Wirtualny Katalog Lubelskich Bibliotek Naukowych

Komentarze

Transkrypt

Wirtualny Katalog Lubelskich Bibliotek Naukowych
http://wklbn.umcs.lublin.pl
Andrzej Padziński
Biblioteka Główna Akademii Rolniczej w Lublinie
Dorota Tkaczyk
Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
WKLBN
Oprogramowanie pozwalające na równoczesne
przeszukiwanie katalogów komputerowych bibliotek
naukowych Lublina
• Szybkie zlokalizowanie poszukiwanych pozycji,
sprawdzenie ich dostępności bez konieczności wielokrotnego
wyszukiwania w poszczególnych katalogach oraz
zamawianie, dostęp do konta czytelnika i prolongaty
• Oszczędność czasu użytkownika i ułatwienie orientacji w
zasobach lubelskich bibliotek
• Zapewnienie wysokiej jakości danych dzięki współpracy z
NUKAT-em
Biblioteki uczestniczące
•
•
•
•
•
Biblioteka Główna UMCS
Biblioteka Uniwersytecka KUL
Biblioteka Główna Akademii Rolniczej
Biblioteka Politechniki Lubelskiej
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H.
Łopacińskiego
Zbiory łącznie: 3.5 mln. wol. wydawnictw
zwartych, ponad 12 tys. tytułów czasopism
bieżących.
Zawartość katalogów
• Przede wszystkim dane o zasobach z ostatnich 25 lat
• Zbiory najczęściej wykorzystywane przez użytkowników
Rekordy bibliograficzne
Wyd.
Wyd.
zwarte
ciągłe
Razem
Rekordy
egzemplarzy
Rekordy zasobu
BG MCS
295099
10143
305242
406072
10917
BU KUL
261202
10000
271202
448826
10139
WBP
89889
1920
91809
114649
2262
BG AR
51441
2542
53983
120817
2706
BG PL
47301
1093
48394
149721
1387
744932
25698
770630
1240085
27411
Razem
Stan na 1.04.2008
Schemat działania
• [rysunek]
Budowa interfejsu
• Zasada budowy interfejsu Vectors
iPortal
• Zmiana funkcji dodatkowej na główną
• Dostosowanie interfejsu do funkcji
katalogu rozproszonego
• Rozwiązania własne
Parametry
• Z poszczególnych baz online
• Z poszczególnych baz offline - problem
aktualizacji
• Pliki konfiguracyjne Vectors iPortal
• Potrzeba ujednolicenia niektórych
ustawień
Indeksowanie baz
•W celu efektywnego wyszukiwania dane we wszystkich
bazach muszą być jednakowo zindeksowane. Dla każdej
kategorii wyszukiwawczej należy ustalić zestaw
indeksowanych pól i podpól np.:
Rozwiązania organizacyjne
•Czytelnicy
– niepowtarzalność numerów kont czytelników
– różne uprawnienia w zależności od biblioteki i typu
czytelnika
– prolongaty
• Zamówienia
– różne rozwiązania w poszczególnych bibliotekach (bez
WBP)
– ujednolicenie formatu rewersu – ale różne wzory
– wspólne konta dla czytelni
– dystrybucja i wydruk rewersów
Problemy wynikające z ograniczeń
oprogramowania
•
•
•
•
Skomplikowany sposób budowy interfejsu
Elementy interfejsu powinny dać się modyfikować
Niejednolitość rozwiązań w szablonach, np. style
Pliki konfiguracyjne dostosowane są do pracy interfejsu z jedną
bazą
• Trudności z podłączeniem baz w innym oprogramowaniu
• Zbyt mała elastyczność – trudności ze zmianą domyślnych
ustawień Z39.50
• Rozwiązania „lokalne” – niestandardowe w implementacji
Z39.50
• Niewiele mówiące komunikaty o błędach
• Ograniczone możliwości logów
Plany
Rozbudowa WKLBN:
• Katalog Biblioteki Głównej Uniwersytetu
Medycznego
• NUKAT
• Lubelskie zasoby cyfrowe
Plany - Katalog Biblioteki Głównej
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
• Różnice w jakości danych
• Inne oprogramowanie
• Różnice w implementacji Z39.50
(atrybuty, usługi, składnie)
• Cechy stosowanego oprogramowania
(ograniczenia)
Plany - NUKAT
• Indeksowanie – wykorzystanie do budowy
katalogów rozproszonych
– WKLBN + NUKAT
– NUKAT + katalogi bibliotek współtworzących
• Możliwość wyszukiwania w katalogach
bibliotek współtworzących NUKAT z
poszerzeniem o informacje lokalne
Plany - Lubelskie zasoby cyfrowe
• Planowana integracja informacji o
lubelskich zasobach cyfrowych z WKLBN
• Lubelskie zasoby cyfrowe obejmują:
–
–
–
–
Zdygitalizowane zbiory bibliotek
Biblioteki cyfrowe
Miejskie zasoby cyfrowe
Archiwa, muzea

Podobne dokumenty