Program edukacyjny - Muzeum Narodowe w Gdańsku

Komentarze

Transkrypt

Program edukacyjny - Muzeum Narodowe w Gdańsku
Projekt „Sąsiadki-Nachbarinnen” składa się z wystawy oraz programu edukacyjnego i filmowego. Na wystawie swoje prace prezentuje dziewięć artystek z Gdańska i z Berlina. Zaproszone twórczynie dorastały i
uczyły się przed rokiem 1989, a zatem czerpały z odmiennych doświadczeń, wynikających z różnych systemów społecznych, ustrojów politycznych oraz uwarunkowań ekonomicznych. Artystki, które stały się Sąsiadkami to: Beata Ewa Białecka, Katarzyna Józefowicz, Teresa Klaman, Teresa Miszkin, Brigitte Denecke, Rosika Jankò-Glage, Elli Graetz, Gisela Kurkhaus-Müller oraz Marianne Schröder.
Ich prace – obrazy, grafiki, rysunki i rzeźby – maja skłaniać do refleksji, dyskusji i szukania odpowiedzi na pytania: czy inaczej było i jest się artystką w Berlinie, a inaczej w Gdańsku? Czy życie i tworzenie w
różnych warunkach społecznych, ekonomicznych czy też politycznych determinowały, a może nadal determinują poruszane przez twórczynie tematy i sposoby ich realizacji?
Program edukacyjny: warsztaty i lekcje muzealne oraz projekcje filmowe mają służyć pogłębieniu refleksji
nad tematem projektu.
Miejsce warsztatów i lekcji muzealnych: Oddział Zielona Brama Muzeum Narodowego w
Gdańsku, ul. Długi Targ 24, Gdańsk. Na warsztaty i lekcje muzealne obowiązują wcześniejsze zapisy
mailowe: [email protected] Szczegółowe informacje: art-eria.pl, [email protected], 502559813
WARSZTATY DLA DZIECI W WIEKU OD 5 DO 12 LAT, 10:30-12:00
Udział bezpłatny, obwiązuje jedynie zakup przez opiekuna/opiekunkę biletu na wystawę. UWAGA! Jeden bilet umożliwia jednej osobie udział we wszystkich pokazach filmowych i warsztatach. Prosimy go nie wyrzucać.
 1 i 2 grudnia, „Kurtyna/mur/brama – co nas dzieliło, co nas łączy?”, Prowadzenie: Anna Zielińska i Marta Tymińska. Na warsztat 1 grudnia nie ma wolnych miejsc.
Zarówno Niemcy jak i Polska mają w swej historii ważne obiekty. Niemcy – mur berliński, Polacy, a nawet bliżej – Gdańszczanie – bramę stoczni. Co oznacza „żelazna kurtyna”? Co oddzielał mur? Czemu służyła kurtyna? Jak wyglądało życie ludzi po obu stronach muru i kurtyny? Dlaczego Brama Stoczni Gdańskiej stała
się symbolem początku upadku komunizmu? Bardziej łączyła czy dzieliła? W części plastycznej zastanowimy się co by się stało gdyby połączyć te obiekty w formie wspólnego malowidła/muralu z dodatkiem miejsc,
które dla nas, uczestników są ważne?
Co by wówczas powstało? Tego dowiemy się na zajęciach.
WARSZTATY DLA DOROSŁYCH
 1 grudnia, 13:00-16:00, Warsztat malarski, prowadzenie: dr Marek Wrzesiński.
Warsztat będzie miał na celu przybliżenie uczestniczkom i uczestnikom technik malarskich i technologii związanej z wykorzystaniem różnego rodzaju pigmentów malarskich. W oparciu o trzy podstawowe barwy – błękit, czerwień i żółć, uczestnicy i uczestniczki warsztatów zapoznają się z takimi technikami malarskimi jak
akwarela, tempera, akryl oraz olej. Wykorzystując różnego rodzaju podłoża malarskie – papier, karton, płótno
będą mieli za zadanie zakomponować, w wybranej przez siebie technice, dwie kompozycje abstrakcyjne –
płaską z figur geometrycznych, oraz przestrzenną – z brył geometrycznych. Pierwsze zadanie będzie z wykorzystaniem trzech podstawowych barw, drugie – z wykorzystaniem barw dopełniających.
Warsztat poprowadzi dr Marek Wrzesiński
WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
Udział w warsztatach jest bezpłatny, obowiązuje jedynie bilet wstępu na wystawę.
 8 grudnia, 11:00-15:00, „Historia kobiecą spisana ręką”, prowadzenie: Kapelusz Pełen Pomysłów
Warsztaty będą podejmowały tematykę herstoryczną (z ang. "her story" - „jej historia”, w przeciwieństwie do
"history" - „jego historia”) w kontekście miasta Gdańska oraz obecnych tutaj niezwykłych herstorii. Uczestnicy i uczestniczki zapoznają się z ideą poznawania i odnajdywania historii kobiet. Będą również poznawać
