Jakie ogrzewanie - Technologia Holz100

Komentarze

Transkrypt

Jakie ogrzewanie - Technologia Holz100
Jakie ogrzewanie pasuje do
mojego domu?
System
Holz100
Refleksje na temat ogrzewania
To bardzo ważne, aby klient w końcu otrzymał informacje, jak przy najmniejszym możliwym
zapotrzebowaniu energetycznym - ale bez dużych nakładów inwestycyjnych - można
przyjemnie nagrzać dom w zimie, a latem zachować w nim przyjemny chłód.
Do tej pory starano się zapanować nad zużyciem energii w naszych domach poprzez
technologię domu pasywnego. Cel jest dobry, ale technologia, która została opracowana dla
takich domów, okazuje się dziś zbyt droga, zbyt skomplikowana w obsłudze oraz zbyt
materiałochłonna pod względem ekologicznym, zarówno w produkcji jak i utylizacji.
Technologii Thoma Holz100 udało się w międzyczasie, aby większą część obciążenia
grzewczego i chłodniczego domu można było zrównoważyć poprzez masywną, kołkowaną
powłokę z drewna litego i zmagazynowanej w niej energii.
Innymi słowy, w miejscu drogiej instalacji domowej, to właśnie odnawialne drewno przejmuje
większą część ogrzewania i chłodzenia. Prosimy samemu poznać nowatorskie możliwości
niezależnych energetycznie domów nowej generacji "Low Tech" firmy Thoma. Życzymy dużo
radości i sukcesów w realizacji Państwa marzeń.
Państwa
dr Erwin Thoma
Wybór ogrzewania 1x1
W zasadzie, aby odróżnić różne systemy ogrzewania należy określić źródło energii. Jeśli
spojrzymy na zużycie zasobów, a więc energii, którą uzyskujemy do ogrzewania z geosfery,
hydrosfery i atmosfery, to widzimy, że, zasadniczo rozróżniamy między energią
nieodnawialną (węgiel, gaz, olej - cykl odtworzenia > 1000
odnawialną (słońce, wiatr, woda, biomasa - energia pierwotna).
lat) i
energią
Systemy grzewcze, które pracują z komorą spalania (kocioł) spalają nośniki energii w celu
paliw stałych (węgla, pelet,
torfu, drewna sztukowego), paliw płynnych i paliw gazowych (gazu ziemnego,
wyprodukowania potrzebnej ciepłej wody.
Można użyć
gazu płynnego, biogazu).
Można również ogrzewać siłą
pomocą pompy ciepła.
energii słońca
przez panele słoneczne lub za
Pompa ciepła pobiera ciepło z otoczenia (powietrza, wody, gleby) i podnosi je do
użytecznego, wyższego poziomu temperatury. Praca pompy ciepła wymaga prądu, który
można uzyskać za pomocą
fotowoltaiki.
Przetwarza ona energię słoneczną w
energię elektryczną, którą z kolei można już zastosować bezpośrednio. Jeżeli
instalacja fotowoltaiczna wytworzy nadwyżkę prądu, można ją zmagazynować lub
wprowadzić do sieci publicznej.
Z sieci publicznej można także pobierać energię elektryczną, aby wykorzystać ją do
ogrzewania.
W przypadku prądowych systemów grzewczych
niskie
koszty instalacji stoją w opozycji do bardzo wysokich kosztów operacyjnych. Ponieważ
cały
prąd
nie
elektrycznej),
pochodzi
z
odnawialnych
źródeł
energii
(zielonej energii
prądowe systemy grzewcze traktuje się już raczej jako rozwiązanie
szkodliwe dla klimatu.
Grzejniki podczerwieni mogą stanowić przydatne uzupełnienie dla innych
koncepcji ogrzewania, gdyż pracują z promieniowaniem cieplnym i dlatego
potrzebują mniej energii niż grzejniki elektryczne, które ogrzewają powietrze (ciepło
konwekcyjne). Takie rozwiązanie może być interesujące w szczególności w
przypadku niewielkich obciążeń ogrzewniczych.
Z sieci pochodzi także ciepło
z systemów ciepłowniczych,
gdzie w
izolowanych przewodach rurowych zamiast prądu transportuje się energię cieplną. Niskie
koszty inwestycji i dokładnie dostosowany do potrzeb energetycznych pobór to dwie
zalety związane z przesyłaniem ciepła na odległość w celu ogrzewania i zapewnienia
ciepłej wody.
