Biuletyn nr 503 - Kościół Zielonoświątkowy w Kętrzynie

Komentarze

Transkrypt

Biuletyn nr 503 - Kościół Zielonoświątkowy w Kętrzynie
Biuletyn
Nr 503
18 grudnia 2016
Kazanie: Arkadiusz Jurgiełajtis
INTERESUJĄCE WYDARZENIA
Pn
19
26
Wt
20
21
Coffee H.
27
28
Coffee H.
Śr
GRUDZIEŃ
Cz
22
23
Pt
So
24
Gr. dom.
29
30
31
Kazimierz Plewiński
Modlit.
N
25
29.12. – nabożeństwo z usługą brata Kazimierza Plewińskiego o godz. 1800.
30.12. – nabożeństwo z usługą brata Kazimierza Plewińskiego o godz. 1600.
31.12. – nabożeństwo modlitewne, dziękczynienie za mijający rok, godz. 1800.
Każdy piątek – grupa domowa, godz. 1830 w zborze – mieszkanie na górze.
Każdy wtorek – Coffee House, Reszel, godz. 1600.
1
PROŚBA O MODLITWĘ










zbawienie:
męża Marysi Pietrzak.
całej rodziny Ewy Brzostek.
Andrzeja D. (męża Ani).
Danuty K.
Tadeusza W.
Lilli R. (żony Mirka)
męża Bogumiły Panfil.
rodziców Darka Biłdy.
taty i brata Moniki Czerwonki.
Justyny J. (żony Marcina Dominika).

uzdrowienie i wzrost duchowy Rafała (bratanka Lucyny Tęczy);

o błogosławieństwa, Boże prowadzenie dla Władysława i Krystyny Plewińskich, będących na misji za granicą.

o błogosławieństwo, Bożą opiekę i prowadzenie dla Marysi Pietrzak.








