rekord Polski - Lifesaving.pl

Komentarze

Transkrypt

rekord Polski - Lifesaving.pl
TABELA REKORDÓW POLSKI W RATOWNICTWIE WODNYM
Basen 50m
Konkurencja
200m z przeszkodą
50m ratowanie manekina
100m ratowanie manekina w płetwach
100m ratowanie kombinowane
100m ratownik
200m super ratownik
4x50 Sztafeta z pasem ratowniczym
Czas
2:18,71
0:39,56
1:05,92
1:22,60
1:07,76
2:45,54
1:52,13
4x50 Sztafeta stylem dowolnym z
przeszkodami
4x25 Sztafeta z manekinem
2:04,30
Konkurencja
200m z przeszkodą
50m ratowanie manekina
100m ratowanie manekina w płetwach
100m ratowanie kombinowane
100m ratownik
200m super ratownik
4x50 Sztafeta z pasem ratowniczym
Czas
2:04,94
0:34,93
0:54,00
1:12,81
0:58,76
2:29,32
1:41,84
4x50 Sztafeta stylem dowolnym z
przeszkodami
4x25 Sztafeta z manekinem
1:49,20
Konkurencja
200m z przeszkodą
50m ratowanie manekina
Czas
2:12,20
0:39,56
Copyright © 2008 http://www.lifesaving.pl
1:44,93
1:24,19
Juniorki
Imię i nazwisko
Sandra Pietrzak
Katarzyna Gąsiorowska
Liliana Fabisiak
Sandra Pietrzak
Monika Nowak
Sandra Pietrzak
S. Bochyńska, L. Fabisiak,
S. Pietrzak, M. Nowak
S. Pietrzak, P. Gogolin, L. Fabisiak,
S. Bochyńska
M. Stępień, A. Bieniak, S. Pietrzak,
M. Szymerska
Juniorzy
Imię i nazwisko
Krzysztof Wilk
Mateusz Kwaśniewski
Bartłomiej Błaszczyk
Marcin Niewiński
Łukasz Michalski
Mateusz Kwaśniewski
R. Androsz, M. Kwaśniewski,
Ł. Michalski, B. Błaszczyk
M. Kwaśniewski, R. Androsz,
B. Błaszczyk, Ł. Michalski
M. Kwaśniewski, R. Androsz,
B. Błaszczyk, Ł. Michalski
Seniorki
Imię i nazwisko
Joanna Gołębiowska
Katarzyna Gąsiorowska
Ostatnia aktualizacja:25.10.2008
Miejsce i data
Warendorf, 2007r.
Poznań, 2007r.
Canet en Roussillon, 2007r.
Canet en Roussillon, 2007r.
Poznań, 2007r.
Warendorf, 2007r.
Canet en Roussillon, 2007r.
Canet en Roussillon, 2007r.
Alicante, 2005r.
Miejsce i data
Canet en Roussillon, 2007r.
Lübeck - Travemünde, 2005r.
Viareggio, 2004r.
Eindhoven, 2008r.
Lübeck - Travemünde, 2005r.
Alicante, 2005r.
Alicante, 2005r.
Alicante, 2005r.
Alicante, 2005r.
Miejsce i data
Poznań, 2007r.
Poznań, 2007r.
Oddział
Katowice
Ciechanów
Zielona Góra
Katowice
Rybnik
Katowice
Reprezentacja Polski
Juniorek
Reprezentacja Polski
Juniorek
Reprezentacja Polski
Juniorek
Oddział
Kraków
Ciechanów
Wałbrzych
Warszawa
Ciechanów
Ciechanów
Reprezentacja Polski
Juniorów
Reprezentacja Polski
Juniorów
Reprezentacja Polski
Juniorów
Oddział
Warszawa
Ciechanów
100m ratowanie manekina w płetwach
100m ratowanie kombinowane
100m ratownik
200m super ratownik
4x50 Sztafeta z pasem ratowniczym
1:01,98
1:19,75
1:03,38
2:38,23
1:52,92
4x50 Sztafeta stylem dowolnym z
przeszkodami
1:59,04
4x25 Sztafeta z manekinem
1:41,78
4x50 Sztafeta ratownicza zmienna
2:26,31
Konkurencja
200m z przeszkodą
50m ratowanie manekina
100m ratowanie manekina w płetwach
100m ratowanie kombinowane
100m ratownik
200m super ratownik
4x50 Sztafeta z pasem ratowniczym
Czas
2:02,27
0:32,01
0:51,85
1:06,19
0:57,04
2:24,40
1:34,99
4x50 Sztafeta stylem dowolnym z
przeszkodami
4x25 Sztafeta z manekinem
1:46,70
4x50 Sztafeta ratownicza zmienna
1:56,37
Konkurencja
200m z przeszkodą
Czas
2:12,20
Copyright © 2008 http://www.lifesaving.pl
1:21,42
Agnieszka Marianek
Joanna Gołębiowska
Agnieszka Marianek
Agnieszka Marianek
Joanna Gołębiowska, Anna Draczyńska,
Katarzyna Gąsiorowska, Agnieszka
Marianek
Joanna Gołębiowska, Anna Draczyńska,
Katarzyna Gąsiorowska, Agnieszka
Marianek
Joanna Gołębiowska, Agnieszka
Marianek, Katarzyna Gąsiorowska,
Katarzyna Szymańska
Krzeminska, Foltynska, Pasikowska,
Sulewska
Seniorzy
Imię i nazwisko
Paweł Dziechcierewicz
Jarosław Mazurek
Jarosław Mazurek
Jarosław Mazurek
Marcin Pyrzyński
Marcin Pyrzyński
Marcin Pyrzyński, Wojciech Sadowski,
Jarosław Mazurek, Daniel Bugdol
Mateusz Kwaśniewski, Bartłomiej Bober,
Marcin Pyrzyński, Jarosław Mazurek
Wojciech Sadowski, Paweł
Dziechcierewicz, Jarosław Mazurek,
Robert Androsz
Artur Przywara, Krzysztof Wabicz, Marek
Grelewicz, Wojciech Blechar
Masters 25 – 29 kobiety
Imię i nazwisko
Joanna Gołębiowska
Poznań, 2007r.
