oświadczenie woli - Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława

Komentarze

Transkrypt

oświadczenie woli - Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JADWIGI I WŁADYSŁAWA ZAMOYSKICH W ROKIETNICY
SZKOŁA W POZNANIU
________________________________________________________________
……………………………………….
…..………………………
(imię i nazwisko)
(miejscowość i data)
.....................................................
(adres)
………………………………………
(pesel)
OŚWIADCZENIE WOLI
ROK SZKOLNY 2016/2017
Ja niżej podpisany/a wyrażam wolę nauki
w Zespole Szkół im. J. i W. Zamoyskich
Technikum w Poznaniu
.....................................................
(podpis rodzica/opiekuna)
………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna)
……………………………………..
(podpis kandydata)
Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy Szkoła w Poznaniu
61-612 Poznań, ul. Rubież 20, Tel./fax: (061) 8 231 341
www.zsrokietnica.powiat.poznan.pl/poznan
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty