Regulamin Ognisko

Komentarze

Transkrypt

Regulamin Ognisko
REGULAMIN OGNISKA w ośrodku turystycznoedukacyjnym Dziewicza Baza
1. Dopuszcza się palenie ogniska wyłącznie w wyznaczonym i urządzonym do tego celu
miejscu.
2. Korzystanie z ogniska jest możliwe w godzinach od 9.00 do 21.00 po uprzednim
uzgodnieniu z obsługą ogniska.
3. Ośrodek zapewnia obsługę ogniska, w tym przygotowanie, drewno, rozpalenie, kijki
do kiełbasek, dozór, zagaszenie, sprzątanie
4. Przed korzystaniem z ogniska należy uiścić opłatę za obsługę w barze obiektu.
5. Zamawiający ognisko jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad regulaminu i
porządku publicznego przez wszystkich uczestników imprezy oraz pozostawienie
miejsca wypoczynku w stanie niepogorszonym.
6. Drewno przewidziane do palenia ogniska nie może pochodzić z zadrzewień i
elementów wyposażenia ośrodka. Nie zastosowanie się do tego warunku podlega
karze zgodnie z art. 144 § 3 Kodeksu wykroczeń.
7. Zamawiający odpowiada finansowo za ewentualne szkody wyrządzone przez
wszystkich uczestników imprezy, zgodnie z art.415-449 Kodeksu cywilnego.
8. Ognisko będzie mogło odbyć się tylko wtedy, gdy stopień zagrożenia pożarowego
będzie wynosił poniżej 3.
O aktualny stopień zagrożenia pożarowego należy obowiązkowo dowiadywać się w
dniu imprezy pod następującymi numerami telefonów:
(61) 8122-161- Nadleśnictwo Łopuchówko
(61) 8120-076,
694-447-487, - Leśniczy Leśnictwa Annowo Pan Tomasz
Bernat.
666 850 031 – Ośrodek Dziewicza Baza
Jednocześnie informujemy, że na terenie obiektu do dyspozycji Gości są bezpłatne toalety
oraz jest bezpłatny, monitorowany parking dla samochodów osobowych i autobusów.
Dane Zamawiającego:
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………….
Adres zameldowania…………………………………………………………………………
PESEL:………………………………………………………………………………………..
……………………………………..
………………………………
Podpis Zamawiającego
Podpis i pieczęć

Podobne dokumenty