Co radzi Thoma? Decyzja czy będą Państwo używali energii wiatrowej, gazu,
oleju, wody czy czegoś innego zależy od Państwa warunków życiowych i osobistych
przekonań. Jeśli dużo Państwo podróżują, koncepcja opalania drewnem w piecu nie
sprawdzi się. Jeżeli są Państwo podłączeni do systemu ciepłowniczego, nie trzeba już
niczego zakopywać w Państwa ogrodzie. Proszę rozważyć, co jest dla Państwa
najlepszym rozwiązaniem - naszym celem jest, poprzez naturalną substancję
budowlaną, tj., optymalnie obrobione drewno, zredukować Państwa zapotrzebowanie
ciepła do minimum, niezależnie, który system Państwo wybiorą. Nasze credo brzmi BARDZIEJ NATURALNE ŻYCIE, MNIEJ TECHNOLOGII, MNIEJ OGRZEWANIA DZIĘKI
GENIUSZOWI NATURY. Będziecie Państwo zdumieni, co dzieje się z życiem, które za
wzór bierze sobie naturę.
Na początek eksperyment
Na początek krótko o profesjonaliście z dziedziny ogrzewania, tak aby móc łatwo zrozumieć
poniższe wyjaśnienia naszego klienta dotyczące domu Holz100 - pan Dzięcioł to mądry
młodzieniec. W zimie nie zamarza, w lato się nie poci. Jego mieszkanie w drzewie
równoważy wszystkie zewnętrzne czynniki pogodowe.
Powyższy obraz miał Erwin Thoma przed oczami, gdy firma zaczęła badać inercję cieplną
drewna. Na Uniwersytecie Technicznym w Graz znaleźliśmy wtedy idealnych naukowych
partnerów. W latach dziewięćdziesiątych, a częściowo nawet jeszcze dzisiaj stan techniki
jest taki, że aby wyliczyć zapotrzebowanie energetyczne domu oraz moc wymaganego
systemu grzewczego należy koniecznie obliczyć współczynnik przenikania ciepła U. W
naszym warsztacie w Goldegger wątpiliśmy w słuszność takiego podejścia.
Porównaliśmy trzy ściany z taką samą wartością izolacji termicznej. Duży
producent domów prefabrykowanych właśnie wprowadził na rynek swój pierwszy
dom pasywny . Był to drewniany szkielet ściany z wkładami wełny mineralnej o
niestosowanej dotąd grubości, zewnętrznymi płytami klejonymi, folią plastikową
jako paraizolacją oraz płytami gipsowo-kartonowych wewnątrz. Druga ściana to był
mur z cegły o grubości 38 cm, porowaty, a więc z możliwie wieloma otworami, aby
zmagazynować powietrze, a na zewnątrz jako gruba termoizolacja styropian
piankowy na bazie ropy naftowej. Ściana została otynkowana po obu stronach. Na
koniec na naszej grubej na 36 cm ścianie drewnianej zastosowano na zewnątrz
grubą na 8 cm izolację z lnu zwyczajnego, aby osiągnęła taką samą wartość
izolacyjną, jak porównywane pozostałe dwa produkty.
Eksperyment był prosty.
Czekaliśmy aż każda ściana będzie na wskroś
ciepła na poziomie 21 stopni. Następnie obniżono temperaturę do -10 stopni Celsjusza.
W ten sposób zasymulowaliśmy mroźne zimowy dzień. W pokoju z tyłu, który na
początku badania miał temperaturę 21 stopni, wyłączono ogrzewanie i nie
doprowadzano energii. Uzyskano stan, jakbyście Państwo wyłączyli ogrzewanie w
zimny zimowy dzień z temperaturą -10 stopni, opuścili rolety, zamknęli drzwi i pojechali
w odwiedziny do babci.
Chcieliśmy wiedzieć jedną rzecz: Przy takiej samej wartości U powinno trwać tak samo
długo, aż punkt zamarzania przejdzie przez ścianę i zamrozi kran od wewnątrz. Można było
tak zakładać, jednak było zupełnie inaczej. Najlżejsza ściana, tylko z wełny mineralnej, płyt
wiórowych i gipsowych zamarzła wewnątrz już na drugi dzień, dokładnie po 41 godzinach. W
przypadku drugiej, już cięższej ściany ceglanej trwało to już znacznie dłużej. Dopiero w
jedenastym dniu, tj. po 259 godzinach zmierzono punkt zamarzania na powierzchni
wewnętrznej. Masywna, jednorodna ściana drewniana - nikt nie mógł sobie tego wyobrazić potrzebowała ponad miesiąca, dokładnie 777 godzin, aby na się wskroś wychłodzić. W
pierwszej chwili wygląda to na sprzeczność. Bądź, co bądź wszystkie ściany miały tą samą
wartość izolacyjną.
Wychłodzenie i zmiana temperatury ściany zależą również od
inercji cieplnej i jej masy. Drewno jako materiał, którego struktura jest bardzo
drobno usieciowiona, tak że wewnętrzna powierzchnia wszystkich ścian komórkowych i
rurek kapilarnych tylko z jednego centymetra sześciennego tworzy powierzchnię
mieszkalną przeciętnego domu jednorodzinnego, a więc ok. 150 m2, zyskuje tu wyraźną
przewagę. Powłoka domu, która utrzymuje równomierną temperaturę wewnątrz, w o
wiele mniejszym stopniu wykorzystuje instalację grzewczą. W sumie, masywna,
równomiernie rozprowadzająca temperaturę ściana drewniana w porównaniu do mocno
izolowanej, ale lżejszej ściany, z tą samą wartością U pomniejsza zapotrzebowanie
grzewcze i zapotrzebowanie na chłodzenie maksymalnie o połowę, czasami, w
zależności od zachowania użytkownika, o jeszcze więcej.
