Rok szkolny – 2010 / 2011 - Wyższa Szkoła Artystyczna

Komentarze

Transkrypt

Rok szkolny – 2010 / 2011 - Wyższa Szkoła Artystyczna
Rok szkolny – 2010 / 2011
Wyższa Szkoła Artystyczna
Rok I
Wyższa Szkoła Artystyczna
Rok II
Aktywne Studium Plastyczne Technik Teatralno-Filmowych
Rok I
Specjalność: Charakteryzacja i perukarstwo
Tryb stacjonarny
KOSTIUMOGRAFIA
Prowadzący: mgr Monika Mokrzycka-Pokora
e-mail: [email protected]
Semestr: I
Ilość zajęć w semestrze: 10 godzin wykładów, 20 godzin ćwiczeń
Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną
Cele zajęć oraz ich opis:
Zasadniczym celem zajęć jest:
- zapoznanie studenta z historią ubioru w porządku chronologicznym, od zagadnień związanych z ubiorem w starożytnym
Egipcie do czasów najnowszych
- zwrócenie uwagi na związki pomiędzy modą a przemianami cywilizacyjnymi
- kształtowanie umiejętności samodzielnego myślenia i analizy przedstawionej ikonografii, przeczytanych tekstów i
obejrzanych filmów
- kształtowanie umiejętności samodzielnego opracowywania koncepcji plastycznej postaci
Efektem finalnym zajęć ma być:
Przekazanie wiedzy z zakresu historii ubioru i kostiumografii oraz przygotowanie studenta do wykorzystania tej wiedzy w
przyszłej pracy.
1.
2. Harmonogram zajęć:
Semestr I
Zadaniem studentów będzie przyswojenie wiadomości z objętego programem zakresu historii ubioru i kostiumografii,
zapoznanie się z materiałem ikonograficznym, tekstami, filmami i przedstawieniami teatralnymi ujętymi w programie oraz
przygotowanie prac pisemnych.
Warunkiem zaliczenia semestru I jest:
a) zapoznanie się z ikonografią
b) przeczytanie tekstów podanych w planie pracy
c) obejrzenie filmów oraz przedstawień teatralnych podanych w planie pracy
d) pozytywne oceny z prac pisemnych (nie przyjmuję prac drogą mailową)
e) pozytywna ocena z kolokwium (kolokwium ma formę pisemną. Składa się z 4 zadań polegających na rozpoznaniu
ikonografii i 3 pytań opisowych. Jeśli student będzie miał więcej niż 3 nieusprawiedliwione nieobecności, wówczas
będzie zobowiązany do napisania testu rozszerzonego składającego się z 5 zadań polegających na rozpoznaniu
ikonografii i 4 pytań opisowych. Aby przystąpić do kolokwium należy otrzymać przynajmniej oceny dostateczne z
dwóch prac pisemnych.)
Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z kolokwium (napisanego przynajmniej na ocenę dostateczną) i
prac pisemnych.
Skala ocen: 2 (brak zaliczenia); 3; 3 +; 4; 4 +; 5; 6
PRACA PISEMNA NR 1
Przygotowanie projektu kostiumu teatralnego, fryzury i charakteryzacji dla Jerochimowej – postaci dramatu Jáchyma Topola
Droga do Bugulmy. Opis kostiumu. 4 rysunki w formacie A4 – postać w kostiumie pokazana przodem, tyłem, z boku oraz
zbliżenie twarzy. Kolor. Przygotowanie do wykonania pracy – 24 marca 2011, termin oddania pracy – 31 marca 2011,
omówienie prac – 14 kwietnia 2011.
PRACA PISEMNA NR 2
Przygotowanie projektu kostiumu teatralnego, fryzury i charakteryzacji dla Króla bądź dla Szaleja – postaci dramatu Michela
de Ghelderode’go Eskurial. Opis kostiumu. 4 rysunki w formacie A4 – postać w kostiumie pokazana przodem, tyłem, z boku
oraz zbliżenie twarzy. Kolor. Kostium inspirowany (do wyboru, inspiracje można łączyć): malarstwem Pietera Brueghela
Starszego, malarstwem Pietera Brueghela Młodszego, malarstwem Hieronima Boscha, hiszpańskim Escorialem. W opisie
należy wskazać inspiracje. Przygotowanie do wykonania pracy – 28 kwietnia 2011, termin oddania pracy – 12 maja 2011,
omówienie prac – 19 maja 2011.
