Teczki biograficzne WHP Chw 1930 – 1993

Komentarze

Transkrypt

Teczki biograficzne WHP Chw 1930 – 1993
1.
2.
Tatrzański Park Narodowy
Teczki biograficzne WHP
3.
A
TB–P/54
Ośrodek Dokumentacji Tatrzańskiej
4.
Chw
5.
6.
1930 – 1993
akta luźne, poszyt
60x43 cm
8.
stan dobry
Zawiera akta dot. osób:
s. 264
Chwaścińska [-Napieralska] Hanna (1907 – 2004) – karta turystyczna (zawiera 1 fot. sygn. TB-P/54/1/F/1), notatka biograficzna
druk, maszyn., rkps
Chwaściński Bolesław (1909 – 1992) – 24 fot. [sygn. TB-P/54/2/F/1-24] życiorys, dok. osobiste, przepustki, zaświadczenia, twórczość (rkps biografia Wiesława
j. ang., arab., fr., niem., pol.
Stanisławskiego, wycinki prasowe, spis piśmiennictwa górskiego B. Chwaścińskiego), koresp. (z Klubem Wysokogórskim, karty pocztowe z życzeniami, zaproszenia,
9.
list do Józefa Nyki w spr. życiorysów taterników), koresp. z W.H.P (2 listy zawierają spis archiwum taternickiego i alpinistycznego B. Chwaścińskiego, karta pocztowa),
Henryk Mogilnicki
dyspozycja na wypadek śmierci
Teresa Puchaczewska
Chwistek Bronisław (1854 lub 1856 – 1922) – 1 fot. [sygn. TB-P/54/3/F/1], notatka biograficzna
John Hunt
Chwistek Leon (1884 – 1944) – 14 wycinków prasowych, afisz „Czwartków Literackich” w MBP w Zakopanem
Wiktor Ostrowski
Krzysztof Berbeka
Jerzy Wierzbicki
MBP w Zakopanem
7.

Podobne dokumenty