Ten kto inteligentnie wykorzysta te właściwości, może znacznie zredukować maksymalne
obciążenie ogrzewnicze i maksymalne obciążenie cieplne układu chłodniczego swojego
domu. Ten kto zredukuje wartości maksymalne, temu wystarczą znacznie mniejsze
instalacje grzewcze. Nagle zadowolą się one promieniowaniem słonecznym skupionym na
dachu lub dwoma, trzema metrami sześciennymi drewna na cały rok. Ze względu na te
właściwości Holz100 sprawozdania z przeprowadzonych przez naszego klienta badań są
zrozumiałe. Róbcie jak ten dzięcioł - ropa naftowa jest zbyt cenna, by zużywać ją na opał,
energia jądrowa to nieodpowiedzialna hipoteka, którą będą spłacać nasze dzieci i wnuki. Kto
zdecyduje się na dom Holz100, powie grzecznie niszczącym środowisko technologiom "do
niezobaczenia". Przyszłość rośnie w lesie...
Nasze typy ogrzewania Holz100
przedstawiają się jak poniżej...
Na następnych stronach prezentujemy systemy, które już się sprawdziły.
Obiektywnie chcemy pokazać zalety i wady. Naszym celem jest poinformować Was o kilku
możliwościach, przedstawić ich krótki przegląd. W tym celu poprosiliśmy o opinię naszego
klienta, ponieważ kto mógłby Państwu przekazać pełniejszą informację niż ludzie, którzy sami mieszkają w
domach Holz100.
Prekursorzy
Domy Holz100 zasilane energią słoneczną
Instalacja słoneczna dostarcza
przeliczając na jeden rok do dwóch
trzecich ciepła grzewczego
potrzebnego dla domu. Pozostałą
jedną trzecią dogrzewacie Państwo
sami.
Dom zasilany energią
:
słoneczną stanowi alternatywę dla
domów ogrzewanych paliwami
kopalnymi.
Koncepcja takiego domu bazuje
zasadniczo na trzech elementach:
termicznej instalacji solarnej,
zasobnika warstwowego wody
ciepłej i dodatkowego systemu
grzewczego.
Cechy charakterystyczne domu zasilanego energią słoneczną
 Powłoka budynku z wydajną izolacją cieplną budynku, Holz100 Thermo
 Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i ciepłą wodę
pokrywa energia słoneczna (kolektory słoneczne) na poziomie
co najmniej 50%.
 Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną 5 do 15 kWh 5 (m²a)
 Powierzchnia dachu południowego z pochyłem co
najmniej 45 stopni (alternatywnie stromo
zainstalowana termiczna instalacja solarna).
 Zintegrowany z domem duży zbiornik buforowy na 4000 litrów
(ważne jest 50% pokrycie udziału energii słonecznej -)
Życie w domu zasilanym energią słoneczną Holz100
Małe obliczenie...
System grzewczy w takim domu składa się z 20 m2 termicznych kolektorów słonecznych,
pieca kaflowego z kieszenią na wodę i buforowego zbiornika na 4000 litrów.
Po konsultacji z naszymi klientami zużycie drewna opałowego do ogrzewania i ciepłej wody
w roku 2013 wyniosło około 3 metrów sześciennych drewna opałowego. Powierzchnia
użytkowa domu wynosi 169 m2 .
Obliczone zapotrzebowanie na moc grzewczą wynosi wg świadectwa ochrony cieplnej
(świadectwo charakterystyki energetycznej w Austrii) 41,65 kWh/m2, a zapotrzebowanie
ciepła dla wody ciepłej wynosi 12,5 kWh/m2a.
Poniżej podajemy wyliczenie rocznego zapotrzebowania na ciepło, które musi zostać
dostarczone przez system grzewczy. Zapotrzebowanie cieplne dla wody ciepłej uwzględnia
się tylko w 50%, gdyż latem funkcję tą przejmuje instalacja słoneczna.
( 41,65 kWh/m2a x 169 m² ) + (12,5 kWh/m2a x 169 m²) x 50% = 8095,1 kWh /a
Teraz za pomocą wartości opałowej drewna opałowego możemy jeszcze wyliczyć
rzeczywistą ilość energii cieplnej wymaganej do ogrzania w czasie jednego roku.
3 metry sześcienne drewna opałowego x ok. 320 kg/metr sześcienny = 960 kg drewna
opałowego świerku
960 kg x wartość opałowa 4,3 kWh/kg = 4128 kWh /a
Gdy porównamy teraz obliczone zapotrzebowanie na ciepło i rzeczywistą ilość energii
cieplnej:
8095,1 kWh/a --- 4128 kWh/a
różnica wynosi 49% (!)
