POD X, kwal - wyniki - Leczenie krwią

Komentarze

Transkrypt

POD X, kwal - wyniki - Leczenie krwią
PROTOKÓŁ
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie
„Pielęgniarstwo Opieki Długoterminowej”, edycja X
Nazwa przedmiotu: Leczenie krwią
Lp.
PESEL
Zdobyte punkty
Zaliczenie
1
55061000265
10
zal
2
76041608084
10
zal
3
68120911682
10
zal
4
63030313104
10
zal
5
82053105864
10
zal
6
70012101000
10
zal
7
62050506141
10
zal
8
62062106968
10
zal
9
7007230526
10
zal

Podobne dokumenty