewicz.
W imieniu członków Towarzystwa
Przyjaciół Ząbek serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym mieszkańcom Ząbek i okolic. Nieobecnych
zapraszamy za rok, żebyśmy znów
wspólnie mogli stworzyć rodzinną, wesołą atmosferę na powitanie
lata! Podziękowania składamy także
wszystkim partnerom naszego pikniku, w szczególności SK Bankowi,
Hurtowni REAL Janusz Krajewski
a także Policji, Straży Miejskiej
i Ochotniczej Straży Pożarnej w
Ząbkach.
Mariola Lekszycka
Robert Perkowski, burmistrz Ząbek, może być
dumny z organizatorów Pikniku Bezpieczeństwa
i Zdrowia. W miejskiej przestrzeni promowano
zdrowy tryb życia i sport w formie dobrej zabawy.
Wielu mieszkańców skorzystało z porad
i warsztatów na temat metod radzenia sobie
z niebezpiecznymi sytuacjami na drodze
i poza nią. Można też było skorzystać z porad
lekarzy, dietetyków i fizjoterapeutów
Radni województwa udzielili dziś większością głosów absolutorium zarządowi – za głosowało 30 radnych, przeciw – 17, nikt nie wstrzymał się od głosu. Marszałek Adam Struzik i skarbnik Marek Miesztalski w swoich wystąpieniach podkreślali, że ubiegły rok minął pod szyldem skutecznych działań na
rzecz zmniejszenia „janosikowego”, choć był to czas trudny dla budżetu województwa.
Marszałek i zarząd województwa
otrzymali absolutorium
Podczas sesji marszałek Struzik
odniósł się do wniosków składanych
przez różnych radnych. – To był
rok przetrwania trudnych sytuacji,
ale był to przede wszystkim rok, w
którym stoczyliśmy ogromną batalię
z „janosikowym”. Gdyby ten temat
był rozwiązany wcześniej, może nie
musielibyśmy sięgać po kredyty,
borykać się z problemami, które od
kilku lat mamy. Wyrok Trybunału
Konstytucyjnego wiele zmienił, ale
jeszcze przez ponad rok musieliśmy
dochodzić swoich praw przed sądami
administracyjnymi. Nie odpuszczamy – podkreślał dziś marszałek.
W marcu ubiegłego roku Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie
w sprawie „janosikowego” – sprawie,
którą marszałek złożył do TK w 2010
r. Trybunał przyznał, że dotychczas stosowane przepisy dotyczące
„janosikowego” były niewłaściwe i
wymagają zmian – by województwa
wymagające wsparcia otrzymywały
subwencję, ale województwa płacące nie były zmuszane płacić ponad
swoje możliwości. Przede wszystkim
chodzi o to, by płacący byli w stanie
wywiązywać się najpierw z realizacji
własnych zadań.
Taki wyrok TK sprawił, że od
września 2014 r. Mazowsze płaci
mniejsze „janosikowe”. Niestety,
przyjęte przez parlament zmiany
są tymczasowe i nadal nie została
opracowana całościowa reforma
tych przepisów. Mimo wyroku
Trybunału i bez uwzględnienia
prawdziwej kondycji finansowej
Mazowsza, od województwa oczekiwano w ubiegłym roku pełnych
wpłat na subwencję. Jednak składane do sądu administracyjnego
skargi na zabieranie województwu
pieniędzy doczekały się wyroków
– w tym prawomocnych. W konsekwencji tego, co uznał Trybunał,
– Wyrok Trybunału Konstytucyjnego wiele zmienił, ale
jeszcze przez ponad rok
musieliśmy dochodzić
swoich praw przed
sądami administracyjnymi. Nie odpuszczamy
– podkreślał marszałek
Adam Struzik podczas
sesji absolutoryjnej.
Wojewódzki Sąd Administracyjny
w kolejnych sprawach orzekał, że
województwo mazowieckie nie
musiało przekazywać pełnych
kwot, a według wyliczeń sądu nie
powinno oddawać na rzecz „janosikowego” więcej niż
30 proc. swoich
dochodów
podatko wych.
Dzięki
podjętym
działaniom
udało się nie
tylko zrealizować zapla-
nowany budżet województwa, ale
też pod koniec 2014 r. zwiększyć
dotację dla instytucji kultury.
Skarbnik Marek Miesztalski poinformował radnych, że 21 kwietnia
2015 r. RIO zaopiniowała pozytywnie
wykonanie budżetu województwa.
– Jeszcze w ubiegłym roku musieliśmy zaciągnąć pożyczkę z budżetu
państwa na spłatę „janosikowego”.
Jednak dzięki zmianom wynikającym z orzeczenia Trybunału nie
musieliśmy brać kolejnych pożyczek, nasze wpłaty zmalały i sytuacja finansowa województwa zaczęła się poprawiać – podsumowywał
skarbnik Marek Miesztalski.
Radni przyjęli dziś również
uchwałę, która pozwala rozpocząć prace nad stworzeniem Stacji Muzeum
– instytucji, która
będzie mieścić
się na Szczęśliwicach, a która
bazować będzie na dorobku Muzeum
Kolejnictwa
w Warszawie.
Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]
Edukacja
dodatek redakcyjno-reklamowy
Niepubliczny Żłobek „Przystań Elfów” w Ząbkach ul. Ks. Kuleszy 24, mieści się w nowo wybudowanym budynku o powierzchni ok. 170 m², spełniającym najnowsze wymogi lokalowe i sanitarne dotyczące żłobków.
Elfikowy raj
Do naszego żłobka przyjmujemy
dzieci w przedziale wiekowym 6 m-cy - 3
lat. Dla wszystkich naszych nowych Elfików przygotowywane są dni adaptacyjne,
w trakcie których
dzieci mają czas
na zaufanie
nam, tak aby
nowy rozdział
bardzo często
trudny w ich życiu, przeszedł dość
płynnie i bez większych
trudności.
Jednym z naszych
głównych celów jest
ciągłe dążenie do za-pewnienia naszym
wychowankom jak
najlepszych warunków do bezpiecznego
przebywania w żłobku,
dlatego wyposażyliśmy żłobek
w nowoczesne, kolorowe meble,
zabawki, estetycznie i funkcjonalnie urządzony plac zabaw zapew
zapewniający okazje do zabaw twórczych,
czerpania radości z przebywania w
towarzystwie rówieśników.
W naszym żłobku pracują wy
wykwalifikowane opiekunki, które
oprócz wiedzy posiadają wiele empatii, są ciepłe, opiekuńcze a dzieci w pełni
im ufają i czują się bezpieczne.
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom długo pracujących rodziców
staramy się zrobić wszystko, aby dzieci
poczuły się u nas jak w domu, to taka
ich „Przystań Elfów”, którą z pewnością
będą dobrze wspominać.
Oprócz, według nas, najlepszej opieki jaką może naszym maluszkom dać
żłobek, prowadzimy także różnorodne
zajęcia – oczywiście z uwzględnieniem
indywidualnych potrzeb dziecka. Są
to m.in.: zabawy dydaktyczne, zabawy
manualno-konstrukcyjne, zajęcia plastyczne, bajkoterapia, muzykoterapia,
zajęcia ruchowe, zajęcia higieniczno-zdrowotne, próby kształtowania
Niepubliczny Żłobek „Przystań Elfów” w Ząbkach
samodzielności. Wszystkie te zajęcia
prowadzone są w przyjacielskiej atmosferze, a dzieci są otoczone miłością
i troską.
Wychodząc na przeciw
oczekiwaniom długo
pracujących rodziców
staramy się zrobić
wszystko, aby dzieci
poczuły się u nas jak
w domu, to taka ich
„Przystań Elfów”,
którą z pewnością będą
dobrze wspominać.
Wiemy, że żłobek to tylko pewien
etap w życiu dziecka, kolejnym będzie
przedszkole, dlatego podążamy za
aktywnością dzieci i chęcią poznawania
przez nie wszystkiego co nowe. Uczestniczymy we wszystkich akademiach
i uroczystościach organizowanych
przez naszych najlepszych przyjaciół,
jakimi są przedszkolaki z drugiej
części budynku. Możemy, także korzystać ze wszystkich atrakcji jakie są w
przedszkolu tzn. koncerty muzyczne i
warsztaty przyrodnicze raz w miesiącu,
odwiedzające nas teatrzyki i wiele, wiele
innych. W żłobku są prowadzone, także
zajęcia z języka angielskiego, jednakże
największą furorę robią zajęcia sportowe w sali gimnastycznej naszej
placówki.
