wpływ czosnku na odporność u drobiu

Komentarze

Transkrypt

wpływ czosnku na odporność u drobiu
PROMOCJA
- wpływ czosnku na odporność
u drobiu
W poprzednim artykule pisałem
o głównych właściwościach czosnku
(przeciwbakteryjnych, przeciwgrzybiczych, przeciwrobaczych, przeciwwirusowych oraz wspomagających
układ krwionośny). Teraz kilka słów
o wpływie czosnku na kształtowanie się
odporności u zwierząt. W zasadzie mogę
się ograniczyć do prezentacji wyników
badań przeprowadzonych w różnych
częściach świata, bo są one wystarczająco
interesujące.
Badania przeprowadzone w Stanach
Zjednoczonych wykazały, że zawarte
w czosnku substancje prowadzą do
wzrostu ilości substancji i komórek
biorących udział w procesach obronnych
organizmu, takich jak: interleukiny 1 i 2,
naturalne komórki cytotoksyczne, makrofagi . Interleukiny są odpowiedzialne
za stymulację działania limfocytów,
które są z kolei komórkami będącymi
między innymi podstawą odpowiedzi
immunologicznej swoistej. Wspomagają
więc procesy, które w praktyce hodowlanej są inicjowane w trakcie podawania
szczepionek. Z kolei naturalne komórki
cytotoksyczne odpowiedzialne są za
niszczenie komórek już zakażonych
wirusami.
Podobny korzystny wpływ czosnkowych ekstraktów na odporność wykazały
badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Lublinie. Tam odnotowano
znaczący wzrost ilości leukocytów ogó40
łem (w tym granulocytów, monocytów
i limfocytów) aktywności lizozymu,
ceruloplazminy oraz immunoglobulin,
co przekłada się na poprawę odporności
swoistej i nieswoistej organizmu.
Ciekawe wyniki uzyskano również
w Pakistanie, gdzie badano wpływ czosnku na kształtowanie odporności u brojlerów kurzych. Z badań wynika, że miana
przeciwciał choroby Gumboro i rzekomego pomoru drobiu są około dwa razy
wyższe u kur hodowanych z udziałem
czosnkowych ekstraktów.
Jako podsumowanie pozostaje mi
przytoczyć wyniki badań przeprowadzonych w Instytucie Zootechniki w Balicach. Wykazały one, że regularne stosowanie płynnego preparatu czosnkowego
ALLIVET w hodowli brojlerów wpływa
na obniżenie ilości padłych kur. Stado,
któremu podawano regularnie ALLIVET
Polskie Drobiarstwo WRZESIEŃ 2009
zanotowało o 27% mniej upadków niż stado hodowane bez ALLIVETU. Podczas
badań klinicznych, sekcyjnych i podczas
uboju ptaków zaobserwowano dużo
lepszą zdrowotność stada hodowanego
z wykorzystaniem ALLIVETU. Świadczy to o korzystnym wpływieALLIVETU
na kształtowanie się odporności u zwierząt. Brojlery wyhodowane z użyciem
ALLIVETU wykazywały również tendencję do lepszego umięśnienia, mniejszego otłuszczenia tuszki i zanotowały
wyższą o ponad 0,5% wydajność rzeźną.
Ocena organoleptyczna pieczonych
mięśni kurcząt wskazała na wyższą
atrakcyjność tych pochodzących ze stada,
u którego stosowano ALLIVET.
Krystian Korzewski
lekarz weterynarii, specjalista chorób drobiu
PROMOCJA
Program stosowania ALLIVETU:
Regularne podawanie ALLIVETU 2 razy w tygodniu pozwala ograniczyć zakażenia bakteryjne, rozwój pasożytów wewnętrznych, grzybów oraz podnieść status immunologiczny stada. ALLIVET jest doskonałym
elementem profilaktyki salmonellozy, mykoplazmozy, kolibakteriozy i nekrotycznego zapalenia jelit.
Podobny efekt można osiągnąć podając ALLIVET przez 3 dni z rzędu w cyklu 3 tygodniowym.
W początkowej fazie infekcji układu oddechowego, pokarmowego lub niewydolności układu krwionośnego
oraz w przypadku złych warunków środowiskowych (duża wilgotność, nieodpowiednia temperatura) ALLIVET należy podawać przez kilka dni pod rząd. Właściwości wykrztuśne czosnku pomagają przy schorzeniach
dróg oddechowych. ALLIVET obniża ciśnienie krwi, działa ochronnie na naczynia krwionośne oraz mięsień
sercowy.
W przypadku ostrzejszych postaci chorobowych podawanie ALLIVETU łącznie z antybiotykami poszerza
spektrum działania antybiotyku.
Polskie Drobiarstwo WRZESIEŃ 2009
41

Podobne dokumenty