Awans zawodowy nauczyciela stażysty

Komentarze

Transkrypt

Awans zawodowy nauczyciela stażysty
P edag ogi c zna Bib li o teka Wo jew ód zka w Ka towi ca ch
F il ia w By to mi u
ul. Armii Krajowej 54B
41-909 Bytom
tel. 32 286 23 52
e-mail: [email protected]
www.bytom.pbw.katowice.pl
Awans zawodowy nauczyciela stażysty
na stopień nauczyciela kontraktowego
- zestawienie bibliograficzne w wyborze na podstawie zbiorów
PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu
opracowała Joanna Ambroży
I. WYDAWNICTWA ZWARTE - KSIĄŻKI
1. ACMAN, Janina
Awans zawodowy nauczyciela : praktyczny poradnik / Janina Acman, Ryszard Ryll. Warszawa ; Łódź : Wydaw. Szkolne PWN, 2004.
Sygn.: 40610
2. DZIERZGOWSKA, Irena
Nauczyciel stażysta / Irena Dzierzgowska ; przy współpracy Marii Kotowskiej. Warszawa : Wydaw. Fraszka Edukacyjna, 2001.
Sygn.: 39834
3. DZIERZGOWSKA, Irena
Nauczyciel stażysta / Irena Dzierzgowska ; przy współpracy autorskiej Marii
Kotowskiej. -Wyd. 3 popr. - Warszawa : Wydaw. Fraszka Edukacyjna, 2005.
Sygn.: 41492, 41503
4. DZIERZGOWSKA, Irena
Nauczyciel stażysta / Irena Dzierzgowska ; przy współpracy autorskiej Marii
Kotowskiej. -Wyd. 4 popr. i uaktualnione, zgodne ze stanem prawnym na dzień
1 września 2008 r. -Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2008.
Sygn.: 42301
5. DZIERZGOWSKA, Irena
Przygotowanie dokumentacji awansu : poradnik nauczyciela / Irena Dzierzgowska ; przy
współpracy autorskiej Marii Kotowskiej. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Fraszka
Edukacyjna, 2009.
Sygn.: 42983
6. DZIERZGOWSKA, Irena
Przygotowanie dokumentacji awansu : poradnik dla nauczyciela / Irena Dzierzgowska ;
przy współpracy autorskiej Marii Kotowskiej. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : "Fraszka
Edukacyjna", 2006.
Sygn.: 41551
7. KARPIŃSKI, Sergiusz
Awans zawodowy nauczyciela stażysty : poradnik dyrektora / Sergiusz Karpiński. Katowice : Związek Nauczycielstwa Polskiego. Ośrodek Usług Pedagogicznych i
Socjalnych, 2001. Sygn.: A-2556
8. KOLETYŃSKA, Katarzyna
Nauczyciel na starcie / Katarzyna Koletyńska, Halina Sitko. - Warszawa : Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005.
Sygn.: 40882
9. KORDZIŃSKI, Jarosław
Tajemnice awansu zawodowego / Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005.
Sygn.: 40887, 40900
10. PIELACHOWSKI, Józef
Rozwój i awans zawodowy nauczyciela czyli Jak uzyskać stopień nauczyciela
kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego / Józef Pielachowski ; [rozdz. 3 oprac.
Marian Pietraszewski]. - Poznań : "eMPi2", 2000.
Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół oraz pracowników organów prowadzących
i nadzorujących szkoły.
Sygn.: 39664, 40493 - wyd. 4, 12056 – wyd. 6
11. SKŁADANOWSKI, Henryk
Awans zawodowy nauczyciela / Henryk Składanowski. - Wyd. 3 uaktualnione. - Toruń :
"Bea-Bleja", 2007.
Sygn.: 43080, 39809 – wyd. z 2000
12. STACHAŃCZYK, Henryka
Awans zawodowy nauczyciela : dokumentowanie powinności i wymagań / Henryka
Stachańczyk, Anna Drzewińska. - Katowice : Związek Nauczycielstwa Polskiego.
Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych, 2001.
Sygn.: A-2558
13. STACHAŃCZYK, Henryka
Jak przygotować dokumentację do postępowania egzaminacyjnego i kwalifikacyjnego :
poradnik / Henryka Stachańczyk, Anna Drzewińska. - Katowice : Związek
Nauczycielstwa Polskiego. Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych, 2001.
