Opłata za przedszkole na rok szkolny 2016-2017

Komentarze

Transkrypt

Opłata za przedszkole na rok szkolny 2016-2017
St. Ferdinand Catholic School
3131 N. Mason Ave. Chicago, IL 60634
773.622.3022 | www.saintferdinand.org/school
Opłata za przedszkole na rok szkolny 2016-2017
Do wyboru następujące warianty:
Ilość dni :
3 Skrócone
dni szkolne
2 Skrócone
2 Pełne
dni szkolne dni szkolne
Opłata za szkołę/ Czesne
Opłata za technologię
3 Pełne
dni szkolne
$1,408
$2,134
$2,113
$3,201
$40
$40
$60
$60
Opieka w czasie posilków
5 Skróconych 5 Pełnych dni
dni szkolnych
szkolnych
$3,250
$4,850
$100
$100
$15
$10
$20
$20
$20
$20
$20
$20
$20
$1,468
$2,204
$2,193
$3,296
$3,370
$4,990
Fundusz obowiązkowy – Fundraising ( 50 biletów)
$100
$125
$150
$200
$250
$250
Zwrotny depozyt -Parent Service Program
$125
$250
$125
$250
$125
$250
Opłata za książkę pamiątkową
Całość : czesne I dodatkowe opłaty
Wybierz opcję płatności za szkołę*
ram
Pełny prog lko
ty
y
ln
przedszko
ie
dz nnie!
za $ 25-30
jcieNie zwleka
y!
zapraszam
Płatności obowiązują od 1 czerwca 2016 roku do 1 kwietnia 2017 roku
2 Skrócone
2 Pełne
dni szkolne dni szkolne
3 Skrócone
3 Pełne
dni szkolne dni szkolne
5 Skróconych 5 Pełnych dni
dni szkolnych szkolnych
$154
$235
$225
$340
$340
$499
Całość podzielona na 22 opłaty ( co 2 tygodnie) =
$77
$117
$112
$170
$170
$250
Całość podzielona na 44 tygodniowe opłaty =
$39
$59
$56
$85
$85
$125
Całość podzielona na 11 miesięcznych opłat =
*Depozyt za Parent Service Program i fundusz obowiązkowy-Fundraising jest wliczony w każdą opłatę według powyższego schematu.
Godziny skróconego programu przedszkolnego 7:50 – 11:00 | Godziny pełnego programu przedszkolnego 7:50- 14:50
Rozszerzona opieka jest dostępna przez 12 miesięcy i obejmuje dodatkowe święta , dni wolne pomiędzy
świętami Bożego Narodzenia, Wielkanocy , a także okres wakacji.
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani dodatkowymi informacjami na temat szkoły Św. Ferdynanda
prosimy o bezzwłoczny kontakt.
773.622.3022 | [email protected] or [email protected]

Podobne dokumenty