xii międzynarodowa konferencja stomatologiczna

Komentarze

Transkrypt

xii międzynarodowa konferencja stomatologiczna
Organizator:
Patronat honorowy:
Patronat prasowy:
XII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA STOMATOLOGICZNA
Podczas 21. Międzynarodowych Targów Stomatologicznych w Krakowie KRAKDENT®
KONFERENCJA
KURS PRZEDKONFERENCYJNY
9 marca 2013, godz. 9.00-19.00
8 marca 2013, godz. 9.00-15.15
Dylematy pomiędzy estetyką a okluzją – różne
punkty widzenia i rozwiązania
Planowanie leczenia odtwórczego i estetyki
zębów w harmonii z twarzą pacjenta –
nowe możliwości w medycynie estetycznej
dla stomatologów
• Starcie zębów i erozje – zmiana koncepcji leczenia
dr Stefen Koubi (Marsylia, Francja)
• Stomatologia estetyczna od A do Z: projektowanie
uśmiechu z uwzględnieniem estetyki i funkcji
dr Dinos Kountouras (Saloniki, Grecja)
• Jak osiągnąć optymalne rezultaty estetyczne za pomocą
uzupełnień na implantach – planowanie leczenia w har-
monii z okluzją i funkcją
dr Andrea Ricci (Florencja, Włochy)
• Tomografia komputerowa w endodoncji i stomatologii
odtwórczej – nowe wskazania i możliwości
dr Francesc Abella (Barcelona, Hiszpania)
• Nowe możliwości wypełnień kompozytowych zakła-
danych metodą bezpośrednią w czasach ekonomi-
cznego kryzysu – co możemy zrobić bez udziału labora-
torium? Gdzie są granice wskazań do tego typu
wypełnień?
dr Walter Devoto (Genua, Włochy)
• Korony tymczasowe: właściwe projektowanie celem
osiągnięcia sukcesu estetycznego. Odbudowa za
pomocą uzupełnień tymczasowych w planowaniu
leczenia: od pojedynczej korony do kompleksowej
odbudowy łuków zębowych
prof. Pál Gerlóczy (Praktyka Prywatna Budapeszt, Uniwer sytet w Szegedzie, Węgry)
• Medycyna estetyczna dla stomatologów: nowe multi-
dyscyplinarne podejścia do estetyki twarzy polegające
na łączeniu technik medycyny estetycznej i stomatologii
kosmetycznej. Zabiegi estetyczne na tkankach miękkich
w stomatologii
prof. Ezio Costa (Uniwersytet w Cagliari, Włochy)
Za udział w kursie przewidziano 6 punktów edukacyjnych
• Dyskusja okrągłego stołu z udziałem wykładowców
Moderatorzy: dr hab. Jerzy Krupiński prof. nadzw.,
dr n. med. Maciej Żarow
Za udział w Konferencji przewidziano 8 punktów edukacyjnych
Sponsorzy Konferencji: Sponsorzy Kursu:
Informacje szczegółowe i zapisy on-line: www.dentalspaghetti.pl
formularz zgłoszeniowy
XII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Stomatologiczna
DENTAL SPAGHETTI
kurs przedkonferencyjny
Zgłaszam swój udział w:
XII Międzynarodowej Konferencji Dental Spaghetti (zgłoszenie do dnia 10.02.2013) . ...................... 610 zł
Lekarz stażysta, student, asystentka dentystyczna ....................................................................... 290 zł
XII Międzynarodowej Konferencji Dental Spaghetti (zgłoszenie od dnia 11.02.2013) . ...................... 700 zł
Lekarz stażysta, student, asystentka dentystyczna ....................................................................... 390 zł
Członkowie PASE ............................................................................................................................. 540 zł
Kursie przedkonferencyjnym................................................................................................................... 450 zł
Razem.................................................. zł
Dane personalne i adres do korespondencji uczestnika:
Imię i nazwisko
Kod pocztowy - Miejscowość
Ulica, numer
Telefon
E-mail
Proszę o wystawienie faktury:
Na firmę/instytucję
Fax
Na moje nazwisko (jestem osobą fizyczną) Dane do faktury:
Nazwa firmy / Imię i nazwisko)
Kod pocztowy - Miejscowość
Ulica, numer
NIP
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji i ofert od Targów w Krakowie Sp. z o.o. na podany wyżej adres mailowy (Ustawa z dn. 18.07.2002
– Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204 – O Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną) oraz na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych
w zakresie prowadzonej przez Targi w Krakowie działalności gospodarczej (Ustawa z dn. 29.08.1997r. – Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 – O
Ochronie Danych Osobowych).
Akceptuję warunki regulaminu uczestnictwa
(regulamin uczestnictwa znajduje się na stronie www.dentalspaghetti.pl)
...............................................
.............................................................
(pieczątka) (data i czytelny podpis)
Formularz proszę odesłać na adres: Targi w Krakowie Sp. z o.o., 31-586 Kraków, ul. Centralna 41A
Kontakt: Patrycja Zielezińska, tel.: 012 651 90 48, fax: 012 644 61 41, [email protected]

Podobne dokumenty