Inteligencja i bezpieczeństwo pod okiem kamer Axis.

Komentarze

Transkrypt

Inteligencja i bezpieczeństwo pod okiem kamer Axis.
CASE STUDY
Inteligencja i bezpieczeństwo pod okiem kamer Axis.
W jednym z najnowocześniejszych, najbardziej zaawansowanych technologicznie
i najlepiej wyposażonych kompleksów biurowych w Warszawie wdrożono system
nadzoru wizyjnego na bazie kamer IP firmy Axis Communications.
Organizacja:
Adgar Investments &
Development Ltd.
Lokalizacja:
Mokotów, Warszawa,
Polska
Zastosowanie:
Zapewnienie
bezpieczeństwa i
inteligentnego
zarządzania na terenie
kompleksu
Partner Axis:
Honeywell Sp.z o.o.
Misja
Rozwiązanie
Od początku tworzenia kompleksu inwestor miał świadomość, że aby wyróżnić się na rynku musi zaoferować najemcom coś więcej niż konkurencja. Postawił więc na dobrą lokalizację w pobliżu lotniska a jednocześnie cichą i
spokojną, a co najważniejsze na nowatorskie rozwiązania
w zakresie systemów, które mają decydujący wpływ na
bezpieczeństwo i komfort najemców oraz stwarzają dogodne warunki do rozwoju ich biznesu. Poza tym zapewnił najemcom duży parking pod budynkiem oferujący 630
miejsc postojowych oraz dodatkowy garaż naziemny na
237 samochodów, Centrum Konferencyjne Adgar Plaza,
Calypso Fitness Club z basenem, spa, salami fitness oraz
kortami do gry w squasha oraz restaurację z kawiarnią.
Kompleks dysponuje centralną serwerownią o najwyższym standardzie bezpieczeństwa, jest wyposażony w
dwa niezależne źródła zasilania i generatory prądu, co
zapewnia płynną pracę na wypadek awarii sieci miejskiej,
oraz system klimatyzacji z kontrolą wilgotności. Wyzwaniem było wykonanie całej infrastruktury kompleksu „pod
klucz” , a w szczególności systemu nadzoru, który miał
działać proaktywnie, dawać doskonałą jakość obrazu i
możliwość centralnego i prostego zarządzania.
Firma Honeywell Sp. z o.o., Partner Axis Communications,
zaprojektowała i zrealizowała w 10-piętrowych budynkach biurowych Adgar Plaza systemy kontroli dostępu,
system parkingowy wykorzystujący identyfikację tablic
rejestracyjnych, system sygnalizacji pożaru, dźwiękowy
system ostrzegawczy, automatykę wentylacji i klimatyzacji, okablowanie strukturalne, centralny system nadzoru BMS - a to wszystko pod okiem cyfrowego systemu
nadzoru opartego na urządzeniach Axis.
Rezultat
Instalacja w Adgar Plaza systemu nadzoru Axis stanowi
docenianą przez najemców wartość dodaną. Komfort
wynikający z poczucia bezpieczeństwa i będący wynikiem implementacji skalowalnego i elastycznego systemu nadzoru, który współgra ze wszystkimi systemami
bezpieczeństwa budynku to zaleta, której nie sposób się
oprzeć. System działa proaktywnie dając możliwość zapobiegania niepożądanym zdarzeniom.
„Jestem bardzo zadowolony z faktu wdrożenia najnowszych technologii w naszym obiekcie. Zaawansowane możliwości nadzoru wizyjnego firmy Axis to czynnik, który bardzo pozytywnie wpływa
na postrzeganie tej inwestycji. Najemcy doceniają oferowane przez nas warunki sprzyjające efektywnej pracy. Wybór partnera technologicznego nie zajął nam wiele czasu. Postawiliśmy konkretne
wymagania a propozycja Axis okazała się doskonałym rozwiązaniem dla naszego obiektu. Wzięliśmy
pod uwagę możliwości urządzeń, zaimplementowaną w nich inteligencję, możliwości zarządzania,
estetykę oraz łatwość integracji z wszystkimi systemami bezpieczeństwa i zarządzania budynkiem.”
Eyal Litwin, wiceprezes w Adgar Investments & Development Ltd.
Bezpieczeństwo przede wszystkim
Budynki Agar Plaza to jedne z pierwszych budynków
konwergentnych w Polsce, gdzie system okablowania
strukturalnego obsługuje sieć LAN i Internet na potrzeby najemców, jak również wszystkie instalacje niskoprądowe zainstalowane w obiekcie. Inwestor zyskał tym