Zespół Szkół nr 34 im. Mieszka I
Staramy się przygotować dzieci
do odnoszenia sukcesów na miarę
ich indywidualnych możliwości ale
również uczymy radzenia sobie z
trudnościami.
Serdecznie zapraszamy osobiście
do zapoznania się z bogatą ofertą
naszej placówki.
Czekamy na Państwa codziennie od poniedziałku do piątku w
godzinach 6.00 – 18.00. Przyjdźcie i
zobaczcie jak się bawimy i uczymy
podczas III Festynu Charytatywnego,
który odbędzie się 20 czerwca 2015r.
w godzinach 10 - 14. Zapraszamy całe
rodziny a zwłaszcza dzieci, dla których
nie zabraknie licznych atrakcji, zajęć
i niespodzianek.
Żaneta Rosłon - dyrektor
Zespół Szkół nr 34 im. Mieszka I
www.zs34.pl
www.zs34.pl
TECHNIKUM NR 30
SZKOŁA POLICEALNA NR 36
N
Technik usług pocztowych i finansowych - 1 rok
Technik usług kosmetycznych - 2 lata
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 41
na!
łat
p
z
e
b
auka
nauka w formie zaocznej
ul. Mieszka I 7 Targówek
autobusy:156, 170, 338
tel. 22 679 16 69 pon-pt 8-15
Biuro reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]
a!
atn
ł
p
z
e
ab
3-LETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
nauka w formie zaocznej (sobota, niedziela)
absolwenci ZSZ rozpoczynają naukę od klasy drugiej
Nauk
Technik usług fryzjerskich
Technik budownictwa
fryzjer
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
klasy wielozawodowe: kucharz, cukiernik, piekarz, fotograf, mechanik,
elektryk, sprzedawca, stolarz, elektromechanik
ul. Mieszka I 7 Targówek
autobusy:156, 170, 338
tel. 22 679 16 69 pon-pt 8-15
www.zyciepw.pl
6
edukacja
18 czerwca 2015
Nowoczesne i skuteczne metody nauczania, doświadczona i życzliwa kadra pedagogiczna, szeroki
wachlarz zajęć dodatkowych – tak pokrótce można zdefiniować Niepubliczną Szkołę Podstawową
i Przedszkole „Novum” w Wołominie. Placówki, które otworzą swoje podwoje 1 września 2015 r.
Szkoła i Przedszkole „Novum”
– wysoka jakość, niska cena
Mimo że do rozpoczęcia roku
szkolnego zostało jeszcze sporo
czasu, zapisy już ruszyły. Zgłoszenia przyjmowane są do klasy
I i II oraz do grup przedszkolnych. Warto się pospieszyć, bo
decyduje kolejność zgłoszeń, a
liczba miejsc jest ograniczona.
Zarówno Szkoła jak i Przedszkole
zapewnia kameralność, więc w
każdej klasie nie może być więcej
niż 16 uczniów. Niezbyt liczne
grupy i nowe, ładnie wyposażone
sale lekcyjne o dużej powierzchni
wpływają na komfort nauki.

Szkoła
młodych talentów
„Novum” to nowy wymiar edukacji, to nauczanie z wykorzystaniem
najbardziej skutecznych programów
i metod. Punkt wyjścia stanowią założenia teorii inteligencji wielorakich
Howarda Gardnera, według której
istnieje wiele odrębnych inteligencji, a każdy człowiek posiada swój
własny profil zdolności. Poznanie
tego profilu pozwala określić mocne
i słabe strony dziecka, czyli ustalić,
w jaki sposób jest ono zdolne, by
móc rozwijać jego zdolności specjalne, a wspierać inteligencje słabiej
rozwinięte i niwelować deficyty
rozwojowe. A to wszystko podparte
atmosferą życzliwości i bezpieczeństwa oraz bogatą ofertą edukacyjną.
Szkoła i Przedszkole „Novum” to
nie tylko standardowe zajęcia, to
coś więcej.

Nudy nie ma
to ważne zwłaszcza dla najmłodszych dzieci, które potrzebują
przecież relaksu i zabawy. Dopiero wchodzą w szkolny etap, a jak
wiadomo – początki nie są łatwe.
Dlatego harmonogram dnia w
Szkole i Przedszkolu „Novum”
to nie tylko obowiązkowy program dydaktyczny, to również
śniadanie, obiad, podwieczorek
i oczywiście zajęcia dodatkowe
oraz czas wolny w świetlicy lub
na placu zabaw.
Codzienny program jest tak
ułożony, by dziecko miało czas i
na naukę, i na odpoczynek. By z
ochotą zgłębiało tajniki wiedzy.
Bez przymusu i zmęczenia.

Rabatów
i zniżek bez liku
Placówki „Novum” zapewniają
wysoką jakość w rozsądnej cenie.
Czesne w przedszkolu jest zróżnicowane – w zależności od czasu,
jaki dziecko spędza w placówce. W
przypadku pobytu 5-godzinnego
czesne wynosi 375 zł (płatne przez
12 miesięcy). Jeśli zaś dziecko
uczęszcza w pełnym wymiarze
godzin, rodzice płacą 625 zł (płatne przez 12 miesięcy). Tyle samo
kosztuje nauka w szkole. NOVUM,
jak każda placówka niepubliczna,
pobiera wpisowe – zarówno w
przedszkolu, jak i w szkole wynosi
ono 450 zł.
Co ważne, oferuje znaczne
zniżki dla rodzeństwa – opłata czesnego pomniejszona jest o 50% na
drugie dziecko oraz 75% na trzecie
i kolejne dziecko. A dla pierwszych
uczniów zapisanych do Szkoły
„Novum” czesne przez 6 miesięcy
będzie obniżone o 50%. Zatem, kto
pierwszy – ten lepszy…
Niepubliczna Szkoła
podstawowa i przedszkole
„novum”
Wołomin, ul. Legionów 63
(vis a vis Sanepidu)
tel. 505 448 460
www.szkola-novum.pl
[email protected]
tel. 505-448-460
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
i Przedszkole w Wołominie
zapraszają na
DRZWI OTWARTE
20-06-2015 (sobota)
w godz. 11:00 - 15:00
www.szkola-novum.pl
www.facebook.com/NOVUM.Wolomin
Szkoła
Podstawowa
Przedszkole
Do nauki zachęca również starannie opracowany plan lekcji. Jest
www.zyciepw.pl
Biuro reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]
edukacja
7
Warsztaty
pisania
ikon
 698 655 256
Biuro reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]
www.zyciepw.pl
8
więcej wiadomości na www.zyciepw.pl
Burmistrz Miasta Marki
działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst
jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Urzędu
Miasta Marki przy Al. M. J. Piłsudskiego 95 w Markach
zostały wywieszone na okres 21 dni, począwszy od
dnia 16 czerwca 2015 r. dwa wykazy nieruchomości
przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym.
Wykazy te obejmują : działkę nr ewid. 170/1 z obr.
5-08 oraz działkę nr ewid. 231/2 z obr. 5-08 przeznaczone do zbycia na rzecz właściciela nieruchomości
przyległej w celu poprawy warunków jej zagospodarowania.
Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Marki (pok. nr 28
i 29), lub telefonicznie pod nr (22) 781-10-03 wew.
300, 320.
Burmistrz Miasta Marki
działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.)
informuje, że na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie
Urzędu Miasta Marki przy Al. M. J. Piłsudskiego 95 w
Markach został wywieszony na okres 21 dni, począwszy od dnia 16 czerwca 2015 r. wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
Wykaz ten obejmuje trzy niezabudowane działki położone przy ul. Sikorskiego i ul. Jasińskiego w Markach w obrębie 4-06, z których dwie przeznaczone do
zbycia i zagospodarowania jako jedna całość gospodarcza.
Sposób zagospodarowania - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Marki (pok. nr 28
i 29), lub telefonicznie pod nr (22) 781-10-03 wew.