Poznań, 2007r.
Santa Cruz, 2007r.
Poznań, 2007r.
Santa Cruz, 2007r.
Piaseczno
Warszawa
Piaseczno
Piaseczno
Reprezentacja Polski
Santa Cruz, 2007r.
Reprezentacja Polski
Poznań, 2007r.
Mazowsze
Eindhoven, 1998r.
Reprezentacja Polski
Oddział
Miejsce i data
Poznań, 2007r.
Warendorf, 2007r.
Poznań, 2007r.
Berlin, 2008r.
Poznań, 2007r.
Santa Cruz, 2007r.
Berlin, 2008r.
Lublin
Lublin
Lublin
Lublin
Dolny Śląsk
Wałbrzych
Reprezentacja Polski
Santa Cruz, 2007r.
Reprezentacja Polski
Warendorf, 2007r.
Reprezentacja Polski
Eindhoven, 1998r.
Reprezentacja Polski
Miejsce i data
Poznań, 2007r.
Oddział
Warszawa
50m ratowanie manekina
100m ratowanie manekina w płetwach
100m ratowanie kombinowane
100m ratownik
200m super ratownik
0:40,82
1:07,58
1:19,75
1:09,91
2:43,07
Konkurencja
200m z przeszkodą
50m ratowanie manekina
100m ratowanie manekina w płetwach
100m ratowanie kombinowane
100m ratownik
200m super ratownik
Czas
2:06,56
0:32,01
0:51,85
1:06,19
1:00,01
2:26,29
Konkurencja
200m z przeszkodą
50m ratowanie manekina
100m ratowanie manekina w płetwach
100m ratowanie kombinowane
100m ratownik
200m super ratownik
Czas
3:05,11
1:02,06
1:33,57
Konkurencja
200m z przeszkodą
50m ratowanie manekina
100m ratowanie manekina w płetwach
100m ratowanie kombinowane
100m ratownik
200m super ratownik
Czas
2:05,61
0:33,20
0:55,73
1:20,07
1:10,78
2:47,27
Konkurencja
200m z przeszkodą
50m ratowanie manekina
100m ratowanie manekina w płetwach
100m ratowanie kombinowane
Czas
2:51,17
0:52,36
1:26,34
Copyright © 2008 http://www.lifesaving.pl
Joanna Gołębiowska
Joanna Gołębiowska
Joanna Gołębiowska
Joanna Gołębiowska
Joanna Gołębiowska
Masters 25 – 29 mężczyźni
Imię i nazwisko
Jarosław Mazurek
Jarosław Mazurek
Jarosław Mazurek
Jarosław Mazurek
Krzysztof Piotrowski
Krzysztof Piotrowski
Masters 30 – 34 kobiety
Imię i nazwisko
Małgorzata Bigos
Małgorzata Bigos
Małgorzata Bigos
Masters 30 – 34 mężczyźni
Imię i nazwisko
Wojciech Blechar
Wojciech Blechar
Wojciech Blechar
Grzegorz Monczak
Grzegorz Monczak
Grzegorz Monczak
Masters 35 – 39 kobiety
Imię i nazwisko
Zubel Beata
Zubel Beata
Zubel Beata
Poznań, 2007r.
Poznań, 2007r.
Poznań, 2007r.
Poznań, 2007r.
Poznań, 2007r.
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Miejsce i data
Santa Cruz, 2007r.
Warendorf, 2007r.
Poznań, 2007r.