różne pomysły na zaprezentowanie tych opowieści.
 15 grudnia, 11-17, „Skojarzenia / opowieści / blog” - warsztaty interdyscyplinarne, prowadzenie Krzysztof Miękus
Uczestnicy i uczestniczki warsztatów będą tworzyć - indywidualnie lub w małych zespołach – krótkie opowieści przy wykorzystaniu najrozmaitszych narzędzi, metod i mediów: tekstu, fotografii, wideo, materiałów archiwalnych i znalezionych oraz zasobów internetu. Celem warsztatów jest tworzenie opowieści przy użyciu
techniki zwanej narracją rozproszoną, w której różne elementy – krótkie teksty, zdjęcia, filmy – składają się
na większą, wzajemnie się komentującą
i uzupełniającą całość. Efekty swoich poszukiwań i działań, uczestnicy i uczestniczki będą publikować na
blogu – szczególnie wygodnym i elastycznym narzędziu przy tego rodzaju działaniach. Uczestnicy i uczestniczki warsztatów nie muszą mieć żadnych doświadczeń fotograficznych, filmowych czy internetowych. Najważniejsze jest otwarcie się na nowe sposoby opowiadania, na podążaniu za luźnymi skojarzeniami i na
współpracy z innymi uczestnikami i uczestniczkami warsztatów. Wszyscy uczestnicy mogą przynieść na
warsztaty dowolny własny sprzęt (aparat fotograficzny, kamerę, dyktafon, telefon komórkowy) lub korzystać
ze sprzętu dostarczonego przez organizatorów.
LEKCJE MUZEALNE
Koncepcja i prowadzenie Anna Zielińska
Czas trwania: 1,15 h
Udział bezpłatny, obwiązuje zakup biletu na wystawę (bilet grupowy kosztuje 3 zł/osoba).
Szkoła podstawowa
Klasa 1-3, „Moje podwórko – moja sztuka”
Każdy z nas wychował się w innym otoczeniu, w innym sąsiedztwie, każdy miał swoje własne „podwórko”.
Porozmawiamy z dziećmi z czym kojarzy im się ich własne podwórko, jakie ma cechy, co lubią w nim najbardziej? Efektem owej rozmowy będzie stworzenie dzieła, który najbardziej kojarzy nam się z naszym własnym podwórkiem i dzieciństwem w dowolnej formie: czy to rysunku, obrazu, grafiki czy rzeźby.
Klasa 4-6, „Gry sąsiedzkie”
W co bawią się dzieci obecnie? A w jakie gry bawiono się dawniej? Co się robi na podwórku? Po co nam sąsiedzi? Porozmawiamy o grach i zabawach podwórkowych dawniej i dziś. Na koniec, zabawimy się w podchody z kartami zadań związanymi z obiektami znajdującymi się na wystawie!
Szkoła gimnazjalna, „Czynniki sztuki – czyli co ma wpływ na sztukę”
Jak postrzegamy sztukę współczesną? Czy łatwo jest tworzyć sztukę? Skąd artyści czerpią inspirację? Na te
i inne pytania odpowiemy w trakcie dyskusji, zakończonej stworzeniem jednej wspólnej pracy, składającej się
z elementów namalowanych bądź doklejonych przez każdego uczestnika zajęć.
Szkoła ponadgimnazjalna, „O sztuce – czyli debatujemy o «Sąsiadkach»”
Czy to gdzie mieszkam ma wpływ na odbiorcę i możliwość prezentacji sztuki? Czy to kim jestem i skąd pochodzę ma wpływ na prezentację sztuki jaka tworzę? Czy doświadczenia, wynikające z różnych systemów
społecznych i ustrojów społecznych miały wpływ na sztukę tworzoną przez artystki? Młodzież podzielona na
grupy spróbuje, w formie debaty (podział na dwie grupy za i przeciw), wymienić poglądy na sztukę i sposób
jej tworzenia z nastawieniem na czasy
w których tworzyły artystki i ich prace znajdują się na wystawie.
Organizator projektu: Stowarzyszenie Arteria, art-eria.pl
Współpraca: Muzeum Narodowe w Gdańsku
Projekt „Sasiadki – Nachbarinnen” współfinansowany ze środków przekazanych przez Miasto Gdańsk.
Organizator wystawy: Muzeum Narodowe w Gdańsku, muzeum.narodowe.gda.pl
Współpraca: Stowarzyszenie Arteria
Partner wystawy: Inselgalerie
Wystawa z finansowym wsparciem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Patronaty honorowe:
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania
Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego
Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska
Anette Klein, Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec
Patronat medialny: trojmiasto.pl, gdansk.pl, o.pl, Wrota Pomorza, In your pocket, RynekiSztuka, Onet.pl
Matronat: Feminoteka.pl