URODZINY
zdrowie:
Danuty K.
Patrycji i Magdy Owierczuk.
Debory Marczuk.
Marianny i Jerzego Zakrzewskich.
Alfredy Kopaczel.
Bogumiły Panfil.
dość, która stanie się udziałem całego
ludu.
Ewangelia wg św. Łukasza 2:10
W tym tygodniu urodziny obchodzą:
19.12. Dariusz Biłda
23.12. Łukasz Bałdyga
Wielką radością były Narodziny naszego błogosławionego Zbawiciela.
Gdyby nie Jego Wcielenie, nie byłoby
też dzieła Odkupienia, którego Pan dokonał przez swą zbawczą śmierć na
krzyżu Golgoty. Nie pozwólmy, by
Święta Bożego Narodzenia były odarte
z głębokiego sensu przyjścia na świat
Mesjasza. Nie dajmy się omamić komercjalizmowi, który w tak brzydki sposób
towarzyszy tym Świętom. Obchodźmy
Święta Bożego Narodzenia w sposób,
Życzymy Bożych błogosławieństw!
KRÓTKA LEKCJA
Zbawienie
Lecz anioł powiedział im: Nie bójcie się!
Oto bowiem ogłaszam wam wielką ra-
2
rok składali mu regularne wizyty, by
życzliwie naprostować jego sposób myślenia i nakierować na biblijne poglądy.
W końcu dzięki Bogu pozbierał się i stał
się członkiem zdrowego zboru.
Co więcej, w takim ugrupowaniu podkreśla się mocno, że jest ono
„ucieleśnieniem dobra”, a jego przywódcy to „prawdziwi pasterze ludu Bożego”. Poza tym zgromadzeniem
„jedynych sprawiedliwych” panuje zło.
Inne Kościoły są w błędzie i nie można
się od nich nauczyć nic dobrego. Odejście od grupy i przyłączenie się do któregoś z innych wyznań to w gruncie
rzeczy grzech przeciw Duchowi Świętemu.
Steven Hassan napisał: „Ktoś,
kto potrafi myśleć wyłącznie pozytywnie o swej przynależności do sekty, naprawdę tkwi w pułapce. Ponieważ
doktryna jest bez zarzutu, podobnie jak
przywódca, przyczyną problemów
mogą być wyłącznie błędy popełniane
przez zwykłego członka sekty. Uczy się
on zatem obwiniać siebie i zmuszać się
do jeszcze cięższej pracy” (Psychomanipulacja w sektach, s. 99).
Gdy ktoś odchodzi z takiej społeczności, powstaje potrzeba, by jakoś
wytłumaczyć powód jego odejścia. Ponieważ wspólnota jest bez zarzutu jako
najlepszy albo jedyny Kościół Chrystusa, a przywódcy są tak wspaniali,
niejako trzeba zepsuć opinię byłemu
członkowi. Należy jakoś wytłumaczyć,
dlaczego ktoś śmiał odejść z najwspanialszego miejsca na ziemi. Dorabia się
takiemu etykietkę pyszałka, filozofa,
nieposłusznego, buntownika, Koracha,
jaki przystoi uczniom Chrystusa, czyniąc wszystko ku chwale Bożej.
ROZWAŻANIE
Uwaga! Psychomanipulacja
Autor: Szymon Matusiak
Kontynuacja rozważania
z poprzedniego wydania
Inne przejawy manipulacji
Steven Hassan to inny specjalista od sekt, były członek „Kościoła Zjednoczenia”, szerzej znanego jako sekta
Moona. Podał pomocne wskazówki pozwalające ustalić, czy mamy do czynienia z psychomanipulacją. Omówmy
dwie spośród czterech metod kontroli
świadomości, które wyłożył w oparciu o
badania psychologa Leona Festingera.
Kontrola myśli
Członkowie danej grupy są
poddawani intensywnej indoktrynacji,
przy czym oducza się ludzi samodzielnego myślenia i zniechęca się ich do
tego. Często podaje się osobliwe doktryny jako niezaprzeczalne fakty. Na
przykład znajomy chrześcijanin, który
należał do pewnego zboru jednoznacznie głoszącego ewangelię sukcesu, nie
potrafił pogodzić faktów dostrzeganych
w codziennym życiu z dogmatycznymi
twierdzeniami przywódcy, jakoby człowiek wierzący zawsze był bogaty i
szczęśliwy. Jego przyjaciele przez cały
3
wilka, zdrajcy, czy też oskarża o niemoralność, opętanie przez demony albo
chorobę psychiczną. To przykre, że ludzie mieniący się dziećmi Bożymi uciekają się do zwykłych oszczerstw i
kłamstw (J 8,44).
czytać materiałów negatywnie opisujących zjawiska występujące w danej grupie czy w całym ruchu.
Wnioski dla nas
