Streetworking skierowany do osób czynnie uzależnionych od

Komentarze

Transkrypt

Streetworking skierowany do osób czynnie uzależnionych od
Streetworking skierowany do osób czynnie uzależnionych od narkotyków
Streetworking w środowisku osób czynnie uzależnionych od narkotyków jest
odmianą pracy wywodzącą się z nurtu tzw. redukcji szkód. Jak wskazuje nazwa,
lokacją pracy są miejsca spotkań, przebywania (a co za tym idzie czasem również
handlu) osób uzależnionych od narkotyków, czyli tzw. bajzle. Najczęściej są to
dworce lub przylegające do nich ulice.
Priorytetem takiej pracy jest po pierwsze dotarcie i utrzymywanie kontaktu ze
znanymi streetworkerom osobami uzależnionymi, po drugie - docieranie do osób
nowych, które pojawiają się w środowisku narkotykowym i są uzależnione, bądź z
narkotykami eksperymentują.
Cele działań streetworkerskich w stosunku do osób uzależnionych od narkotyków to:
• zminimalizowanie szkód zdrowotnych związanych z przyjmowaniem
narkotyków drogą dożylną, tj. wymiana igieł i strzykawek (ważne tu jest
opracowanie systemu wymiany, np. za jedną brudną igłę wymiana na 1 czystą
plus 3 extra, tak aby nie było to rozdawnictwo i żeby ograniczyć wyrzucanie
brudnych igieł i strzykawek przez odbiorców do śmietników i na ulice);
rozdawnictwo środków opatrunkowych i preparatów do bezpieczniejszej
iniekcji (woda iniekcyjna), oraz rozdawnictwo prezerwatyw.
• edukacja dotycząca bezpieczniejszych sposobów przyjmowania narkotyków,
czyli podstawowe informacje na temat używania opasek zaciskowych
stosowanych przy iniekcjach, dbania o żyły, zasad prawidłowej iniekcji, itp.
• pomoc uzależnionym w załatwieniu hospitalizacji, detoksu, wizyty w poradni
leczenia uzależnień
• zminimalizowanie szkód społecznych związanych z przyjmowaniem
narkotyków, tj.:
- w przypadku bezdomnej osoby uzależnionej pomoc w załatwieniu noclegu,
- w przypadku osoby nie posiadającej dokumentów pomoc w załatwieniu
dowodu i ubezpieczenia, co jest niezbędne przy próbach dalszego leczenia,
- otwieranie drop – in portów, czyli miejsc dziennego pobytu dla osób
uzależnionych, w których dyżury pełnią streetworkerzy znani im z ulic i które
przede wszystkim służą jako miejsce, do którego osoba uzależniona może
przyjść wymienić igły i strzykawki, wykąpać się, zjeść ciepły posiłek, wypić
kawę/herbatę lub po prostu się ogrzać, a przy okazji porozmawiać ze
streetworkerami. Drop-iny są dla odbiorców atrakcyjne również dlatego, że
dają osobom uzależnionym możliwość zniknięcia z ulicy, która nie zawsze jest
dla nich całkowicie bezpieczna.
Dzięki wyżej wymienionym praktykom działalność streetworkerów daje
możliwość utrzymywania stałego kontaktu z osobami uzależnionymi, „bycia przy”
nich na bieżąco, a w związku z tym, szybszej reakcji na zgłaszaną przez nich
potrzebę pomocy.

Podobne dokumenty