Stopnie wojskowe - Navy Seals

Komentarze

Transkrypt

Stopnie wojskowe - Navy Seals
Stopnie wojskowe
ZASADY PRZYZNAWANIA STOPNI W ODDZIALE GRUPY BAT ŁÓDŹ - NAVY SEALS W oddziale NAVY
SEALs obowiązują stopnie wojskowe U.S. Navy. 1/ Stopnie w oddziale Navy Seals (jak w całej Grupie
BAT) nadawane są przez Polowego Dowódcę Oddziału NS, w porozumieniu z Dowódcą Sztabowym Grupy
BAT Łódź. Dowódca Oddziału może zasięgnąć opinii pozostałych członków oddziału. 2/ Każdy Członek
oddziału nie może awansować częściej, niż raz na 6 miesięcy. W szczególnych wypadkach i przy
aprobacie ze strony Członków oddziału, okres ten może być krótszy. 3/ Polowego Dowódcę oddziału NS
awansuje Dowódca Sztabowy Grupy BAT Łódź, po zasięgnięciu opinii od pozostałych Członków oddziału.
4/ Wszystkie powyższe zasady dotyczą zarówno awansów jak i degradacji. RANGI U.S. NAVY Stopnie
żołnierzy kontraktowych i podoficerów Stopnie oficerskie
http://www.navyseals.batlodz.pl - Navy Seals - Oddział Grupy BAT Łódź Powered by Mambo
Generated: 2 March, 2017, 01:51

Podobne dokumenty