300, 320.
www.zyciepw.pl
kiermasz
świąteczny
kultura
18 czerwca 2015
7 czerwca odbyła się impreza plenerowa pod szyldem 15 lat działalności Gminnego Centrum
Kultury w Dąbrówce. Tego dnia zaprezentowały się wszystkie sekcje działające przy GCK oraz
dzieci z Przedszkola Samorządowego „Pod Wesołym Ekoludkiem” w Dręszewie i uczniowie Szkoły
Podstawowej im. C. K. Norwida w Dąbrówce.
15 lat GCK…
jak jeden dzień
Niezwykła osobowość konferansjera oraz jego towarzyszy z Epoki
lodowcowej przyciągały wszystkich
pod scenę. Maskotki Sid, Wiewiór
i Brzoskwinka wspólnie z dziećmi
bawiły się i dokazywały, w zamian
rozdając słodkie upominki. Oprócz
nich, na scenie pojawili się również
trenerzy i podopieczni Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „MUKS Dąbrówka” oraz grupa
poszukiwawczo - ratownicza z psami,
która zaprezentowała niezwykłe
umiejętności czworonogów. Temat
ratownictwa został poruszony również
przed budynkiem OSP,gdzie ratownicy pokazali arsenał medyczny, w który
są zaopatrzeni, a także metody swojej
pracy przewodników psów. Uwagę
wszystkich przyciągnął także zespół
Zahra – grupa tancerek i instruktorek
tańca orientalnego, która nie tylko
zjawiskowo zatańczyła, ale także poprowadziła warsztaty dla uczestników
imprezy. Występy sceniczne zakończył
Kabaret „Inaczej”.
Na imprezowym terenie było
mnóstwo stanowisk animacyjnych,
na których dzieci mogły tworzyć,
malować, kleić, szyć i jeszcze raz
tworzyć… a nawet sfotografować się
w dowolnej stylizacji. Osoby lubiące
adrenalinę mogły wziąć udział w
bubble fighters, czyli rozgrywce,
podczas której uczestnicy „walczą”
w dmuchanych kulach lub przejechać
się piętrowym angielskim autobusem.
A dzięki sponsorom z terenu gminy Dąbrówka, każde dziecko (bez
żadnych opłat!) mogło skorzystać z
dmuchanego placu zabaw.
Wzruszającym punktem scenariusza był tort z okazji 15-lecia.
Jubileuszowy tort wyglądał imponująco
Niespodziankę zapowiedzieli Wójt
Gminy Dąbrówka – Radosław Korzeniewski i Dyrektor Gminnego
Centrum Kultury - Anna Maniecka.
Temat ratownictwa
został poruszony również
przed budynkiem OSP,
gdzie ratownicy pokazali
arsenał medyczny, w
który są zaopatrzeni, a
także metody swojej pracy przewodników psów.
Pyszny tort przygotowała cukiernia
„MARZENIE” z Marianowa, której
właścicielom p. Marzenie i Markowi
Gawlikom jeszcze raz serdecznie
dziękujemy.
Dziękujemy też wszystkim tym,
którzy wspólnie z nami świętowali
tego dnia.
Poniżej lista sponsorów, dzięki
którym po raz kolejny mogliście
bezpłatnie korzystać z placu zabaw:
 Jazal Sp. z.o.o. - Andrzej Cyrański 
Piekarnia Żytnia Dąbrówka - Wioletta
i Wojciech Rasińscy, Beata i Krzysztof
Rasińscy  Zakład Elektroenergetyczny ELTAR Niegów - Mariola i
Tadeusz Rudzińscy  Wypiek ciast
Dąbrówka - Maria i Tadeusz Krzyżanowscy  Can-Agri Sp. z.o.o - Jacek
Rydziński  FHU Agbud - Maria
Skłodowska i Piotr Skłodowski 
Firma transportowa P.P.H.U. PABUD
Lasków - Halina i Józef Paziowie 
Sklep spożywczo-przemysłowy Józefów - Agnieszka i Tomasz Wilkowscy
 Wypiek ciast Dąbrówka - Halina i
Stanisław Augustyniakowie  A&M
stacja paliw STATOIL - Andrzej
Olszewski  Sklep spożywczo-przemysłowy Dąbrówka - Ewa i Krzysztof
Sadowscy  Usługi transportowe, ubezpieczenia i pośrednictwo
ubezpieczeniowe Lasków - Hanna i
Krzysztof Królikowie
Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]
więcej wiadomości na www.zyciepw.pl
– Wiem z doświadczenia, jak bardzo pozytywny wpływ na rozwój emocjonalny dzieci mają zajęcia muzyczne.
Gra, na jakimkolwiek instrumencie muzycznym, uaktywnia obie półkule mózgu. Dzieci uczące się muzyki łatwiej
zapamiętują i szybciej się uczą – mówi Małgorzata Dębska, założycielka Sklepu Muzycznego Wołomin.
- W tej chwili Sklep Muzyczny Wołomin prowadzi mój syn chociaż trzy lata
temu to ja go założyłam. Sklep ten tworzyliśmy wspólnie z myślą o ludziach
kochających muzykę, a zwłaszcza o
dzieciach i młodzieży. Nasza oferta powoduje, że okoliczni mieszkańcy mają
łatwiejszy dostęp do instrumentów.
Zanim zdecydują się na zakup mogą
instrument dotknąć, obejrzeć, poznać
– przymierzyć się do niego. Tego nie da
się zrobić przez Internet, a nie zawsze
jest czas na podróż do Warszawy.
szaliśmy do siebie dzieci i młodzież,
aby mogli pośpiewać. Pomagała nam
jedna z wolontariuszek od Pani Marii
Wytrykowskiej z ZS nr 3 w Wołominie.
Dziewczyna pięknie śpiewała czym zachęcała dzieci, by bawiły się razem z nią
i również spróbowały swoich sił przed
mikrofonem. Wszyscy się doskonale
bawiliśmy
– Czy udział w takich spotkaniach
jest potrzebny? Jakie wartości ze
sobą niesie Piknik Rodzinny?
– Nie spodziewałam się, że taka impreza aż tak bardzo integruje i zbliża ludzi.
To dla mnie bardzo miłe doświadczenie. Dodatkowo, okazało się, że dzięki
– Często słyszymy, że muzyka ma
wpływ na rozwój dziecka. Czy zgadza się Pani z taką teorią?
– Nie tylko się z nią zgadzam, ale
też wiem, że tak się dzieje. Wiem to
z własnego doświadczenia. Gra na
jakimkolwiek instrumencie muzycznym uaktywnia obie półkule
mózgu. Dzieci zaczynają lepiej zapamiętywać, lepiej się uczą. Rodzice
powinni mieć świadomość tego,
jak instrument muzyczny może
pomóc w rozwoju intelektualnym
i emocjonalnym dziecka. Ucząc
się gry na instrumencie dzieci
uczą się również systematyczności,
stają się wrażliwsze na bodźce
zewnętrzne, na piękno.
– Sklep Muzyczny brał czynny
udział w Rodzinnym Pikniku
Ekologicznym z okazji Dnia
Dziecka, który odbył się
w Wołominie w dniu 31
maja. Na czym polegała
Wasza aktywność?
–Zestronyorganizatoramieliśmy przygotowane stoisko,
na którym zaprezentowałam
swój sprzęt muzyczny w zamian
prowadziliśmy karaoke – zapra-
Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]
temu wydarzeniu odświeżyliśmy stare
znajomości. Obecnie młodzi ludzie
nie mają czasu spotykać się ze swoimi
znajomymi, kolegami, koleżankami nawet z sąsiedztwa. Na tym pikniku,
który był organizowany w Wołominie
z okazji Dnia Dziecka pojawiło się
wiele młodych małżeństw. Także z
malutkimi dziećmi. I w tym momencie
widziałam ile entuzjazmu było w tych
spotkaniach po latach. Młodzi rodzice
mieli okazję zobaczyć się po dłuższym
czasie w innych sytuacjach i w innej
roli od tej zapamiętanej z czasów szkolnych.Byłotodlamniebardzobudujące.
Patrząc na te - niedawno jeszcze dzieci
- a dziś już osoby dorosłe - serce jakoś
mi się radowało. Godząc się na udział
w Pikniku miałam trochę mieszane
uczucia bo nigdy wcześniej tego nie
robiłam teraz jestem zdecydowanie za
tym, żeby takie imprezy organizować w
naszym mieście częściej.
– Był to Piknik Ekologiczny, ale z
tego co Pani mówi, spełnił również
funkcję integracyjną...
