Skargę kasacyjną PKP PLK rozpozna Sąd Najwyższy

Komentarze

Transkrypt

Skargę kasacyjną PKP PLK rozpozna Sąd Najwyższy
Urząd Transportu Kolejowego
Źródło:
http://utk.gov.pl/pl/akty-prawne-i-orzecznic/orzeczenia/7042,Skarge-kasacyjna-PKP-PLK-rozpozna-Sad-Najwyzszy.html
Wygenerowano: Czwartek, 2 marca 2017, 00:52
Skargę kasacyjną PKP PLK rozpozna Sąd Najwyższy
2 marca 2016 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny wydał postanowienie na mocy
którego zawiesił postępowanie dotyczące decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego,
zastępującej umowę o udostępnienie infrastruktury kolejowej pomiędzy spółką PKP Polskie Linie
Kolejowe a PKP Intercity, obowiązującej na rozkład jazdy pociągów 2012/2013.
Postępowanie zostało zawieszone do czasu rozpoznania skargi kasacyjnej wniesionej w tej
sprawie przez PKP PLK przed Sądem Najwyższym.

Podobne dokumenty