Wynik: ok. 50% oszczędności energii dzięki naturalnym
właściwościom Holz100.
Państwa korzyść: W domu Holz100 wystarczy Państwu
znacznie mniejszy system grzewczy, jest mniej techniki
oraz są mniejsze koszty inwestycyjne.
Paczka energetyczna
Holz100 Plus – domy energetyczne
Budynki typu "energia plus" wytwarzają w okresie bilansowym (1 rok) z zasady więcej
energii niż potrzebują. W odróżnieniu od koncepcji niezależnego zasilania w energię,
zaopatrzenie budynku w energię nie musi być zapewnione o każdym czasie. Budynki
typu "energia plus" poprzez przyłączenie do publicznej sieci energetycznej w ramach
koncepcji zdecentralizowanego dostarczania energii to ważny wkład we wzrastające
wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Najbardziej ekologiczną wersję domu typu
"energia plus" otrzymacie Państwo w firmie Thoma.
Życie w domu energetycznym - Holz100 Plus
Rodzaj domu
Indywidualny dom drewniany z grubych na 30,6 cm ścian Holz100
Thermo + 8 cm płyty pilśniowe Steico + 2 cm szalunek modrzewiowy.
Powierzchnia mieszkalna 1 bliźniak, każdy 150 m2 powierzchni mieszkalnej
Ogrzewanie
Słońce, instalacja fotowoltaiczna 5,83 kWp, panele na
podczerwień i kominek w kameralnej atmosferze
Finalne zużycie energii
Temperatura w domu
26 kWh/m2/rok
Kuchnia, jadalnia i salon 22 - 24° C (lubimy gdy jest
ciepło), łazienka 23 - 24° C, sypialnia 18 - 20° C
Łatwość obsługi
Komentarz klienta: "Ogólnie rzecz biorąc, wszystko jest dla
każdego bardzo proste w obsłudze, jeżeli jest to konieczne możemy przez komórkę
sterować żaluzjami, drzwiami, ogrzewaniem, zużyciem, światłami włącznie z nastrojem."
Architektura
Projekt ogólny i realizacja wg FPlan Holzbau - Feuerstein
(Mathias Feuerstein). www.holzbau-feuerstein.com
Klient
"Wszystkie budynki powinny być wykonane z naturalnych produktów. Najważniejsza jest
zawsze powłoka. Zalicza się do niej termiczne nieklejone ściany zewnętrzne z drewna
litego, dach, okna i zacienienie. Należy dobrze zastanowić się nad wszystkimi przejściami
i połączeniami, aby nie powstały mostki termiczne. Obowiązuje staranne i profesjonalne
wykonanie zgodna z zasadami sztuki.
Słońce dostarcza energii, która przedostaje się do domu przez okna i w ten sposób
ogrzewa pomieszczenia. W zimie masywna ściana zapewnia ciepło, latem schładza dzięki
systemowi Holz100 wyrównującemu temperaturę. Klimat pomieszczeń w sposób
naturalny dopasowuje się do lata i zimy.
Ponadto, instalacja fotowoltaiczna dostarcza energię dla potrzeb energetycznych.
Instalacja fotowoltaiczna gwarantuje pokrycie potrzeb energetycznych dla wszystkich
sprzętów, oświetlenia, nawet ogrzewania na podczerwień. W zimie dla poprawienia
komfortu dogrzewamy ok. 0,3 - 0,9 metra sześciennego drewna opałowego. Zasilana
prądem pompa cieplna z powietrzem obiegowym produkuje całą naszą ciepłą wodę.
Nadwyżka energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej jest przekazywana do sieci
zielonej energii. Przy każdym rozliczeniu otrzymujemy od operatora sieci zwrot w wys. ok.
150 €. W rozliczeniu rocznym należy uiścić opłaty jedynie za podatek gruntowy, odpady
resztkowe i opłatę za odprowadzanie ścieków.
Szczęśliwa rodzina
Feurstein "
Archaiczne
Holz100 połączenie pieca opalanego drewnem z instalacją solarną
Jeszcze przed kilkudziesięcioma latami właściciele domów stronili od pieca i kominka,
wybierając nowoczesne instalacje centralnego ogrzewania. Ale dziś różne wariacje pieców
kominkowych przeżywają swoistego rodzaju renesans. Piece kaflowe lub kominowe tworzą
przytulny i przyjemny klimat. W połączeniu z instalacją solarną zalecamy wybór ekologicznej,
naturalnej koncepcji ogrzewania, aby uniezależnić się od rosnących cen energii.
Nasz partner w koncepcji Państwa przytulnego ogniska domowego Holz100 jest firma
Lohberger, wiodący producent pieców kominkowych i kuchenek w Austrii. Prosimy wybrać
konstrukcję Holz100 i skorzystać z rabatu - dołączymy do niego system grzewczy! Aby
uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z doradcą klienta w firmie Thoma.