Berlin, 2008r.
Santa Cruz, 2007r.
Santa Cruz, 2007r.
Oddział
Lublin
Lublin
Lublin
Lublin
Ciechanów
Ciechanów
Miejsce i data
Warszawa, 30.04.2006
Warszawa, 30.04.2006
Warszawa, 30.04.2006
Oddział
Miejsce i data
Eindhoven, 12.06.1998
Eindhoven, 12.06.1998
Eindhoven, 12.06.1998
Poznań, 2007
Poznań, 2007
Eindhoven, 2007
Oddział
Lublin
Lublin
Lublin
Wrocław
Wrocław
Wrocław
Miejsce i data
Berlin, 2008
Berlin, 2008
Berlin, 2008
Oddział
Warszawa
Warszawa
Warszawa
100m ratownik
200m super ratownik
Konkurencja
200m z przeszkodą
50m ratowanie manekina
100m ratowanie manekina w płetwach
100m ratowanie kombinowane
100m ratownik
200m super ratownik
Czas
2:17,08
0:35,34
0:57,06
Masters 35 – 39 mężczyźni
Imię i nazwisko
Grzegorz Monczak
Wojciech Blechar
Wojciech Blechar
1:02,53
Grzegorz Monczak
Berlin, 2008
Konkurencja
200m z przeszkodą
50m ratowanie manekina
100m ratowanie manekina w płetwach
100m ratowanie kombinowane
100m ratownik
200m super ratownik
Czas
3:57,40
Masters 40 – 44 kobiety
Imię i nazwisko
Jolanta Goszczycka
Miejsce i data
Warszawa, 30.04.2006
Oddział
Czas
2:29,15
0:41,51
1:09,90
Masters 40 – 44 mężczyźni
Imię i nazwisko
Piotr Furman
Tomasz Skoczylas
Piotr Furman
Miejsce i data
Viareggo, 14.09.2004
Warszawa, 30.04.2006
Viareggo, 15.09.2004
Oddział
Warszawa
Tychy
Warszawa
Miejsce i data
Oddział
Konkurencja
200m z przeszkodą
50m ratowanie manekina
100m ratowanie manekina w płetwach
100m ratowanie kombinowane
100m ratownik
200m super ratownik
Konkurencja
200m z przeszkodą
50m ratowanie manekina
100m ratowanie manekina w płetwach
100m ratowanie kombinowane
100m ratownik
200m super ratownik
Czas
2:04,57
Masters 45 – 49 kobiety
Imię i nazwisko
Urszula Bernacka
Masters 45 – 49 mężczyźni
Copyright © 2008 http://www.lifesaving.pl
Miejsce i data
Berlin, 2008
Viareggo, 21.09.2003
Viareggo, 21.09.2003
Oddział
Wrocław
Lublin
Lublin
Wrocław
Berlin, 2008
Warszawa
Czas
2:29,73
0:44,13
1:15,93
Imię i nazwisko
Jacek Kasperek
Jacek Kasperek
Jacek Kasperek
Miejsce i data
Warszawa, 30.04.2006
Warszawa, 30.04.2006
Warszawa, 30.04.2006
Konkurencja
200m z przeszkodą
50m ratowanie manekina
100m ratowanie manekina w płetwach
100m ratowanie kombinowane
100m ratownik
200m super ratownik
Czas
2:55,06
1:23,45
Masters 50 – 54 kobiety
Imię i nazwisko
Aleksandra Niespodziana
Elżbieta Szczygielska
Miejsce i data
Berlin, 2008
Warszawa, 30.04.2006
Oddział
Warszawa
Konkurencja
200m z przeszkodą
50m ratowanie manekina
100m ratowanie manekina w płetwach
100m ratowanie kombinowane
100m ratownik
200m super ratownik
Czas
2:33,61
0:43,20
1.08,08
Masters 50 – 54 mężczyźni
Imię i nazwisko
Jacek Krawczyk
Jacek Krawczyk
Jacek Krawczyk
Miejsce i data
Viareggo, 21.09.2003
Viareggo, 21.09.2003
Viareggo, 21.09.2003
Oddział
Warszawa
Warszawa
Warszawa
1:16,27
Grzegorz Figielski
Berlin, 2008
Warszawa
Konkurencja
100m z przeszkodą
50m ratowanie manekina
100m ratowanie manekina w płetwach
100m ratownik
Czas
1:54,87
Masters 55 – 59 kobiety
Imię i nazwisko
Elżbieta Szczygielska
Miejsce i data
Berlin, 2008
Oddział
Warszawa
Berlin, 2008
Berlin, 2008
Warszawa
Warszawa
Konkurencja
100m z przeszkodą
50m ratowanie manekina
100m ratowanie manekina w płetwach
100m ratownik
Czas
1:11,30
0:44,30
1:10,36
1:16,92
Miejsce i data
Viareggo, 14.09.2004
