Oprogramowanie Xesar

Komentarze

Transkrypt

Oprogramowanie Xesar
Najnowsze zmiany i ulepszenia w oprogramowaniu Xesar
Oprogramowanie Xesar | Informacje o wersji
Oprogramowanie Xesar V2.2.38.18 (opublikowano dnia 03.10.2016)
1
Sieć wirtualna

2
Podłączenie maks. 123 czytników Xesar z modułem aktualizującym
Tabletki



3
W Xesar 2,2 stosowanie więcej niż jedną tabletkę, aby zarządzać systemem możliwe.
Automatyczne wykrywanie drzwi
Tablet "chiliGREEN E-Board MX753" zostanie wycofany z wydaniem Xesar 2.2. Tabletka
ta nie może być stosowany z Xesar 2.2. W systemach Xesar z wersji mniej niż 2,2,
tabletka może być używany.
Ulepszenia techniczne




4
poprawa żywotności baterii elementów Xesar
Usprawnienia wokół LPCD (Wykrywanie niskiej Karta Zasilanie)
dostęp Masterkey, chociaż Blacklist uszkodzony w składniku
błędy bazy rozwiązywanie problemów
Inne nowe funkcje













Wiele profili czasowych za osobę
Kilka roślin Xesar za instalację Xesar
Interfejs Xesar REST
Wsparcie Android 5.0.x
importowanie rośliny Xesar
Oprogramowanie Xesar 2.2 jest zainstalowany na komputerze systemu oprócz
istniejącej wersji oprogramowania Xesar. Istniejący system może być następnie
importowane przez funkcję importu w Xesar 2.2. Import bazy danych jest obsługiwana
tylko przez wersje 1.1, 2.0 i 2.1.
W Xesar 2.2 kopii zapasowej bazy danych odbywa się co godzinę. Ponadto powinny
kopia zapasowa bazy danych może być konieczne, jest to możliwe za pomocą przycisku
pamięci na dole po lewej stronie deski rozdzielczej.
Instrukcja Database Backup
Tworzenie grup konserwacji (kilka tabletek)
Tworzenie automatycznych pasków zamykających
pomoc przez "Getting Started" "Quick Start Guide" oraz
Windows 10 Kompatybilność
Różne ulepszenia GUI
Zastrzegamy sobie prawo do wszelkich zmian technicznych i błędów drukarskich
Najnowsze zmiany i ulepszenia w oprogramowaniu Xesar
Oprogramowanie Xesar | Informacje o wersji
Oprogramowanie Xesar V2.1.37.17 (opublikowano dnia 09.12.2015)
1
Sieć wirtualna

Podłączenie maks. 14 czytników Xesar z modułem aktualizującym

Możliwość podłączenia do systemu maks. 14 czytników naściennych Xesar z funkcją
aktualizacji, za pośrednictwem przewodu LAN
Moduł aktualizujący z lub bez funkcji kontroli dostępu
Instalację należy eksploatować w trybie 24-godzinnym, przez 7 dni w tygodniu
Funkcje modułu aktualizującego:
o Przedłużanie okresu ważności nośników
o Uaktualnianie nośników
o Przesyłanie czarnej listy
o Synchronizacja zdarzeń
o Przesyłanie stanu baterii



2
Pulpit

3
Przegląd aktualnego stanu systemu jest szybko dostępny na pulpicie. Stan
bezpieczeństwa systemu jest natychmiast widoczny, na jednym ekranie. Z tego
poziomu można łatwo przejść do widoków szczegółowych.
Aktualizacja systemu: 1.1 -> 2.1, 2.0 -> 2.1

Bezpośrednia aktualizacja systemu z wersji 1.1 lub 2.0 do wersji 2.1
4
Aktualizacja firmware: 1.1 (razem z poprawkami) -> 2.1, 2.0 ->
2.1

5
Bezpośrednia aktualizacja firmware z wersji 1.1 lub 2.0 do wersji 2.1
Wskazanie na pulpicie drzwi ze starymi komponentami

