HU - SL - Bébé Confort

Komentarze

Transkrypt

HU - SL - Bébé Confort
BRUKSANVISNING
ИНСТРУКЦИЯ ПО
INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA
INSTRUKCJA MONTAZU
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
NAVODILA ZA UPORABO
The
manufacturer’s
liability extends
only to what
is contained
in European
Regulation
(R44). This
approval does
not preclude
due care and
observation of
the highway
code.
EN
SV
1 2 3 4 5 6 7 8 91011 1213 1415-
HR
DA
SV
NO
EN
RO
RU
PT
PL
Beskrivning
Bruksanvisning
Sida
Remstyrning
Klädsel
Axelskydd
Stöd för selen
Justeringsspärrhake för selen
Justeringsrem för selen
Inställning av sitsens lutningsläge
Breddjustering
Stomme
Sträckarens manöverspakar
Sträckare
Remspänne
5-punktssele.
CS
RU
RU
ОПИСАНИЕ
. Инструкция по использованию
1
2 - Боковая сторона
3 - Направляющая ремней
4 - Тканевые материалы
5 - Защитные накладки
6 - Суппорт ремней
7 - Регулировочная защелка ремней
8 - Регулировочная лямка ремней
9 - Регулировка угла наклона сиденья
10 - Регулировка ширины сиденья
11 - Основание сиденья
12 - Ручки управления натяжителем
13 - Натяжитель
14 - Скоба натяжителя
15 - 5-точечный ремень
PL
PL
CS
CS
HU
HU
SL
SL
PT
PT
Legenda
Opis
1 - Instrukcje użytkowania.
2 – Bok.
3 – Prowadnica pasa
4 – Obicie.
5 – Poduszeczki naramienne.
6 – Elementy wsporcze szelek.
7 – Regulacja zapięć szelek.
8 – Pasek regulacji szelek.
9 – Oparcie fotelika.
10 – Regulacja szerokości.
11 – Siedzisko.
12 – Regulatory napinacza.
13 – Napinacz.
14 – Klamra paska.
15 – Szelki 5-punktowe.
FR
1- Instrukce pro upevnění
2 - Bok autosedačky
3 - Úchytka pro pás
4 - Potah
5 - Ochranné výplně pásů
6 - Uchycení bezpečnostích popruhů
7 - Nastavovací tlačítko bezp. pásů
8 - Nastavovací popruh bezp. pásů
9 - Polohování opěrky
10 - Nastavení šírky sedačky
11 - Spodní část autosedačky
12 - Vypínací páčky
13 - Vypínací lišta
14 - Pfiezka pro zajištění pásů
15 - 5ti bodové bezpečností pásy
HU
EN
SL
DE
PT
EN
NL
RU
IT
FR
ES
EN
PT
DE
PL
CS
HU
Leírás
NL
1- Használati utasítás
2 - Oldal
3 - Biztonsági öv bekötése
4 - Anyag
5 - Vállvédők
6 - Öv alátámasztás
7 - A biztonsági zár beállítása
8 - Az öv szíjának beállítása
9 - Üléstámla állító
10 - Szélesség beállítás
11 - Az ülés alapja
12 - Övfeszesség ellenőrző kapcsoló
13 - Övfeszítő
14 - Övcsat.
15 - Ötpontos öv
SL
IT
PT
EN
ES
RU
PT
PL
FR
CS
EN
HU
DE
SL
Opis
NL
1- Navodila za uporabo
2 - Stran
3 - Vodilo za pas
4 - Tekstil
5 - Zaščitne blazinice za ramenske pasove
6 - Opora za varnostni pas
7 - Ročica za reguliranje pasu
8 - Pas za reguliranje varnostnih pasov
9 - Reguliranje nagiba sedeža
10 - Nastavitev širine sedeža
11 - Podstavek sedeža
12 - Gumbi za kontrolo napetosti pasov
13 - Napenjalo pasu.
14 - Zaponka na pasu
15 - 5-točkovni varnostni pas
PT
IT
ES
PT
FR
EN
DE
NL
IT
2
ES
3
SV - Bruksanvisning 4 - 15 / Garanti - 16
RU - Инструкции по использованию, стр. 4 - 15 / Гарантия стр. 16
PL - Instrukcja obsługi: str.
17 - 28 / Gwarancja: str. 29
CS - Návod k použití strany 17 - 28 / Záruční podmínky, str. - 29
HU - Használati utasítás 30 - 41 / Garancia utasítás 42
SL - Navodila za uporabo strani 30 - 41 / Garancija stran 42
BRUKSANVISNING - ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
СОДЕРЖАНИЕ
INNEHÅLL
• VIKTIGT sid. 5-7
• ВАЖНО стр. 5-7
• Установка «лицом по ходу движения» ГРУППА 1,
• Placeras framåtvänd GRUPP 1sid. 8-9.
стр.8-9
• Placera barnet i sitsen sid. 10-11.
• Усадите ребенка в автокресло стр.10-11
• Justering av lutningsvinkeln sid. 11.
• Угол наклона стр.11
• Breddjustering sid. 11.
• Регулировка ширины сиденья стр.11
• Justering av höjden av selens axelremmar sid. 12-13.
• Регулировка длины плечевых ремней по росту
• Borttagning av överdraget sid. 14-15
ребенка. стр.12-13
• Снятие обивки стр.14-15
• Tillbehör sid. 15.
SV - RU
• Аксессуары стр.15
4
ВНИМАНИЕ
VARNING
Riktning
Läge
Grupp 1
Направление
Установка
Группа 1
Framåtvänd
Baksäte *
9 – 18 kg
«Лицом по ходу
движения»
На заднем
сиденье*
От 9 до 18
кг
*S
itsen ska placeras i bilens baksäte eller
undantagsvis i framsätet om de i användingslandet
gällande bestämmelserna tillåter detta.
* Автокресло
должно устанавливаться на заднем
сиденье автомобиля или исключительно
на переднем, согласно действующему
законодательству страны использования
Данное изделие можно
использовать только в
сертифицированных
автомобилях,
оснащенных
3-точечными ремнями
безопасности
(статичными) с
автоматическим
натяжителем,
соответствующими
евростандарту CEE N°16
/ ONU или аналогичному.
Denna anordning är
endast användbar
i godkända
fordon försedda
med 3-punkts-,
statistiska eller
rullbälten som
godkänts enligt EEG/
UN bestämmelse nr.
16 eller motsvarande
standard.
Продвиньте
пассажирское
сидение вперед,
чтобы ребенок не
смог удариться.
Skjut fram
den främre
passagerarstolen,
så att barnet inte
stöter till den.
Проверяйте
устойчивость.
Kontrollera att
barnsitsen sitter
stadigt.
ВНИМАНИЕ:
ВСЕГДА
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОБЕ
РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ
РУЧКИ НАТЯЖИТЕЛЯ!
VARNING:
MANÖVRERA ALLTID
STRÄCKARENS BÅDA
SPAKAR!
5
SV - RU
VIKTIGT
•A
lla produkter från Bébé Confort utformas och testas
med omsorg för ditt barns säkerhet och komfort.
Använd inte andra tillbehör än de som tillhandahålls
eller godkänns av tillverkaren.
• Bruk av andra tillbehör kan innebära fara.
• Var god läs denna bruksanvisning noga och lär dig
hantera produkten innan du använder den.
• Behåll denna bruksanvisning för senare hänvisning.
en lagringsficka har i detta syfte anbringats på
barnsitsen.
•A
nvänd inte fastsättningsanordingen för barn utan
överdraget. Sitsens överdrag får inte ersättas med
något annat överdrag än det som rekommenderas av
tillverkaren, eftersom det har en direkt inverkan på
fastsättningsanordningens prestanda.
• Fällbara säten måste alltid hållas låsta
• Efter inköpet, installera sitsen i din bil. Om du
upplever installationsproblem pga bilbältets längd,
kontakta omedelbart din distributör
• Om du är osäker om systemets korrekta installation
eller användning, kontakta omedelbart din distributör
eller tillverkaren (innan det används).
UNIVERSALSYSTEM MED 3 PUNKTSBÄLTE
• Modell godkänd
• För grupp 1 (barn mellan 9 och 18 kg) ska sitsen
monteras framåtvänd i bilens baksäte. Skjut fram den
främre passagerarstolen, så att barnet inte stöter till
den.
• Sitsen ska monteras framåtvänd. Denna barnsits får
aldrig monteras bakåtvänd.
• Tillverkarens ansvarsskyldighet sträcker sig
endast enligt vad som framgår av Europeisk
förordning (R44). Detta godkännande befriar inte
användaren från att visa försiktighet och att iaktta
vägtrafikförordningen.
• Efter att barnet har installerats i sitsen, se till att
bältet sitter åt ordentligt genom att sträcka till
remmen. Kontrollera att bältet inte har snott
BARNET
• Låt aldrig barnet utan uppsikt i sitsen.
• Även kollisioner vid mycket låga hastigheter kan
förvandla ditt barn till en projektil
• För din egen och ditt barns säkerhet, placera alltid
barnet i sitsen, oavsett hur kort bilresan är.
• Se till att remmarna under magen ligger så lågt som
möjligt, så att bäckenet får ordentligt stöd.
• Temperaturen inuti ett fordon kan bli mycket hög,
särskilt efter att den har stått länge i solen. Under
sådana förhållanden rekommenderas det starkt att
sätet i bilen täcks över med en bit tyg eller något
liknande som förhindrar att selens fästen, och
särskilt metalldelarna, blir heta och bränner barnet.
För att installera ditt barn ordentligt i ISEOSsitsen, är det nödvändigt att läsa instruktionerna
på sidorna 23-24.
ÖVRIGA INSTRUKTIONER:
• Denna säkerhetsbarnsits är endast effektiv om
bruksanvisningens installationsinstruktioner iakttas.
• Även om den för tillfället inte används, måste sitsen
alltid vara fastspänd med hjälp av säkerhetsbältet.
• Se till att allt bagage och alla föremål som kan
förorsaka skador, om en olycka skulle inträffa, är
ordentligt säkrade.
• Placera aldrig tunga föremål på hyllan bak i bilen,
så dessa inte omvandlas till projektiler vid en
trafikolycka.
• De styva delarna och plastdelarna på en anordning
för fastsättning av barn ska placeras och installeras
på så sätt att de under fordonets normala
användningsförhållanden inte kan klämmas fast
under ett rörligt säte eller i någon av bilens dörrar.
• Kontrollera alltid om inte en del av sitsen eller selen
är klämd under ett säte eller någon av bilens dörrar.
• Barnsitsen MÅSTE bytas ut efter en olycka
• Varken sitsens konstruktion och material eller bältet
får ändras utan att tillverkaren först rådfrågats.
SV
Selen måste anpassas efter barnets storlek,
genom att axelremmarna regleras. (sidorna
25-26)
6
ВАЖНО
• Изделия
Bébé Confort разработаны и тщательно
испытаны для безопасности и комфорта вашего
ребенка. Используйте только аксессуары,
продаваемые или одобренные производителем.
• Применение других аксессуаров рискованно.
• Рекомендуем вам внимательно прочитать
инструкцию и изучить изделие перед его
использованием.
• Храните инструкцию, она может вам всегда
пригодиться. В изделии предусмотрен карман для
аксессуаров.
эксплуатации автомобиля не могли попасть под
сиденье или в двери автомобиля.
• Всегда проверяйте, чтобы части автокресла или
ремни безопасности не были зажаты сидениями или
дверями автомобиля.
• После ДТП автокресло необходимо заменить.
• Никогда не изменяйте конструкцию или материалы
автокресла или ремней безопасности без
консультации с производителем.
• Не используйте сиденье без обивки. Не заменяйте
обивку автокресла каким-либо другой обивкой, не
рекомендованным производителем, поскольку она
является неотъемлемой частью системы безопасности
сиденья.
• Складные сиденья автомобиля должны быть всегда
надежно закреплены.
• После покупки сразу установите сиденье в
автомобиль. Если вы столкнулись с проблемами
при установке из-за длины автомобильного ремня,
свяжитесь немедленно с вашим дистрибьютором
• В случае сомненияº в правильности установки
или использования рекомендуется обращаться к
дистрибьютору или производителю.
УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА С 3-Х ТОЧЕЧНЫМИ
РЕМНЯМИ:
• Модель сертифицирована
• Для группы 1 (ребенок весом от 9 до 18 кг)
автокресло устанавливается в положении «лицом
по ходу движения» на заднем сиденье автомобиля.
• Автокресло устанавливаетсяº «лицом по ходу
движения». Никогда не устанавливайте это
автокресло «спиной по ходу движения».
• Ответственность производителя наступает только
в рамках применения Европейской Нормы (R44).
Соответствие изделия этой норме не исключает
осторожность и соблюдение правил дорожного
движения.
• После того, как вы усадили ребенка, убедитесь,
что ремень безопасности правильно натянут.
Также убедитесь в том, что брюшной ремень не
перекручен.
РЕБЁНОК:
• Никогда не оставляйте ребенка в автокресле одного
без присмотра.