Sygn.: A-2557
14. WASILUK, Krystyna
Awans zawodowy nauczycieli : poradnik / [aut. Krystyna Wasiluk, Agnieszka Zielińska,
Bogumił Soczyński]. - Gdańsk : Instytut Promocji Nauczycieli "Solidarność", 2000.
Sygn.: A-2491
2
II. ARTYKUŁY Z CZASOPISM
15. KAZIMIEROWICZ, Marek
Autoprezentacja / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła. - 2003, nr 3, s.19-21
Autoprezentacja nauczyciela przed komisją kwalifikacyjną lub egzaminacyjną.
16. KAZIMIEROWICZ, Marek
Autoprezentacja w awansie zawodowym / Marek Kazimierowicz // Nowe w Szkole. 2003, nr 6, s.19-21
17. KRAWCZONEK, Magdalena
Opiekun nauczyciela stażysty / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 10,
s.23-24
18. RATYŃSKA-OLECHNOWSKA, Krystyna
Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza na stopień nauczyciela kontraktowego :
propozycje działań / Krystyna Ratyńska-Olechnowska, Renata Strzelecka // Biblioteka w
Szkole. - 2005, nr 5, s.11-13
19. RECHNIO, Beata
Jak opracować plan rozwoju? / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 35, s.13
20. RECHNIO, Beata
Jak zostać nauczycielem kontraktowym? / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2005, nr
41, s.16
Wskazówki, przykład kontraktu-umowy między stażystą a opiekunem stażu.
21. RECHNIO, Beata
Jak zostać nauczycielem kontraktowym? (2) / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. 2005, nr 43, s.13
Wskazówki dot. realizacji wymagań, kompletowania teczki itp.
22. RECHNIO, Beata
Jak zostać nauczycielem kontraktowym? (3) / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. 2005, nr 46, s.12
Przykładowe pytania komisji kwalifikacyjnej.
23. RECHNIO, Beata
Na starcie / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 32, s.13
Opracowywanie planu rozwoju zawodowego
24. RECHNIO, Beata
Nie daj się emocjom : miniporadnik czyli słów kilka o stażu i dokumentacji / Beata
Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 8, s.13
25. RECHNIO, Beata
Rozporządzenie to nie wszystko : plan rozwoju zawodowego : nie stawiajmy go na
3
głowie! / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 36, s.13
Porady dot. konstruowania planu.
26. RECHNIO, Beata
Wiosenne porządki w teczce / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 20, s.17
Porady dot. uporządkowania dokumentów do tzw. "teczki awansowej" nauczyciela.
27. RECHNIO, Beata
W zgodzie z terminami (2) / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 38, s.13. (Awans zawodowy)
28. RECHNIO-KOŁODZIEJ, Beata
Bez zadyszki, czyli praktyczne rady / Beata Rechnio-Kołodziej // Głos Nauczycielski. 2009, nr 24, s.13
29. RECHNIO-KOŁODZIEJ, Beata
Jak zostać nauczycielem kontraktowym / Beata Rechnio-Kołodziej // Głos
Nauczycielski. - 2009, nr 4, s. 13
30. RECHNIO-KOŁODZIEJ, Beata
Jak zostać nauczycielem kontraktowym : (2) / Beata Rechnio-Kołodziej // Głos
Nauczycielski. - 2009, nr 6, s. 13
31. RECHNIO-KOŁODZIEJ, Beata
Jak zostać nauczycielem kontraktowym : (3) / Beata Rechnio-Kołodziej // Głos
Nauczycielski. - 2009, nr 8, s. 13
32. RECHNIO-KOŁODZIEJ, Beata
Jak zostać nauczycielem kontraktowym? / Beata Rechnio-Kołodziej // Głos
Nauczycielski. - 2010, nr 47, s. 17
33. RECHNIO-KOŁODZIEJ, Beata
Jak zostać nauczycielem kontraktowym? Cz.2 / Beata Rechnio-Kołodziej // Głos
Nauczycielski. - 2010, nr 49, s. 13
34. RECHNIO-KOŁODZIEJ, Beata
Jak zostać nauczycielem kontraktowym? Cz.3 / Beata Rechnio-Kołodziej // Głos
Nauczycielski. - 2010, nr 51/52, s. 21
35. RECHNIO-KOŁODZIEJ, Beata
Prosta droga do awansu : wskazówki dla stażystów - czyli o planie rozwoju zawodowego
/ Beata Rechnio-Kołodziej // Wszystko Dla Szkoły. - 2009, nr 10, s. 9
36. RECHNIO-KOŁODZIEJ, Beata
Pytania o teczkę / Beata Rechnio-Kołodziej // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 30, s. 13
Pytania dotyczące dokumentacji składanej w teczce oraz awansowych procedur
4
37. RECHNIO-KOŁODZIEJ, Beata
Pytania o teczkę / Beata Rechnio-Kołodziej // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 12, s. 13
Pytania dotyczące dokumentacji składanej w teczce oraz awansowych procedur.