– Myślę, żedla miasta inaszejspołeczności jest to ważne. Powinniśmy bardziej się integrować przy pozytywnych
działaniach. Ja wiem, jak trudno jest
wyciągnąć ludzi z domów. Uczestniczyłam w różnych imprezach. Ludzie
zbyt rzadko wspólnie spędzają czas. Ta
impreza spełniła moje oczekiwanie,
frekwencja była duża, a atmosfera
radosna. Chyba każdy mógł dla siebie
coś znaleźć. Jeśli w najbliższym czasie
będą prowadzone podobne dzialania
chętnie się w nie zaangażuję.
– Rozumiem, że to świadoma deklaracja ;)?
– Tak jak powiedziałam wcześniej,
bardzo chętnie będę uczestniczyła w
przyszłości w tego rodzaju imprezach. Teraz mogę powiedzieć, że
mam już pewne doświadczenie
i przemyślenia co do udziału naszego Sklepu w tego rodzaju wydarzeniu. Chciałabym dotrzeć do świadomości rodziców, by pokazać jak to
jest ważne i istotne, żeby inwestować
w dzieci. Nie tylko muzycznie, ale np.
plastycznie. Każde dziecko ma jakiś
talent - trzeba pomóc mu go odkryć
i stworzyć szansę na rozwijanie.
W MDK w Wołominie oraz Pubie
„Taaka Ryba” odbyło się kolejne
muzyczne spotkanie, które poprowadził
wokalista Jacek „Budyń” Szymkiewicz
Warsztaty muzyczne
i jam session vol. II!
Jacek „Budyń” Szymkiewicz – wokalista, tekściarz,
muzyk, performer, znany
głównie z zespołu POGODNO, projektu BABU KRÓL
oraz Nowych Sytuacji rozpoczął zajęcia od ćwiczeń
charakterystycznych dla
początkujących aktorów teatralnych. Jaki związek ma
muzyka z teatrem? I tu,
i tu liczy się sztuka
przyznał, że wszędzie słyszy
dźwięk, że wszystko wokół
ma swój niepowtarzalny
rytm a otworzenie się na to
jest absolutnie cudownym
doświadczeniem i nie ma
od tego ucieczki.
Poprzednie zajęcia prowadził Maciej Gołyźniak,
który nadał kierunek naszym spotkaniom. „Budyń”, podobnie jak
Maciek, zaczął od
pytania: dlaczego zajęliście się właśnie
tą dziedziną sztuki?O godz. 20.00
wszyscy udali się do
Pubu „Taaka Ryba”,
gdzie mogli stanąć
z Budyniem ramię
w ramię i zagrać
– Rozumiem, że karaoke było
strzałem w dziesiątkę...
- Paleta instrumentów muzycznych
jest ogromna. Myślę, że na takich
imprezach warto krok po kroku zapoznać dzieci (i nie tylko dzieci) z ich
działaniem. Może następnym razem
zaprezentujemy różnorodność gitar i
ich brzmienia, a może jeszcze wpadniemy na inny pomysł, możliwości jest
wiele. Paweł Choim
– Gra na jakimkolwiek instrumencie muzycznym uaktywnia
obie półkule mózgu. Dzieci zaczynają lepiej zapamiętywać,
lepiej się uczą. Rodzice powinni mieć świadomość tego,
jak instrument muzyczny może pomóc w rozwoju intelektualnym i emocjonalnym dziecka. Ucząc się gry na
instrumencie dzieci uczą się również systematyczności, stają się wrażliwsze na bodźce zewnętrzne,
na piękno – mówi Małgorzata Dębska, założycielka
Sklepu Muzycznego w Wołominie
9
Bohaterami jamu
były także osoby,
który na co dzień
nie zajmują się
muzykowaniem.
Atmosfera była
tak swobodna,
że wszelkie
bariery zniknęły,
publiczność poczuła odwagę i włączała się
we wspólne granie!
improwizacji, wzajemnego słuchania i wrażliwości.
Uczestnicy poznali techniki
pracy w zespole, mieli również okazję do dyskusji na
temat show biznesu. Budyń
Muzyka z Budyniem
Muzyka ma pozytywny
wpływ na rozwój dzieci
– Prowadzi Pani jedyny, na chwilę
obecną, sklep muzyczny w Wołominie. Do kogo kierowana jest
Wasza oferta?
18 czerwca 2015
kultura
– improwizując – dobry koncert.
Bohaterami jamu były także
osoby, który na co dzień nie
zajmują się muzykowaniem.
Atmosfera była tak swobodna, że wszelkie bariery zniknęły, publiczność poczuła
odwagę i chętnie włączała
się we wspólne granie!
www.zyciepw.pl
10
relacje video z wydarzeń sportowych na www.zyciepw.pl
sztuki walki
Podwójnie
złoty weekend
Podwójnie złoty
i bardzo pracowity
weekend mają za
sobą karatecy
Klubu Sportów
Walki KYOKUSHIN, którzy na
zakończenie
sezonu dobrze
zaprezentowali
się podczas
dwóch imprez
sportowych wysokiej rangi.
W sobotę, 13 czerwca, w Nowej
Sarzynie odbyła się czwarta edycja
prestiżowego międzynarodowego
SHIN walczyli w Mazowieckiej
turnieju TATARIA CUP, w którym
Lidze Karate zdobywając osiem
wzięło udział 184 zawodników.
punktowanych miejsc na podium.
Zawody zostały rozegrane pod
Złotymi medalistami została czwórpatronatem Ambasady Japonii
ka zawodników: Natalia Miętus,
oraz Marszałka Województwa PodAnia Stankiewicz, Mateusz Banaś i
karpackiego. Wyselekcjonowana
Kuba Malinowski. Drugie miejsce
reprezentacja KSW KYOKUSHIN
wywalczyła Gabrysia Majewska i
wykazała się doskonałą skutecznoFilip Nejfeld, a na najniższym stopścią, zdobywając grupą czterech
niu podium stanął Bartek Jurczak.
zawodników trzy złote medale. MiMimo porażki w walce finałowej na
strzami walk mocnego kontaktu zoduże słowa uznania i wyróżnienie
stali: Agnieszka Kulczycka,
zasługuje Bartek KazimierKarol Burzyk i Bartek
czak, który po zdecydoKazimierczak, któwanym zwycięstwie
Bartek
rzy we wszystkich
dzień wcześniej w
Kazimierczak,
swoich walkach
międzynarodowym
po zdecydowauzyskali przewaTataria Cup, odnym
zwycięstwie
w
gę punktową nad
ważnie wystartomiędzynarodowym
przeciwnikami
wał w Makowie
Tataria Cup, odważz Ukrainy, JaroMazowieckim.
nie wystartował w
sławia, Krosna,
Dopiero po doMakowie
MazoLeżajska i Gogrywce Bartek muwieckim
rzowa po mocnych
siał uznać wyższość
kopnięciach na uda
silnego zawodnika z
i trafieniach w głowę.
Warszawy, a zadecydowała
Szczególnie skutecznie zaniewielka różnica kilogramów
kończył swoja walkę eliminacyjną
podczas ważenia. Na zakończenie
Karol Burzyk trafiając zawodnika z
turnieju Kuba Malinowski otrzyLimanowej efektywną techniką obmał nagrodę jako jeden z pięciu
rotową z wyskoku ushiro mawashi.
najlepszych zawodników MazowKolejnego dnia młodsi zawodnicy
sza w całorocznej rywalizacji Ligii
Klubu Sportów Walki KYOKUKarate. KSW KYOKUSHIN
Radzymin drugi
na Mazowszu
Drużynowo karatecy z Radzymina
tym razem zdobyli II miejsce,
przegrywając z
gospodarzami
MKKK Ostrołęka, a pokonując klub
KSW Bushi.
14 czerwca 2015 r w
Makowie Mazowieckim w ostatniej – IV
Mazowieckiej Lidze
Karate dla roczników 2007, 2006, 2005,
2004 i 2003 wystartowała również Radzymińską Karate
ACADEMY, którą
podczas tych zawodów reprezentowało 20
zawodników. Zgłosiło się łącznie 134
W gronie
10 najlepszych
zawodników z 11
znalazło się
czuk Mateusz –
mazowieckich
aż 4 zawodników
podsumowuje
klubów. – DruRadzymińskiej
sensei Tomasz
żynowo tym raACADEMY:
Lenkiewicz,
zem zdobyliśmy
Ziółkowska Daria,
który wraz z JacII miejsce, przeTymon Walkowiak ,
kiem Klimkiem
grywając z gospoMateusz Waś,
był również sędzią
darzami MKKK
Daniel Kogut.
turnieju. Łukasz
Ostrołęka, a pokoŁobacz sprawował
nując klub KSW Bushi.
rolę sekundanta.