Drodzy Czytelnicy, być może
po zapoznaniu się z powyższymi opisami psychomanipulacji nasuwają się
wam niepokojące skojarzenia. Niewykluczone, że przypominacie sobie jakieś
miejsca, w których byliście lub ludzi, z
którymi mieliście lub macie styczność.
Cisną się wam na usta konkretne, znane
wam przykłady kontroli umysłu. Jeśli
należycie do normalnego kościoła, wolnego od takich praktyk, to nie patrzcie z
góry na członków skrajnych wspólnot.
Przeciwnie, okazujcie im współczucie i
nie potępiajcie ich oraz módlcie się za
nich, aby Bóg otworzył im oczy na to, że
są manipulowani.
Osobiście bardzo szanuję wielu
braci i sióstr, którzy należą do zborów,
w których stosuje się różne formy manipulacji. Niejeden „szeregowy” członek
takiej społeczności jest poczciwym, wartościowym człowiekiem i dobrym
chrześcijaninem. Problem polega na
tym, że podlegając silnemu naciskowi i
niezdrowemu oddziaływaniu, wiele
traci i niepotrzebnie cierpi. Dał się oszukać, a co gorsze, jego osobowość pod
wpływem manipulacji może ulec niekorzystnym zmianom. A najgorsze jest to,
że wpaja mu się wypaczony obraz Boga
i Jego nauki. Warto przemyśleć z modlitwą, czy ze względu na hańbę, jaką
sprowadza na imię Boże dany zbór i dla
własnego dobra nie należałoby go opuścić. „Znosicie bowiem, gdy was ktoś
Kontrola informacji
Członkom zabrania się wypowiadania krytycznych ocen postępowania przywódców, nawet gdy są
przeciwko nim uzasadnione, poważne
zarzuty. Niemile widziane jest kwestionowanie nauk i działalności danej
grupy, a nawet zadawanie pytań na te
tematy. Zalecane jest donoszenie do
starszych na tych braci i siostry, którzy
mają w jakiejś sprawie odmienne zdanie.
Kategorycznie zakazuje się jakichkolwiek kontaktów z byłymi członkami danego zboru czy denominacji,
nawet jeśli są to dalej ludzie szczerze i
nienagannie oddani Bogu. Nie wolno
rozmawiać z nimi przez telefon ani ich
odwiedzać. Znany jest przypadek, w
którym przywódcy pewnej wspólnoty
zabronili jej członkom zwrócić pożyczone rzeczy osobom, które odeszły od
zboru ze względu na sumienie. Tacy
„pasterze” są chyba tak pewni swej władzy nad ludźmi, że posunęli się do namawiania wiernych do popełnienia
przestępstwa przywłaszczenia.
Kontrola informacji polega
także na niepozwalaniu członkom
zboru na spotkania z ludźmi krytycznie
oceniającymi dany ruch czy kościół lokalny. W żadnym wypadku nie wolno
4
niewolnikami robi, gdy was ktoś wyzyskuje, gdy was ktoś łupi, gdy się ktoś
wynosi, gdy was ktoś po twarzy bije” (2
Kor 11,20). „Chrystus wyzwolił nas,
abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc
niezachwianie i nie poddawajcie się
znowu pod jarzmo niewoli” (Ga 5,1).
Ale dla równowagi pamiętajmy: „Bo wy
do wolności powołani zostaliście, bracia; tylko pod pozorem tej wolności nie
pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości” (Ga 5,13).
Pułapka psychomanipulacji nie
jest zarezerwowana tylko do jednej
grupy społecznej, może w nią wpaść
prawie każdy człowiek. Dlatego ważną
rzeczą jest staranne badanie Pism, by
upewniać się „czy tak się rzeczy mają”
(Dz 17,11). Z pewnością pokusie stosowania kontroli umysłu łatwiej mogą
ulegać przywódcy kościelni (pastorzy,
kaznodzieje, ewangeliści, wykładowcy
itp.), jeśli nie odzwierciedlają w swej posłudze przykładu i Ducha Pana Jezusa.
To oni ponoszą największą odpowiedzialność, jeśli ośmielają się sterować
myślami i uczuciami ludzi. Oto Słowo
Bożej przestrogi dla osób nadużywających swych stanowisk w Kościele:
„Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa
Pana! Tak mówi Wszechmocny Pan:
Oto Ja wystąpię przeciwko pasterzom i
zażądam od nich moich owiec, i usunę
