Grupy robocze Copa Cogeca ds. zbóż i roślin oleistych potwierdziły

Komentarze

Transkrypt

Grupy robocze Copa Cogeca ds. zbóż i roślin oleistych potwierdziły
2016-11-04 r.
Komunikat prasowy
Grupy robocze Copa Cogeca ds. zbóż i roślin oleistych potwierdziły złą sytuację na
europejskim rynku w 2016 roku, szanse na poprawę zależą od dostępu do środków
ochrony roślin
Grupy robocze ds. zbóż i roślin oleistych potwierdziły dziś trudną sytuację rynkową, którą
odczuli europejscy rolnicy w 2016. W porównaniu z rokiem 2015, produkcja pszenicy spadła o
10%, a rzepaku o 9,2%. Podkreślano rolę wystarczającego dostępu do środków och rony roślin,
które są niezbędne dla zapewnienia przyszłej stabilności w sektorze.
Podczas posiedzenia grupy roboczej, jej wiceprzewodniczący, Mike Hambly powiedział, że „w
większości państw członkowskich sektor roślin uprawnych odnotował spadek produkcji”.
Niektóre regiony dotknięte zostały przez ekstremalne zjawiska pogodowe, co odbiło się na
stracie w niektórych miejscach nawet 50% plonów. Ogólnie jednak wyniki poszczególnych
państw UE były do siebie zbliżone. Wyróżniają się Węgry, z dobrym zbiorem zbóż i rzepaku oraz
Francja, którą odnotowała 30% spadek w produkcji pszenicy. Dla wszystkich państw jest to
trzeci rok z rzędu, w którym ceny są niższe od kosztów produkcji.
„Wielu skarżyło się na słabe warunki pogodowe oraz na ataki pch ełki rzepakowej, szczególnie
dotkliwe odkąd wprowadzono zakaz użycia neonikotynoidów”. Rolnicy nie będą ponosić ryzyka i
siać rzepaku, jeśli nie mają do dyspozycji środków ochrony roślin. Uczestnicy spotkania martwili
się również zakazem użycia środków ochrony roślin na terenach proekologicznych tym bardziej,
że uprawy na takich
terenach
stanowią korzyść środowiskową, pomagają utrzymać
bioróżnorodność oraz zapewniają pożywienie dla populacji pszczół - powiedział Hambly.
W całej UE ceny zbóż pozostają niskie, tymczasem ceny rzepaku wzrosły. Perspektywy na 2017
są optymistyczne, w wielu krajach sezon siewny przebiega dobrze. Według szacunków Copa
Cogeca, produkcja zbóż w UE wzrośnie o 4,2% w stosunku do 2016. Dla produkcji roślin
oleistych szacuje się wzrost na poziomie 0,8%. To jednak jak potoczą się żniwa w dużej mierze
zależy od warunków pogodowych oraz dostępu do środków ochrony roślin. Copa Cogeca wysłała
pismo do Komisji, prosząc o bezpośrednie wsparcie producentów zbóż borykających się z
poważnymi problemami finansowymi. Szczegóły są dostępne na stronie CER(16)9143 ; GOL(16)
9144 ; GOL(16)9145
Copa - Cogeca | Europejscy Rolnicy Europejskie Spółdzielnie Rolnicze
61, Rue de Trèves | B - 1040 Bruksela | www.copa-cogeca.eu
Numer rejestru służącego przejrzystości UE | Copa 44856881231-49 | Cogeca 09586631237-74
Dalszych informacji udzielają:
Arnaud Petit
Dyrektor
Tel.: +32 2 287 27 03
[email protected]
CDP(16)9412:1
Amanda Cheesley
Rzecznik prasowy
Tel. kom. + 32 474 840 836
[email protected]

Podobne dokumenty