SPIS ILUSTRACJI

Komentarze

Transkrypt

SPIS ILUSTRACJI
SPIS ILUSTRACJI
1. Ikona Zwiastowania – z Wielkiego Ustiuga, XII w., Moskwa, Galeria Tretiakowska.
2. Ikona Zaśnięcia – z Nowogrodu, XIII w., Moskwa, Galeria Tretiakowska.
3. Ikona Zaśnięcia – autor: Teofan Grek, XIV w., Moskwa, Galeria Tretiakowska.
4. Ikona Matki Bożej Włodzimierskiej – Bizancjum, XII-XIII w., Moskwa, Galeria
Tretiakowska.
5. Ikona Narodzenia Matki Bożej – z Pskowa, XIV w., Moskwa, Zbiory Korina.
6. Ikona Matki Bożej – autor: Jerzy Nowosielski, własność prywatna.
7. Ikona Matki Bożej – autor: Jerzy Nowosielski, własność prywatna.
8. Ikona Opieki Matki Bożej – z Rostowa, XVI wiek, Moskwa, Galeria Tretiakowska.