• Даже при незначительном столкновении автомобилей
ребенок может получить травмы.
• Для обеспечения вашей безопасности и безопасности
вашего ребенка всегда усаживайте его в автокресло,
вне зависимости от продолжительности поездки.
• Следите за тем, чтобы брюшные ремни проходили
как можно ниже для лучшего удержания таза
ребенка.
• Температура внутри автомобиля может повыситься,
особенно после длительного пребывания на солнце. В
этих условиях настоятельно рекомендуется покрывать
кресло тканью или другим материалом для того,
чтобы застежки ремней и, особенно, металлические
детали, не нагревались на солнце и не обжигали
ребенка.
Для правильного размещения вашего ребенка
в сиденье ISEOS необходимо предварительно
изучить инструкцию стр.10-11
ДРУГИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
• Это детское автокресло эффективно только при
соблюдении инструкции по его использованию.
• Всегда надежно закрепляйте детское автокресло в
автомобиле, даже когда в нем нет ребенка.
• Убедитесь, что багаж или прочие предметы, которые
при столкновении могут нанести травмы, хорошо
закреплены
• Никогдаº не ставьте тяжелые предметы на заднюю
полку автомобиля, так как в случае столкновения они
могут нанести травму.
• Твердые элементы и детали из пластика автокресла
должны располагаться и устанавливаться таким
образом, чтобы они в условиях нормальной
Необходимо регулировать длину плечевых
ремней по росту ребенка. (стр. 12-13)
7
RU
PLACERAS FRAMÅTVÄND - УСТАНОВКА КРЕСЛА ЛИЦОМ К
ДОРОГЕ
SV - RU
Sitsen ska monteras
framåtvänd.
1- Placera ISEOS-sitsen
i liggande ställning
genom att vrida
knappen åt vänster.
Автокресло
устанавливаетсяº «лицом
по ходу движения».
1- Установите сиденье
ISEOS в положение
«лежа», вращая
кольцо влево.
2- L
yft sträckarens
spakar.
2 -Поднимите ручки
управления
натяжителем.
3- T
rä igenom bältet
mellan stommen och
sittdynan
3- П
ропустите ремень
между основанием и
сиденьем.
4- T
a tag i bältet från
andra sidan av sitsen
och lås spännet
ordentligt. Drag sedan
kraftigt i bältet.
4- Вытащите ремень
с другой стороны
сиденья и прочно
застегните пряжку.
Затем натяните ремень.
8
PLACERAS FRAMÅTVÄND - УСТАНОВКА КРЕСЛА ЛИЦОМ К ДОРОГЕ
5- F
ör remmen genom
remspännet enbart på
rullbältessidan, och lås
den.
5- П
ропустите ремень через
направляющую только
со стороны натяжителя и
застегните его.
6- S
pänn bältet genom
att dra kraftigt i
diagonalremmen
(remspännet är försett
med en spärrmekanism
som håller remmen
sträckt).
6- Н
атяните ремень
безопасности,º
сильноº потянув за
диагональный ремень
(направляющая
натяжителя оснащена
запорным механизмом,
препятствующим
возврат ремня и
обеспечивающим
заданное натяжение).
7- F
ör in bältet i remhaken
längst upp på
ryggstödet och spänn
åt det.
8-S
änk spakarna för flytta
över sträckaren.
VIKTIGT : du är nu klar
med installationen av
din barnsits, med bilens
3-punktsbälte
• Kontrollera att barnsitsen
sitter stadigt.
• Kontrollera att bältet är
ordentligt fastspänt och
inte har snott sig.
• om en olycka skulle
inträffa
9
7- Пропустите ремень
безопасности через
направляющие,
расположенные в
верхней части спинки, и
натяните его.
8 - Опустите ручки, чтобы
сдвинуть натяжитель.
ВАЖНО: вы закончили
установку вашего
автокресла, с 3-точечнеми
ремнями безопасности
автомобиля.
• Проверяйте устойчивость.
• Убедитесь, что ремень
безопасности застегнут и
не перекручен.
• Убедитесь, что
направляющая натяжителя
закрыта, и ремень хорошо
натянут.
SV - RU
PLACERA BARNET I SITSEN - РАЗМЕЩЕНИЕ РЕБЕНКА В ДЕТСКОМ
КРЕСЛЕ
SV - RU
PLACERA BARNET I SITSEN
1- Fäst selens axelremmar
och spännets skydd på
respektive hakar
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕБЕНКА В
ДЕТСКОМ КРЕСЛЕ
1 - Разместите плечевые
ремни и защиту
пряжки на своих
местах.
2- P
lacera barnet i sitsen
och frigör därefter
selens remmar från
hakarna, och lossa
spännets skydd från
justeringsknappen
2-. У
садите ребенка в
автокресло, накиньте
на него плечевые
ремни, вытащите
пряжку.
3- S
ätt ihop spännets delar
(a) och (b), och tryck
sedan in dem i spännet
(c) tills du hör ett “klick”.
3- С
оберите части (a) и (b)
замка, затем введите
его в пряжку (c) до
щелчка.
4- D
ra kraftigt i
bröstdynorna på
axelremmarna så att de
hamnar på rätt plats.
4- С
ильно потяните за
защитные накладки,
чтобы они встали на
место.
5- Justera selen på
barnet genom att dra i
justeringsremmen.
5- º Отрегулируйте
длину плечевого
ремня по росту
ребенка при помощи
регулировочного ремня
10
PLACERA BARNET I SITSEN - ОТСТЕГИВАНИЕ РЕБЕНКА
FÖR ATT LYFTA UR
BARNET
6- Tryck på justeringsdonet
medan du drar i selens
axelremmar (Håll i
axelremmarna och inte
i axelskyddsdynorna.)
Tryck på den röda
knappen på selens
spänne för att frigöra
det.
6 - Нажмите
регулировочную
кнопку, вытягивая
при этом плечевые
ремни. (беритесь
за лямки ремней ,
а не за защитные
накладки.) Нажмите
красную кнопку пряжки
ремня, чтобы она
расстегнулась.
7- F
äst selens axelremmar
och spännets skydd på
respektive hakar
7 - Разместите
плечевые
ремни и защиту
пряжки на своих
местах.
JUSTERING AV SITTDYNAN - РЕГУЛИРОВКА НАКЛОНА
•V
rid knappen åt höger så
att sitsen hamnar upprätt.
• Vrid knappen åt vänster
för att få sitsen att luta
ner.
•В
ращайте кольцо вправо,
чтобы поднять спинку.
• Вращайте кольцо влево,
чтобы наклонить спинку.
•F
ör att föra sidorna
närmare varandra, vrid
knappen åt vänster.
• För att föra sidorna
längre ifrån varandra, vrid
knappen åt höger.
• Чтобы
свести боковины
вращайте кольцо влево.
• Чтобы развести
боковины, вращайте
кольцо вправо.
11
SV - RU
FÖR ATT JUSTERA SELEN - РЕГУЛИРОВКА РЕМНЕЙ.
SV - RU
Justering av höjden av
selens axelremmar
Selen måste anpassas efter
barnets storlek, genom att
axelremmarna regleras
Ta ut sitsen ur bilen innan
du justerar axelremmarna.
Se till att selen inte snor
sig under justeringen och
att varje del monteras
tillbaka ordentligt. Selens
axelremmar ska vara i
jämnhöjd med eller strax
ovanför barnets axlar.
РЕГУЛИРОВКА РЕМНЕЙ ПО
ВЫСОТЕ.
Необходимо регулировать
длину плечевых ремней по
росту ребенка.
Для регулировки плечевых
ремней выньте автокресло из
автомобиля. Следите за тем,
чтобы во время регулировки
ремни не перекручивались.
Плечевые ремни должны
крепиться ровно на высоте
плеч ребенка.
1- Innan du börjar
justeringen, kontrollera
att selen är fastspänd.
Tryck på justeringsdonet
och dra i axelremmarna
så långt det går.
1 - Перед
началом
регулировки убедитесь
в том, что ремень
застегнут.Нажмите
регулировочную
кнопку, и как можно
сильнее потяните
плечевые ремни.
2- S
ätt sitsen i liggande
ställning, och ta sedan
bort fickan innehållande
bruksanvisningen.
2-Р
азложите автокресло
в положение «лежа»,
затем выньте
инструкцию из
карманчика.
3- T
a bort axelremmarnas
kopplingsplatta och
haka loss axelremmarna
3 - Освободите
планку
зацепления плечевых
ремней, затем
отсоедините их.
4- F
rån sitsensframsida, dra
i axelremmarna för att få
ut dem ur bröstdynorna.
Sätt tillbaka barnsitsen i
upprätt läge.
4-Н
ачиная с передней
части автокресла,
потяните за плечевые
ремни и снимите с них
защитные накладки.
Установите автокресло
в положение «сидя».
12
FÖR ATT JUSTERA SELEN - РЕГУЛИРОВКА РЕМНЕЙ.
5- F
rån sitsens baksida,
trä axelremmarnas
skyddsplattor genom
ryggstödets slitsar.
5 - Начиная
с задней части
автокресла, пропустите
пластины накладок
через щели в спинке.
6- V
älj önskad höjd för
selen
(A, B eller C) och
trä axelremmarnas
skyddsplattor genom
motsvarande slitsar.
6 - Выберите
желаемую
высоту ремня (A, B
или C) и пропустите
пластины накладок
через соответствующие
щели.
7 - Trä remmarna åter genom
insidan av de två skydden,
och därefter genom
motsvarande öppningar
i sitsens ryggstöd.
Fäst axelremmarnas
spännen
vid metallplattan.
7-В
ставьте плечевые
ремни в прорези обоих
защитных накладок
и введите их в
соответствующие щели
с задней части сиденья.
• Для более удобного
доступа к верхним
щелям спинки установите
автокресло в положение
«сидя».
• Для более удобного
доступа к нижним
щелям спинки разложите
автокресло в положение
«лежа».
• För att lättare komma åt de
övre öppningarna i sitsens
ryggstöd, sätt sitsen i
sittande läge.
• För att lättare komma åt
de undre öppningarna i
sitsens ryggstöd, sätt sitsen i
liggande läge.
8- Innan fickan placeras
tillbaka, spänn
axelremmarna
och dra kraftigt i
åtdragningsremmen.
Stoppa sedan tillbaka
bruksanvisningsfickan,
och dölj kopplingsplattan
bakom denna (med
fickvecket uppåt).
VIKTIGT : låt alltid fickan
ligga på plats, även
om den inte innehåller
bruksanvisningen. Fickans
frånvaro kan annars medföra
problem. Innan du använder
selen pånytt, kontrollera att
den fungerar ordentligt
13
8 - Перед
перемещением
кармашка натяните
плечевые ремни
при помощи
регулировочного ремня.
Затем возвратите на
место карманчик для
инструкции, спрятав за
ним планку зацепления
(складка карманчика
сверху).
ВНИМАНИЕ : не
располагайте карманчик в
другом месте, даже если в
нем нет инструкции. Иначе
могут возникнуть проблемы
при эксплуатации
сиденья. Перед каждым
использованием проверяйте
исправность ремней.
SV - RU
BORTTAGNING AV ÖVERDRAGET - СНЯТИЕ ЗАЩИТНОГО ЧЕХЛА
КРЕСЛА
5
A
A
B
SV - RU
B
14
Innan demontering, notera
noggrant hur de olika
delarna sitter ihop för att
underlätta återmontering.
1- Lossa axelremmarna
och frigör selens
spänne, och sätt sedan
sätet sitsen i liggande
ställning.
Перед демонтажем
старайтесь хорошо
запомнить расположение
всех деталей, чтобы
правильно все потом
собрать.
1-. Ослабьте натяжение
плечевых ремней и
отстегните пряжку
от ремня, затем
установите сиденье
в горизонтальное
положение («лежа»).
2- T
rä kopplingsplattorna
för selens bukremmar
genom skalet
(på höger och vänster
sida
om sitsens sittdyna).
2 - Пропустите
через
корпус планки
зацепления брюшных
ремней (справа
и слева от низа
сиденья).
3- F
rigör selen enligt
sid. 12 och 13
3-С
нимите ремниº как
показано на стр.12
и 13.
4- F
rigör selens spänne
genom att trä
kopplingsplattan
genom sitsens sittdyna.
4 - Разберите
пряжку
ремней, пропустив
планку зацепления
через низ сиденья.
5- B
orttagning av
överdraget: frigör
därefter överdraget vid
A och B.
5 - Снятие
обивки
снимите обивку в
точках A и B.
BORTTAGNING AV ÖVERDRAGET - СНЯТИЕ ЗАЩИТНОГО ЧЕХЛА
Underhåll
Klädsel:
• Innan all rengöring, kontrollera den i klädseln påsydda
etiketten. Lämplig tvättmetod för varje föremål framgår av
tvättsymbolerna.
Tvättsymboler:
Maskintvätt 30°
Endast handtvätt
Använd
(klor)
inte
Уход
Ткань обивки:
• Перед чисткой найдите вшитый ярлык с указанием состава
материала и символами по уходу:.