samym nowoczesne, niezawodne rozwiązanie redukujące koszty obsługi i przestrzeń potrzebną na prowadzenie tras kablowych oraz umożliwiające wymianę informacji pomiędzy połączonymi systemami.
Współczesny biznes w dużej mierze opiera się na knowhow firmy, dlatego też ochrona danych nabiera szczególnego znaczenia. Z tego względu centralna serwerownia w
kompleksie biurowym Adgar została objęta monitoringiem działającym 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę,
nawet w przypadku uszkodzenia serwera (system z redundancją). Centralną serwerownię zabezpieczono również systemem podwójnej kontroli dostępu (czytniki kart
zbliżeniowych oraz czytniki linii papilarnych) dla pełnej
kontroli ruchu osobowego w tym obszarze. Dzięki takim
rozwiązaniom inwestor może zapewnić klientom pełne
bezpieczeństwo i stały dostęp do ich danych.
System kontroli dostępu obejmuje swym zasięgiem teren
całego kompleksu, łącznie z dostępem do wind oraz do
parkingu podziemnego. Obsługuje on różne formaty kart,
co jest szczególnie istotne dla klientów korporacyjnych.
W takim wypadku mogą posługiwać się oni tą samą kartą dostępu w swoich biurach rozrzuconych po całym
świecie. System kontroli dostępu został zintegrowany
również z systemem parkingowym wyposażonym w kasy
biletowe oraz systemem rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Jeżeli tylko numer rejestracyjny pojazdu znajduje się w bazie danych systemu, szlaban otwiera się automatycznie tuż po podjechaniu do wjazdu bez konieczności używania karty zbliżeniowej, co jest szczególnie wygodne w czasie złej pogody. System telewizji dozorowej
złożony z kamer Axis i oprogramowania Honeywell Digital Video Manager® obejmujący swym zasięgiem cały
kompleks umożliwia nagrywanie obrazu z kamer IP w
sposób ciągły lub tylko w przypadku wystąpienia zdefiniowanych wcześniej zdarzeń.
Projekt uwzględniał rozwiązanie umożliwiające w przyszłości łatwą aranżację przestrzeni biurowej Wszystkie
dostarczone systemy niskoprądowe zostały podłączone
do jednego centralnego systemu zarządzania budynkiem
(tzw. BMS). Zintegrowany system zarządzania Honeywell
Enterprise Buildings Integrator® daje pełną informację o
stanie systemów zainstalowanych w budynku (alarmy –
także w formie e-mail, sms; raporty) umożliwiając jednocześnie ograniczenie liczby personelu nadzorującego budynek. Wartością dodaną takiego rozwiązania jest pełna
wymiana informacji pomiędzy systemami (np. inicjowanie nagrań przez kamery Axis na skutek zdarzeń zarejestrowanych przez system sygnalizacji pożaru).
Systemy nadzoru wizyjnego IP technologią
jutra
Dzięki zastosowanym rozwiązaniom kompleks biurowy
Adgar to jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie i najlepiej wyposażonych kompleksów biurowych w Warszawie. Nadzór wizyjny oparty na kamerach
Axis Communications AB umożliwił stworzenie wzorcowego systemu pełniącego rolę inteligentnego strażnika.
System działając proaktywnie w dużej mierze eliminuje
potencjalne incydenty i zagrożenia. Ponadto dzięki integracji z pozostałymi systemami bezpieczeństwa budynku kamery identyfikują tablice rejestracyjne pojazdów
poruszających się po terenie obiektu, wpuszczając tylko
te z uprawnieniami. To samo dotyczy kamer zamontowanych wewnątrz budynku - pozwalają one porównać
twarze osób wchodzących z danymi z kart dostępu do
pomieszczeń. Najemcy są zgodni, że Adgar Plaza to
budynek technologii przyszłości.
©2011 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC i VAPIX są zarejestrowanymi znakami firmowymi lub znakami firmowymi
stosowanymi przez Axis AB pod różnymi warunkami. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami firmowymi lub zarejestrowanymi znakami firmowymi
poszczególnych przedsiębiorstw. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania modyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
42538/PL/R1/1105
www.axis.com

Podobne dokumenty