NIEOBECNOŚCI – Studenci mają prawo do trzech nieusprawiedliwionych nieobecności. Jeżeli nieobecności będzie
więcej, wówczas student będzie zobowiązany do napisania kolokwium w formie rozszerzonej.
Szczegółowy plan spotkań* :
DATA
1.
24 lutego
2.
3 marca
3.
10 marca
4.
17 marca
5.
24 marca
6.
31 marca
7.
7 kwietnia
8.
14 kwietnia
9.
21 kwietnia
10.
28 kwietnia
11.
5 maja
12.
12 maja
13.
19 maja
14.
26 maja
15.
2 czerwca
TEMAT I FORMA ZAJĘĆ
Zajęcia mają formę wykładu z elementami ćwiczeń. Uzupełnione są pokazem slajdów. Podczas
zajęć będziemy omawiać w kolejnych epokach: tkaniny, formy, kolorystykę i zdobienia ubioru
męskiego i kobiecego, obuwie, fryzury, nakrycia głowy oraz ozdoby. Zajmiemy się również
analizą ikonografii, tekstów, filmów i przedstawień teatralnych, przygotujemy projekty
koncepcyjne.
Wyjaśnienie podstawowych terminów: odzież, ubiór, moda, styl. Funkcja ubioru. Uwarunkowania
społeczne, kulturowe i religijne ubioru.
Starożytny Egipt
Kostium i rekwizyt w przedstawieniu „Poskromienie złośnicy” w reżyserii Krzysztofa
Warlikowskiego.
Omawiane spektakle:
William Szekspir, „Poskromienie złośnicy”, reż. Krzysztof Warlikowski, Teatr Dramatyczny w
Warszawie, 1998 (pokaz spektaklu)
Kostium i rekwizyt w przedstawieniu „Poskromienie złośnicy” w reżyserii Krzysztofa
Warlikowskiego.
Omawiane spektakle:
William Szekspir, „Poskromienie złośnicy”, reż. Krzysztof Warlikowski, Teatr Dramatyczny w
Warszawie, 1998 (pokaz spektaklu)
Starożytna Grecja
Analiza dramatu:
Jáchym Topol, „Droga do Bugulmy”, przekład: L. Engelking, Wołowiec 2006
Przygotowanie do wykonania pracy nr 1
Starożytny Rzym
Złożenie pracy nr 1
Starożytny Rzym
Omawiany film:
„Tytus Andronikus”, reż. Julie Taymor, Christopher Dunne (1999)
Omówienie pracy nr 1
Średniowiecze
Analiza dramatu:
Michel de Ghelderode, „Eskurial” w: Michel de Ghelderode, Teatr, Warszawa 1971
Przygotowanie do wykonania pracy nr 2
Renesans
Omawiany film:
„Elżbieta”, reż. Shekhar Kapur (1998)
Renesans
Omawiany spektakl:
„H.” na motywach „Hamleta” Williama Szekspira, reż. Jan Klata, Teatr Wybrzeże w Gdańsku, 2004
Złożenie pracy nr 2
Omówienie pracy nr 2
Kolokwium
Wpis ocen do indeksów
* Obowiązkiem każdego studenta jest posiadanie i znajomość sylabusa, w tym harmonogramu pracy, oraz szybkie zgłaszanie
wszelkich niejasności.
