Marzec

Komentarze

Transkrypt

Marzec
Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej
w grupie 6 – latków „PINGWINKI”
Marzec
Temat główny: Oznaki wiosny
Temat dnia: W marcu jak w garncu.
Temat dnia: Kalendarz pogody.
Temat dnia: Wiosenne płaszczyki.
Temat dnia: Wszystko się budzi.
Temat dnia: Szukamy oznak wiosny.
Temat główny: Wszystko rośnie.
Temat dnia: Wiosenne kwiaty.
Temat dnia: Kwiaty z cebuli.
Temat dnia: W kwiaciarni.
Temat dnia: Zakładamy wiosenną hodowlę.
Temat dnia: Z wiosną dzieci rosną.
Temat główny: Pracowita wiosna.
Temat dnia: Wiosenne porządki w domu.
Temat dnia: Porządki w ogródku.
Temat dnia: Co się dzieje w szklarni?
Temat dnia: Pracowite ptaki.
Temat dnia: Wiosna lubi zielone.
Temat główny: Na wsi.
Temat dnia: W gospodarstwie.
Temat dnia: Zwierzęta w gospodarstwie.
Temat dnia: Od jajka do kury.
Temat dnia: Nabiał – produkt zdrowy.
Temat dnia: Co to są ssaki.
Dziecko:

























Wymienia oznaki wiosny.
Wyjaśnia znaczenie przysłowia: „W marcu jak w garncu.”
Nazywa i wskazuje ptaki przylatujące na wiosnę.
Nazywa i wskazuje kwiaty kwitnące w okresie przedwiośnia.
Wie co jest potrzebne roślinom do wzrostu.
Nazywa i wskazuje części roślin.
Nazywa i wskazuje zwierzęta z zagrody wiejskiej oraz ich dzieci.
Rozpoznaje i nazywa literę c, C.
Dokonuje analizy i syntezy prostych wyrazów.
Czyta globalnie wyraz: cebula oraz nazwy zwierząt hodowlanych.
Podaje rozwiązane zagadki na podstawie treści.
Buduje dłuższe wypowiedzi na temat obrazka.
Uczestniczy w swobodnych rozmowach z dziećmi i nauczycielem.
Usprawnia aparat mowy w zabawach z zakresu gimnastyki buzi i języka.
Posługuje się nazwami pór roku, dni tygodnia oraz miesięcy.
Tworzy kalendarz pogody.
Dobiera obrazki przedstawiające przeciwieństwa.
Posługuje się liczebnikami porządkowymi w zakresie 1-7.
Podejmuje próby rozwiązywania zadań tekstowych.
Wykonuje prace według instrukcji, z zachowaniem kolejności etapów.
Układa płaskie i przestrzenne kompozycje z różnych materiałów.
Rysuje po przerywanej linii z zachowaniem kierunku.
Doskonali koordynację ruchowo-słuchową podczas zabawy.
Ilustruje muzykę za pomocą ruchu.
Uczestniczy w zabawach dowolnych w małych zespołach.
Piosenka na marzec
„Marcowe żaby”
1. Już wiosna na polach sadzi krokusy,
Zając siedzi pod sosna , marzną mu uszy.
Ref: A żaby rechu-rech, żaby się cieszą
Że ten marzec rechu-rech wszystko pomieszał.
Raz słońce a raz deszcz, idzie wiosna a tu śnieg,
Bo w marcu jak w garncu rechu-rech żabi śmiech.
2. A deszczem umyte drzewa są czyste,
na gałązkach już rosną kotki puszyste.
3. Na łące bociany głośno klekocą
rankiem słońce przygrzewa, mróz mrozi nocą.

Podobne dokumenty