Пиктограммы для стирки :
blekmedel
Только ручная стирка
Strykes ej
Не отбеливать хлором
Ej kemtvätt
Skal:
• Rengör skalet med hjälp av en fuktig trasa.
Не сушить в барабане
Стирка в машинке при 30°
Centrifugeras ej
Не гладить утюгом
Химическая
противопоказана
чистка
Корпус:
• Очищать корпус влажной тканью
TILLBEHÖR - АКСЕССУАРЫ
Frottéöverdrag
Мягкий чехол
Solskärm
Солнцезащитный
козырек
15
VärmeskyddsöverdragСолнцез
ащитный чехол
SV - RU
GARANTISEDEL
Bästa kund
G
G
Tack för det förtroende du har visat oss genom att köpa en av våra produkter. Vi hoppas att den ska motsvara alla dina
förväntningar. Denna garantisedel visar att produkten har tillverkats i enlighet med gällande kvalitetsnormer och har
genomgått ett stort antal kontroller under de olika tillverkningsstegen. Om en brist skulle visa sig under giltighetstiden
för denna garanti, trots alla våra ansträngningar, så åtar vi oss att följa bestämmelserna i denna garanti.
GARANTISEDEL: Bébé Confort garanterar att denna produkt överensstämmer med säkerhetskraven i
tillämpliga förordningar och att den inte har några brister i sin konstruktion eller tillverkning när den köps
in av återförsäljaren. Om produkten skulle uppvisa någon brist inom 24 månader efter ditt köp, under
förutsättning att den har använts på normalt sätt i enlighet med bruksanvisningen, så åtar sig Bébé Confort
att reparera den åt dig eller att byta ut den, med följande undantag:
• Användning och syfte som skiljer sig från de som anges i bruksanvisningen,
• Installation som inte sker i enlighet med instruktionerna,
• Reparation som utförts av en ej godkänd person eller återförsäljare,
• Ej uppvisat inköpsbevis,
• Ej underhållen produkt,
• Byte av eventuella delar som utsätts för slitage (hjul, delar som gnider mot varandra, osv.) under normal
användning.
Från när?
Från och med det datum då produkten köptes.
Hur länge?
I 24 på varandra följande månader, ej överförbar; bara den första köparen åtnjuter denna garanti.
Vad måste du göra?
Efter att du har köpt din produkt ska du behålla inköpskvittot som visar datumet för inköpet. Om ett
problem skulle uppstå måste produkten återföras till den återförsäljare hos vilken den köptes. Eventuella
produkter som skickas direkt till tillverkaren kommer inte att täckas av garantin.
Denna garanti är förenlig med den europeiska gemenskapens direktiv nr 1999/44/EG av den 25 maj 1999.
ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ
Дорогой Клиент,
Спасибо за доверие, которое Вы оказали нам, выбрав один из наших продуктов. Мы надеемся, что он
оправдает все ваши надежды. Настоящий сертификат подтверждает, что этот продукт был изготовлен
согласно применимым стандартам качества и был подвергнут многочисленным испытаниям в течение
различных производственных стадий. Если несмотря на все наши усилия произойдёт неисправность в
гарантийный период, мы обязываемся соблюсти условия гарантии.
Гарантийный сертификат: Bébé Confort гарантирует Вам, что это изделие соответствует требованиям безопасности, определенными действующим
законодательством, и оно не имеет никакого конструктивного и производственного дефекта на момент приобретения его перепродавцом. Если
после Вашей покупки, в течение 24 месяцев, обнаружен дефект в этом изделие, то Bébé Confort обязуется выполнить ремонт или заменить его, при
условии его правильной эксплуатации, определенной в инструкции по использованию, за исключением следующих случаев:
• использование и применение иное, чем предусмотрено в инструкции,
• установка изделия, несоответствующей инструкции,
• ремонт этого изделия у лиц и фирм-продавцов, магазинов, не имеющих на то разрешения от
изготовителя или дистрибьютора,
• отсутствие документов на покупку,
• отсутствие должного ухода,
• замена любых изнашиваемых частей (колеса, трущиеся детали…) при нормальной эксплуатации.
Начиная с какой даты?
С даты покупки изделия.
На какой срок?
24 месяца без перерыва и переноса, только первый покупатель имеет право ею воспользоваться.
Что Вам нужно сделать?
При покупке Вашего изделия Вы должны обязательно сохранить кассовый чек, где указана
дата покупки. При поломке необходимо отнести изделие в магазин, где оно куплено. Изделие,
направленное напрямую изготовителю, не пользуется гарантией.
Эта гарантия соответствует Европейской Директиве №1999/44/EC от 25 Mая 1999
SV - RU
16
INSTRUKCJA OBSŁUGI - NÁVOD K POUŽITÍ STRANY
PL - Instrukcja obsługi: str. 17 - 28
CS - Návod k použití strany 17 - 28
SPIS TREŚCI
OBSAH
• WAŻNE INFORMACJE: STR. 18-20
• DÒLEŽITÉ strany 18-20
• Umieśç dziecko w foteliku strony 23-24
• Umístění dítěte do autosedačky, str. 23-24
• Montowany przodem do kierunku jazdy strony 21-22
• Regulowanie kàta siedzenia strona 24
• Regulacja szerokości strona 24
• Dostosuj wysokośç szelek barkowych strony 25-26
• Zdejmowanie pokrowca strony 27-28
• Akcesoria strona 28
• Umístění po směru jízdy Skupina 1, strany 21-22
• Nastavení úhlu sezení, strana 24
• Nastavení šírky sedačky, strana 24
• Nastavení výšky ramenních pásů. strany 25-26
• Odstranění potahu, strany 27-28
• Doplňky, strana 28
17
PL - CS
UWAGA
Sposób
Pozycja
Grupa 1
montowania
Przodem do
Tylne siedzenia * 9 do 18 kg
kierunku jazdy
*F
otelik dziecięcy musi byç zamontowany na tylnim
siedzeniu pojazdu lub wyjàtkowo na przednim
siedzeniu, jeśli tak stanowià przepisy w kraju
użytkowania
UPOZORNENÍ
Umístění
Pozice
Skupina 1
Po směru jízdy
Zadní sedadla*
9 až 18 kg
*A
utosedačka musí být umístěna na zadním sedadle
automobilu, či ve výjimečných prípadech na predním
sedadle (dle legislativy v dané zemi).
Ten fotelik może byç
montowany tylko
w zatwierdzonych
pojazdach posiadajàcych
3 punktowe statyczne
napinacze pasów
zgodne z wymaganiami
regulacji EEC/UN
numer 16 lub innych
równoważnych
standardów.
Tento výrobek by
měl být používán
pouze ve schválených
automobilech
vybavených
3bodovými
statickými/
samonavíjecími bezp.
pásy odpovídajícími
normě EEC/UN č.
16 či ekvivalentním
pfiedpisům.
Przesuƒ przednie
siedzenie pasażera
do przodu, aby
dziecko nie
uderzyło się o nie.
Prední sedadlo
posuňte co nejvíce
dopredu, aby se jej
dítě nedotýkalo.
Sprawdê, czy fotelik
jest stabilny
Ověrte si stabilitu
autosedačky.
UWAGA:
ZAWSZE U˚YWAJ
OBYDWU
NAPINACZY
JEDNOCZEÂNIE.
UPOZORNĚNÍ:
VŽDY POUŽÍVEJTE
OBĚ VYPÍNACÍ
PÁČKY
PL - CS
18
WAŻNE
•W
szystkie produkty Bébé Confort zostały starannie
zaprojektowane i przetestowane pod kàtem komfortu
i bezpieczeƒstwa dziecka. Nigdy nie korzystaj z
innych akcesoriów niż zalecane przez producenta.
• Korzystanie z innych akcesoriów może byç
ryzykowne.
• Przeczytaj uważnie instrukcję i zapoznaj się z
produktem przed użyciem.
• Zachowaj instrukcję w razie potrzeby na przyszłośç.
W foteliku znajduje się specjalna kieszeƒ
zaprojektowana do przechowywania instrukcji.
SYSTEM UNIWERSALNY Z 3 PUNKTOWYM PASEM
BEZPIECZE¡STWA
• Model zatwierdzony
• Dla Grupy 1 (dzieci o wadze od 9 do 18kg). Fotelik
musi byç zamontowany przodem do kierunku jazdy
na tylnym siedzeniu samochodu.
• Fotelik musi byç zamontowany przodem do kierunku
jazdy. Nigdy nie instaluj tego fotelika tyłem do
kierunku jazdy.
• Zakres odpowiedzialności producenta jest
wyznaczony przez Europejskà Regulację (R44).
Ten certyfikat nie wyklucza konieczności należytej
konserwacji produktu i respektowania przepisów
drogowych.
• Po włożeniu dziecka do fotelika, pociàgajàc za
szelki upewnij się, że pas jest wystarczajàco napięty.
Upewnij się także, że szelka nie jest skręcona
•Z
awsze sprawdê, czy żadna częśç fotelika lub szelek
nie jest przyblokowana pod siedzeniem lub przez
drzwi pojazdu.
• Fotelik samochodowy MUSI byç wymieniony, jeśli brał
udział w wypadku.
• Nigdy nie modyfikuj konstrukcji lub materiałów,
z których jest wykonany fotelik czy szelki
bezpieczeƒstwa bez konsultacji z producentem.
• Nie korzystaj z fotelika bez tapicerki. Nigdy nie
wymieniaj tapicerki na innà niż zalecana przez
producenta, ponieważ tapicerka stanowi integralnà
częśç fotelika.
• Składane fotele pojazdu zawsze muszà byç
zablokowane.
• Po zakupie zainstaluj fotelik w swoim samochodzie.
Jeżeli napotkasz na jakiekolwiek trudności z
montażem spowodowane nieodpowiednià długościà
samochodowych pasów bezpieczeƒstwa, natychmiast
skontaktuj się ze swoim dystrybutorem
• Jeśli masz jakiekolwiek wàtpliwości, co do
prawidłowej instalacji lub użytkowania tego systemu,
skontaktuj się natychmiast ze sprzedawcà lub
dystrybutorem (przed rozpoczęciem użytkowania).
DZIECKO
• Nigdy nie zostawiaj dziecka w foteliku bez opieki.
• Nawet niewielkie uderzenie może wyrzuciç dziecko z
samochodu z siłà pocisku
• Dla bezpieczeƒstwa własnego i dziecka zawsze
wkładaj dziecko do fotelika, nawet wówczas, gdy
podróż jest bardzo krótka.
• Upewnij się, że szelki pod brzuszkiem leżà tak nisko
jak to możliwe, aby sztywno przytrzymywaç miednicę
dziecka.
• Upewnij się, że żadna częśç fotelika nie jest narażona
na bezpośrednie działanie promieni słonecznych,
co może spowodowaç ich nadmiernie nagrzanie
(zwłaszcza części metalowych), a w konsekwencji
oparzenie dziecka
INNE INSTRUKCJE:
• Fotelik samochodowy skutecznie chroni dziecko
tylko wówczas, gdy jest zamontowany zgodnie ze
wskazówkami w instrukcji.
• Fotelik zawsze musi byç zapięty pasem
bezpieczeƒstwa, nawet kiedy nie ma w nim dziecka.
• Upewnij sie, ze bagaz / przedmioty w samochodzie
w razie wypadku, sà odpowiednio zabezpieczone.
• Nigdy nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na tylnej
półce samochodu, aby uniknàç dodatkowego ryzyka
w razie wypadku.
• Sztywne i plastikowe części systemu zabezpieczenia
dziecka powinny byç umieszczone i zainstalowane
w taki sposób, aby w trakcie normalnego
użytkowani pojazdu nie było możliwości ich blokady
drzwiami samochodu lub przesuwanym fotelem
samochodowym.
Aby prawidłowo umieściç dziecko w foteliku
ISEOS, musisz spojrzeç do instrukcji na strony
22-23.
Szelki bezpieczeƒstwa powinny byç dostosowane
do rozmiarów dziecka poprzez regulację szelek
barkowych (Strony 24-25)
19
PL
DULEŽITÉ
•V
šechny výrobky Bébé Confort jsou pečlivě vyvíjeny a
testovány pro bezpečí a pohodlí dítěte. Nepoužívejte
jiné doplňky než ty, které jsou schváleny výrobcem.
• Použití jiných doplňků může být nebezpečné.
• Pečlivě pfiečtěte návod k použití a dobfie se
seznamte s tím, jak výrobek používat.
• Návod uschovejte pro budoucí potfiebu. Na sedačce
je speciální schránka pro jeho uschování.
Pokud dojde k jakýmkoli problémům pri instalaci v
důsledku délky pásu, kontaktujte okamžitě vašeho
distributora. (ještě pred použitím).
• Pokud máte jakékoliv pochybnosti o správné instalaci
či použití autosedačky, ihned kontaktujte Vašeho
dovozce či výrobce (ještě pfied použitím).