ich od pasienia moich owiec, i pasterze
nie będą już paść samych siebie. Wyrwę
moje owce z ich paszczy; nie będą już
ich żerem. Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja sam zatroszczę się o
moje owce i będę ich doglądał. Jak pasterz troszczy się o swoją trzodę, gdy
jest pośród swoich rozproszonych
owiec, tak Ja zatroszczę się o moje owce
i wyratuję je z wszystkich miejsc, dokąd
zostały rozproszone w dniu chmurnym
i mrocznym” (Ez 34,9-12).
Źródła:
Biblia, edycja Brytyjskiego i Zagranicznego
Towarzystwa Biblijnego („Biblia Warszawska”)
Steven Hassan, Psychomanipulacja w sektach, Wydawnictwo „Ravi”, Łódź 1999.
Robert Jay Lifton, Totalitaryzm ideologiczny,
artykuł
z
Internetu,
http://www.psychomanipulacja.pl/art/totalitaryzm-ideologiczny.htm
Za: tiqva.pl
ZE ŚWIATA
Francja: Nie można otwarcie
rozmawiać o islamie,
homoseksualizmie i aborcji
Francja stała się ideologiczną
dyktaturą. Nie można otwarcie rozmawiać o islamie, homoseksualizmie i aborcji. Kobiecie, dla której
ciąża jest problemem, nie można zaproponować nic innego jak aborcję –
ostrzega Antoine – Marie Izoard, redaktor naczelny Famille Chrétienne,
głównego tygodnika katolickiego we
Francji. Po przyjęciu przez francuski
parlament ustawy zakazującej szerzenia w internecie informacji mogących odwieść kobietę od aborcji,
również i on jest pełen obaw. Nie
5
wiadomo, czy i czasopisma katolickie nie zostaną pociągnięte do odpowiedzialności,
jeśli
opublikują
artykuł przeznaczony dla przyszłych
matek. Za przekroczenie nowego
prawa rząd przewidział dwa lata pozbawienia wolności i 30 tys. euro
kary.
Fakt, że rządowi udało się
przeforsować w dwóch izbach parlamentu ustawę-knebel Antoine-Marie
Izoard uznaje za fakt bardzo niebezpieczny dla francuskiej demokracji.
Jego zdaniem prezydent Hollande,
nie radząc sobie z reformami gospodarczymi, z bezrobociem, zabrał się
za reformy ideologiczne. Najpierw
wprowadził tak zwane małżeństwa
homoseksualne, a teraz formalnie zakazał dyskusji o aborcji – zauważa
Izoard. Przypomina on jednak, że za
pół roku we Francji będzie już nowy
rząd, który najprawdopodobniej
zniesie wprowadzone teraz restrykcje. Podkreśla on zarazem, że strony
internetowe, przeciwko którym wymierzone jest nowe prawo, stanowią
odpowiedź na realne potrzeby kobiet w ciąży.
„Te strony powstały dlatego,
że kobiety, które chciały się trochę
zastanowić przed aborcją, nie miały
gdzie zasięgnąć rady, by lepiej zrozumieć, czym jest ciąża. Na stronach
proponowanych przez ministerstwo
są tylko informacje o aborcji i to tak
sformułowane jakby to było jedyne
wyjście, jakby nie można było zachować dziecka. Strony pro-life podają
natomiast dokładne informacje o
tym, czym jest aborcja, co to znaczy
mieć dziecko, na jaką pomoc może liczyć matka. Na stronach rządowych
tego nie znajdziesz. Dlatego strony
pro-life wypełniły pewną próżnię.
Ponadto warto zwrócić uwagę, że na
stronach rządowych w ogóle nie
mówi się o dziecku, płodzie, embrionie czy komórkach, lecz o zawartości
ciąży. To wprost niewiarygodne, jak
daleko można się posunąć” – powiedział redaktor naczelny tygodnika
Famille Chrétienne.
Projekt nowego prawa został
przyjęty przez senat 7 grudnia br.
Ponieważ senatorzy nanieśli pewne
poprawki, ponownie zostanie poddany pod głosowanie zgromadzenia
narodowego. Rząd chce je wprowadzić w życie przed zakończeniem kadencji parlamentu.
Za: chrześcijanin.pl
BIBLIJNE ROZWAŻANIA
DLA NASTOLATKA
Póki mamy czas
Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy
wszystkim, a najwięcej domownikom
wiary.
List do Galacjan 6:10
Gdy myślimy o adwencie, musimy myśleć nie tylko o zbliżających się wielkimi
krokami Świętach Bożego Narodzenia,