6
Na pulpicie wyświetlane są oczekujące aktualizacje komponentów drzwiowych
Sterowana czasowo kopia bezpieczeństwa

7
Automatyczna kopia bezpieczeństwa jest wykonywana co godzinę
Zarządzanie dużymi systemami dzięki wyższej wydajności

8
Zarządzanie setkami nośników i drzwi w ramach jednego systemu
10 wersji językowych

9
Niemiecka, angielska, francuska, holenderska, włoska, czeska, polska, słowacka,
hiszpańska, portugalska
Reset komponentu drzwiowego

Komponenty drzwiowe można, np. po niezamierzonym demontażu, na miejscu
przywrócić do trybu serwisowego. Zatem w przypadku błędów możliwe jest wykonanie
resetu na miejscu.
Zastrzegamy sobie prawo do wszelkich zmian technicznych i błędów drukarskich
Najnowsze zmiany i ulepszenia w oprogramowaniu Xesar
Oprogramowanie Xesar | Informacje o wersji
Uwaga — ważne wskazówki:
Aktualizacje systemowe tabletu EVVA i instalacja obcych aplikacji:
Wyraźnie informujemy, że tablet EVVA może być stosowany WYŁĄCZNIE do synchronizacji
komponentów systemu i oprogramowania Xesar.
Aktualizowanie systemu operacyjnego tabletu lub instalowanie obcych aplikacji jest
niedozwolone i może spowodować błędne działanie systemu Xesar.
W celu zachowania bezpieczeństwa technicznego zalecamy, aby oprogramowanie systemu
zamknięć było zawsze aktualne. Dzięki temu zagwarantowany jest najwyższy możliwy poziom
bezpieczeństwa i funkcjonalności systemu. Ponadto w ten sposób można uzyskać dostęp do
najnowszych opcji i usunąć ewentualne błędy.
Wprowadzenie na rynek oprogramowania Xesar 2.1 W dniu 09/12/2015 r. wiąże się z
następującymi zmianami:

Obsługa instalacji Xesar 1.0 zostaje wstrzymana.
Tzn. nie będą przeprowadzane żadne zmiany oprogramowania, rozszerzenia lub
poprawki dla wersji 1.0.
Jeśli wystąpią problemy z systemem lub będą konieczne rozszerzenia w systemie Xesar
(V1.0), zalecamy bezpłatną aktualizację systemu do wersji 1.1. Wersję 1.1 można
następnie w każdej chwili zaktualizować do wersji Xesar 2.1. Pliki do pobrania można
znaleźć tutaj: Pobierz X2.1
Zastrzegamy sobie prawo do wszelkich zmian technicznych i błędów drukarskich
Najnowsze zmiany i ulepszenia w oprogramowaniu Xesar
Oprogramowanie Xesar | Informacje o wersji
Oprogramowanie Xesar V2.0. 36.17 (opublikowano dnia 24.06.2015 r.)
10
Sieć wirtualna

Przesyłanie uprawnień dostępu poprzez nośniki identyfikacji

Przesyłanie czarnych list poprzez nośniki identyfikacji

Przesyłanie poprzez nośniki identyfikacji informacji o próbach otwarcia za pomocą
zablokowanych nośników

Przesyłanie
za
pomocą
nośników
identyfikacji
informacji
o
innych
nośnikach
identyfikacji usuniętych z komponentu drzwiowego

Zawiadamianie o statusie nośnika identyfikacji zablokowanego w oprogramowaniu

Przesyłanie informacji o stanie baterii za pomocą nośników identyfikacji
11
Dodatkowe nowe funkcje

Nowy pulpit oprogramowania, na którym wyświetlany jest stan drzwi i nośników
identyfikacji
o
Powiadamianie o próbach otwarcia za pomocą zgubionych/zablokowanych
nośników identyfikacji
o
Powiadamianie o nośnikach identyfikacji, które znajdują się jeszcze w obiegu,
ale zostały już zablokowane w oprogramowaniu
o
Powiadamianie o drzwiach z niezaktualizowaną czarną listą
o
Powiadamianie o drzwiach o słabym stanie baterii
o
Powiadamianie o nośnikach bez aktualnego statusu (poszerzenie pamięci do
stosowania z wirtualną siecią)
o
Powiadamianie o niezaktualizowanych nośnikach identyfikacji
o
Powiadamianie o liczbie jednostek kredytowych
o
Informacje o oprogramowaniuplus — pakiety

