dr Cariny Coulacoglou - Ośrodek Terapii i Psychoedukacji "Kompas"

Komentarze

Transkrypt

dr Cariny Coulacoglou - Ośrodek Terapii i Psychoedukacji "Kompas"
Ośrodek Terapii i Psychoedukacji
KOMPAS
Zaprasza psychologów oraz studentów studiów
psychologicznych do udziału w szkoleniu
Test Bajek FTT (Fairy Tale Test) –
dr Cariny Coulacoglou
-jako psychoanalityczna metoda oceny osobowości dziecka i
relacji rodzinnych
Dwudniowe szkolenie warsztatowe będzie w całości przeprowadzone
przez autorkę metody – dr Carinę Coulacoglou.
FTT jest projekcyjnym testem przeznaczonym dla dzieci w wieku od
6 do 12 lat, bazującym na teorii psychoanalitycznej—szczególnie
relacji z obiektem. Celem testu jest pomoc terapeucie w dokonywaniu
oceny dynamiki osobowości dziecka, oferuje informacje nie tylko o
pojedynczych cechach osobowości, ale również ich interrelacyjności.
Program szkolenia:
Dzień I /25.09.2012/
09.00-10.00 - Historia oraz rozwój FTT
10.00-11.00 - Teoretyczny opis metody
11.00-12.00 - Zastosowanie testu na podstawie przykładów z pracy
badawczej Autorki
12.00-13.00 - Przerwa
13.00-15.30 – Przedstawienie znaczenia zmiennych FTT (opis,
wskaźniki i przykłady)
15.30-18.00 – Warsztaty na podstawie przykładów i wyników na
podstawie protokołów badań
Dzień II /26.09.2012/
09.00-11.00 - Interpretacja mechanizmów obronnych w oparciu o
uzyskane wyniki testu FTT
11.15-12.45 - Analiza kompleksu Edypa, rywalizacji pomiędzy
rodzeństwem, dynamiki relacji rodzinnych
12.30-13.00 - Przerwa
13.45-15.45 - Prezentacja studiów przypadków
15.30-16.00 – Przerwa
16.00-18.00 – Warsztaty: interpretacja danych FTT w małych
grupach
Prowadzący:
Autorka testu bajek - Dr Carina Coulacoglou (urodzona w 1956
roku w Atenach, Grecja) specjalizuje się w psychologii rozwojowej
dziecka. W 1979 roku ukończyła studia psychologiczne na
Uniwersytecie w Londynie. Po powrocie do Aten pracowała w
Departamencie Badań w Mitera – największym Centrum Zdrowia
Dziecka w Grecji, gdzie prowadziła badania z zakresu rozwoju
dziecka, szczególnie okresu niemowlęcego. W roku 1985 złożyła
kolejny egzamin magisterski (Master of Philosophy) na kierunku
psychologii na wydziale humanistycznym Uniwersytetu w Sussex
(Anglia). /Tytuł pracy: „Fairy tales as a means of investigating
developmental issues which are revealed in children’s verbal
responses”./ Rozprawa doktorska Autorki, poświęcona FTT, napisana
pod kierunkiem Profesora Paula Kline – eksperta w dziedzinie
psychometrii, była wyróżniona przez Uniwersytet w Exeter (USA).
Od roku 1993 Autorka poświęciła się rozwojowi i upowszechnianiu
stworzonej przez siebie metody.
Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów oraz studentów
psychologii (III, IV, V rok studiów, za okazaniem ważnego
zaświadczenia o statucie studenta, ewentualnie ważnej legitimacji).
Szkolenie prowadzone będzie w języku angielskim, natomiast
tłumaczone będzie na język polski.
Koszt szkolenia : 650 zł
(płatne do 17.09.2012r.)
INFORMACJE I ZAPISY:
NZOZ Ośrodek Terapii i Psychoedukacji KOMPAS
ul. Modrzejowska 27, Będzin
tel. 698 44 34 24, (32) 730 04 44, 693 872 777
e-mail: [email protected]
www.psychokompas.pl
Wpłaty do 17.09.2012r. na nr konta :
ING Bank Śląski 40105013601000002322025418
– z dopiskiem Test bajek + imię i nazwisko uczestnika.