Funkcja RIPEMD-160 - Zabezpieczenia kryptograficzne

Komentarze

Transkrypt

Funkcja RIPEMD-160 - Zabezpieczenia kryptograficzne
ZABEZPIECZENIA KRYPTOGRAFICZNE
FUNKCJA RIPEMD-160
RIPEMD-160 (RACE Integrity Primitives Evaluation Message Digest) jest 160bitową funkcją hashującą, zaprojektowaną przez Hansa Dobbertina, Antoona Bossetaersa
i Barta Preneela. w ramach projektu RACE firmowanego przez Wspólnotę Europejską.
Funkcja ta została pierwszy raz opublikowana w 1996 roku.
Bazuje ona na projektowych podstawach używanych w 128-bitowych funkcjach
MD4 i MD5 oraz RIPEMD.
Jest zaprojektowana tak, by była odporna na znane ataki kryptoanalityczne.
Zarówno rotacje, jak i kolejność słów wiadomości są zmodyfikowane. Ponadto dwie
wersje algorytmu różniące się tylko wartościami stałych są realizowane równolegle. Ciągi
wyjściowe obydwu wersji są po każdym bloku dodawane do zmiennych łańcuchowych.
Wraz z SHA-1 jest jednym z niewielu algorytmów, przeciw którym nie są znane
żadne ataki.
Funkcja RIPEMD-160 nie jest objęta patentami.
Istnieją też 128, 256 i 320-bitowe wersje tego algorytmu. Nazywają się one odpowiednio
RIPEMD-128, RIPEMD-256 i RIPEMD-320 [16, 32].
www.b-skrzypczyk.republika.pl

Podobne dokumenty