Nowy sposób przesyłania sygnałów podczas korzystania z nośników identyfikacji

Automatyczna aktualizacja nośników identyfikacji od wersji 1.1 do wersji 2.0

Pakiet oprogramowaniaplus do odblokowywania wirtualnych sieci

Możliwość aktualizacji oprogramowania firmware w trybie serwisowym od wersji 1.1 do
wersji 2.0

Dziennik z protokołowanymi danymi dotyczącymi użytkownika oprogramowania

Możliwość
przypisywania
poszczególnym
osobom
szerszego
dziennego
zakresu
czasowego (do 12 godzin)

Możliwość ustawiania szerszego dziennego zakresu czasowego (do 3 godzin) dla
profilów stałego otwarcia

Centralne szablony dla profilów czasowych poszczególnych osób

Centralne szablony dla profilów czasowych poszczególnych stałych otwarć
Zastrzegamy sobie prawo do wszelkich zmian technicznych i błędów drukarskich
Najnowsze zmiany i ulepszenia w oprogramowaniu Xesar
Oprogramowanie Xesar | Informacje o wersji

Lista zadań konserwacyjnych

Poszerzenie protokołowania dostępu (dla osób)

Ulepszony sposób wprowadzania jednostek kredytowych KeyCredits

Możliwość ustawiania czasu ważności nośników (w dniach)

Wyświetlanie na liście osób pozostałego czasu ważności dla nośników, w tym symbolu
ostrzegawczego X — liczba pozostałych dni

Widoczne są również dalsze informacje odnoszące się do listy osób (profile czasowe,
MasterKey, nośnik zastępczy)

12
Nowe wersje językowe oprogramowania
o
Hiszpański
o
Portugalski
Ulepszenia

Przedział czasowy dla stałych otwarć nie aktywuje się, jeśli baterie są słabe —
ostrzeżenie

Ulepszenia interfejsu graficznego użytkownika

Menu pomocy z łączami do
o
Podręcznika
o
Strony internetowej
o
Sterownika stacji kodującej
o
Formularza wsparcia w przypadku problemów z jednostkami kredytowymi
KeyCredits

Usuwanie błędów różnych typów
________________________________________________________
Oprogramowanie Xesar V1.1.33.11 (opublikowane w dniu 07.08.2014)

Zakres funkcji: taki jak w wersji V1.1.33.9

Dostosowanie wymagań systemowych dla Windows
o
Windows 7 – 32-bit
o
Windows 8.1 – 32-bit
________________________________________________________
Oprogramowanie Xesar V1.1.33.9 (opublikowane w dniu 24.06.2014)
1
Informacje ogólne

Nowe języki: włoski, słowacki, czeski, polski
Zastrzegamy sobie prawo do wszelkich zmian technicznych i błędów drukarskich
Najnowsze zmiany i ulepszenia w oprogramowaniu Xesar
Oprogramowanie Xesar | Informacje o wersji

Wyświetlenie numeru seryjnego komponentów drzwiowych

Ulepszenia interfejsu graficznego użytkownika

Usunięto różne usterki w oprogramowaniu

Pliki aktualizujące firmware, usuwające różne błędy
2
Bezpieczeństwo

Automatycznie
generowane
hasło
użytkownika
„superuser”,
aby
zwiększyć
bezpieczeństwo

Hasło administratora jest definiowane w trakcie procesu instalacji

Nośnik otwierania awaryjnego zastąpiony przez funkcję „MasterKey”

Przekazanie uprawnień typu „MasterKey” (maks. 15 na system, np. klucz dla straży
pożarnej)
3
Dostępność danych

Automatyczna kopia bezpieczeństwa bazy danych

Wskazówka konsekwencji dezinstalacji oprogramowania
4
Zwiększenie łatwości użytkowania

Uproszczone uruchomienie dzięki możliwości importu osób poprzez pliki CSV

Wyświetlenie przyporządkowania drzwi do określonych stref

Wyświetlenie uprawnionych osób dla danych drzwi i stref

Zarządzanie drzwiami bezpośrednio w strefie drzwi

Filtr zdarzeń

Wskazówka na temat ustawienia hasła

Wyświetlenie numeru wersji oprogramowania w nagłówku

Wyświetlenie wersji aplikacji na tablecie
Zastrzegamy sobie prawo do wszelkich zmian technicznych i błędów drukarskich

Podobne dokumenty