UNIVERZÁLNÍ SYSTÉM S 3 BODOVýM
BEZPEâNOSTNÍM PÁSEM
• Model schválený, Pro skupinu 1 (9 – 18 kg). Sedačka
musí být upevněna v pozici po směru jízdy na
zadním sedadle automobilu.
•A
utosedačka musí být upevněna po směru jízdy. Nikdy
neumísťujte tuto autosedačku proti směru jízdy.
• Povinnosti výrobce jsou vymezeny evropským
ustanovením (R44). Toto ustanovení nevymezuje
dodržování pravidel silničního provozu.
• Po umístění dítěte do sedačky se pfiesvědčete, že je
pás dostatečně utažen a to tak, že za něj zatáhnete.
Ujistětě se též, že pásy nejsou pfietočeny.
DÍTù
• Nikdy nenchávejte dítě v autosedačce bez dozoru.
• I malý náraz může vaše dítě vážně zranit.
• Pro bezpečnost vaší a vašeho dítěte, autosedačku
používejte vždy a to bez ohledu na to jak dlouhá
bude vaše cesta.
• Ujistěte se, že bederní pás je umístěn co nejníže, aby
podporoval pánev.
• Teplota uvnitř automobilu se může velmi zvýšit,
zvláště po delší době parkování na slunci. V horku
se důrazně doporučuje zakrýt sedadlo automobilu
přikrývkou nebo jiným materiálem, čímž se zabrání
přílišnému zahřátí popruhů a zvláště kovových částí,
jež by mohly dítě popálit.
DALŠÍ INFORMACE :
• Autosedačka je bezpečná pouze pokud jsou správně
dodržovány instrukce pro její upevnění.
• Autosedačka musí být vždy zajištěna pásem, i když
se právě nepoužívá.
• Ujistěte se, že veškeré pfiedměty jsou pečlivě
zajištěny pro prípad nárazu.
• Neumisťujte těžké predměty na zadní okno auta, aby
nedošlo k jejich vymrštění v důsledku nehody.
• Pevné a plastové části autosedačky by měly být
upevněny tak, aby pri běžném používání automobilu,
nemohly být zachyceny pohybujícím se sedadlem či
mezi dvefimi.
• Vždy se ujistěte, že žádná část autosedačky či pásů
není zachycena pod sedadlem či dvefimi automobilu.
• Autosedačka MUSÍ být po nehodě vyměněna.
• Nikdy nezasahujte do konstrukce či použitého
materiálu autosedačky, než po konzultaci s
výrobcem.
• Nepoužívejte autosedačku bez potahu. Nikdy
nepoužívejte jiný potah, než ten, který je schválen
výrobcem, jelikož i potah je součástí bezpečnostního
systému.
• Sklopená sedadla musí být vždy zajištěna.
• Po nákupu umístěte autosedačku do automobilu.
CS
20
Ke správnému umístění dítěte do autosedačky
ISEOS následujte instrukce na straně 22-23.
Pásy by měly být nastaveny dle výšky dítěte
nastavením ramenních pásů.(Strany 24-25)
MONTOWANY PRZODEM DO KIERUNKU JAZDY - UMÍSTùNÍ PO
SMùRU JÍZDY
Fotelik musi byç
zamontowany przodem do
kierunku jazdy
1- Włóż fotelik ISEOS w
pozycji odchylonej
przekręcajàc pokrętło
w lewo.
Autosedačka musí být
upevněna po směru jízdy
1- Autosedačku ISEOS
nastavte do lehu tak,
že kolečkem otočíte
úplně doleva.
2- U
nieś przełàczniki
(klamry) napinacza.
2- Z
vedněte utahovací
páčky.
3- P
rzeprowadê pas
bezpieczeƒstwa
pomiędzy podstawà
fotelika a jago
siedziskiem
3- P
rovlékněte pás
skrz skofiepinu a
autosedačku
4- P
rzeciàgnij pas na
drugà stronę fotelika i
zapnij go bezpiecznie
(w klamrze zamka
pasów bezpieczeƒstwa
pojazdu) Następnie
mocno napnij pasy.
4- C
hytněte pás z druhé
strany autosedačky a
zacvakněte do kotevní
úchytky.
Pro kontrolu za něj lehce
zatáhněte.
21
PL - CS
MONTOWANY PRZODEM DO KIERUNKU JAZDY - UMÍSTùNÍ PO SMùRU JÍZDY
PL - CS
5- W
prowadê szelki do
klamry tylko po stronie
z bezwładnościowym
pasem i zapnij klamrę.
5- Z
ajistěte pás do kotevní
prezky pouze na straně
se samonavíjecím
pásem.
6- N
apnij pas
bezpieczeƒstwa
pociàgajàc mocno
poprzecznà szelkę
(klamra szelki posiada
mechanizm utrzymujàcy
napięcie szelki).
6- V
ypněte automobilový
pás zatažením za
diagonální část
pásu (pásová
spona nedisponuje
žádným navíjecím
mechanismem, aby
udržela pás napnutý).
7- W
suƒ pas
bezpieczeƒstwa do
klamry w górnej części
oparcia siedzenia
samochodowego i
napnij go dobrze.
7- P
rotáhněte pás vodící
značkou v horní části
opěrky autosedačky a
utáhněte.
8 - Obniż przełàczniki, aby
przesunàç napinacz.
WAŻNE Teraz musisz
zakoƒczyç montowanie fotelika
dziecięcego w samochodzie
przy pomocy 3 punktowego
pasa bezpieczeƒstwa
• Sprawdê, czy fotelik jest
stabilny
• Sprawdê, czy pasy
bezpieczeƒstwa sà
prawidłowo zapięte i upewnij
się, że nie sà skręcone
• Sprawdê, czy klamra na szelki
jest poprawnie zamknięta a
pas bezpieczeƒstwa napięty.
8-P
riklopte utahovací
páčky k uvolnění
vypínacího mechanismu.
DÒLEŽITÉ : Právě jste
dokončili instalaci
autosedačky pomocí
3rbodového bezpečnostního
pásu.
• Ověfite si stabilitu
autosedačky.
• Ujistěte se, že pás v
automobile je pevně zajitěn
a není pretočen.
• Ujistěte se, že prezka je
pevně zacvaknuta a pás
napnut.
22
UMIEŚĆ DZIECKO W FOTELIKU - UMÍSTùNÍ DÍTùTE DO AUTOSEDAâKY
UMIEŚĆ DZIECKO W
FOTELIKU
1- Zaczep szelki barkowe i
klamrę na uchwytach
UMÍSTùNÍ DÍTùTE DO
AUTOSEDAâKY
1- Ramenní pásy a chránič
prezky zahákněte do
úchytek.
2- U
mieśç dziecko w
foteliku, a następnie
zdejmij z uchwytów
szelki barkowe, a osłonę
klamry z pokrętła
regulacji.
2- P
osaìte dítě do
autosedačky a uvolněte
pásy z úchytek na
stranách a mezi
nohama.
3- Z
epnij razem części (a)
i (b), a następnie włóż
je do klamry (c). Musisz
usłyszeç kliknięcie!
3- S
pojte ramenní pásy (a)
a (b) a zacvakněte je do
kotevní pfiezky (c) až
uslyšíte zacvaknutí
4- A
by prawidłowo
umieściç szelki barkowe
na wysokości klatki
piersiowej, pociàgnij
mocno za ich miękkie
osłonki.
4- N
astavte chrániče pásů
do správné výšky.
5- D
ostosuj szelki do
potrzeb dziecka
pociàgajàc szelkę
regulujàcà.
5- U
táhněte pásy zatažením
za nastavovací popruh
mezi nohami.
23
PL - CS
UMIEŚĆ DZIECKO W FOTELIKU - UMÍSTùNÍ DÍTùTE DO AUTOSEDAâKY
WYJMOWANIE DZIECKA
6- Naciśnij regulator
pociàgajàc za szelki
barkowe (Chwytaj za
szelki, a nie otulinki szelek
klatki piersiowej ) Aby
zwolniç szelki, naciśnij
czerwony przycisk na
klamrze.
VYNDÁNÍ DÍTùTE
6- Stlačte tlačítko u
nastavovacího popruhu
a vytahujte pásy (tahejte
za ramenní popruhy a
ne za ochranné výplně.)
Stlačte červené tlačítko
na prezce pro uchycení
pásů a ty poté uvolněte
z upevnění
7- Z
aczep szelki barkowe i
klamrę na uchwytach
7- R
amenní pásy a chránič
prezky znovu zahákněte
do úchytů.
REGULOWANIE SIEDZISKA - NASTAVENÍ ÚHLU SEZENÍ
PL - CS
•A
by wyprostowaç oparcie
fotelika, przekręç pokrętło
w prawo.
• Aby odchyliç oparcie
fotelika, przekręç pokrętło
w lewo
•O
točte kolečkem doprava
pro nastavení autosedačky
do vzprímené pozice.
• Otočte kolečkem doleva
pro nastavení autosedačky
do pozice na ležení
•A
by zmniejszyç rozstaw
boków fotelika, przekręç
pokrętło w lewo.
• Aby zwiększyç rozstaw
boków fotelika, przekręç
pokrętło w prawo
•P
ro zúžení boků
autosedačky otočte větším
kolečkem doleva.
• Pro rozšírení boků
autosedačky otočte větším
kolečkem doprava
24
REGULACJIA SZELEK - NASTAVENÍ PÁSÒ
Dostosuj wysokośç szelek
barkowych
Szelki bezpieczeƒstwa
powinny byç dostosowane
do rozmiarów dziecka
poprzez regulację szelek
barkowych. Wyjmij fotelik
z samochodu przed
wyregulowaniem szelek.
Upewnij się, że szelki nie
sà skręcone, a wszystkie
elementy poprawnie
ustawione. Szelki powinny
byç na wysokości lub tuż
nad ramionami dziecka
Nastavení výšky ramenních
pásů.
Pásy by měly být nastaveny
dle výšky dítěte nastavením
ramenních pásů.
Pro tento účel vyndejte
autosedačku z auta. Dejte
pozor, aby nebyly pásy
pretočené
a nainstalujte oba pásy
správně. Ramenní pásy by
měly být nastaveny těsně
nad výškou ramen dítěte.
1- P
rzed rozpoczęciem
dopasowywania,
sprawdê, czy szelki sà
zapięte.
Nacisnij regulator i do
oporu wyciagnij szelki
barkowe
1- N
ež začnete s
nastavováním výšky,
musí být pásy upevněné
v prezce.
Stlačte tlačítko u
nastavovacího popruhu a
pásy zcela vytáhněte.
2- U
staw fotelik w pozycji
odchylonej, a następnie
zdejmij kieszeƒ z
instrukcjà.
2- U
místěte autosedačku
do polohy vleže a
odstraňte ze zadní části
plastové pouzdro na
návod.
3- Z
dejmij szelkę barkowà
zabezpieczajàcà płytkę
i zdejmij z uchwytów
szelki barkowe
3- Odstraňte
zajišťovací
sponu ramenních pásů a
ty vyhákněte.
4- S
tojàc przed fotelikiem
pociàgnij za szelki
barkowe i wyjmij je z
otulinek. Ustaw fotelik w
pozycji wyprostowanej
4- Z
epfiedu zatáhněte
za pásy a vyjměte je z
ochranné výplně na pásy.
Sedačku umístěte zpět
do pozice na sezení.
25
PL - CS
REGULACJIA SZELEK - NASTAVENÍ PÁSÒ
PL - CS
5- Z
tyłu fotelika
przeprowadê osłonki
szelek barkowych przez
otwory w oparciu.
5- Z
ezadu protáhněte
ochranné pláty
ramenních pásů otvory v
opěrce.
6- W
ybierz wysokośç
szelek (A, B lub C) i
przeprowadê otulinki
przez odpowiednie
otwory
6- Z
volte požadovanou
výšku pro pásy (otvory
A, B nebo C) a ochranné
pláty na ramenních
pásů protáhněte daným
otvorem.
7 - Przeprowadê szelki
z powrotem przez
wewnętrzna częśç obu
osłonek, a następnie przez
odpowiadajàce otworki w
oparciu fotelika.
• Aby ułatwiç dostęp do
wyżej położonych otworków
oparcia, ustaw fotelik w
pozycji wyprostowanej.
• Aby ułatwiç dostęp do
niżej położonych otworków
oparcia, ustaw fotelik w
pozycji odchylonej .
7 - Protáhněte pásy zpět
oběma ochrannými
výplněmi a poté
odpovídajícími otvory
v sedačce. Upevněte k
ramenním pásům zpět
kovový plát.
8- P
rzed włożeniem
kieszeni napnij szelkę
barkowà pociàgajàc
szelkę regulujàcà.
Następnie odłóż kieszeƒ
z instrukcjà, chowajàc
płytkę chwytnà pod
spodem (zwiƒ folie/
kopertę)
WAŻNE: Zachowaj zawsze
kieszeƒ na miejscu,
nawet jeśli nie ma w niej
instrukcji. Jeśli kieszeni
nie ma w środku, możesz
mieç kłopot. Przed użyciem
sprawdê, czy uprzàż
prawidłowo funkcjonuje.
