program konferencji realizowanej w ramach projektu meteo

Komentarze

Transkrypt

program konferencji realizowanej w ramach projektu meteo
PROGRAM KONFERENCJI REALIZOWANEJ W RAMACH PROJEKTU METEO-RISK
2 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU, HOTEL MERCURY - GDYNIA
9:00 - 9:30 - Rejestracja uczestników konferencji.
9:30 - 9:50 - Powitanie uczestników konferencji: p. dr Przemysław Łagodzki, dyrektor IMGW-PIB.
9:50 -10:30 - Projekt Meteo-Risk, system numerycznego prognozowania pogody i przewidywania
zagrożeń meteorologicznych: p. Jerzy Niedbała – kierownik projektu Meteo-Risk.
oraz p. Jakub Spera – dyrektor Oddziału Morskiego IMGW-PIB
10:30 - 11:00 - Wykorzystanie danych meteorologicznych na potrzeby bezpieczeństwa żeglugi:
p. Jan Młotkowski, z-ca dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. oznakowania
nawigacyjnego.
11:00 - 11:30 - Przerwa kawowa.
11:30 - 11:50 - Pomiary meteorologiczne w warunkach ekstremalnych: p. Edward Łaszyca, Polska
Stacja Polarna Hornsund.
11:50 - 12:10 - Problemy techniczne i logistyczne pomiarów morskich: p. dr Stanisław Rzyski, Envia
Spółka z o.o.
12:10 - 13:00 - Meteorologia morska a energetyka wiatrowa: przedstawiciel Firmy Fugro Oceanor.
13:00 - Poczęstunek.

Podobne dokumenty