Pierwsze miejsca zdobyli:
Na koniec IV edycji MazoWalczak Agnieszka, Wiśniewska
Ada, Kozłowska Martyna,Wal- wieckiej Ligi Karate na podstakowiak Tymek, Lenkiewicz Fili- wie rankingu wyłoniono najlepp,Kujawski Patryk , Kogut Daniel. szych zawodników z poszczeDrugie miejsca zdobyli: Ziółkow- gólnych grup wiekowych. W
ska Daria,Waś Mateusz, Michalak gronie 10 najlepszych znalazło
Maciej,Zdunek Weronika. Trzecie się aż 4 zawodników Radzymiejsca zdobyli: Wójcik Kuba,Li- mińskiej ACADEMY: Ziółkowpiński Eryk, Piekut Antek, Zazi- ska Daria, Tymon Walkowiak ,
kowski Czarek, Szemraj Szymek, Mateusz Waś, Daniel Kogut. SerDobrowolski Szymek, Nikodem- decznie wszystkim gratulujemy.
www.zyciepw.pl
sport
18 czerwca 2015
Piłkarze Huraganu SKOK Wołomin po serii trudnych meczów z czołowymi drużynami grupy północnej
mazowieckiej IV ligi zmierzyli się z dwoma beniaminkami. W środę, 3 czerwca, podopieczni trenera
Andrzeja Prawdy rywalizowali (na wyjeździe) z piętnastą w rozgrywkach Koroną Szydłowo.
Piłkarze Huraganu
zakończyli sezon
Walcząca o utrzymanie drużyna
spod Mławy, mimo starań, od początku nie stanowiła dużego zagrożenia dla pewnie grającego PWKS-u.
W 22. minucie Szymon Klepacki
precyzyjnie zacentrował ze skrzydła
do Marcina Stańczyka, który bez
problemu skierował piłkę do siatki
na 1:0. Siedemnaście minut później
Piotr Bazler zagrał ze środka idealnie
w tempo do Stańczyka, a ten spokojnie uderzył po ziemi w samo okienko
na 2:0. W 41. minucie asystentem
ponownie okazał się Bazler, zaś rola
egzekutora przypadła Szymonowi
Klepackiemu. Młody napastnik
przeprowadził rajd przy linii
autowej i za drugim podejściem z najbliższej odległości zdołał zmieścić
futbolówkę w bramce.
Dzięki temu Huragan
schodził na przerwę z
rezultatem 3:0.
Po zmianie stron
wołomiński zespół
nadal z łatwością
konstruował akcje
ofensywne, jednak ich
wykończenie pozostawiało wiele do życzenia.
W tej odsłonie specjalnością naszych zawodników
stało się seryjne, minimalne
przestrzeliwanie – głównie
obok słupków. Na multum
dogodnych sytuacji tylko raz
udało się pokonać bramkarza Korony. Miało to miejsce w 65. minucie
za sprawą Marcina Mańko, który
dopełnił formalności po podaniu
Stańczyka, dostawił nogę i ustalił
wynik spotkania na 4:0. Skład: Łysik – Mierzwiński, Dadacz, Górski,
Ochman – Lewicki, Bazler, Kopeć
(75’ Lewandowski), Klepacki (62’
Mańko) – Wielądek (62’ Dylewski),
Stańczyk.
W niedzielę, 7 czerwca, Huragan
podejmował u siebie siedemnastą w
stawce Skrę Drobin. Goście nie dość,
że przyjechali na mecz spóźnieni
to na dodatek dotarli bez rezerwowych. Już w piątej minucie arbiter
podyktował rzut karny za faul na
Rafale Wielądku. Do piłki podszedł
sam poszkodowany i trafił w górny
róg na 1:0. Siedem minut później
było 2:0, gdy celnym strzałem w polu
karnym przy długim słupku popisał
się Waldemar Woźniak. W 18 minucie
Kamil Mierzwiński dokładnie dośrodkował z prawej strony do Marcina
Stańczyka, a doświadczony snajper
przymierzył
słupków. Jedyny gol po przerwie
padł w 68. minucie, gdy futbolówka
po uderzeniu Marcina Stańczyka
odbiła się od słupka i wtoczyła do
siatki na 4:1. Skład: Łysik – Mierzwiński, Dadacz, Górski, Ochman
(46’ Zakrzewski) – Woźniak, M.
Lewicki (67’ Polniak), Dylewski,
Klepacki (46’ Mańko) – Wielądek,
Stańczyk.
Rozegrane w minioną sobotę, 13 czerwca w Przasnyszu, spotkanie z
szóstym w tabeli
tamtejszym
Miejskim
Klubem
Sportowym było
ostatnim w
sezo n i e
Polniak, ponieważ zamiast uderzać
niepotrzebnie podawał. Kolejna
stuprocentowa sytuacja została
wypracowana w 52. minucie, jednak
zaprzepaścił ją Marcin Stańczyk.
W 76. minucie kontra gospodarzy
zakończyła się trafieniem Macieja
Smolińskiego w narożnik na 2:0. Pięć
minut później honorową bramkę dla
Huraganu zdobył Polniak. Skorzystał
on z prezentu jakim było odbicie piłki
przez bramkarza i huknął w środek.
Więcej goli nie padło i PWKS schodził z boiska pokonany. Skład: Łysik
– Mierzwiński, Woźniak, Dadacz (82’
Ochman), Górski – Lewicki, Bazler,
Zakrzewski (67’ Mańko), Dylewski
(46’ Polniak) – Wielądek, Stańczyk.
Ostatecznie Huragan z 65. punktami i bilansem 19-8-7 uplasował
się na czwartej pozycji, co oznacza
wypełnienie nakreślonego przez
zarząd klubu planu minimum ja-
Ostatecznie Huragan
z 65. punktami i bilansem
19-8-7 uplasował się na czwartej pozycji, co oznacza wypełnienie nakreślonego przez zarząd
klubu planu minimum jakim była
lokata w czołowej piątce. (...) Start
przygotowań Huraganu do nowego
cyklu rozgrywek zaplanowano na
13. lipca, natomiast inauguracja
sezonu nastąpi w weekend 8-9 sierpnia.
w narożnik na 3:0. Na siedemnaście
minut przed końcem pierwszej
części nieoczekiwanie ożywili się
przyjezdni, kiedy Marcin Gajewski po
ograniu naszych defensorów bezproblemowo posłał piłkę w róg na 3:1.
Druga połowa przebiegała według scenariusza przerabianego
trzy dni wcześniej, czyli PWKS
mimo posiadania olbrzymiej przewagi, marnotrawił seriami stuprocentowe szanse. Tym razem znakiem firmowym stało się obijanie
2014/2015. Gracze Huraganu
rozpoczęli pojedynek od groźnej
próby nad spojeniem słupka z
poprzeczką, lecz kontrolę szybko
przejęli miejscowi, którzy po strzale
Kamila Rutkowskiego (w 15. minucie) prowadzili 1:0. Przebudzenie
wołomińskiej drużyny nastąpiło od
33. minuty, gdy okazje do wyrównania mieli m.in. Daniel Dylewski
i dwukrotnie z rzutów wolnych
Rafał Wielądek, ale nie przełożyło
się to na zmianę rezultatu.
Zaraz po wznowieniu setkę w
polu karnym zmarnował Jakub
kim była lokata w czołowej piątce.
Pierwszą trójkę utworzyli: Błękitni
Raciąż (77 pkt i awans do łódzko-mazowieckiej III ligi), Mazovia Mińsk
Mazowiecki (70 pkt) oraz Bzura
Chodaków Sochaczew (69 pkt).
Spadek do lig okręgowych zanotowały zespoły z miejsc 15-18: Korona
Szydłowo, Nadnarwianka Pułtusk,
Wkra Żuromin, Skra Drobin. Start
przygotowań Huraganu do nowego
cyklu rozgrywek zaplanowano na 13.
lipca, natomiast inauguracja sezonu
nastąpi w weekend 8-9 sierpnia.
