Nowoczesne trendy w żywieniu i produkcji żywności

Komentarze

Transkrypt

Nowoczesne trendy w żywieniu i produkcji żywności
Nowoczesne trendy
w żywieniu i produkcji
żywności
Monografia pod redakcją naukową
Prof. dr hab. inż. Danuty Kołożyn-Krajewskiej
Częstochowa 2013
Projekt: „Program Rozwoju Uczelni - kształcenie kadr inżynieryjnych na potrzeby rynku żywieniowego”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Spis treści
I.
NOWOCZESNA PRODUKCJA ŻYWNOŚCI ............................................... 5
Grzesińska Wiesława, Tomaszewska Marzena
Analiza rozwiązań techniczno-technologicznych zakładów gastronomicznych
w aspekcie wymagań GMP/GHP ............................................................................. 6
Tomaszewska Marzena, Grzesińska Wiesława
Zastosowanie technologii sous vide jako metody produkcji żywności ze
szczególnym uwzględnieniem rozwiązań innowacyjnych ..................................... 24
Trafiałek Joanna, Bilska Beata
Ocena realizacji systemu HACCP w wybranych przedsiębiorstwach po siedmiu
latach wejścia w życie obowiązku stosowania systemu ......................................... 38
II.
WSPÓŁCZESNE DIETY I ŻYWNOŚĆ DIETETYCZNA ......................... 51
Boruszewska Kinga, Sot Magdalena, Przybylski Wiesław
Wybrane jednogenowe przyczyny otyłości u ludzi ................................................ 52
Goluch-Koniuszy Zuzanna, Zielińska Beata
Ocena zachowań żywieniowych wegan będących w okresie prokreacji ................ 68
Ozimek Irena, Kobylińska Magdalena
Źródła wiedzy o suplementach diety w opinii konsumentów................................. 84
Prączko Anna
Żywność bezglutenowa w Polsce ........................................................................... 97
Michajłow Aleksej, Frołowa Marina, Pieriewozczikowa Jelena
Racjonalne żywienie jako czynnik zdrowego trybu życia przyszłych
pedagogów ………………………………………………………….…………….. 107
III.
OCENA JAKOŚCI ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA ........................................ 111
Alchimowicz Michał, Przewoźny Jakub
Porównanie jakości wybranych napojów energetyzujących dostępnych na rynku
polskim i niemieckim ........................................................................................... 112
Bilska Beata, Trafiałek Joanna
Jakość żywności regionalnej i tradycyjnej w opinii konsumentów ...................... 131
Hamułka Jadwiga, Czarniecka-Skubina Ewa, Wawrzyniak Agata,
Poręcka Karolina
Analiza asortymentu produktów spożywczych w sklepikach i maszynach
vendingowych w szkołach podstawowych na terenie Warszawy......................... 141
Jaworska Danuta, Przybylski Wiesław, Mierzejewska Anna
Porównanie jakości sensorycznej wędlin tradycyjnych na przykładzie próbek
handlowych kiełbasy jałowcowej ......................................................................... 154
Pukszta Tomasz
Prognozowanie zmian wielkości wycieku rozmrażalniczego mrożonych warzyw
w czasie przechowywania .................................................................................... 168
3
IV.
ZACHOWANIA KONSUMENTA USŁUG ŻYWIENIOWYCH............ 179
Bernd-Joachim Ertelt, Górna Joanna
Preferencje i zachowania nabywcze konsumentów win w grupie wiekowej 50+
w świetle badań .................................................................................................... 180
Hałaczkiewicz Jacek, Palich Piotr
Oferta gastronomiczna a preferencje konsumenta ................................................ 194
Kowalczuk Iwona, Chojnowski Paweł
Preferencje singli na rynku usług gastronomicznych – wyniki badania ............... 206
Krzemińska Natalia, Mojka Katarzyna
Ocena preferencji i częstotliwości spożywania potraw z ryżu ............................. 219
Mojka Katarzyna, Krzemińska Natalia
Ocena świadomości żywieniowej i preferencji konsumentów w odniesieniu do
żywności modyfikowanej genetycznie ................................................................. 231
Nadulski Rafał, Panasiewicz Marian, Zawiślak Kazimierz, Odzioba Michał
Postrzeganie żywności ekologicznej przez mieszkańców województwa
lubelskiego .......................................................................................................... 243
Olszewski Jacek, Dróżdż Remigiusz
Rozpoznawalność polskiej oferty gastronomicznej, na wybranych rynkach
emisyjnych ........................................................................................................... 255
Pajka Magdalena, Janicki Andrzej, Czarniecka-Skubina Ewa
Ocena wpływu opakowań na zachowania nabywcze młodych konsumentów
na przykładzie jogurtów ....................................................................................... 269
Panasiewicz Marian, Nadulski Rafał, Zawiślak Kazimierz, Wilczek Zygmunt,
Andrejko Dariusz, Sidor Katarzyna
Atrakcyjność turystyczna i ocena oferty produktowej browarów restauracyjnych
z zainstalowaną mini linią produkcji piwa ........................................................... 284
4

Podobne dokumenty