8- P
evně utáhněte
ramenní pásy pomocí
nastavovacího popruhu.
Zasuňte zpět pouzdro
na návod do plastových
úchytů.
26
• Pro lepší prístup k
horním otvorům v opěrce
autosedačky, ji nastavte do
pozice k sezení.
• Pro lepší prístup k níže
položeným otvorům v opěrce
autosedačky, ji nastavte do
pozice na ležení
DÒLEŽITÉ : Pouzdro na
návod mějte vždy na
príslušném místě, i když
návod v pouzdre není.
Pokud tomu tak není, mohly
by vzniknout potíže. Pred
použitím se ujistěte, že pásy
jsou správně upevněny.
ZDEJMOWANIE POKROWCA - ODSTRANùNÍ POTAHU
5
A
A
B
Przed demontażem, zwróç
uwagę na rozmieszczenie
poszczególnych detali,
aby móc je z łatwościà z
powrotem zamontowaç.
1- Poluzuj szelki barkowe i
zwolnij klamrę szelek, a
następnie ustaw fotelik
w pozycji odchylonej.
Pred odstraněním potahu
si dobre povšimněte,
jak jsou jeho jednotlivé
části pripojeny, abyste si
usnadnili jeho opětovné
nasazení.
1- Uvolněte ramenní pásy
z kotevní prezky a poté
autosedačku nastavte
do pozice na ležení.
2- P
rzeprowadê płytki
chwytne szelek
biodrowych przez
otwory w skorupie (po
prawej i lewej stronie
pod siedzeniem).
2- P
rotáhněte kovové
spony bederních
pásů otvory v kostre
autosedačky.
3- R
ozepnij uprzàż jak
pokazano na stronie
24 i 25
3- U
volněte pásy jak je
uvedeno na stranách
24 a 25.
4- R
ozepnij klamrę szelek
i przeprowadê płytkę
chwytnà przez siedzenie
fotelika.
4- U
volněte prezku s pásy
a provlékněte kovovou
sponu potahem
autosedačky
5- Z
dejmowanie pokrowca
ępnie poluzuj tapicerkę
w punkcie A i B.
5- O
dstranění potahu:
uvolněte potah v bodech
A a B.
B
27
PL - CS
ZDEJMOWANIE POKROWCA - ODSTRANùNÍ POTAHU
Tkanina :
• Przed przystàpieniem do czyszczenia sprawdê wszywki na
tkaninach, symbole wskazujà jak należy praç poszczególne
elementy.
Letní potah :
• Pred ošetrením výrobku nejdrív zkontrolujte známku, všitou
na potahu, kde najdete symboly, označující metodu ošetrení
výrobku.
Prací symboly :
Symbole prania:
Pranie w pralce 30 °
Praç tylko ręcznie
ie używaç wybielacza
N
(z chlorem)
Lze prát v pračce pfii 30°C
Nie suszyç w suszarce
Perte pouze v ruce
Nie prasowaç
epoužívejte
N
prostfiedky
Nie praç na sucho
Skorupa:
• Skorupę fotelika należy czyściç wilgotnà szmatkà.
bělící
Nesušte v sušičce
Nežehlete
Nečistět
Kostra autosedačky :
• Plastovou konstrukci autosedačky čistěte vlhkým hadríkem.
AKCESORIA - DOPLNKY
Tapicerka
Letní potah
PL - CS
Daszek
Daszek
28
Pokrowiec fotelika chroniàcy przed
nagrzaniem
Sluneční stríška
ŚWIADECTWO GWARANCJI
Szanowny Kliencie,
G
G
Dziękujemy za okazanie zaufania przy wyborze jednego z naszych produktów. Mamy nadzieję, że spełnia
on wszystkie oczekiwania. Niniejsze świadectwo zaświadcza, iż produkt został wyprodukowany zgodnie z
odpowiednimi standardami jakości oraz został poddany licznym kontrolom na różnych etapach produkcji. W
przypadku powstania wady podczas ważności niniejszego świadectwa, zobowiązujemy się do przestrzegani
przepisów gwarancji.
ŚWIADECTWO GWARANCJI: Firma Bébé Confort gwarantuje, iż niniejszy produkt jest zgodny z wymogami
bezpieczeństwa określonymi w odpowiednich przepisach oraz, że nie posiada żadnych wad fabrycznych lub
projektowych przy nabyciu przez sprzedawcę. Jeżeli w przeciągu 24 miesięcy od zakupu powstaną jakiekolwiek
usterki w wyniku prawidłowego użytkowania zgodnie z instrukcjami, firma Bébé Confort podejmuje się naprawy
lub zastąpi produkt innym (więcej informacji na temat wskazówek dotyczących gwarancji można uzyskać u
sprzedawcy lub na naszej stronie internetowej), z wyłączeniem w następujących przypadków:
•
•
•
•
•
•
Zastosowanie i użycie inne niż w instrukcji obsługi,
Montaż niezgodny z instrukcją,
Naprawa przeprowadzona przez osobę - nieupoważnioną lub sprzedawcę,
Nie został okazany dowód zakupu,
Produkt nie był konserwowany,
Wymiana części poddających się zużyciu (koła, wytarte części) podczas normalnego użytkowania.
Od kiedy?
Od daty zakupu produktu.
Jak długo?
Na 24 miesiące, gwarancja niezbywalna, korzysta z niej jedynie pierwszy nabywca.
Co trzeba zrobić?
Należy zachować paragon zakupu wskazujący datę zakupu. W przypadku jakiegokolwiek problemu należy
oddać produkt do miejsca zakupu. Produkt odesłany bezpośrednio do producenta nie zostanie objęty
gwarancją.
Niniejsza gwarancja jest zgodna z Dyrektywą Unijną Nr 1999/44/WE z 25 maja 1999.
Vážený zákazníku,
ZÁRUČNÍ LIST
děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám vyjádřili nákupem jednoho z našich výrobků. Pevně věříme, že splní všechna
vaše očekávání. Tento dokument potvrzuje, že tento výrobek byl vyroben v souladu se všemi kvalitativními standardy a
že byl během výroby podroben mnoha testům. Pokud se i přes veškeré naše úsilí vyskytne v záruční době na výrobku
vada, budeme postupovat podle ustanovení této záruky.
ZÁRUČNÍ LIST: Společnost Bébé Confort zaručuje, že tento výrobek splňuje bezpečnostní požadavky tak, jak
jsou uvedeny v příslušných nařízeních, a že v okamžiku prodeje nevykazuje žádné konstrukční ani výrobní
vady. Pokud se během 24 měsíců od nákupu výrobku projeví jakákoliv vada vzniklá následkem běžného
používání v souladu s návodem k použití, opraví společnost Bébé Confort výrobek nebo jej vymění s níže
uvedenými výjimkami:
•
•
•
•
•
•
Použití a účel používání neodpovídá pokynům v návodu k použití.
Montáž nebyla provedena podle těchto pokynů.
Byla provedena oprava neoprávněnou osobou nebo prodejcem.
Nebyl dodán prodejní doklad.
Výrobek byl poškozen chybnou údržbou.
Při běžném používání došlo k výměně jednotlivých částí, jež se mohou opotřebit (kolečka, odřený potah
atd.).
Od kdy?
Od data nákupu.
Jak dlouho?
Po dobu 24 měsíců, záruka je nepřenosná; vztahuje se pouze na prvního majitele.
Co máte dělat?
Po zakoupení výrobku si uschovejte stvrzenky, na nichž je uvedeno datum prodeje. V případě jakýchkoliv
problémů je třeba vrátit výrobek k prodejci, kde byl zakoupen. Na výrobky zaslané přímo výrobci se záruka
nevztahuje.
Tato záruka je v souladu s evropskou směrnicí č. 1999/44/ES z 25. května 1999.
29
PL - CS
HASZNÁLATI UTASÍTÁS - NAVODILA ZA UPORABO
HU - Használati utasítás 30 - 41
SL - Navodila za uporabo strani 30 - 41
TARTALOM
• FONTOS 31-33 old
•K
izárólag menetiránynak megfelelően rögzíthető,
GROUP 1 kategóriába tartozó autósülések 34-35 old
• Ültesse be gyermekét az ülésbe 36-37 old
• Az ülőrész rögzítése 37 old
• Szélesség beállítás 37 old
VSEBINA
• POMEMBNO strani 31-33
• SKUPINA 1 - Montaža v smeri vožnje strani 34-35
• Namestite otroka v sedež strani 36-37
• Nastavitev nagiba sedeža strani 37
• Nastavitev širine sedeža strani 37
• Állítsa be a belső biztonsági öv hosszát 38-39 old
•P
rilagoditev višine ramenskih pasov pri varnostnem
pasu strani 38-39
• Kiegészítők 41 old
• Dodatki strani 41
• A huzat eltávolítása 40-41 old
HU - SL
• Odstranitev sedežne prevleke Strani 40-41
30
OPOZORILO
FIGYELMEZTETÉS
Irány
Menetiránynak
megfelelően
használható ülések
Pozíció
Group 1
Hátsó ülés*
9 -18 kg
* Az autósülést lehetőleg az autó hátsó ülésén
rögzítse, illetve - ha az ország szabályai lehetővé
teszik – a vezető melletti ülésen is rögzítheti.
Smer
V smeri voÏnje
PoloÏaj
Skupina 1
Zadnji sedeÏi
*
9 do 18 kg
*O
trožki varnostni sedeÏ mora biti montiran na
zadnjem, le izjemoma na sprednjem avtomobilskem
sedeÏu, odvisno od trenutno veljavne zakonodaje, ki
velja v drÏavi, v kateri uporabljate sedeÏ.
Otroško
varnostno
Otro‰ko
varnostno
Dispozitivul
de
opremo lahko uporabite
retinere pentru copii
izključno
v atestiranih
izkljuãno
trebuie folosit doar pe
vozilih, ki so opremljena
autovehicule prevazute
s 3-točkovnim
3-toãkovnim
cu
centura de siguranta
statičnim
pasom ali s
statiãnim
in 3 puncte /statica/
pasom z regulatorjem,
cu blocaj automat
atestiranim v skladu z
in conformitate cu
zahtevami evropskega
regulamentul UN/
standarda EEC/UN,
CEE: Nr. 16 sau cu
določilo
št,
16
doloãilo
‰t,echivalente
16alializz
standarde
drugimi primerljivimi
acestuia.
standardi.
Ez az ülés olyan
Ez
Ezaz
azülés
üléshasználatos,
olyan
autókban
autókban
olyan autókban
amelyek
3használatos,
pontos
amelyek
használatos,
3
amelyek
biztonsági pontos
övvel
biztonsági
3
pontos
biztonsági
felszereltekövvel
(amelyek
felszereltek
övvel felszereltek
(amelyek
megfelelnek
az
megfelelnek
(amelyek
megfelelnek
az16
európai
uniós,
európai
az
európai
uniós,
uniós,
16
sz. rendeletnek16
vagy
sz.
sz.rendeletnek
rendeletnek
vagy
vagy
azzal
egyenértékı
azzal
azzalegyenértékı
egyenértékı
szabályozásnak)
szabályozásnak)
szabályozásnak)
Húzza előre
elŐre aa vezető
vezetŐ
melletti ülést, így
megakadályozza,
hogy a gyermek
beleütközzön.
Sprednji sopotnikov
sedeÏ premaknite
sedež
premaknite
naprej, da otrok ne
more zadeti obenj
obenj.
Ellenőrizze, hogy
EllenŐrizze,
hogy aa
gyermekülés stabil
legyen.
Preverite stabilnost
otro‰kega
otroškega
varnostnega sedeža.
sedeÏa.
OPOZORILO:
VEDNO AKTIVIRAJTE
OBA GUMBA ZA
ZATEGNITEV PASOV.1
FIGYELMEZTETÉS
MINDIG HASZNÁLJA
MINDKÉT
ÖVFESZÍTÃT!
31
HU - SL
FONTOS
•A
z összes Bébé Confort termék körültekintő tervezés
és alapos tesztelés után kerül értékesítésre. Ne
használjon más kiegészítőket, csak melyeket a gyártó
szállít vagy biztosít.
• Más kiegészítők használata veszélyes lehet.
• Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati utasítást
és ismerje meg a terméket, mielőtt használni kezdi.
• Tartsa meg a használati utasítást a jövőbeni
hivatkozásokhoz. Egy zseb található az ülésen.
UNIVERZÁLIS BIZTONSÁGI GYERMEKÜLÉS AZ AUTÓ 3
PONTOS BIZTONSÁGI ÖVÉVEL RÖGZÍTENDÃ!
• Bevizsgált modell
• A Group 1 (9 - 18kg) csoportba tartozó üléseket
mindig menetiránynak megfelelően rögzítse az
autóban.
• A gyermekülést menetiránynak megfelelően rögzítse.
Soha ne használja gyermekülést menetiránynak
háttal.
• A gyártó felelőssége csak az európai szabályozásban
(R44) megfogalmazottakig terjed. Ennek elfogadása
nem jelentheti a kresz előírásainak figyelmen kívül
hagyását.
