Zestawienie poborów mocy dla licznika LZQJ-XC - Licznik LZQJ-XC

Komentarze

Transkrypt

Zestawienie poborów mocy dla licznika LZQJ-XC - Licznik LZQJ-XC
Zestawienie poborów mocy dla licznika LZQJ-XC
Niniejszy dokument został opracowany w celu szczegółowego przedstawienia wartości poborów mocy w
obwodach prądowych i napięciowych licznika LZQJ-XC, występującego w różnych konfiguracjach sprzętowych
oraz wyposażeniowych.
W pracach obliczeniowych do projektów elektrycznych mających na celu dobór odpowiednich wartości mocy
dla przekładników napięciowych i prądowych, przeznaczonych do współpracy w licznikiem LZQJ-XC oraz
modułami komunikacyjnymi należy kierować się poniższymi zasadami:
1. Sprawdzić czy projektowany licznik LZQJ-XC jest wyposażony w wewnętrzny moduł komunikacyjny np. MK9xc
Projektowane
urządzenia
Licznik z wewnętrznym
modułem komunikacyjnym
Licznik
Patrz wartości z Tabeli 2
Poz. 2
Obwód napięciowy
Patrz wartości z Tabeli 1
poz. 1
Poz. 3
Poz. 4
Poz. 5
Poz. 6
Obwód prądowy
Licznik z modułem interfejsów
RS485 i RS232 (IMXCRS)
Licznik z modułem Variomod
GSM/GPRS (VAXCGP)
Licznik z modułem Ethernet
(VAXCET)
Licznik z modułem MK9xc –
standard Enea Operator
Licznik z modułem
Comander XC
Patrz wartości z Tabeli 3
2. Sprawdzić czy do projektowanego układu pomiarowego będzie doprowadzone napięcie ze źródła pomocniczego
tj. z ups
Projektowane
urządzenia
Obwód napięciowy
Obwód prądowy
Licznik bez zasilania z ups
Licznik z zasilaniem z ups
Patrz wartości z Tabeli 1
Patrz wartości z Tabeli 2
Patrz wartości z Tabeli 3
3. Dobrać wartości poborów mocy według poniższych tabel, z zastosowaniem wartości odpowiednich dla
projektowanej aparatury oraz sposobu zasilania
Przykład: projektowany licznik w układzie pośrednim to LZQJ-XC-S5FB-GPB-D4-060011-F50/Q wraz z modułem
komunikacyjnym MK9xc oraz zasilaniem pomocniczym z ups z napięcia 230 V.
Przyjąć należy, że napięcie ze źródła pomocniczego dostarcza całą moc potrzebną do działania licznika oraz modemu i
wydatek źródła zasilania musi wynosić minimum 6,33 VA, tory napięciowe licznika pobierają wartość 0,02 VA, a tory
prądowe wartość 0,075 VA (dla napięcia nominalnego 5A).
Pobory mocy dla obwodu napięciowego bez podłączonego napięcia do zacisków zasilania pomocniczego
Tabela 1 – pobory mocy dla torów napięciowych – licznik bez zasilania pomocniczego
Urządzenie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wartości poboru mocy dla obwodu napięciowego
L2
L3
L1
LZQJ-XC (bez modułów)
LZQJ-XC + IMXCRS
LZQJ-XC + VAXCGP
LZQJ-XC + VAXCET
LZQJ-XC + MK9xc
LZQJ-XC + ComanderXC
Moc pozorna
Moc czynna
Moc pozorna
Moc czynna
1,2 VA
1,82 VA
2,11 VA
2,08 VA
2,3 VA
2,5 VA
0,75 W
1,26 W
1,53 W
1,46 W
1,62 W
1,8 W
1,2 VA
1,82 VA
2,11 VA
2,08 VA
2,3 VA
2,5 VA
0,75 W
1,26 W
1,53 W
1,46 W
1,62 W
1,8 W
Suma
Moc pozorna
Moc czynna
Moc pozorna
Moc czynna
1,2 VA
1,82 VA
2,11 VA
2,08 VA
2,3 VA
2,5 VA
0,75 W
1,26 W
1,53 W
1,46 W
1,62 W
1,8 W
3,6 VA
5,46 VA
6,33 VA
6,24 VA
6,9 VA
5,4 VA
2,25 W
3,77 W
4,6 W
4,4 W
4,86 W
7,5 W
Pobory mocy dla obwodu napięciowego z podłączonym napięciem do zacisków zasilania pomocniczego
Urządzenie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wartości poboru mocy dla obwodu napięciowego
L2
L3
L1
LZQJ-XC (bez modułów)
LZQJ-XC + IMXCRS
LZQJ-XC + VAXCGP
LZQJ-XC + VAXCET
LZQJ-XC + MK9xc
LZQJ-XC + ComanderXC
Moc pozorna
Moc czynna
Moc pozorna
Moc czynna
0,02 VA
0,01 W
0,02 VA
0,01 W
Suma
Moc pozorna
Moc czynna
Moc pozorna
Moc czynna
0,02 VA
0,01 W
0,07 VA
0,03 W
W przypadku podłączenia do licznika zasilania pomocniczego (np. z ups) cała moc dostarczana na potrzeby
licznika i ewentualnego modułu dostarczana jest przez zaciski zasilania pomocniczego. Odciążone zostają tory
napięciowe!
Tabela 2 – pobory mocy dla torów napięciowych – licznik zasilany ze źródła pomocniczego
Uwagi
Pobór mocy dla obwodu prądowego licznika*
Tor pomiarowy
I1
I2
I3
Pobór mocy pozornej
Pobór mocy pozornej
Prąd nominalny 1 A
Prąd nominalny 5 A
0,003 VA
0,003 VA
0,003 VA
0,075 VA
0,075 VA
0,075 VA
* - wartości mocy występujące w obwodzie
prądowym nie zależą od obecności napięcia
pomocniczego
Tabela 3 – pobory mocy w obwodzie prądowym
Pobór mocy ze źródła zasilania pomocniczego (np. ups)
Napięcie
pomocnicze
300 V AC
58 V AC
Licznik bez modułu wewnętrznego
Napięcie pomiarowe Napięcie pomiarowe
3x58 V
3x230 V
Licznik z modułem wewnętrznym
Napięcie pomiarowe Napięcie pomiarowe
3x58 V
3x230 V
Moc pozorna
Moc pozorna
Moc pozorna
Moc pozorna
4,11 VA
3,10 VA
4,11 VA
3,10 VA
7,01 VA
6,33 VA
6,92 VA
6,32 VA
Tabela 4 – Pobór mocy licznika z urządzenia zasilania pomocniczego
UWAGA: Wszystkie podane powyżej wartości są wartościami maksymalnymi tj. w momencie pracy urządzenia transmisyjnego w
znamionowych warunkach pracy licznika. Znamionowe warunki pracy licznika to obecność wszystkich faz napięcia zasilającego oraz
napięcia ze źródła gwarantowanego - jeśli takie zostało do licznika doprowadzone.

Podobne dokumenty