Nasza sieć jest organizmem

Komentarze

Transkrypt

Nasza sieć jest organizmem
Fleet Advertorial
Z Maciejem Umięckim, dyrektorem do spraw operacyjnych
w firmie Inter Profmax rozmawiamy o tym, że współczesne
warsztaty muszą być skomputeryzowane i profesjonalne,
bo tego oczekują klienci.
Nasza sieć
jest organizmem
Na czym polega ta wyjątkowość?
Panie Macieju, od lat wnikliwie obserwuję jak ewoluuje rynek usług flotowych
w Polsce. Na czym polega ten nowy
trend, którego firma Inter Profmax jest
przedstawicielem?
Rynek usług blacharsko-lakierniczych
przez wiele lat nie nadążał za dynamicznym rozwojem rynku klienta flotowego.
Oczywiście, pojawiały się nowe technologie lakiernicze, nowe, świetnie wyposażone warsztaty, nowe narzędzia, ale wszyscy działali w pojedynkę, każdy próbował
na własną rękę zaistnieć na rynku. Na rynku lokalnym, bo do świadczenia usług
w skali kraju potrzebna jest sieć: sprawna,
zorganizowana w jeden system, posiadająca jednolite procedury, oferująca taką samą
jakość technologiczną i co najważniejsze,
taką samą jakość obsługi klienta. Na dodatek sieć reprezentowana przez jeden podmiot, bowiem klient woli rozmawiać z jednym partnerem, a nie z kilkudziesięcioma
naraz. Inter Profmax to firma reprezentująca sieć serwisów, spinająca wysokiej klasy
warsztaty blacharsko – lakiernicze w jeden
sprawnie funkcjonujący organizm. Organizm wyjątkowo nowoczesny, nastawiony
na klienta rozwój technologii i innowacje.
Dla nas naprawa pojazdu oznacza obsługę
całego procesu, jaki rozpoczyna się w momencie powstania szkody, a kończy się
na wypłacie odszkodowania. W tym obszarze jesteśmy w stanie zastąpić naszego
klienta we wszelkich czynnościach.
Nie wiem, czy możemy mówić o wyjątkowości. Dla nas to połączenie codzienności
ze zwykłym profesjonalizmem. Niezwykle
ważnym elementem są warsztaty naprawcze. One tworzą jakość i pracują na swój
i nasz wizerunek. Dziś mamy przyjemność
opierać nasze działania operacyjne na sieci
Repanet, firmowanej przez Standox oraz
Dupont. To jest najwyższa rekomendacja. Drugim elementem jest nasz system
informatyczny, integrujący sieć w jedna
całość. Jest to system jedyny w Polsce,
od podstaw autorski, budowany dla Inter
Profmax, system, który znalazł uznanie
w oczach instytucji europejskich, bo część
funduszy właśnie od nich pochodzi. Trzecim elementem są innowacje. Aktualnie
uruchomiliśmy aplikację mobilną, która
umożliwia naszym klientom zgłaszanie
szkód przy użyciu smartfonów. Wszystko
w czasie rzeczywistym, z protokołem, zdjęciami itp. Jest to ostatni element, aby nasza
układanka była najbardziej transparentnym
i innowacyjnym rozwiązaniem w obszarze
napraw blacharsko-lakierniczych w Polsce.
To powinno pozwolić rynkowi przeskoczyć w tym obszarze z końca lat dziewięćdziesiątych w XXI wiek. Wreszcie.
Maciej Umięcki
dyrektor ds. operacyjnych Inter Profmax
użytkownik może wypełnić zgłoszenie
wraz z informacją o rozmiarze uszkodzeń
w kilku prostych krokach i otrzymać potwierdzenie zgłoszenia.
Rozumiem, że bez systemu informatycznego każda organizacja jest mniej
efektywna. Co szczególnego możemy
znaleźć w systemie wdrożonym przez
Inter Profmax?
System OmniFleet został zaprojektowany
z myślą o potrzebach osób zarządzających
flotą samochodową. Jego liczne moduły
umożliwiają nie tylko zarządzanie naprawami i ich monitorowanie, ale obsługują
także zagadnienia ubezpieczeniowe, eksploatacyjne, zarządzanie przeglądami,
obsługę kart paliwowych i wiele innych
funkcji niezbędnych w codziennej pracy
menedżera floty, w tym wiele rozwiązań
innowacyjnych. Każdy z użytkowników
korzysta z tych funkcji, które najbardziej
odpowiadają jego indywidualnym potrzebom. Wychodzi też naprzeciw potrzebom
firm leasingowych z ich specyfiką działania,
bowiem także do firm leasingowych swoją
ofertę kompleksowej obsługi kieruje Inter
Profmax. Nasze doświadczenia z tego rynku są bardzo obiecujące.
Brzmi obiecująco. Czy może nam Pan
przybliżyć, na czym polega aplikacja
mobilna?
Czy z systemu mogą korzystać klienci,
czy też jest on tylko systemem wewnętrznym?
Aplikacja mobilna została opracowana
w celu ułatwienia użytkownikom pojazdów zgłaszania szkód komunikacyjnych.
Przy liczbie obsługiwanych przez nas
zgłoszeń również przyspieszenie tego procesu ma niebagatelne znaczenie. Pozwala
w sposób intuicyjny przejść przez proces
zgłaszania szkody i wysłać je do właściwego odbiorcy nawet z miejsca powstania
szkody. Ponadto, ma szereg funkcjonalności
pomocniczych, np. możliwość wezwania
służb ratunkowych, assistance, a nawet instrukcję sposobu udzielania pierwszej pomocy, która może na drodze, szczególnie
świadkom zdarzeń drogowych, bardzo się
przydać w stresującej sytuacji. Najważniejsze jednak jest to, że poprzez zindywidualizowany dostęp i preinstalowane dane
System jest w pełni otwarty na użytkownika zewnętrznego. Każdy klient otrzymuje
swój indywidualny kod dostępu i w zależności od swoich potrzeb może wykorzystywać jego zasoby i możliwości. Od początku
budujemy system otwarty. Mój osobisty
pogląd jest taki, że systemu nie używają firmy, ale używają go ludzie. System nie tylko
musi być otwarty ale również przyjazny.
Staramy się być firmą zarówno otwartą, jak
i przyjazną.

109

Podobne dokumenty