• Miután a gyermeket az ülésbe helyezte, győződjön
meg arról, hogy a biztonsági öv elég szoros úgy,hogy
meghúzza azt. Győződjön meg arról is, hogy a
biztonsági öv nincs megcsavarodva!
autó ajtajába.
•M
indig ügyeljen arra, hogy az ülés vagy annak
valamelyik alkatrésze ne legyen beszorulva az ülés
alá vagy az ajtóba.
• Baleset után cserélje le az autósülést!
• Soha ne változtasson az ülés vagy a biztonsági öv
anyagán, felépítésén a gyártóval való egyeztetés
nélkül.
• Ne használja a gyermeket rögzítő berendezéseket
huzat nélkül. Soha ne helyettesítse a biztonsági
elemeket más anyagokkal, mint amit a gyártó ajánl,
mert ezek a biztonsági teljesítmény integrált részét
képezik
• A lehajtható autóüléseket mindig a helyére kell
rögzíteni.
• Vásárlás után rögzítse az autósülést az autóba. Ha
az autó biztonsági övének hosszával kapcsolatban
problémák merülnek fel, forduljon azonnal a
forgalmazóhoz.
• Ha nem tudja megfelelően behelyezni vagy használni
az ülést, haladéktalanul keresse fel a viszonteladót
vagy gyártót!
A GYERMEK
• Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül a
gyermekülésben!
• Egy pici ütközés is lövedékké változtathatja
gyermekét.
• Gyermeke és önmaga védelmében bármilyen rövid
utazás esetén is helyezze gyermekét a biztonsági
gyermekülésbe.
• Győződjön meg arról, hogy az övek közvetlenül a
gyomortájék alatt futnak, így biztosítják a medence
védelmét.
• A jármű belseje nagyon felmelegedhet, különösen ha
hosszú ideig volt kitéve a Nap hatásának. Javasoljuk,
hogy ilyen esetben az autó ülését takarja le egy
darab textíliával vagy más anyaggal, hogy a szíjak
kiegészítői, különös tekintettel a fém alkatrészekre,
nehogy túlmelegedjenek, és megégessék a
gyermeket.
Ahhoz, hogy gyermekét megfelelően ültesse be
az ISEOS ülésbe, vegye figyelembe a használati
utasításban található leírást a 34-35 oldalon.
EGYÉB ÚTMUTATÁSOK
• Ez a gyermekülés csak akkor hatékony, ha a bekötési
instrukcióknak megfelelően van rögzítve.
• A gyermekülést akkor is rögzíteni kell a biztonsági
övvel, ha nincs használatban
• Minden olyan csomagot ill. tárgyat gondosan
rögzítsen, amelyek egy baleset esetén sérülést
okozhatnak.
• Soha ne tegyen nehéz tárgyakat a hátsó ablak alatti
sapkatartóra, így elkerüheti, hogy az előre essen egy
baleset során.
• A merev elemeket és a mıanyag alkatrészeket úgy
állítsa, hogy azok az ülés rendeltetésszerı használata
mellett ne szorulhassanak be az ülés alá vagy az
HU
32
A heveder hosszúságát állítsa be a gyermek
méretének megfelelően (36-37 old)
POMEMBNO
•V
si izdelki Bébé Confort so skrbno izdelani in
preizkušeni za kar največjo varnost in udobje vašega
malčka. Uporabljajte le dodatke, ki jih prilaga ali
priporoča proizvajalec.
• Uporaba drugih dodatkov je lahko nevarna.
• Prosimo, da skrbno preberete ta navodila in se pred
uporabo dobro seznanite z izdelkom.
• Navodila shranite za kasnejšo uporabo. Otroški sedež
je opremljen s posebnim žepom za shranjevanje.
UNIVERZALNI SISTEM S 3-TOâKOVNIM VARNOSTNIM
PASOM
• Preizkušen model
• Pri skupini 1 (malčki od 9 do 18 kg) mora biti otroški
varnostni sedež montiran v smeri vožnje na zadnjih
avtomobilskih sedežih..
• Otroški varnostni sedež mora biti montiran v smeri
vožnje. Otroškega varnostnega avto sedeža nikoli ne
montirajte nasproti smeri vožnje.
• Proizvajalec prevzema odgovornost le v okviru
določb evropskega standarda (R44), ob doslednem
upoštevanju navodil za uporabo in v skladu s cestnoprometnimi predpisi.
• Ko ste otroka namestile v sedež, potegnite za
vernostni pas, da preverite, če se dobro prilega
otrokovemu telesu. Preverite, da pas ni zasukan.
•N
e spreminjajte konstrukcije ali materialov pri
sedežu in varnostnem pasu, ne da bi se pred tem
posvetovali s proizvajalcem sedeža.
• Otroškega varnostnega sedeža nikoli ne uporabljajte
brez sedežne prevleke. Sedežno prevleko lahko
nadomestite le s prevleko, ki jo priporoča
proizvajalec, kajti prevleka je pomemben del
varnostne opreme, ki zadrži otroka, da ne zdrsne s
sedeža.
• Priklopni sedeži morajo biti vedno fiksirani.
• Po nakupu montirajte sedež v vozilo. âe naletite na
kakršnekoli težave zaradi dolžine avtomobilskega
varnostnega pasu, se takoj posvetujte s prodajalcem.
• âe dvomite o pravilni montaži ali uporabi sistema,
se takoj posvetujte z dobaviteljem ali proizvajalcem
(pred uporabo).
OTROK
• Otroka nikoli ne puščajte v sedežu brez nadzora.
• Îe najmanjše nezgode lahko nezavarovanega malčka
spremenijo v pravi izstrelek.
• Za lastno varnost in za varnost vašega malčka, otroka
vedno namestite v varnostni sedež, tudi pri kratkih
potovanjih.
• Pazite, da medenični pas poteka čim bolj nizko pod
trebuščkom, da pravilno zaščiti in podpira otrokovo
medenico.
• Temperatura v vozilu lahko zelo naraste, še posebej
če je avto dolgo parkiran na vročem soncu. V takih
primerih morate avtomobilski sedež obvezno pokriti
s krpo ali podobnim materialom. S tem preprečite,
da bi se zaponke na varnostnih pasovih, še posebej
kovinski deli, preveč segreli in opekli malčka.
DRUGA NAVODILA :
• Otroški varnostni sedež je učinkovit le v primeru, če
dosledno sledite navodilom za montažo.
• Otroški varnostni sedež mora biti vedno pritrjen, tudi
kadar v njem ni otroka.
• Pazite, da bodo prtljaga in vsi drugi predmeti, ki bi
v primeru nesreče lahko poškodovali potnike, dobro
zavarovani.
• Ne nalagajte težkih predmetov na poličko v zadnjem
delu avtomobila, da ti v primeru prometne nesreče
ne padejo naprej in poškodujejo potnike.
• Trdi in plastični deli otroške varnostne opreme
morajo biti nameščeni in montirani tako, da se pri
normalni uporabi ne morejo zagozditi pod premični
sedež ali v vrata avtomobila.
• Vedno preverite, da se kakšen del sedeža ali
varnostnega pasu ni zagozdil pod sedež ali med
vrata vozila..
• V primeru nesreče MORATE otroški avto sedež
zamenjati
33
Za pravilno namestitev malčka v otroški varnostni
sedež ISEOS, morate prebrati navodila na straneh
34-35.
Z reguliranjem ramenskih pasov prilagodite
varnostne pasove otrokovi velikosti..( straneh
36-37)
SL
KIZÁRÓLAG MENETIRÁNYNAK MEGFELELÃEN RÖGZÍTHETÃ AUTÓSÜLÉSEK MONTAÎA V SMERI VOÎNJE
HU - SL
A gyermekülést
menetiránynak
megfelelően rögzítse
1- Helyezze az ISEOS ülést
döntött pozícióba úgy,
hogy a gombot balra
fordítja.
Otroški varnostni sedež
mora biti montiran v smeri
vožnje.
1- Z vrtenjem gumba
na levi strani nagnite
otroški avto sedež
ISEOS v položaj za
počivanje.
2- E
melje fel az övfeszítő
fogantyúkat
2- D
vignite ročici
napenjala pasu.
3- V
ezesse el a biztonsági
övet az ülés váza és
alja között.
3- N
apeljite varnostni pas
med podstavkom in
sedežno enoto.
4- V
ezesse el a biztonsági
övet az ülés másik
oldaláról és kapcsolja
be.
Ezután határozottan
húzza meg a biztonsági
övet
4- P
rimite varnostni pas
na drugi strani sedeža
in ga varno pripnite.
Nato čvrsto potegnite za
pas.
34
KIZÁRÓLAG MENETIRÁNYNAK MEGFELELÃEN RÖGZÍTHETÃ AUTÓSÜLÉSEK MONTAÎA V SMERI VOÎNJE
5- A
z övtekercselő oldalon
vezesse át az övet
az övcsaton, majd
rögzítse.
5- N
apeljite varnostni
pas skozi zaponko, na
strani z avtomatskim
regulatorjem pasu, in jo
zapnite.
6- K
össe be a biztonsági
övet úgy, hogy az átlós
szárat határozottan
meghúzza (az öv
szerkezetnek van egy
vissza-nem-engedő
mechanizmusa, amit az
övet feszesen tartja).
6- V
arnostni pas zategnete
tako, da čvrsto
potegnete za diagonalni
pas (zaponka na
pasu ima nepovraten
mehanizem, ki ohranja
pas napet).
7- C
súsztassa át az ülés
biztonsági övét az ülés
háttámlájának tetején
található övvezető
nyíláson és húzza
szorosra
7- P
otegnite varnostni pas
skozi blokado pasu na
vrhu opore za hrbet pri
avtomobilskem sedežu.
in ga napnite.
8 - E ngedje le a kapcsolókat,
hogy mozgassa az
övfeszítőt.
FONTOS: Most van rögzítve a
gyermekülés az autó 3 pontos
biztonsági övvel.
• Ellenőrizze, hogy a
gyermekülés stabil legyen.
• Győződjön meg arról, hogy
a biztonsági öv helyesen
van becsatolva és nincs
megcsavarodva.
• Ellenőrizze le, hogy az
öv-csat megfelelően van
rögzítve és a biztonsági öv
feszes.
8 - Spustite
ročici, da
premaknete napenjalo
pasu.
POMEMBNO Montažo otroškega
varnostnega sedeža zaključite
s pripetjem 3-točkovnega
avtomobilskega varnostnega pasu.
• Preverite stabilnost otroškega
varnostnega sedeža.
• Preverite, da je pas pri
sedežu pravilno pripet in da ni
zasukan.
• Preverite, če je pasna
zaponka pravilno zapeta in
varnostni pas ustrezno napet.
35
HU - SL
ÜLTESSE BE GYERMEKÉT AZ ÜLÉSBE - NAMESTITE OTROKA V SEDEÎ
HU - SL
ÜLTESSE BE GYERMEKÉT
AZ ÜLÉSBE
1- Kapcsolja be a belső
biztonsági öv vállöveit
és a heveder huzatot.
NAMESTITE OTROKA V
SEDEÎ
1- Ramenska pasova in
zaščito zaponke obesite
na posebne opore.
2- H
elyezze a gyermeket az
ülésbe, majd akassza ki
a belső biztonsági övet
a helyéről és akassz ki
a csatpárnát a beállítási
gombról
2- Namestite
otroka
v sedež, snemite
ramenska pasova s
kljukic ter zaščito
zaponke z gumba za
reguliranje
3- K
apcsolja össze (a) és
(b) részeket, és utána
kapcsolja össze a csattal
(c) amíg meg nem hallja
a kattanást.
3- Staknite dela (a) in (b) in
ju potisnite v zaponko
(c), da slišite klik!
4- N
yomja meg
határozottan a
mellvédőket a vállövön,
hogy a megfelelő
pozícióba kerüljenek
4- âvrsto
potegnite zaščitni
blazinici na ramenskih
pasovih, da ju namestite
na pravo mesto.
5- A
központi övfeszítő
meghúzásával a kívánt
hosszúságúra állíthatja
a belső biztonsági
övrendszert
5- Potegnite jermen za
reguliranje pasu, da
varnostni pas prilagodite
vašemu malčku.
36
ÜLTESSE BE GYERMEKÉT AZ ÜLÉSBE - NAMESTITE OTROKA V SEDEÎ
VEGYE KI GYERMEKÉT AZ
ÜLÉSBÃL
6- Nyomja be az állító
gombot, miközben
meghúzza a biztonsági
övet (a vállövet tartsa, ne
a mellvédőt).
Nyomja meg a piros
gombot az ülés belső
biztonsági övrendszerén,
hogy kioldja azt.
VZEMITE OTROKA IZ
SEDEÎA
6- Pritisnite regulator in
istočasno potegnite
ramenska pasova.
(Ne vlecite za zaščitni
blazinici, ampak
potegnite ramenska
pasova.) Pritisnite rdeči
gumb na pasni zaponki,
da jo odpnete.
