chrzest w duchu św. - Gwiazda Betlejemska

Komentarze

Transkrypt

chrzest w duchu św. - Gwiazda Betlejemska
CHRZEST W DUCHU ŚW.

JESTEŚMY DZIEDZICAMI

 Nie dlatego, że na to zasługujemy, ale dlatego, że
należymy do Jezusa i że taki był plan samego Boga!
 „W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem
świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego
obliczem”
 Bóg widzi nas „świętymi” i „nieskalanymi” – już
teraz, nie kiedyś tam !!!
 Tylko Bóg ma władzę, by zobaczyć w nas nowego
człowieka w Jezusie
 Bóg „z miłości przeznaczył nas dla siebie”
 (Ef. 1, 4)
JAK TO MOŻLIWE ?

 Ef. 1,12
 „Dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej
woli, po to, byśmy istnieli ku chwale Jego
majestatu”
 Ef. 3,12
 „W Nim mamy śmiały przystęp do Ojca z ufnością
dzięki wierze w Niego”
 Bóg chce nam błogosławić dobrem, chce abyśmy
byli szczęśliwi,
 Bóg będzie współdziałał z nami dla naszego dobra.
OBIETNICA DUCHA ŚW.

 J. 16,7-11
 Jezus zapowiada zesłanie Pocieszyciela (Obrońcy),
którego On pośle do nas, po swoim odejściu z tego
świata.
 - Ducha Prawdy, Przewodnika
 „Bo dla was jest ta obietnica i dla dzieci waszych” !
(Dz. 2, 39)
 Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa zmienia
wszystko dla tych, którzy uwierzą w Niego !
 Wchodzimy do Jego Królestwa i cała moc,
przywileje i odpowiedzialność dzieci Bożych
należą do nas.
DARY BOŻE

 Pierwszym darmowym darem, o który Bóg chce,
aby prosiły Jego nowe dzieci jest chrzest w Duchu
Świętym
 Dz. 1,5.8
 „Oczekujcie obietnicy Ojca (…). Otrzymacie moc
Ducha Św., który na was zstąpi, i będziecie moimi
świadkami w Jerozolimie (…) i na całym świecie.”
 Duch Św. jest tym, który przemienia, czyni
odważnymi, pełnymi mocy świadkami Jezusa,
głosicielami Dobrej Nowiny o zbawieniu.
CZYM JEST CHRZEST
W DUCHU ŚW. ?

 Chrzcić (gr. baptizein) to znaczy zanurzyć się, być
zatopionym, napełnionym.
 oznacza poddać się nasyceniu Duchem Św.
 J. 16, 13a
 „Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi
was do całej prawdy”
 Jest to doświadczenie odsłonięcia, oczyszczenia,
przygotowania „naczynia” na napełnienie mocą
Bożą
DUCH MOCY

 Jezus powiedział: „ale gdy Duch Św. zstąpi na was,
otrzymacie Jego moc” (Dz. 1, 8a)
 Ale to nie my mamy moc „Przechowujemy zaś ten
skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była
owa przeogromna moc, a nie z nas” (2 Kor. 4, 7)
 Chrztowi w Duchu Św. mogą, ale nie muszą
towarzyszyć jakieś znaki, emocje czy uczucia. Może
nie być żadnych zewnętrznych oznak ani odczuć.
 Musimy jednak zaufać słowom Jezusa i uwierzyć,
że to się dokonało, jeśli o to gorąco i szczerze
prosiłliśmy.
MUSIMY UWIERZYĆ

 I oczekiwać, że Duch się objawi przez:
 - dar modlitwy w językach,
 - miłość do drugiego człowieka, szczególnie tego
najbiedniejszego, sponiewieranego,
 - pragnienie modlitwy,
 - chęć i pragnienie wypełniania dobra, a unikanie zła,
 - pragnienie świadczenia o Chrystusie,
 - głód Słowa Bożego,
 - poczucie stałej obecności Boga w swoim życiu,
 - pokój i pewność, że kroczysz dobrą drogą,
PYTANIA

1. Do rozważenia : J. 7, 37b-39a ; J. 16, 7-11 ; Ef. 2, 8-10 ;
Dz. 2, 38-39.
2. Czy doświadczyłam/em już Chrztu w Duchu Św. jako
dorosły człowiek ?
- Jeśli tak, to jakie są owoce tego wydarzenia w moim
życiu?
- Jeśli nie, to czy mam pragnienie, aby przyjąć Chrzest w
Duchu Św. (nie chodzi o sakrament Chrztu Św.), czy
mam obawy (jakie)?