Im prościej, tym lepiej ...
Rodzaj domu
Indywidualny dom drewniany z grubych na 30,5 cm ścian Holz100
Thermo + 2,1 cm płyty pilśniowe Gutex + 1,9 cm szalunek modrzewiowy.
Ogrzewanie
Piec kaflowy z dodatkowym piecem kuchennym, dodatkowy
piec kuchenny jest opalany drewnem i używany jest także do gotowania.
Finalne zużycie energii
40 kWh/m2/rok
Powierzchnia mieszkalna 110m2
Temperatura w domu
Salon i kuchnia 23 - 25° C (kobieta lubi ciepło), łazienka 23 -
24° C, sypialnia 16 - 17° C, sień, WC, pomieszczenie gospodarcze 17-19 ° C,
Piętro: 21 – 23° C
Łatwość obsługi
Komentarz klienta: "Łatwa obsługa, piec kaflowy posiada
automatykę zamykającą, rozpalanie sprawia przyjemność - stos drewna leży przed
drzwiami."
Architektura
Rozkład pomieszczeń i projekt klienci wykonali samodzielnie.
Klient "Moja ogólna koncepcja systemu grzewczego - im prościej, tym lepiej i
mniej problemowo. Jedno źródło ciepła ogrzewa cały dom. Zależało nam na
centralnie położonym piecu kaflowym, ciepła woda jest produkowana aktualnie
przez bojler elektryczny. Dom możemy doposażyć w instalację solarną.
Tymczasem za pomocą bojlera elektrycznego mogliśmy na czas budowy
zaoszczędzić koszty. Rocznie potrzebujemy w przybliżeniu ok. 7 metrów drewna.
Piec kaflowy ogrzewamy około 4 - 5 metrami drewna bukowego. W okresie
przejściowym mały piec ogrzewamy na ogół 2 - 3 metrami świerku.
Peter Schagerl
Holz100 w Norwegii
W środku norweskiego
lasu w
oddalonym gospodarstwie rolnym klient
zaczął zakopywać wiele rur kanałowych - to
były jego fundamenty, na których położył
grube na 21cm płyty Holz100, jako podłoże
domu. W przeciągu paru dni powstał na nich
dom rodziny Knackstedt. W Norwegii
zimowe dni z temperaturą minus trzydziestu
stopni Celsjusza to coś normalnego. Gdy
jest naprawdę zimno, może być nawet minus
czterdzieści stopni. Niemniej
pan
Knackstedt nie zdecydował się na budowę
instalacji centralnego ogrzewania. Cały dom
jeden jedyny, wcale nie
duży duński piec żeliwny. Tylko
ma tylko
przy wejściu do domu znajduje się jeszcze
zajmujący parę metrów kwadratowych
elektryczny osuszacz obuwia.
Zignorował on ostrzeżenie swoich
norweskich
przyjaciół:
"Bez
centralnego ogrzewania zamarzniecie
w tym wielkim domu już podczas
pierwszej zimy." Takie ostrzeżenia nie
pojawiają się bez powodu. Bądź co
bądź dom ma około 200 metrów
kwadratowych
powierzchni
„Mieszkamy tu jak
w środku pnia drzewa.
Dookoła jest lite drewno.
Wewnątrz drzewa nie można
zamarznąć. " Przekonuje klient.
mieszkalnej.
Przy tej wielkości we wszystkich
okolicznych domach wydajna instalacja
grzewcza, to mus.
Niewzruszony, nie zważając na wszystkie obawy działał dalej - i miał rację.
Masywna
drewniana powłoka domu rzeczywiście zapewnia domownikom przyjemne ciepło także w
najzimniejsze dni -
z jedynego źródła ciepła, małego żeliwnego pieca.
Pierwszy w Norwegii dom Holz100 był prekursorem dla hoteli, kolejnych domów
mieszkalnych, odpornych na podsłuch budynków dla armii, przedszkoli, letniej rezydencji
norweskiej rodziny królewskiej i wielu innych.
Z głębokimi fundamentami
Holz100 połączenie ciepła z wnętrza ziemi z fotowoltaiką.
Geotermiczne pompy cieplne pobierają ciepło z wnętrza ziemi i dostarczają je do wnętrza domu.
Kompresory podwyższają temperaturę uzyskanego ciepła do 65 stopni Celsjusza, aby można je było
następnie wykorzystać do przygotowania ciepłej wody lub ogrzania. Dla sondy geotermicznej należy
wywiercić głęboki otwór, podczas gdy kolektory geotermiczne należy płasko ułożyć w ziemi na
głębokości jednego do dwóch metrów. To pierwsze jest drogie, ostatnie wymaga dużej powierzchni
gruntu. Koszty inwestycyjne są wyższe niż w przypadku innych systemów grzewczych. Zawsze
należy przygotować rachunek kosztów całkowitych. Komfort w pełni automatycznego ogrzewania stoi
zawsze po stronie "ma".