Marcin Godlewski
Trzy drużyny z naszego powiatu grają w grupie Warszawa I w rozgrywkach A klasy. Są to: Marcovia Marki, Mazur
Radzymin oraz Wicher Kobyłka. W przyszły weekend drużyny z A klasy rozegrają ostatnią kolejkę w tym sezonie.
Dobiegają końca rozgrywki
A klasy w sezonie 2014/2015
Na pierwszym miejscu grupy
Warszawa I uplasowała się Marcovia Marki. W ten sposób drużyna
prowadzona przez Piotra Redela
wywalczyła awans do ligi okręgowej. Przed ostatnią kolejką
rozgrywek piłkarze z Marek
mają cztery punkty przewagi nad
drugą w tabeli Agape Białołęka(Warszawa).
– Cieszymy się z awansu. Taki
plan sobie zakładaliśmy i taki zrealizowaliśmy. Będziemy szukali
wzmocnień przed następnym sezonem, by zwiększyć rywalizację
w drużynie. Ostatni mecz nam nie
wyszedł, ale nie graliśmy w pełnym
składzie. W tym spotkaniu zaprezentowali się zmiennicy. Dzięki temu
można było ocenić jak grają na tle
dobrego przeciwnika. Dziesiątego
lipca zaczynamy przygotowania do
następnego sezonu. Będziemy walczyli o najwyższe cele. Zawodnicy
i sztab szkoleniowy są zadowoleni
z awansu. Jednak sądzę, że nasza
gra jeszcze pozostawia trochę do
życzenia – mówi Piotr Redel, trener
Marcovii Marki.
Na finiszu rywalizacji Mazur
Radzymin zajmuje czwarte miejsce w
tabeli. Już od kilku kolejek było jasne,
że drużyna z Radzymina zakończy
rozgrywki na tej pozycji. Strata do
drużyny, która zajmuje trzecią lokatę
jest zbyt duża, a przewaga nad resztą
stawki pozwala nie martwić się, że
któraś drużyna jeszcze zagrozi Mazurowi. W ostatnim meczu w sezonie
– Będziemy szukali
wzmocnień przed następnym sezonem, by
zwiększyć rywalizację
w drużynie. Ostatni mecz
nam nie wyszedł, ale nie
graliśmy w pełnym składzie. W tym spotkaniu
zaprezentowali się zmiennicy – mówi Piotr Redel,
trener Marcovii Marki.
– Jestem zadowolony
z warunków, jakie klub
oferuje nam w okresie przygotowawczym
zimowym i letnim. I mam
nadzieję, że ta dobra
współpraca zaowocuje
awansem do okręgówki
w przyszłym sezonie mówi Grzegorz Piwko,
trener Mazura Radzymin.
podopieczni Grzegorza Piwko zagrają u siebie z Koroną Jadów.
- Jestem zadowolony, bo chłopcy
dużo z siebie dali. Zajmujemy
czwarte miejsce na koniec sezonu.
Szczególne słowa uznania mam dla
starszych zawodników, którzy ciężko
trenowali oraz wykazali się dużym
zaangażowaniem. Na pochwałę
zasługuje przykładanie się do treningów, czy wspólne organizowanie
się na wyjazdy. Młodsi piłkarze mogą
brać z nich przykład. Od dziesiątego
lipca ruszamy z przygotowaniami do
sezonu 2015/2016. Teraz układamy
harmonogram gier kontrolnych.
Pierwsza i druga drużyna nadal
trenują razem. Jestem zadowolony z
warunków, jakie klub oferuje nam w
okresie przygotowawczym zimowym
i letnim. I mam nadzieję, że ta dobra
współpraca zaowocuje awansem
do okręgówki w przyszłym sezonie
- mówi Grzegorz Piwko, trener Mazura Radzymin.
Jedyną drużyną z „trójmiasta”,
której losy będą się ważyły do ostatniej
kolejki jest Wicher Kobyłka. Drużyna
Andrzeja Grelocha finiszuje w imponujący sposób. Piłkarze z Kobyłki
nie przegrali od sześciu kolejek,
dzięki czemu mają szansę zakończyć
rozgrywki na piątym miejscu. Przed
ostatnim meczem w sezonie Wicher
zgromadził 37 punktów. Kobyłczanom „depcze po piętach” MKS
Hutnik Warszawa, który zgromadził
dwa punkty mniej. W ostatnim meczu sezonu piłkarze Wichru zagrają
u siebie z KS II Łomianki.
– W tej chwili zajmujemy piąte
miejsce w tabeli. W sobotę w meczu
z Łomiankami będziemy walczyli o
utrzymanie tej pozycji. Chcemy podtrzymać serię meczów bez porażki.
Nie przegraliśmy sześć ostatnich
spotkań. Liczę na to, że w ostatniej
kolejce również zejdziemy z boiska
niepokonani. Z perspektywy całego
sezonu uważam, że to miejsce,
które w tej chwili zajmujemy jest
miarodajne. Sądzę jednak, że stać
nas na lepszą lokatę. W tej chwili rozglądamy się za wzmocnieniami. Jest
coraz bliżej wakacji. Od piętnastego
lipca rozpoczynamy przygotowania
do kolejnego sezonu. Już mamy
ustalony harmonogram gier kontrolnych – mówi Andrzej Greloch, trener
Wichru Kobyłka.
Paweł Choim
Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]
więcej wiadomości na www.zyciepw.pl
sport
18 czerwca 2015
11
Jedna z najlepszych polskich paraolimpijek pochodzi z powiatu wołomińskiego. Marta Makowska od 20 lat jest reprezentantką Polski w szermierce na wózkach. W czasie swojej kariery
zdobyła siedem medali na Igrzyskach Paraolimpijskich. Jest szansa, że zobaczymy ją również
na Igrzyskach w Rio de Janeiro.
Od razu poczułam,
że szermierka to jest to!
– Uprawia Pani szermierkę na
wózkach. Wielokrotnie gościła
Pani na łamach „Życia”. Proszę
przypomnieć naszym Czytelnikom
jakie były początki przygody ze
sportem?
– Do takiej aktywności nakłonili
mnie rodzice. Szukałam właśnie
pomysłu na siebie. Rodzice znaleźli
artykuł w gazecie o Integracyjnym
Klubie Sportowym, gdzie odbywały się zajęcia sportowe dla osób
niepełnosprawnych. Pojechaliśmy
tam razem. Wcześniej próbowałam swoich sił w innych dyscyplinach sportowych, tj. w pływaniu,
tańcu sportowym, łucznictwie.
Jednak po pierwszym treningu
wiedziałam, że szermierka to jest to.
I tak właśnie wszystko się zaczęło.
świadczenie zawodnicze. Ten medal
zadedykowałam mojej córce.
– Czy przygotowuje się Pani do
kolejnych Igrzysk, które odbędą
się w Rio de Janeiro?
– Biorę udział w zawodach kwalifikujących na Igrzyska. Nie wiem
czy mi się uda zakwalifikować, bo
konkurencja jest bardzo duża. Już
mam swoje lata. Jest dużo młodszych
i silniejszych przeciwniczek. Na razie
jesteśmy w połowie drogi tych kwalifikacji. W tej chwili jestem na listach
rankingu kwalifikacyjnego na miejscu ósmym we florecie i dwunastym
w szpadzie. To by wskazywało, że na
– Proszę opowiedzieć o szermierce? Kto powinien uprawiać tę
dyscyplinę sportu?
– To bardzo indywidualna dyscyplina, która kształtuje zarówno
psychikę jak i sprawność fizyczną.
Trzeba wykonać dużą pracę nad
własnymi emocjami, nauczyć się
panowania nad stresem. Trzeba
pracować nad motywacją. Nie
zawsze się wygrywa, czasami się
przegrywa i trzeba umieć udźwignąć porażkę. Ważne jest, aby
umieć się z tym pogodzić i dalej
nad sobą pracować. Trening, polega na szlifowaniu techniki. Wiedzę,
– Wspólnie z Grzegorzem Plutą, kolegą z Kobyłki, również
mistrzem paraolimpijskim i
kolegami z Fundacji Akademia Integracji, próbujemy
zaszczepić szermierkę na
terenie powiatu wołomińskiego. Do tej pory dominowały
tu takie dyscypliny jak piłka
nożna, czy koszykówka.