38. RECHNIO-KOŁODZIEJ, Beata
Rady praktyczne : o stażu, dokumentacji i spotkaniu z komisją / Beata Rechnio-Kołodziej
// Głos Nauczycielski. - 2008, nr 44, s. 13
39. RECHNIO-KOŁODZIEJ, Beata
Rady praktyczne : o stażu, dokumentacji i spotkaniu z komisją (2) / Beata RechnioKołodziej // Głos Nauczycielski. -2008, nr 47, s. 13
40. RECHNIO-KOŁODZIEJ, Beata
Składamy sprawozdanie : realizacja planu rozwoju zawodowego / Beata RechnioKołodziej // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 16, s.13
41. RECHNIO-KOŁODZIEJ, Beata
Tuż przed awansową metą... / Beata Rechnio-Kołodziej // Głos Nauczycielski. - 2009, nr
20, s.13
42. ROZPOCZYNAMY awans zawodowy // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 37, dod. "Prawne
dylematy", s.(3)-(4)
Nauczyciel stażysta.
43. RUMIŃSKA, Aldona
Wizualizacja podczas autoprezentacji / Aldona Rumińska // Nowa Szkoła. - 2006, nr 5,
s.32-33
44. SKIRMUNTT, Grażyna
Siedem kroków do celu : konstruowanie planu rozwoju zawodowego / Grażyna Skirmuntt
// Biologia w Szkole. - 2006, nr 2, s.59-62
45. STRONKA, Aleksandra
Awans zawodowy : jak ułatwić pracę komisji? / Aleksandra Stronka // Biblioteka w
Szkole. -2008, nr 4, s. 4-7
46. STRONKA, Aleksandra
Oko w oko z komisją, czyli Abc rozmowy awansowej / Aleksandra Stronka // Biblioteka
w Szkole. - 2008, nr 5, s. 4-7
47. WALULIK, Anna
Nauczyciel - dorosły uczeń w procesie planowania rozwoju zawodowego / Anna Walulik
// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2005, nr 2, s.39-47
48. WARCHOŁ, Krzysztof
Awans zawodowy nauczyciela wychowania fizycznego. Cz. 1, Nauczyciel stażysta /
Krzysztof Warchoł // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 6/7, s.33-36
5
49. WARUNKI awansowania na stopień nauczyciela kontraktowego // Głos Nauczycielski. 2003, nr 18, dod. "Bliżej prawa", s.(I)-(III)
III. KARTOTEKI TEKSTOWE
50. AWANS zawodowy nauczyciela : przykładowe plany rozwoju zawodowego
Kartoteka tekstowa. Zawiera propozycje nauczycieli, publikowane na łamach "Głosu
Nauczycielskiego"
51. AWANS zawodowy nauczyciela (zagadnienia ogólne, rozporządzenia, porady) : część 1
(lata 2000-2002)
Kartoteka tekstowa. Zawiera rozporządzenia oraz porady, dot. awansu zawodowego nauczycieli,
publikowane na łamach prenumerowanych przez PBW w Katowicach Filię w Bytomiu czasopism
(przede wszystkim "Głosu Nauczycielskiego")
52. AWANS zawodowy nauczyciela (zagadnienia ogólne, rozporządzenia, porady) : część 2
(lata 2003-2010)
Kartoteka tekstowa. Zawiera rozporządzenie MENiS oraz porady, dotyczące awansu zawodowego
nauczycieli publikowane na łamach czasopism (przede wszystkim "Głosu Nauczycielskiego")
IV. ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE
53. PIĄTKOWSKA, Grażyna
Awans zawodowy : wybór artykułów opublikowanych na lamach „Biblioteki w Szkole” /
Grażyna Piatkowska // Biblioteka w Szkole. – 2005, nr 5, s. 15
54. ZWIERZYŃSKA, Bożena
Awans zawodowy nauczyciela – studium przypadku : zestawienie bibliograficzne w
wyborze / Bożena Zwierzyńska.
Wybór artykułów z czasopism za lata 2001-2006 na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej w Katowicach, Filii w Bytomiu.
6

Podobne dokumenty