7- A
kassza be a hevedert
és az övpárna alatt
található fémcsatot.
7- R
amenska pasova in
zaščito zaponke obesite
na posebne opore.
AZ ÜLÉS BEÁLLÍTÁSA - REGULIRANJE SEDEÎA
•A
hhoz, hogy függőleges
helyzetbe hozza a
háttámlát, fordítsa el a
gombot jobbra
• Fordítsa el a gombot
balra, így lehajthatja az
ülés háttámláját.
•Z
a namestitev sedeža v
pokončen položaj obrnite
gumb v desno.
• Za nagib sedeža obrnite
gumb v levo.
•A
hhoz, hogy leszıkítse az
ülés oldalfalait, fordítsa el
a gombot balra.
• az ülés oldalfalainak
szélesítésére fordítsa a
gombot jobbra.
• Za
zožitev stranic sedeža
obrnite gumb v levo..
• Za razširitev stranic
sedeža obrnite gumb v
desno.
37
HU - SL
AZ ÜLÉS ÖVÉNEK BEÁLLÍTÁSA - REGULIRANJE RAMENSKIH PASOV
HU - SL
Állítsa be a belső biztonsági öv
hosszát A heveder hosszúságát
állítsa be a gyermek méretének
megfelelően. Vegye ki az ülést
az autóból mielőtt beállítaná
a vállöveket. Győződjön meg
arról, hogy nem csavarodik
meg az öv, miközben beállítja
azt és mindent úgy köt vissza,
ahogy eredetileg is volt. A
vállövek abban a magasságban
legyenek, ahol a gyermek vállai
vannak vagy annál csak egy
kicsit magasabban.
Prilagoditev višine ramenskih
pasov pri varnostnem pasu.
Z reguliranjem ramenskih
pasov prilagodite varnostne
pasove otrokovi velikosti..
Pred nastavitvijo ramenskih
pasov vzemite sedež iz
vozila. Pazite, da varnostni
pasovi med reguliranjem
niso zasukani in da ponovno
pravilno namestite vse
elemente. Ramenska pasova
morata potekati v višini
otrokovih ramen ali malo nad
njimi.
1- M
ielőtt elkezdené a
beállítást, ellenőrizze le,
hogy a heveder be van-e
kapcsolva.
Nyomja be az állító
gombot, miközben teljesen
kihúzza a biztonsági övet.
1- Pred reguliranjem
preverite, če so
varnostni pasovi zapeti.
Pritisnite regulator in
povsem izvlecite ramenska
pasova.
2- D
öntse le az ülést és
távolítsa el a használati
utasítást tartó zsebet
2- N
agnite sedež in
odstranite žep za
shranjevanje navodil.
3- T
ávolítsa el a vállöveket
biztosító kapcsot és
akassza ki a vállöveket.
3- Odstranite
zaščitno
ploščico za ramenska
pasova in snemite
ramenska pasova.
4- Á
lljon szembe az
autósüléssel és húzza ki
a vállöveket.
Tegye vissza az ülést
függőleges pozícióba.
4- S
sprednje strani sedeža
povlecite ramenska
pasova in ju potegnite
iz zaščitnih blazinic.
Naravnajte sedež spet v
pokončen položaj.
38
AZ ÜLÉS ÖVÉNEK BEÁLLÍTÁSA - REGULIRANJE RAMENSKIH PASOV
5- Álljon
az ülés háta mögé,
és húzza keresztül a
vállpánt védőlapját a
háttámla nyílásán.
5- N
a zadnji strani sedeža
napeljite zaščitni ploščici
za ramenska pasova
skozi zarezi v opori za
hrbet.
6- V
álassza ki az öv
megfelelő magasságát
(A, B or C), majd húzza
keresztül a vállpánt
védőlapját a megfelelő
nyíláson
6- Izberite želeno višino
varnostnih pasov (A, B ali
C) in potegnite zaščitni
ploščici za ramenska
pasova skozi ustrezni
zarezi.
7-V
ezesse át az
övszárakat az
övpárnákon és utána a
megfelelő nyílásokon az
ülés támláján. Rögzítse
a az övcsatot a fém
laphoz.
• Ahhoz, hogy könnyebben
elérje az ülés felső
részét, állítsa függőleges
pozícióba.
• Ahhoz, hogy könnyebben
elérje az ülés alsó részét,
döntse azt le fekvő
pozícióba.
7-N
apeljite ramenska
pasova skozi zaščitni
blazinici in ju vtaknite
skozi ustrezni zarezi
na opori za hrbet
pri sedežu. Pritrdite
varnostni zaponki za
pasova na kovinsko
ploščico.
• Za lažji dostop do
zgornjih zarez na opori za
hrbet, namestite sedež v
pokončen položaj.
• Za lažji dostop do spodnjih
zarez na opori za hrbet,
nagnite sedež.
8- A
zseb eltávolítása előtt
rögzítse a vállpántokat
úgy, hogy az állítható
pántot húzza meg
erősen. Ezután távolítsa
el a használati utasítást
tartalmazó zsebet,
elrejtve a reteszt mögé
(hajtsa fel az ujjat
legmagasabbra)
FONTOS : Mindig legyen
a helyén a zseb, akkor is, ha
a használati utasítás nincs
benne.
Ha nincs a megfelelő
helyen, az problémát
okozhat. Használat előtt
mindig ellenőrizze, hogy
a biztonsági öv megfelelően
van rögzítve.
8- Preden ponovno
namestite žep, čvrsto
potegnite jermen za
reguliranje, da zategnete
ramenska pasova.
Ponovno namestite
žep z navodili in z
njim prekrijte zaščitno
ploščico (zapognite
zgornji rob)
39
POMEMBNO : Îep mora
biti vedno na svojem
mestu, čeprav v njem ni
navodil. Manjkajoči žep
lahko povzroči probleme.
Pred uporabo preverite,
če varnostni pas pravilno
deluje.
HU - SL
A HUZAT ELTÁVOLÍTÁSA - ODSTRANITEV SEDEÎNE PREVLEKE
5
A
A
B
HU - SL
Mielőtt levenné a huzatot,
kérjük, jegyezze meg
alaposan a különböző
részek helyét. Ez
nagyban megkönnyíti az
összeszerelést.
1- Lazítsa meg a
vállöveket és kapcsolja
ki a csatot, majd döntse
az ülést fekvő pozícióba
Pred odstranitvijo si
dobro oglejte položaj
posameznih sestavnih
delov, saj vam bo to
olajšalo ponovno montažo.
1- Zrahljajte ramenska
pasova, odpnite pasno
zaponko in nagnite
sedež.
2- F
ızze át a reteszlapokat
az ülés vázán (a jobb
és bal oldalon az autó
ülésének alján).
2- P
otegnite zaščitni
ploščici za medenična
pasova skozi sedežno
školjko (na desni in levi
strani pod sedežem).
3- K
apcsolja ki a hevedert,
ahogy a 36. és 37.
oldalon látja
3- O
dpnite varnostni pas
kot je prikazano na
straneh 36 in 37
4- K
apcsolja ki a
hevederzárt és fızze át
a reteszlapokat az ülés
vázán.
4- Odpnite zaponko pri
varnostnem pasu in
potegnite zaščitno
ploščico skozi sedež.
5- A
huzat eltávolítása
lazítsa meg a huzatot
(A és B).
5- O
dstranitev sedežne
prevleke sprostite
zaščito s A in B.
B
40
A HUZAT ELTÁVOLÍTÁSA - ODSTRANITEV SEDEÎNE PREVLEKE
Gondosság
Anyag:
• Mosás előtt tanulmányozza a bevarrt címkén lévő textilkreszt,
amely mosási útmutatóként szolgál.
Mosási jelölések : :
Gépi mosás 30 °- os vízben
Csak kézzel mossa
e használjon
N
(klórt)
fehérítőt
Nega
Tekstil :
• Pred čiščenjem preverite všito nalepko na sedežni prevleki,
kjer boste našli simbole, ki označujejo postopek čiščenja
posameznih delov sedeža.
Oznake za pranje :
Pranje v pralnem stroju pri 30°
Ne centrifugázza
Samo ročno pranje
Ne vasalja
Ne uporabljajte belil (klor)
Ne tisztítsa szárazon
Váz :
• A vázat nedves ruhával tisztítsa.
Ne uporabljajte centrifuge
Ne likajte
repovedano
P
čiščenje
kemično
Sedežna školjka :
• Sedežno školjko očistite z vlažno krpo
KIEGÉSZÍTÃK - DODATKI
Habülés huzat
Penasta sedežna prevleka
Naptető
Streha
41
Fénytaszító üléshuzat
Zaščitna sedežna prevleka proti
vročini
HU - SL
GARANCIA
Tisztelt Vásárló!
G
G
Köszönjük bizalmát, amivel a mi termékünket választotta. Reméljük, hogy minden igényének megfelel majd.
Ez az igazolás bizonyítja, hogy a terméket a vonatkozó minőségügyi szabványoknak megfelelően állítottuk
elő, és a gyártás különböző fázisaiban számos alkalommal teszteltük. Ha mindennek ellenére a jelen
garancia időtartama alatt a termék meghibásodna, vállaljuk, hogy az alábbiak szerint fogunk eljárni.
GARANCIA: A Bébé Confort garantálja, hogy ez a termék megfelel a vonatkozó szabályzatokban előírt
biztonsági követelményeknek, és a kiskereskedőnél való megvásárláskor sem tervezési, sem gyártási hibával
nem rendelkezik. Amennyiben a vásárlástól számított 24 hónapon belül a kézikönyvben meghatározott
rendeltetésszerű használat mellett fény derül a termék hibájára, a Bébé Confort vállalja, hogy a terméket
kijavítja vagy kicseréli, az alábbi kivételekkel:
•
•
•
•
•
•
nem a kézikönyvnek megfelelő használat,
nem a kézikönyvnek megfelelő beszerelés,
nem jóváhagyott személy vagy kiskereskedő által végrehajtott javítás,
vásárlás igazolásának elmulasztása,
karbantartás elmulasztása,
rendes kopás (kerekek, dörzsölődő felületek, stb.),
Mikortól?
A termék megvásárlásának napjától.
Meddig?
24 hónapig, mely időszak át nem ruházható; a garanciát csak az eredeti vásárló élvezi.
Mit kell tennie?
Miután megvette a terméket, őrizze meg a blokkot, melyen a vásárlás napja fel van tüntetve. Ha probléma
merül fel, a terméket vigye vissza a kereskedőhöz. A gyártóhoz közvetlenül visszajuttatott termékekre a
garancia nem vonatkozik.
Ez a garancia megfelel az 1999/44/EC számú Európai Irányelvnek (1999. május 25.).
GARANCIJA
Spoštovani kupec,
Zahvaljujemo se vam za izkazano zaupanje s tem, ko ste izbrali naš izdelek. Upamo, da bo izpolnil vsa vaša
pričakovanja. Ta certifikat potrjuje, da je bil otroški varnostni sedež izdelan v skladu z zahtevami ustreznih standardov
kvalitete in da je med posameznimi fazami proizvodnje prestal številne kontrole. Če se kljub vsem našim prizadevanjem
v garancijskem roku pojavi kakšna napaka, se obvezujemo, da bomo ravnali v skladu z garancijskimi pogoji.
CERTIFIKAT : Bebe Confort jamči, da izdelek ustreza vsem zahtevam
glede varnosti po trenutno veljavni zakonodaji in da v času nakupa pri prodajalcu ni kazal nikakršnih napak
ali pomanjkljivosti. Če se v roku 24 mesecev od dneva nakupa kljub pravilni uporabi, opisani v navodilih,
pojavi kakšna napaka, se obvezujemo, da bomo izdelek ustrezno popravili ali zamenjali, razen v naslednjih
primerih:
•
•
•
•
•
•
napačna in nenamenska uporaba sedeža v nasprotju z navodili
montaža, ki ni v skladu z navodili
popravilo, ki ga ni opravil pooblaščeni serviser ali prodajalec
če ni priloženo potrdilo o nakupu
če izdelek ni bil pravilno vzdrževan
menjava vseh hitro obrabljivih delov (obdrgnjeni deli …) pri normalni uporabi.
Od kdaj?
Od datuma nakupa izdelka.
Kako dolgo?
24 zaporednih in neprenosljivih mesecev, izključno če je prvi kupec tudi edini uporabnik.
Kaj morate storiti?
Takoj po nakupu skrbno shranite račun, iz katerega je razviden datum nakupa. V primeru problemov
morate odnesti izdelek prodajalcu, pri katerem ste ga kupili. Za vsak izdelek, ki bo poslan direktno
prodajalcu, garancija ne bo veljavna.
Garancijski pogoji ustrezajo zahtevam standarda št. 1999/44/EC z dne 25.maja 1999.
HU - SL
42
DOREL FRANCE S.A.