Chcemy pokazać tu nową
jakość sportu. Prowadzimy
zajęcia z szermierki dla dzieci
sprawnych i niepełnosprawnych z terenu Wołomina
– mówi Marta Makowska,
paraolimpijka, zdobywczyni
wielu medali w szermierce
– Jest Pani multimedalistką
Igrzysk Paraolimpijskich. Z Sydney przywiozła Pani cztery złote
medale, z Aten dwa brązowe.
Do Pekinu Pani nie pojechała.
Z ostatnich Igrzysk w Londynie
wróciła Pani z brązowym medalem. Czy któryś z nich ma dla Pani
wyjątkowe znaczenie?
– Każdy jest dla mnie ważny, bo
stoi za nimi ciężka praca. Na swoje
pierwsze igrzyska w Sydney nie jechałam w roli faworytki. Do tej pory
zajmowałam miejsca na podium, ale
nigdy nie było to pierwsze miejsce.
Zawsze drugi bądź trzeci stopień podium. Pamiętam, że to był ogromny
stres, który mieszał się z marzeniami
o medalu. Czułam duży respekt
przed moimi przeciwniczkami, ale
wiedziałam też, że przygotowałam się
do tego startu najlepiej jak mogłam.
Mocno przepracowaliśmy z trenerami okres przygotowawczy. Trenowaliśmy siedem dni w tygodniu.
To przyniosło owoce w postaci nie
jednego, a czterech medali. Ostatni
krążek, który zdobyłam w Londynie
też jest dla mnie wyjątkowy. Po ośmiu
latach przerwy wróciłam na Igrzyska.
Zakwalifikowałam się na nie będąc
mamą. Jechałam tam nie wierząc do
końca we własne możliwości, chociaż
również starałam się przygotować
do startu jak najlepiej. Wydawało mi
się, że ten medal nie do końca jest
w moim zasięgu, bo nie mogłam
trenować tak często jak dawniej. Z
perspektywy czasu mogę powiedzieć,
że w walkach bardzo mi pomogło do-
– Sport to jest fajna przygoda. Praca
nad sobą, nad własnymi słabościami, podróże, sukcesy i porażki.
Myślę, że ważne jest aby odnaleźć
własną drogę w życiu. Niekoniecznie musi to być szermierka czy inny
sport bo wiadomo, że nie każdy ma
do tego predyspozycje. Należy szukać w życiu pasji, odkrywać swoje
możliwości, przekraczać ograniczenia. Odkrywać to , co mamy
najlepsze w sobie i później tylko
to pielęgnować. Wspólnie z Grzegorzem Plutą, kolegą z Kobyłki,
również mistrzem paraolimpijskim
i kolegami z Fundacji Akademia
razie się kwalifikuję. Zobaczymy. Teraz trzeba utrzymać te pozycje. Przez
rok trzeba utrzymać się w dwunastce.
Kwalifikację zdobędzie dwanaście
pierwszych zawodniczek z rankingu
światowego.
– Kiedy zaczęły się kwalifikacje do
kolejnych igrzysk?
– Od Pucharu Świata, który został
rozegrany w Warszawie w ubiegłym
roku we wrześniu. Teraz właściwie
już każdy Puchar się liczy. Trzeba
jeździć na wszystkie imprezy międzynarodowe. Wypadać jak najlepiej,
zdobywać jak najwyższe miejsca
i zbierać te drogocenne punkty.
którą nabyliśmy od trenera na lekcjach indywidualnych trzeba umieć
wykorzystać w walkach. Wiadomo,
że na zawodach zawsze przychodzi
stres. Jakieś dodatkowe bodźce,
kibice, okrzyki. Odporności na to
nie wytrenujemy podczas treningu.
Często dochodzi presja, bo jeżeli
do tej pory przywoziło się medale,
to wtedy oczekiwania rosną. Nie
zawsze jest to łatwe. Ale to wszytko
daje mieszankę wybuchową, która
bardzo uzależnia w pozytywnym
tego słowa znaczeniu.
– Czy w takim razie warto się angażować w tę dyscyplinę?
Integracji, próbujemy zaszczepić
szermierkę na terenie powiatu
wołomińskiego. Do tej pory dominowały tu takie dyscypliny jak piłka
nożna, czy koszykówka. Chcemy
pokazać tu nową jakość sportu. Prowadzimy zajęcia z szermierki dla
dzieci sprawnych i niepełnosprawnych z terenu Wołomina. Widać już,
że udało nam się zarazić dzieciaki
szermierką. Widać już też wśród
nich prawdziwe szermiercze talenty. Mam nadzieję, że wychowamy
na tym terenie nowych mistrzów
olimpijskich i paraolimpijskich.
Paweł Choim
Sobota 13 czerwca 2015 r. minęła pod znakiem rywalizacji zawodników, na organizowanych po raz pierwszy w
Ząbkach, Mistrzostwach Polski Filipińskich Sztuk Walki Stick Fighting o Puchar Burmistrza Miasta Ząbki.
Mistrzostwa Polski FMA Stick Fighting
o Puchar Burmistrza Miasta Ząbki za nami
O godzinie 11:00 w hali sportowej
Publicznego Gimnazjum nr 2 przy
ul. Batorego 37, zawody otworzyli:
Burmistrz Ząbek Robert Perkowski,
Komendant Straży Miejskiej Zbigniew
Forysiak oraz organizator Mistrzostw
Polski FMA Robert Kwiatkowski
prezes UKS Omega Sports. Impreza
odbywała się pod patronatem Burmistrza Miasta Ząbki.
W Gali Sztuk Walki wystąpiły
uczestniczące w mistrzostwach kluby:
Prywatne Szkolenia Karate Tomasza
Wysockiego, Stowarzyszenie Sztuk
Walki i Samoobrony KOBRA, Akademia FMA (UKS Omega Sports),
Grupa Filipińskich Sztuk Walki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ponadto w
zawodach udział wzięły kluby Śląska
Akademia Aikido oraz Warszawska Szkoła Filipińskich Sztuk Walki
KRUKI.
Po zakończeniu Gali Sztuk Walki
pierwszą walkę w formule soft gąbka
dzieci sędziował, jako sędzia ringowy,
burmistrz Robert Perkowski. /To był
debiut burmistrza w sędziowaniu zawodów Filipińskich Sztuk Walki/.
Zawody odbyły się w formułach :
soft, soft gąbka, nóż, nóż gąbka oraz 2
kije full kontakt AMEZ.
Wyniki reprezentacji Akademii
Filipińskich Sztuk Walki z Ząbek
(UKS Omega Sports) na Mistrzostwach Polski FMA: I miejsca:- Anna
Stankiewicz w formule Nóż soft open
kobiet, - Dominika Dobrowolska w
formule Soft open kobiet. II miejsca:Katarzyna Skarżyńska w formule
nóż farba open kobiet, III miejsca:Agnieszka Żelska w formule nóz farba
open kobiet,- Katarzyna Skarżyńska
w formule Soft open kobiet,- Patryk
Siedlecki w formule Soft gąbka open
mężczyzn.
Wyniki zawodników dorosłych:
formuła Soft open kobiet: I miejsce Dominika Dobrowolska ( Akademia
demia Aikido), II miejsce – Jarosław
Kaliński ( Śląska Akademia Aikido),
III miejsce – Paweł Miciński ( Śląska
Akademia Aikido). Formuła soft gąbka
open: I miejsce – Marcin Mytych (
Uniwersytet Rzeszowski), II miejsce
– Robert Godlewski (KOBRA), III
miejsce – Patryk Siedlecki (Akademia FMA). Formuła Nóż soft open
kobiet: I miejsce – Anna Stankiewicz
(Akademia FMA), II miejsce – Maria
W Gali Sztuk Walki wystąpiły uczestniczące w mistrzostwach kluby: Prywatne Szkolenia Karate Tomasza
Wysockiego, Stowarzyszenie Sztuk Walki i Samoobrony
KOBRA, Akademia FMA (UKS Omega Sports), Grupa
Filipińskich Sztuk Walki Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Ponadto w zawodach udział wzięły kluby Śląska Akademia Aikido oraz Warszawska Szkoła Filipińskich Sztuk
Walki KRUKI. Po zakończeniu Gali Sztuk Walki pierwszą walkę w formule soft gąbka dzieci sędziował, jako
sędzia ringowy, burmistrz Robert Perkowski.