Literatura uzupełniająca:
Andrzej Banach, Historia pięknej kobiety, CIR, Warszawa 1991
Andrzej Banach, Portret wzorowego mężczyzny, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1965
Ela i Andrzej Banach, Słownik mody, Wiedza Powszechna, Warszawa 1962
Magdalena Bartkiewicz, Polski ubiór do 1864 roku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1979
Francois Boucher, Historia mody. Dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX wieku, Arkady, Warszawa
2003
Alina Dziekońska-Kozłowska, Moda kobieca XX wieku, Arkady, Warszawa 2007
Hanna Dziechcińska, Ciało, strój, gest w czasach renesansu i baroku, Semper, Warszawa 1996
Łukasz Gołębiowski, Ubiory w Polszcze od najdawniejszych czasów aż do chwil obecnych sposobem dykcyonarza, WaiF,
Warszawa 1983
Umberto Eco, Historia piękna, Rebis, Poznań 2005
Umberto Eco, Historia brzydoty, Rebis, Poznań 2007
Umberto Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu, Znak, Kraków 2006
Maria Gutkowska- Rychlewska, Historia ubiorów, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1968
Sue Jones Jenkyn, Moda. Projektowanie, Arkady 2007
Historia mody od XVIII do XX wieku, opracowanie zbiorowe, Taschen 2003
Ilustrowana historia strojów, Warszawa 2008
Rudolf Kinzel, Królowie mody: historia haute couture, Metrum, Wrocław 1995
Rene König, Potęga i urok mody, WAiF, Warszawa 1979
Moda – encyklopedia: od Coco Chanel do Johna Galliano, red. Richard Martin, Warszawa 1999
Modą zaklęci. Antologia polskich projektantów, Elamem 2008
Modny świat XVIII wieku: katalog ubiorów od XVIII do początków XIX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w
Warszawie, oprac. M. Możdżyńska-Nawotka, Muzeum Narodowe 2003
Dorota Król, Historia fryzur z zarysem historii ubioru europejskiego, Studio Sztuki, Warszawa 2005
Małgorzata Możdżyńska-Nawotka, O modach i strojach, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2002
Małgorzata Możdżyńska-Nawotka, Od zmierzchu do świtu. Historia mody balowej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław
2008
Kate Mulvey, Kanony piękna; zmieniający się wizerunek kobiety 1890 – 1990, Arkady, Warszawa 1998
Andrzej Nadolski, Broń i strój rycerstwa polskiego w średniowieczu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1979
Radosław Okulicz-Kozaryn, Mała historia dandyzmu, Obserwator, Poznań 1995
Ewa Orlińska-Mianowska, Modny świat XVIII i początku XIX wieku, Bosz, 2003
Elżbieta Piskorz-Branekova, Polska / Poland. Polskie stroje ludowe, Muza 2008
Albert Racinet, The historical encyclopedia of costume, Studio Editions, London 1991
Anna Sieradzka, Tysiąc lat ubiorów w Polsce, Arkady, Warszawa 2003
Anna Sieradzka, Artyści i krawcy: moda Art Déco, PWN, Warszawa 1993
Anna Sieradzka, Żony modne – historia mody kobiecej od starożytności do współczesności, Wydawnictwa NaukowoTechniczne, Warszawa 1993
Anna Sieradzka, Peleryna, tren i konfederatka: o modzie i sztuce polskiego modernizmu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
Wrocław 1991
Anna Sieradzka, Nie tylko peleryna: moda okresu Młodej Polski w życiu i sztuce, DiG, Warszawa 2003
Jerzy Skoracki, Włókna, tkaniny, stroje: vademecum, Politechnika Radomska, Radom 2005
Barbara Sowina, Ubiory kobiece: 1840 – 1939, Muzeum Narodowe, Wrocław 1999
Maguelonne Toussaint-Samat, Historia stroju, WAB, Warszawa 1998
Simon Travers-Spencer, Moda. Przewodnik po kształtach i stylach. Dla początkujących projektantów mody, ABE Dom
Wydawniczy 2008
Ewa Szyller, Historia ubiorów, 1967
Irena Turnau, Słownik ubiorów: tkaniny, wyroby pozatkackie, skóry, broñ i klejnoty oraz barwy znane w dawnej Polsce od
średniowiecza do początku XIX wieku, Semper, Warszawa 1999
Irena Turnau, Ubiór narodowy w dawnej Rzeczypospolitej, IHKM PAN, Warszawa 1991
Irena Turnau, History of dress in Central & Eastern Europe from the sixteenth to the eighteenth century, IHMC PAS,
Warszawa 1991
Irena Turnau, European occupational dress from the fourteenth to the eighteenth century, IAE PAS, Warszawa 1994
Irena Turnau, Ubiór narodowy w dawnej Rzeczypospolitej, IHKM PAN, Warszawa 1999
Ubiory w Polsce: materiały Sesji Klubu Kostiumologii i Tkaniny Artystycznej przy Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia
Historyków Sztuki, SHSz, Warszawa 1994 (XVI – XIX w.)
Krystyna Turska, Ubiór dworski w dobie pierwszych Jagiellonów, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1987
Ubiory w Polsce, red. A. Sieradzka, K. Turska, SHSz, Warszawa 1994
Doreen Yarwood, The encyclopaedia of world costume, B.T. Betsford, London 1978

Podobne dokumenty