ale również o tym, że Pan Jezus może
powrócić na ziemię w każdej chwili.
6
Musimy być cały czas na to przygotowani i postępować zgodnie z Bożą wolą.
Apostoł Paweł zachęca nas, abyśmy dobrze czynili, póki mamy jeszcze na to
czas. Pomyśl więc o tym, co dobrego
możesz zrobić dla innych w najbliższych dniach? Jak możesz okazać swoją
miłość i dobroć np. rodzicom, opiekunom, swojemu rodzeństwu lub dziadkom? Jak możesz pomóc ludziom w
twoim kościele czy zborze? Oczywiście
najwięcej dobra masz wyświadczać osobom, które również wierzą w Pana Jezusa, ale nie powinieneś się do tego
ograniczać. Bóg chce, abyś wszystkim
okazywał miłość. Pomyśl więc również
o osobach z twojego sąsiedztwa lub ze
szkoły. Nie zawsze musi to być coś wielkiego. Czasem może to być uśmiech, dobre słowo, pomoc w niesieniu ciężkich
siatek czy też pomoc w sprzątaniu. Czasami jednak może to być coś trudniejszego, np. odwiedzenie kogoś ciężko
chorego w szpitalu, codzienne obowiązki w domu lub przeproszenie kogoś za to, że uczyniło mu się krzywdę.
Nie zawsze musi ci się chcieć być dobrym, ale pamiętaj, że Pan Bóg tego od
ciebie oczekuje. Twoje życie i to co robisz, często mówi głośniej niż twoje
słowa. To właśnie swoim życiem możesz sprawić, że ludzie albo będą chcieli
poznać Pana Jezusa, albo nie.
Do refleksji:
1. Kiedy nie chce ci się dobrze czynić i
dlaczego?
2. Co możesz zrobić, by przełamać
swoje „niechcenie” i zacząć czynić dobrze wszystkim?
WSPIERAJMY MISJE
Zachęcamy do finansowego wspierania misjonarzy. Każda złotówka jest ważna!
Misje prowadzone na Bliskim
Wschodzie przez zbór w Rabce.
Nr konta: 93-10203466-0000950200296608
z dopiskiem: „Misje”
Kościół Chrześcijan Baptystów
ul. Roztoki 9, 34-700 Rabka-Zdrój
Misja Brama Nieba
Dariusz Wojcinowicz
Misje prowadzone m.in. w Tajlandii i wielu krajach azjatyckich.
Nr konta: 83116022020000000070646932
z dopiskiem: „Wsparcie misjonarzy”
Dariusz Wojcinowicz, Morąg
Misje we wschodniej Azji
Nr konta: 77 9343 0005 0013 8569 2000 0010
z dopiskiem: „Misja – Domagałowie”
Kościół Zielonoświątkowy w Kętrzynie
ul. Powstańców W-wy 33, 11-400 Kętrzyn
7
WAŻNE INFORMACJE
CZŁONKOWIE
RADY ZBORU
BIBLIOTEKA
Arkadiusz Jurgiełajtis, tel.: 517 524 520
e-mail: [email protected]
Władysław Plewiński, Oleg Owierczuk,
Michał Karczewski
Ania Jurgiełajtis, Kasia Werkowska
REDAKCJA
STRONA WWW
SPOTKANIE
MODLITEWNE
Marta Jurgiełajtis, tel.: 509 963 995, e-mail:
[email protected]
[email protected]
Codziennie (z wyjątkiem środy): godz. 2000 oraz
w niedzielę: godz. 800.
GRUPA DOMOWA
Mieszkanie w zborze, piątek: godz. 1830.
SPOTKANIE
MŁODZIEŻOWE
Pierwsza sobota miesiąca. Zajęcia prowadzi
Agnieszka Karczewska. Bieżące informacje na:
www.facebook.com/kz.ketrzyn i www.kz.ketrzyn.pl
PASTOR
SZKÓŁKA
NIEDZIELNA
(dzieci starsze – gr. I)
SZKÓŁKA
NIEDZIELNA
(dzieci starsze – gr. II)
SZKÓŁKA
NIEDZIELNA
(dzieci młodsze gr. I)
SZKÓŁKA
NIEDZIELNA
(dzieci młodsze gr. II)
Zajęcia prowadzą zamiennie Kasia Werkowska,
Marcin Dominik Jakowicz i Jarek Werkowski.
Zajęcia prowadzą zamiennie Ania Jurgiełajtis,
Iwona Rudź i Marta Jurgiełajtis.
Zajęcia prowadzą zamiennie Dawid Kondratowicz, Agnieszka Krawczyk i Robert Krawczyk
Zajęcia prowadzą zamiennie Agnieszka Karczewska, Łukasz Bałdyga i Michał Karczewski.
NABOŻEŃSTWA
Niedziela: godz. 1000, środa: godz. 1800.
KONTO BANKOWE
Mazurski Bank Spółdzielczy S.A. Giżycko
77 9343 0005 0013 8569 2000 0010
ADRES
ul. Powstańców Warszawy 33, 11-400 Kętrzyn
WWW
EMAIL
WŁADYSŁAW
PLEWIŃSKI
www.kz.ketrzyn.pl
[email protected]
SUPERKONTO
06 1020 3639 0000 8302 0011 6152
Biuletyn jest bezpłatnym tygodnikiem Kościoła Zielonoświątkowego w Kętrzynie
8

Podobne dokumenty