„Bajkowe Misie” – międzygrupowy quiz z okazji Święta Pluszowego

Komentarze

Transkrypt

„Bajkowe Misie” – międzygrupowy quiz z okazji Święta Pluszowego
„Bajkowy świat” –
udział w programie
„Cała Polska czyta
dzieciom”,
przybliżanie
dzieciom
literatury
dziecięcej przy
udziale rodziców
oraz osób znanych
w środowisku
lokalnym
„Bajkowe Misie” –
międzygrupowy
quiz
z okazji
Święta Pluszowego
Misia
„Witajcie w
naszej bajce” –
przedszkolny
przegląd
prac plastycznych
Zajęcia otwarte i
warsztaty
związane z
rozwijaniem
czytelnictwa
wśród dzieci:
„Dzieci rodzicom”
–
bajkowe
przedstawienia
„Moja książeczka”
–
konkurs literacki
dla dzieci
z aktywnym
udziałem rodziców
„Wędrowniczek
Czytelniczek” –
konkurs plastyczny
na wygląd postaci
oprowadzającej
dzieci
po świecie bajek i
baśni
„Bajkowe
spotkania –
dzieci dzieciom”
–
czytanie,
opowiadanie bajek
przez dzieci
zdolne
Organizowanie
zajęć
i zabaw
międzygrupowych
przybliżających
literaturę
dziecięcą
„W krainie książki” –
kontynuacja programu
działań edukacyjnych
we współpracy z Miejską
Biblioteką:
- wycieczka do
biblioteki dziecięcej
- cykliczne spotkania z
bibliotekarką,
słuchanie bajek
- systematyczne
wypożyczanie książek
przez dzieci
-
udział dzieci w
zajęciach
bibliotecznych
Wzbogacanie
biblioteczek
grupowych o nowe
ciekawe pozycje
literatury
dziecięcej oraz
bajki
terapeutyczne
„Kącik
czytelniczy”–
stworzenie w holu
przedszkola
kącika książki, w
którym rodzice
będą mieli
możliwość
poczytania swoim
dzieciom
Wzbogacanie
biblioteczek
grupowych o nowe
ciekawe pozycje
literatury
dziecięcej oraz
bajki
terapeutyczne
Rozwijanie
kompetencji
czytelniczych,
upowszechnianie
czytelnictwa
wśród dzieci.
Stosowanie
muzykoterapii,
bajkoterapii
w ramach
zajęć
relaksacyjnych
„Bajki z różnych
stron świata” zapoznawanie
dzieci z utworami
z różnych narodów
w ramach
codziennego
czytania dzieciom
„Wierszykarnia” –
układanie przez
dzieci krótkich
wierszyków,
rymowanek na
wiodący temat –
zebranie ich w
formie grupowej
książeczki
Quizy:
„Zgaduj
zgadula”,
„Jaka to bajka?”
„W bajkowym
świecie”–
spotkania
parateatralne
w Tygodniu
Dziecka,
przedstawienia
teatralne
w wykonaniu
dzieci
Majowe
obchody
Święta
Książki
Bal Karnawałowy
pod hasłem
wiodącym:
„Bohaterowie
bajek”
Z książką przez
świat książka uczy,
książka, radzi,
w świat fantazji
zaprowadzi

Podobne dokumenty