Aquila Falconry

Komentarze

Transkrypt

Aquila Falconry
Aquila Falconry – Usługi sokolnicze
ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
„Nie taki jastrząb straszny jak go malują”
Na
Zapraszamy!!!
niesamowite
zajęcia
przyrodniczo-historyczne
z zakresu sokolnictwa, biologii
ptaków drapieżnych oraz ich
wpływu na historię Polski.
Naszymi podopiecznymi są
specjalnie układane ptaki drapieżne
takie jak: sokoły, jastrzębie oraz
sowy, które na co dzień biorą udział
w zajęciach z dziećmi.
W naszej OFERCIE znajdują się zajęcia edukacyjne
zarówno dla dzieci jak dla i młodzieży.
Proponowany przebieg zajęć:
 krótka prelekcja dotycząca: sokolnictwa oraz
biologii ptaków połączona z prezentacją multimedialną;
 pokaz lotów lub prezentacja ptaków na
rękawicy.
Należy podkreślić, że nasi prelegenci mobilizują
publiczność do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
Istnieje możliwość modyfikacji scenariusza, jesteśmy
otwarci na wprowadzenie zmian w przebiegu naszych
zajęć.
1
Aquila Falconry – Usługi sokolnicze
Cena uzależniona jest od wielkości grupy, wariantu i charakteru naszych zajęć
edukacyjnych.
I tak np.:
1.) Warsztaty edukacyjne – mała grupa max. 30 osób, różne tematy wykładów poparte
prezentacją multimedialną, przedstawienie ptaków na rękawicy. Miejsce przeprowadzenia
zajęć - sala lekcyjna. Czas trwania: około jedna godzina lekcyjna. Proponowane tematy zajęć
dla starszych grup:
 Ptaki drapieżne Polski i świata Ochrona ptaków drapieżnych;
 Historia sokolnictwa oraz tradycje myśliwskie;
 Wędrówki ptaków i ich budowa fizjologiczna.
Koszt około 150 zł (brutto) od jednej grupy, min. 3 takie zajęcia jednego dnia z danej
placówki.
2.) Lekcje przyrodnicze – duża grupa (np. wszystkie klasy z rocznika), krótka prelekcja
połączona z pokazem lotów, podczas którego cała grupa wykonuje różne zadania ruchowe.
Miejsce przeprowadzenia zajęć-boisko szkolne lub sala gimnastyczna.
Koszt ok 600 zł (brutto). Czas trwania: około jedna godzina zegarowa.
Kontakt:
Grzegorz PALUCHOWSKI
Tel.
510-140-541
e-mail:
[email protected]
Strona internetowa
Facebook:
Aquila Falconry
2

Podobne dokumenty