Wodne pompy cieplne pracują przez cały rok na najwyższych obrotach, gdyż woda gruntowa ma stałą
temperaturę przez cały rok. Ponieważ potrzeba tylko dwóch studni, wystarczą też małe działki. Należy
zauważyć, że odległość pomiędzy poborem a zwrotem wynosi co najmniej 15 m. Na pewno
wymagane jest zezwolenie od organu gospodarki wodnej.
Informacja zwrotna klienta Holz100
W dniu 04.09.2014 Ernst Steiner pisał do Floriana Thoma:
Drogi Floriannie,
obiecałem, że odpowiem na Twoją prośbę, gdy zbiorę informacje na temat
rocznego bilansu energetycznego naszego domu Thoma:
Za pomocą fotowoltaiki cały dom zaopatrujemy w energię elektryczną, a więc
prześwit i kuchnię, ogrzewanie za pomocą pompy cieplnej (nawiert głębinowy) a
także saunę.
Nadwyżki odprowadzane są do sieci: było tego 5.389 KWh, otrzymaliśmy 410
Euro.
W zimie pobraliśmy z sieci 5.086 kWh, tj. pobrana energia - 395 Euro + koszty
sieci + podatki.
Cena nabycia podwaja się przez koszty sieci i podatki na 999 Euro z VAT.
(razem od czasu uruchomienia fotowoltaiki, był to sierpień 2011, pobraliśmy
9.650 kWh.)
Praktycznie za dwupiętrowy dom, każda kondygnacja po 90 m2 + piwnica
(słabo ogrzewana) zapłaciliśmy za ubiegły rok ok. 600 Euro za energię
elektryczną.
Precyzyjne dostrojenia ogrzewania w ubiegłym roku oraz chwilowe ustawienia pompy
cieplnej mogłyby dodatkowo poprawić sytuację.
Moja córka i jej mąż w dalszym ciągu rozkoszują się i zachwycają domem!
Pozdrowienia z Wiednia,
E. Steiner
Przewiewne
Holz100 połączenie pompy ciepła czerpiącą ciepło z powietrza z
fotowoltaiką
Wykorzystanie otaczającego powietrza jako źródła ciepła jest szczególnie proste,
ponieważ nie wymaga ani prac ziemnych ani odwiertów głębinowych. Również
zezwolenie administracyjnego nie jest konieczne. Pompy ciepła czerpiące ciepło z
otaczającego powietrza mogą produkować ciepło także przy temperaturze otoczenia 20° Celsjusza. Wydajność pompy spada jednak znacznie przy bardzo niskiej
temperaturze powietrza. W związku z tym a także aby móc zmniejszyć wielkość
instalacji, oferuje się na zimne dni uzupełniające źródło ciepła, np. piec kaflowy.
Taka pompa potrzebuje mało miejsca.
Ponieważ powietrze jest swobodnie dostępnym medium, pompy ciepła można
instalować niezależnie od lokalizacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Ze
względu na prosty montaż pompa ciepła czerpiąca ciepło z powietrza jest najtańszym
wariantem z pomp cieplnych. Zapotrzebowanie na miejsce jest znikome: Instalacja
zajmuje w pomieszczeniu mniej niż jeden metr sześcienny, a w przypadku braku
miejsca wewnątrz budynku może zostać umieszczona na wolnym powietrzu.
Przykład:
Gniazdo w sadzie
Typ domu Indywidualny dom drewniany z grubych na 30 cm ścian Holz100
Thermo, ściany, podłogi i sufity z Holz100, fasada z płyt włóknowo - cementowych.
Ogrzewanie Pompa ciepła czerpiąca ciepło z otaczającego powietrza, zbiornik buforowy,
ogrzewanie podłogowe, kominek
Finalne zużycie energii
50 kWh/m2/rok
Powierzchnia mieszkalna 107m2
Rok produkcji 2011
Architekt Michael Danke, Mechernich - Gehen
Odroczył
przejście
emeryturę
na
nieokreślony. Architekt
na
czas
Michael
Danke chciał właściwie wraz ze zbliżaniem
się pod 70-kę przejść na emeryturę, jednak
usłyszał wtedy inspirujący wykład Erwina
Thoma i od tego czasu znów buduje jednak już nie z cegieł, lecz z Holz100. To
co zelektryfikowało Michaela i podsunęło
pomysł budowy pierwszego drewnianego
domu dla siebie i swojej żony, była
rewelacyjnie wysoka wartość izolacyjna
domu Holz100 - jeżeli przestanie się w
zimie ogrzewać, to budynek wychłodziłby
się dopiero po dziesięciu dniach, dom
ceglany miałby wewnątrz temperaturę
zewnętrzną już po trzech dniach. Po dwóch
zimach, które były bardzo zimne i długie
nawet dla mieszkańców Eifel, rodzina
zużycie energii
elektrycznej na poziomie 17,5
kW na metr kwadratowy rocznie - to jest
Dankes osiągnęła
poziom domu pasywnego - co w
przeliczeniu na miesiąc daje 35 Euro za
pompę cieplną.
