„Zawsze bądź szlachetny. Bądź do pomocy gotowy” Johann

Komentarze

Transkrypt

„Zawsze bądź szlachetny. Bądź do pomocy gotowy” Johann
„Zawsze bądź szlachetny.
Bądź do pomocy gotowy”
Johann Wolfgang Goethe
POMÓŻ MARCELKOWI!
Marcelek urodził się 12.10.2006r. W wieku 3 lat zdiagnozowano u niego autyzm dziecięcy.
Poza tym cierpi także na epilepsję, słabe napięcie mięśniowe, przepuklinę pachwinowo-mosznową
(obecnie po operacji) oraz nietolerancję fruktozy. Od września 2012r. do licznych już schorzeń
Marcelka doszło jeszcze jedno. Rezonans magnetyczny głowy ujawnił bardzo rzadki Zespół ArnoldaChiariego I stopnia. Polega on na przemieszczeniu struktur tyłomózgowia (móżdżku i pnia mózgu)
przez otwór potyliczny wielki do kanału kręgowego powodując zagięcie początkowego odcinka
rdzenia kręgowego. Uciśnięcie móżdżku może powodować zaburzenia przepływu płynu mózgowo rdzeniowego, a to z kolei szereg objawów neurologicznych, takich jak: problemy z koordynacją
ruchów i równowagą, osłabienie kończyn, zaburzenia widzenia, oddychania, bóle i zawroty głowy z
utratą przytomności włącznie.
W 2/3 przypadków tego Zespołu współwystępuje dodatkowe schorzenie – siringomielia
(jamistość rdzenia kręgowego - przyrośnięcie rdzenia kręgowego do kości w części lędźwiowokrzyżowej powodujące jego silne napięcie). Rezonans magnetyczny kręgosłupa niestety potwierdził
także obecność tego schorzenia u naszego synka. Choroba jest postępujące i wymaga interwencji
neurochirurgicznej. Istnieje możliwość operacji w Instytut Chiari & Siringomielia & Escoliosis
(ICSEB) w Barcelonie w Hiszpanii, który jako jedyny w Europie specjalizuje się w tego
typu zabiegach. W lipcu br. Marcel został zakwalifikowany przez zespół neurochirurgów z Barcelony
do zabiegu techniką minimalnej inwazji, który daje szansę na zahamowanie rozwoju choroby.
Jedyną, olbrzymią przeszkodą jest kwestia materialna. Całkowity koszt operacji wynosi 15.650
euro. Jest to kwota, która całkowicie wykracza poza nasz domowy budżet. Dlatego zwracamy się z
ogromną prośbą o iskierkę pomocy dla naszego synka. Wszelkie darowizny można przesyłać na
konto fundacji:
Fundacja pomocy osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinom
„SILENTIO”
KRS 0000326128
BANK PKO SA IX O/Warszawa
nr konta: 78 1240 1125 1111 0010 2835 9305
z dopiskiem: na leczenie i rehabilitację: Surowiec Marcel - 078
Wdzięczni za pomoc – rodzice Marcelka:
Marzanna Walczyk-Surowiec i Andrzej Surowiec
Szanowni Państwo!
Marcelek to dziecko z naszej Gminy. To on, gdy będzie duży, będzie służył tu swoim
dorosłym życiem. Pomóżmy mu w tym Wszyscy.
Warto pomagać !
Wójt Gminy Świętajno
Kierownik i Pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętajnie

Podobne dokumenty