Viareggo, 14.09.2004
Viareggo, 15.09.2004
Berlin, 2008
Oddział
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Konkurencja
200m z przeszkodą
50m ratowanie manekina
100m ratowanie manekina w płetwach
100m ratowanie kombinowane
100m ratownik
200m super ratownik
Copyright © 2008 http://www.lifesaving.pl
1:48,13
1:42,71
Elżbieta Szczygielska
Elżbieta Szczygielska
Masters 55 – 59 mężczyźni
Imię i nazwisko
Jacek Krawczyk
Jacek Krawczyk
Jacek Krawczyk
Bogdan Dubiński
Oddział
Lublin
Lublin
Lublin
Konkurencja
100m z przeszkodą
50m ratowanie manekina
100m ratowanie manekina w płetwach
Czas
Konkurencja
100m z przeszkodą
50m ratowanie manekina
100m ratowanie manekina w płetwach
Czas
1:19,64
0:56,13
1:31,73
Konkurencja
100m z przeszkodą
50m ratowanie manekina
100m ratowanie manekina w płetwach
Czas
Konkurencja
100m z przeszkodą
50m ratowanie manekina
100m ratowanie manekina w płetwach
100m ratownik
200m super ratownik
Czas
1:32,76
0:57,31
1:33,01
1:32,57
4:49,88
Konkurencja
Sztafeta z pasem ratowniczym
Sztafeta stylem dowolnym z przeszkodami
4x25 Sztafeta z manekinem
Czas
Konkurencja
Sztafeta z pasem ratowniczym
Sztafeta stylem dowolnym z przeszkodami
4x25 Sztafeta z manekinem
Czas
Konkurencja
Sztafeta z pasem ratowniczym
Czas
Copyright © 2008 http://www.lifesaving.pl
Masters 60 – 64 kobiety
Imię i nazwisko
Masters 60 – 64 mężczyźni
Imię i nazwisko
Józef Różalski
Józef Różalski
Józef Różalski
Masters 65 + kobiety
Imię i nazwisko
Masters 65 + mężczyźni
Imię i nazwisko
Marian Raczyński
Marian Raczyński
Ryszard Sielski
Ryszard Sielski
Ryszard Sielski
Suma lat 140 + kobiety
Imię i nazwisko
Miejsce i data
Oddział
Miejsce i data
Berlin, 2008
Warszawa, 30.04.2006
Warszawa, 30.04.2006
Oddział
Warszawa
Miejsce i data
Oddział
Miejsce i data
Warszawa, 30.04.2006
Warszawa, 30.04.2006
Viareggio, 15.09.2004
Berlin, 2008
Poznań, 2007
Oddział
Zielona Góra
Warszawa
Warszawa
Miejsce i data
Oddział
Suma lat 140 + mężczyźni
Imię i nazwisko
Miejsce i data
Oddział
Suma lat 170 + kobiety
Imię i nazwisko
Miejsce i data
Oddział
Sztafeta stylem dowolnym z przeszkodami
2:52,39
E. Szczygielska, U. Bernacka, B. Zubel,
A. Niespodziana
Berlin, 2008
Warszawa
Miejsce i data
Viareggio, 2004
Oddział
AQUA MASTERS
WOPR
AQUA MASTERS
WOPR
4x25 Sztafeta z manekinem
Konkurencja
Sztafeta z pasem ratowniczym
Czas
1:59,96
Sztafeta stylem dowolnym z przeszkodami
2:06,94
Suma lat 170 + mężczyźni
Imię i nazwisko
J. Krawczyk, P. Furman, T. Skoczylas, G.
Figielski
P. Furman, T. Skoczylas, J. Krawczyk, G.
Figielski
Viareggio, 2004
4x25 Sztafeta z manekinem
Konkurencja
Sztafeta z pasem ratowniczym
Sztafeta stylem dowolnym z przeszkodami
4x25 Sztafeta z manekinem
Czas
Konkurencja
Sztafeta z pasem ratowniczym
Czas
2:08,85
Sztafeta stylem dowolnym z przeszkodami
2:22,82
4x25 Sztafeta z manekinem
2:14,02
Copyright © 2008 http://www.lifesaving.pl
Suma lat 200 + kobiety
Imię i nazwisko
Suma lat 200 + mężczyźni
Imię i nazwisko
J. Różalski, G. Figielski, D. Seweryński
B. Dubiński,
J. Różalski, G. Figielski, D. Seweryński
B. Dubiński,
M. Łukaszewicz, G. Figielski, A.
Florkiewicz, B. Dubiński
Miejsce i data
Oddział
Miejsce i data
Berlin, 2008
Oddział
Warszawa
Berlin, 2008
Warszawa
Lübeck - Travemünde, 2005r.
Legionowo

Podobne dokumenty