ściany
zewnętrzne nie są dodatkowo
izolowane, pokrycie z płyt włóknowo I to wszystko pomimo tego, że
cementowych
jest
zawieszone
i
wentylowane od tyłu i samo chroni przed
deszczem - typowe dla Eifel. Michael
Danke postawił swój długi na 15 metrów i
szeroki na 5 metrów dom skośnie
pomiędzy starymi drzewami owocowymi na
swojej działce położonej na zboczu,
całkowicie przeszklony w romantycznym
"Za każdym razem gdy
wchodzimy, wpierw bierzemy
głęboki wdech, tak dobrze tu
pachnie", rozpływa się architekt. Jasne,
ogrodzie.
zewsząd otacza drewno z otwartymi
porami, które rozprzestrzenia swój typowy
zapach.
Wizjonerskie
Energetycznie niezależne domy Holz100
W tym domu przyszłości produkowany przez instalację fotowoltaiczną prąd nie jest
dostarczany do sieci publicznej, lecz jest zużywany bezpośrednio w domu. Co dla
zorientowanych na przyszłość producentów prefabrykatów jest możliwe tylko poprzez
kosztowne technologie sterowania - magazynowania za pomocą specjalnych baterii ołowiowożelowych lub litowych, w przypadku Thoma rozwiązuje natura. Czyste, naturalne pokrycie
drewniane przepuszcza powietrze, magazynuje je i buforuje, maksymalne obciążenia
ogrzewnicze i maksymalne obciążenia cieplne układu chłodniczego są redukowane przez
nieklejone drewno, a mieszkańcy żyją w domu - który czyni zdrowym.
Przykład:
MOŻNA!
Samowystarczalna energetycznie filmoteka w Wiedniu i Arka Neo
w Kitzbühel
Biurowiec z 6600 m2, gdzie użytkownicy nie pokrywają kosztów eksploatacyjnych za
ogrzewanie i chłodzenie, gdyż wystarcza światło słoneczne. Brzmi jak utopia urzeczywistniona przez Thoma i w międzyczasie potwierdzona przez wieloletnie
rozliczenia kosztów eksploatacyjnych. Holz100 zastępuje technologie domowe, gdyż
chłodzi i ogrzewa w sposób naturalny, jednocześnie wspomaga Państwa zdrowie, czyni
Państwo niezależnymi energetycznie i jest pionierem w obszarze odnawialnych źródeł
energii.
Fragmenty z listu klienta Arki Neo:
W dniu 16 listopada 2012 Horst Wendling, były burmistrz Kitzbühel i budowniczy Arki Neo
pisze do Erwina Thoma:
Dotyczy: Drzewa to nauczyciele.
Witaj Erwin!
Gratuluję "najlepszej technologii na świecie".
W Arce Neo na powierzchni 6600 m2 znajdują się liczne biura. Wszystkie one są zasilane
energia geotermalną. Energię elektryczną dostarcza nam jedna instalacja fotowoltaiczna o
powierzchni 1700 m2.
Połączenie technologii drewna Thoma i energii geotermalnej, fotowoltaiki pozwala nam
zmniejszyć koszty operacyjne w przeliczeniu na miesiąc i za metr kwadratowy do 0,54 €
(rozliczenie kosztów operacyjnych administracji domu za rok 2011). Średnia dla Austrii
wynosi miesięcznie 1,74 €/m2 ; średnia dla landu związkowego Wiedeń wynosi miesięcznie
2,02 €/m2. Jest więc dużo pracy w Wiedniu.
Jeszcze lepsze informacje dotyczą kosztów ogrzewania w Arki Neo w sezonie zimowym
2010/2011 oraz 2011/2012, które były bliskie zera. Do kosztów operacyjnych należy zaliczyć
także koszty odśnieżania, premie ubezpieczeniowe, podatki od nieruchomości i podobne.
Koszty ogrzewania pomieszczeń, obiektów handlowych i biur były w ciągu ostatnich lat
bliskie zeru. Koszty energii, które musimy uwzględnić w pracy naszych pomp ciepła (14
otworów, każdy głęboki na 200 metrów) wytworzyliśmy sami na obydwu dachach modułu 1 i
2 naszej Arki Neo.
Dalszych sukcesów!
Z poważaniem
dr Horst Wendling
Przykład
:
Archiwum filmowe w Wiedniu
Aby najstarsze rolki filmowe państwa austriackiego móc przechowywać w stanie
nienaruszonym, konieczne jest zachowanie całorocznej stałej temperatury 3 stopni
Celsjusza. Pokrycie Holz100 budynku zmniejsza maksymalne obciążenie ogrzewnicze i
maksymalne obciążenie cieplne układu chłodniczego tak mocno, że całe archiwum jest
energetycznie niezależne. Ogrzewanie i chłodzenie sterowane jest w sposób ekologiczny i
bez bieżących kosztów energii przez nadspodziewanie małą powierzchnię paneli
słonecznych na dachu. Aby cenne zasoby austriackiego archiwum filmowego rzeczywiście
nie wystawić na ryzyko, przedmiotowa koncepcja klimatyzacji została opracowana razem z
naukowcami z UT w Graz.