Z.I. - 9 bd du Poitou
BP 905
49309 Cholet Cedex
FRANCE
DOREL BELGIUM
BITM Brussels International Trade Mart
Atomiumsquare 1, BP 177
1020 Brussels
BELGIQUE / BELGIE
DOREL (U.K). LTD
Hertsmere House,
Shenley Road,
Borehamwood
Hertfordshire WD6 1TE
UNITED KINGDOM
DOREL GERMANY
Augustinusstraße 11 b
D-50226 Frechen-Königsdorf
DEUTSCHLAND
DOREL NETHERLANDS
Postbus 6071
5700 ET HELMOND
NEDERLAND
DOREL ITALIA S.P.A.
a Socio Unico
Via Verdi, 14
24060 Telgate (Bergamo)
ITALIA
DOREL HISPANIA, S.A.
C/Pare Rodés n°26
Torre A 4°
Edificio Del Llac Center
08208 Sabadell (Barcelona)
ESPA—A
DOREL PORTUGAL
Artigos para Bebé, Lda
Rua Pedro Dias, 25
4480-614 Rio Mau - Vila do Conde
PORTUGAL
DOREL JUVENILE
SWITZERLAND S.A.
Chemin de la Colice 4
1023 CRISSIER
SWITZERLAND / SUISSE
www.bebeconfort.com
VIKTIGT – ВНИМАНИЕ – UWAGA – UPOZORNENÍ – FIGYELMEZTETÉS - OPOZORILO
Для Устройств с версией ISOFIX ознакомьтесь с нижеследующей ПАМЯТКОЙ
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ на обратной (лицевой) странице инструкции. Для Устройства
с версией крепления автомобильными ремнями ознакомьтесь с нижеследующей
ПАМЯТКОЙ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
Безопасность ребенка в автомобиле является первостепенной. В отличие от
других изделий, средства безопасности (переносная корзина или автомобильное
кресло) должны быть отрегулированы надлежащим образом. При установке
лицом или спинкой к дороге кресло должно идеально подходить к телу ребенка,
быть комфортным и простым в использовании для родителей. Dorel изначально
заботятся о безопасности ребенка и создают высокоэффективные кресла в
соответствии с последними европейскими стандартами.
Данное устройство должно использоваться только в автомобилях, оборудованных
3-точечными/статическими/инерционными катушечными ремнями безопасности,
одобренными в соответствии со стандартами ООН/ЕЭС № 16 или эквивалентными.
ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
1 - данное устройство является универсальным механизмом обеспечения
безопасности ребенка. Оно сертифицировано в соответствии с 4 поправкой
к стандарту № 44 для основного использования в транспортных средствах
и может быть адаптировано к большинству автомобильных кресел.
2 – устройство может быть установлено надлежащим образом в транспортное
средство, если в руководстве транспортного средства производителем
указано, что в транспортное средство можно устанавливать универсальные
средства по обеспечению безопасности ребенка для данной возрастной
группы.
3 – классификация данного средства безопасности ребенка как
«универсального» соответствует более жестким нормам, в отличие от
предыдущих моделей без данной этикетки.
4 – в случае возникновения сомнений свяжитесь с производителем или
продавцом средств безопасности ребенка.
Elementy mocujące wersji ISOFIX zostały opisane w UWAGACH DLA
UŻYTKOWNIKA na ostatniej stronie instrukcji obsługi. Elementy mocujące
w wersji do pasa bezpieczeństwa samochodu zostały opisane w UWAGACH
DLA UŻYTKOWNIKA poniżej.
Bezpieczeństwo dziecka w samochodzie ma ogromne znaczenie. Z
tego względu tak ważne jest prawidłowe zamocowanie tych produktów
(nosidełek lub fotelików samochodowych). Fotelik skierowany przodem
lub tyłem do kierunku jazdy musi doskonale podpierać ciało dziecka, a
także być wygodny i łatwy do zamontowania przez rodziców. Od samego
początku firma Dorel dba o bezpieczeństwo dzieci i stale projektuje
foteliki zgodnie z najnowszymi przepisami europejskimi.
Ten produkt powinien być stosowany w zaakceptowanych samochodach
wyposażonych w 3-punktowe statyczne/bezwładnościowe zwijane pasy
bezpieczeństwa, zgodne z przepisami UN/EEC nr 16 lub innymi odpowiednimi
normami. Fotelika bezpieczeństwa skierowanego do tyłu nie można używać w
miejscu, w którym zamontowana jest poduszka bezpieczeństwa.
UWAGI DLA UŻYTKOWNIKA :
1 - Jest to „uniwersalny” mechanizm zapinania dziecka. Ma on certyfikat
zgodności z nowelizacją serii 04 do przepisu nr 44 do stosowania
ogólnego w samochodach i może być dostosowany do większości foteli
samochodowych.
2 – Produkt można z dużym prawdopodobieństwem zamontować w
samochodzie, jeżeli producent samochodu określa w instrukcji obsługi,
że da się w nim montować foteliki uniwersalne dla tej grupy wiekowej.
3 – Ten fotelik samochodowy został sklasyfikowany jako uniwersalny na
podstawie bardziej restrykcyjnych specyfikacji niż zastosowane w
starszych modelach, niemających tego oznaczenia.
4 – W razie wątpliwości należy skontaktować się z producentem lub
sprzedawcą fotelika.
Informace týkající se zádržných zařízení vybavených systémem
ISOFIX najdete v POZNÁMKÁCH PRO UŽIVATELE na zadní straně
pokynů. Informace týkající se zádržných systémů u vozidel s
bezpečnostními pásy najdete v POZNÁMKÁCH PRO UŽIVATELE
uvedených níže.
Ze všeho nejdůležitější je bezpečnost dítěte v automobilu. U
zádržného zařízení je maximálně důležitá správná montáž (lůžka
nebo autosedačky). Bez ohledu na to, zda je sedačka umístěna po
směru nebo proti směru jízdy, měla by poskytovat oporu tělu dítěte,
být pohodlná a snadno namontovatelná. Společnost Bébé Confort
se po celou dobu své existence zabývá bezpečností dětí a navrhuje
autosedačky v souladu s nejnovějšími evropskými nařízeními.
Tento výrobek smí být používán pouze na schválených vozidlech
vybavených tříbodovými, statickými nebo navíjecími bezpečnostními pásy,
schválenými v souladu s nařízením EHK OSN č. 16 nebo jinou ekvivalentní
normou.
POZNÁMKY PRO UŽIVATELE:
1 - Toto je systém zabezpečení pro děti «univerzální» kategorie. Je
homologovaný v souladu s nařízením č.44, série 04 úpravy, pro
všeobecné použití do vozidel a může být uzpůsoben na většinu
sedadel vozidel.
2 - Systém bude pravděpodobně správně namontován do vozidla,
pokud výrobce v návodu vozidla upřesní, že «univerzální» systémy
zabezpečení pro děti této věkové skupiny jsou pro něj vhodná.
3 - Tento dětský zádržný systém byl klasifikován jako „univerzální“
za mnohem přísnějších podmínek, než které platily pro předchozí
modely, jež nenesly toto označení.
4 - V případě pochyb se obraťte na výrobce nebo prodejce dětského
zádržného systému.
Az ISOFIX rendszert használó gyermekülések esetében olvassa el a
kézikönyv végén található MEGJEGYZÉSEK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA című
részt. A biztonsági övvel rögzíthető változat esetében olvassa el az alábbi
MEGJEGYZÉSEK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA című részt
Egy autóban a gyermek biztonsága a legfontosabb. Ez minden más
terméknél jobban igaz erre a termékre, az előrebukás gátló eszköznek
(mózeskosár vagy gyermekülés) megfelelően rögzítve kell lennie. Akár
menetiránnyal megegyezően, akár annak ellentétesen beszerelve a
gyerekülésnek tökéletesen védenie kell a gyerek testét, valamint kényelmes
és egyszerű beszerelést kell nyújtson a szülőknek. A DOREL a kezdetektől
elkötelezett a gyerekek biztonsága iránt, és a legkorszerűbb európai
szabványoknak megfelelő üléseket gyárt. Ez az eszköz csak akkor alkalmas,
ha a jóváhagyott járművet 3pontos (statikus vagy visszacsévélő) ellátott, az
UN/ECE Regulation No.16 (ENSZ/EGB 16.sz előírás) vagy más egyenértékű
szabvány szerint jóváhagyott biztonsági övvel felszerelték.
MEGJEGYZÉS :
1 - Ez egy „univerzális” kategóriájú gyerek-visszatartó készülék. A
készülék a 44. sz. rendszabály 04 sorozatú módosítása szerint van
bevizsgálva, gépkocsiban történő általános használatra szolgál, és a
legtöbb autóülésre alkalmazható.
2 - A készülék előreláthatólag problémamentesen beszerelhető az
autóba, amennyiben annak gyártója a gépkocsi kézikönyvében
jelezte, hogy az autóba beszerelhető az adott korosztálynak
megfelelő „univerzális” gyerek-visszatartó készülék.
3 - Ezt a gyermek-előrebukásgátlót, mint «Univerzális»-at sokkal
szigorúbb feltételek szerint minősítették, mint azokat, amelyeket
korábban készítettek, és nem rendelkeznek ezzel a címkével.
4 - Kétség esetén kérdezze meg vagy a gyermek-előrebukásgátló
gyártóját vagy a kereskedőt.
Za otroško varnostno opremo z ISOFIX verzijo upoštevajte NAPOTKE
ZA KUPCA na zadnji strani navodil. Za otroško varnostno opremo z verzijo
avtomobilskega varnostnega pasu upoštevajte spodnje NAPOTKE ZA
UPORABNIKA.
Otrokova varnost v vozilu je najvažnejša. Bolj kot pri kateremkoli drugem
izdelku je pri varnostni opremi (prenosni otroški košari ali otroškem
varnostnem avto sedežu) pomembno, da je pravilno montiran. Obrnjen
v smeri ali nasproti smeri vožnje mora otroški varnostni sedež odlično
podpirati otrokovo telo, biti mora udoben in preprost za montažo. Že
od samega začetka Dorel skrbi za otrokovo varnost, za sedeže, ki po
konstrukciji povsem ustrezajo zahtevam najnovejše evropske zakonodaje.
Ta izdelek se lahko uporablja le pri preizkušenih vozilih, opremljenih
s 3-točkovnim statičnim ali samozateznim avtomobilskim varnostnim
pasom, ki ustreza zahtevam evropskega standarda UN/EEC št. 16 ali drugih
primerljivih standardov.
NAPOTKI ZA UPORABNIKA:
1 - To je naprava univerzalne katergorije za zadrževanje (varnost) otrok. Je
v skladu ss predpisi šstevilka 44 serije 04 za splošno uporabo na vozilih
in je lahko prilagajano večini sedežev vozil.
2 - Ta naprava bo lahko gotovo pravilno montirana na vozila, pri katerih
je konstruktor v navodilih za uporabo specificiral, da se na dotično
vozilo lahko montira «univerzalna» naprava za varnost otroka določene
starostne skupine.
3 - Ta otroška varnostna oprema je bila klasificirana kot »univerzalna« pod
mnogo strožjimi pogoji od tistih, ki so veljali za prejšnje modele, ki niso
nosili te nalepke.
4 - Če ste v dvomih, se posvetujte s proizvajalcem ali prodajalcem otroške
varnostne opreme.
..0528629
SV
EN Vad
For gäller
restraining
devices with the ISOFIX
fastsättningsanordningar
medveISOFIX-versionen, se
KOMMENTARER TILL ANVÄNDAREN på baksidan av instruktionerna.
Vad gäller fastsättningsanordningar med fordonets bilbältesversion,
se KOMMENTARER TILL ANVÄNDAREN här nedan. Barnens säkerhet i
bilen är ytterst viktig. Med fastspänningsanordningar (liggvagnsinsats
eller barnstol) mer än med någon annan produkt får inte misstag
förekomma. Vare sig den är bakåtvänd eller framåtvänd måste sitsen
ge ordentligt stöd åt barnets kropp, den ska vara bekväm och enkel
att installera för föräldrarna. Allt sedan sitt ursprung har vi på Bébé
Confort varit angelägna om barnens säkerhet och vi tillverkar perfekt
utformade och välanpassade barnstolar som överensstämmer de
europeiska föreskrifterna.
Denna anordning är endast användbar i godkända fordon försedda
med 3-punkts-, statistiska eller rullbälten som godkänts enligt EEG/UN
bestämmelse nr. 16 eller motsvarande standard.
NOT FÖR ANVÄNDAREN:
1 - Detta är en fasthållningsanordning för barn av kategorin “universal”.
Den är godkänd enligt normen ECE 44 rev 03, för allmän användning
i bilar och kan anpassas till de flesta bilsäten.
2 - Billbarnstolen kommer sannolikt att monteras korrekt i bilen om
biltillverkaren anger i bilens handbok att det går att montera
“universella” fasthållningsanordningar för barn i denna åldersgrupp
i bilen.
3 - Denna fastspänningsanordning för barn har klassats som “universell”
enligt strängare föreskrifter än vad som var tillämpligt för tidigare
modeller, vilka följaktligen saknar denna etikett.
4 - Vid tveksamhet, rådfråga tillverkaren eller återförsäljaren av
fastspänningsanordningen för barn.