FMA), II miejsce – Maria Rusin (
Uniwersytet Rzeszowski), III miejsce
– Katarzyna Skarżyńska (Akademia
FMA). Formuła nóż farba open kobiet: I miejsce – Monika Gołębiewska
(KOBRA), II miejsce – Katarzyna
Skarżyńska (Akademia FMA), III
miejsce - Agnieszka Żelska (Akademia FMA). Formuła soft senior: I
miejsce – Paweł Lipko ( Śląska Aka-
Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]
Rusin ( Uniwersytet Rzeszowski), III
miejsce – Agnieszka Buk ( Uniwersytet Rzeszowski). Formuła Nóż farba
open mężczyzn: I miejsce – Mariusz
Puścian (KOBRA), II miejsce – Paweł
Lipko ( Śląska Akademia Aikido), III
miejsce – Paweł Miciński ( Śląska Akademia Aikido). Formuła AMEZ – Full
contakt: I miejsce – Patryk Krystman
(Szkoła Sztuk Walki KRUKI), II miej-
sce – Jakub Krystman (Szkoła Sztuk
Walki KRUKI), III miejsce – Jacek
Jezierski (KOBRA). W zawodach brali
także udział zawodnicy w kategoriach
5,6 latkowie.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy za przybycie.
Serdeczne podziękowania za objęcie patronatem Mistrzostw Polski na
ręce Ambasador Filipin, Starosty Wołomińskiego, Burmistrza Ząbek, oraz
naszym sponsorom firmie CORTO,
RENOM, FOTEX i Straży Miejskiej
w Ząbkach. Podziękowania także
dla współorganizatora - Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach oraz dla dyrekcji Gimnazjum
nr 2 za umożliwienie zorganizowania
zawodów w hali sportowej szkoły.
Na kolejne, tego typu atrakcje
zapraszamy ponownie do Ząbek już
24 października. Wówczas odbędą
się Mistrzostwa Świata FMA pod patronatem Ambasador Filipin, Starosty
Wołomińskiego i Burmistrza Ząbek.
Tym razem, zawodom towarzyszyć
będą atrakcje poświęcone kulturze i
sztuce Filipin. Już dziś zapraszamy
do współpracy wszystkie chętne kluby
ćwiczące formuły, które znalazły się w
naszych zawodach oraz ząbkowskie
firmy, chcące zaprezentować się na
październikowej imprezie i wesprzeć
tym samym promocję filipińskich
sztuk walki.
Robert Kwiatkowski
UKS Omega Sports.
OGŁOSZENIA DROBNE
Nieruchomości
Wynajmę
Praca
Dam pracę
Elektromontera z upr. do 1 KW- prawem jazdy, Kobyłka. Tel. 508 222 757.
Zatrudnię fryzjera na dobrych warunkach, tel. 501 362 609.
Wynajmę lokal 50m2 na działalność
gospodarczą, Ząbki, 602 216 189
Różne- sprzedam
Praca
Szukam pracy
Mężczyzna 42 lata, dyspozycyjny, odpowiedzialny, bez nałogów, prawo jazdy kat.
B. tel. 886 325 537.
Budownictwo
Usługi
Sprzedam miód akacjowy z własnej
pasieki. Tel.798-975-594
Usługi - różne
Zakładanie ogrodów, układanie
kostki brukowej, tel. 888 671 676
Docieplanie budynków, szybko,
tanio, solidnie. Tel. 502 053 214
Dachy, rynny, elewacje-czyszczenie, malowanie. Wycinka drzew. 504 250 013.
Obróbki blacharskie, drabinki przeciwśniegowe, papy termozgrzewalne
504250013.
Elewacje docieplenia budynków, wykończenia, glazura 508 518 396.
Wymiana-naprawa dachów, naprawa
kominów, rynny 504250013.
 Czyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerki 694 825 760.
Naprawa telewizorów, pralek, lodowekdojazd 602 216 943.
Tynki, posadzki agregatem
tel. 514 632 272
Finanse
LEKKA POŻYCZKA do 25 tys. Zadzwoń, tel: 507 923 356.
 Ale szybka gotówka do 25.000zł!!!
Sprawdź Tel. 507 923 356.
Motoryzacja
Kupię
Zdrowie i uroda
Nieruchomości
Sprzedam
Zguby
Sprzedam dom w Zielonce 200 m ,
działka 600 m2 tel. 505 029 134
2
Sprzedam 60 m, 3 pokoje, 1 piętro, 248
tys. zł. tel. 609 073 355.
Dom, stan surowy, Lipinki, dom 64 m2.
Tel: 664 891 210.
Nieruchomości
Wynajmę
Poszukuję lokalu na biuro do 300 zł w
W-wie, tel. 885 147 045.
Zginęła legitymacja studencka znalazce
proszę o kontakt 511 897 748.
Biuro ogłoszeń ŻPW
Video Maag
Zielonka, ul. Kolejowa 28,
tel. 22 781 90 44
LOGOS
Wołomin, ul. Wileńska 36a
tel. 22 787 29 11
F.H. SZPILKA
Radzymin, Stary Rynek 23
www.zyciepw.pl
reklama
www.wilenskapark.pl
TAI CHI
OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z póżn. zm.)
Starosta Wołomiński
zawiadamia
o wydaniu w dniu 17 czerwca 2015 r. dla Burmistrza Tłuszcza, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Kazimierza Krzemińskiego, decyzji Nr 5pz/2015 znak WAB.6740.14.4.2015 o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej, polegającej na budowie ulicy Sasanki na odcinku
od ulicy Rzemieślniczej do ulicy Wierzbowej w Tłuszczu,
na działkach mieszczących się w liniach rozgraniczających teren niezbędny do realizacji drogi gminnej:
ew. nr: 2374/2 (2374/12, 2374/13*, 2374/14), 2374, 1684/4 (1684/18*,
1684/19), 1685/3, 1684/7, 1686/10 (1686/12*, 1686/13), 1686/11, 1696/1
w obrębie 0001 Tłuszcz
xxxx/x lub xxxx – działki przed podziałem lub nie podlegające podziałowi
(xxxx/x*) – działki powstałe w wyniku podziału nieruchomości, leżące w
liniach rozgraniczających teren niezbędny do realizacji drogi gminnej
(xxx/x) – działki powstające w wyniku podziału, leżące poza w liniami
rozgraniczającymi teren niezbędny do realizacji drogi gminnej
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję - Starosty Wołomińskiego, 05200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od dnia uznania
obwieszczenia za doręczone w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz.
267 z późn. zm.).
Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 5
w godzinach przyjęć interesantów tj. pn 9-17, wt 12-16, śr 8-16,
czw 12-16, pt 8-16.
www.zyciepw.pl
MDK Wołomin
poniedziałki
i środy, godz.
2000-2130
 516 099 060
OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
Starosta Wołomiński
zawiadamia
o wszczęciu na wniosek Burmistrza Wołomina, złożony w dniu 30 marca 2015 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie
drogi gminnej ul. Broniewskiego na odcinku od ulicy Sikorskiego (w
kierunku ul. Hutniczej) do granicy z działką ew. nr 66/1 obręb 0024-24
w Wołominie, na działkach mieszczących się w liniach rozgraniczających
teren niezbędny do realizacji drogi gminnej:
ew. nr: 49/5 obręb 0023-23 Wołomin - miasto
ew. nr: 323/11, 117, 65/11 obręb 0024-24 Wołomin - miasto
Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego można
zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział
Budownictwa, parter, pokój nr 5 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn 9-17, wt 1216, śr 8-16, czw12-16, pt 8-16 oraz składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej
sprawy w terminie 14 dni od publikacji niniejszego obwieszczenia.
Po upływie wyżej wyznaczonego terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o
posiadane materiały.
Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty

„małej trójce” w Wołominie?

„małej trójce” w Wołominie? te szczytne zamierzenia, przy wsparciu ze strony Rady Miejskiej w Wołominie uda się Pani Burmistrz zrealizować. Teresa Urbanowska

Bardziej szczegółowo

Dobry czas - Życie Powiatu na Mazowszu

Dobry czas - Życie Powiatu na Mazowszu prawda, do Sejmiku Mazowieckiego i rady powiatu zazwyczaj wybieramy kandydatów z listy tożsamej z naszą preferencją polityczną, to już do rady gminy, na wójta i burmistrza musimy się poważnie zasta...

Bardziej szczegółowo