Filmoteka jest eksploatowana od 2004 roku i dla ogrzewania oraz chłodzenia nie potrzebuje
energii z zewnątrz, z wyjątkiem słońca na dachu - pokrywa ono 100% rocznego
zapotrzebowania.
Różności z "gorącego" życia klienta Holz100...
Forsthofalm w Leogang
Wywiad z klientem i hotelarzem Markus'em Widauer:
"Przy naszej pierwszej rozbudowie Holz100 (po prawej stronie na ilustracji, ciemny budynek)
projektant instalacji grzewczej rozplanował ją zgodnie z normą. Wstawiono dwa piece
peletowe po 200 KW każdy. Były one całkowicie ponadgabarytowe, ponieważ były projektant
nie obdarzył zaufaniem właściwości drewnianej ściany. Teraz wyszło nam to jednak na
dobre, gdyż tymi piecami peletowymi zaopatrujemy późniejszy drugi etap budowy drewniany hotel pracowniczy (na zdjęciu po lewej stronie, większe konstrukcja z drewna) i
basen na dachu nowego hotelu."
5 kondygnacyjna konstrukcja drewniana bez
ogrzewania Architektura cyrkulacji zgodnie z
naturą
Na zakończenie pragniemy przedstawić Państwu niezwykły dom Holz100 oraz projekt
badawczy.
Biuro i budynek mieszkalny klienta i inżyniera Reguli Trachsel oraz klienta i architekta
Saszy Schär stoją w Zweisimmen w Szwajcarii. Nowoczesny budynek mieszkalny i
biurowy wystaje na tle krajobrazu jak drewniany kryształ górski.
W tym 5 kondygnacyjnym budynku bez ogrzewania Holz100 klient przekazał swoje pomysły
i zostawił swojego ducha.
Technologia cyrkulacji wg Cradle to Cradle
a.
b.
c.
d.
e.
Holz100 jako ściany zewnętrzne, dach i pokrycie
Len zwyczajny jako materiał izolacyjny
Korek jako izolacja od dźwięków uderzeniowych
Glina jako materiał podłogi
Sanitariat oraz kuchnia z giełdy elementów budowlanych Bern / Biel
W całym domu znajdują się wyłącznie materiały, które nie pozostawiają żadnych odpadów.
Budować prosto - budować inteligentnie
a.
b.
c.
d.
e.
Budować z Holz100
Budować z dużą masą
Budować bez sztucznej wentylacji / chłodzenia
Budować bez ogrzewania
Budować wykorzystując normalny ludzki rozsądek
Jak to funkcjonuje?
Do magazynowania codziennego promieniowania słonecznego wykorzystuje się drewno i
glinę. Duże okna na południu przechwytują energię słoneczną, która jest przechowywana na
powierzchni. Zmagazynowana energia wystarczy, aby zasilić przez najdłuższe możliwe
okresy złej pogody oraz zaopatrzyć cały dom w ciepło. Temperatury pokojowe i zewnętrzne
skrupulatnie spisywano przez całą zimę Wynik: Temperatura pokojowa pozostawiała
ogrzewanie w przyjemnym i pożądanym przedziale temperatur.
Wskazówka: wcześniej dokonano dokładnej naukowej symulacji i optymalizacji
relacji szkło/drewno w ścianie zewnętrznej.
Wynik:
W czasie zimy 2014/2015 temperatura w domu była zawsze
wyższa niż 18 stopni Celsjusza.
całkie b
m
Koniec z kosztami ogrzewania Można!
Przykłady w tej broszurze zawierają wartości rzeczywiste. Dają one świadectwo
wyeliminowania kosztów ogrzewania poczynając od niezwykle komfortowego ratusza w
Wiedniu poprzez biuro z 7000 m2 w zimnym Kitzbühel; od rustykalnego domu z tylko jednym
piecem i 3-4 metrami sześciennymi zużycia rocznego drewna opałowego po
pięciokondygnacyjny budynek w Szwajcarii bez jakiegokolwiek ogrzewania.
Jako inwestor nie potrzebujecie Państwo żadnej skomplikowanej technologii. Potrzebujecie
Państwo odnawialnego surowca, jakim jest drewno, poddanego inteligentnej obróbce.
Porozmawiaj z nami. Chętnie opracujemy dla Państwa spasowaną do potrzeb koncepcję
niezależności energetycznej. Zawsze się to Państwu opłaci!
Państwa
dr Erwin Thoma
z wszystkimi regionalnymi partnerami Holz100.

Podobne dokumenty