Suszarka do rąk ENI-SR/P1 i ENI-SR/L1

Komentarze

Transkrypt

Suszarka do rąk ENI-SR/P1 i ENI-SR/L1
Suszarka do rąk ENI-SR/P1 i ENI-SR/L1
ZASTOSOWANIE
Suszarka do rąk ENI-SR/P1 (wersja prawa) i ENI-SR/L1 (wersja lewa) jest
urządzeniem przeznaczonym do zastosowań kolejowych, montowanym w
przedziale WC wagonu pasaŜerskiego.
DANE TECHNICZNE
Znamionowe napięcie sterownika i silnika wentylatora:
24VDC
Znamionowe napięcie zasilania elementu grzewczego:
230VAC
Zmienność napięć zasilania:
0,7 ÷ 1,2 UZN
Moc elementu grzewczego:
1kW
Pobór prądu z sieci 24V
≤2A
Temperatura pracy:
-25°C ÷ +70°C
Zabezpieczenie przed ciągłą pracą – maksymalny czas ciągłej pracy 20s±10%
Dwustopniowe zabezpieczenie przed przegrzaniem
Sygnalizacja zadziałania zabezpieczenia termicznego
Separacja galwaniczna między obwodem grzewczym, a obudową
Stopień ochrony obudowy:
IP20
Masa:
2,8kg
Wymiary pokazane na rysunku ofertowym
Pozycja pracy:
pionowa
Zakład Elektroniki Przemysłowej ENIKA Sp. z o.o.
91-223 Łódź, ul. Morgowa 11, tel. 042 652 15 55, fax. 042 652 16 11
[email protected], www.enika.pl
BUDOWA
Suszarka do rąk posiada obudowę wykonaną z blachy nierdzewnej.
Wewnątrz umieszczony został czujnik zbliŜeniowy, wentylator wymuszający
przepływ powietrza przez element grzewczy, czujnik zabezpieczenia
termicznego oraz układ sterowania z diodami LED sygnalizującymi
prawidłową oraz błędną pracę urządzenia. Wlot wentylatora, oraz kanał
wylotowy suszarki zabezpieczone zostały metalowymi kratkami przed
dostaniem się ciał obcych. W górnej części obudowy znajduje się listwa
zaciskowa umoŜliwiająca podłączenie do obwodów wagonu.
OPIS DZIAŁANIA
Podanie napięcia zasilania 24VDC i 230VAC wywołuje stan gotowości do
pracy suszarki. Uruchomienie urządzenia następuje po uaktywnieniu
czujnika zbliŜeniowego i po około 20s następuje samoczynne wyłączenie
i przejście ponownie do stanu gotowości do pracy. Ciągłe trzymanie rąk w
polu widzenia czujnika (zaślepienie czujnika) nie powoduje pracy ciągłej
urządzenia (suszarka wyłączy się po 20s ±10%). Ponowne załączenie
suszarki wymaga cofnięcia rąk (usunięcia zaślepienia czujnika) i powtórnego
umieszczenia dłoni pod wylotem. Źródłem ciepła w suszarce jest element
grzewczy o mocy 1kW. Strumień powietrza obmywający grzałkę wytwarzany
jest przez wentylator z poprzecznym przepływem powietrza. Czujniki
zabezpieczenia termicznego podczas normalnej pracy układu mają
zamknięte styki i pozwalają na załączenie stycznika podającego napięcie do
elementu grzewczego. Nadmierny wzrost temperatury wewnątrz suszarki
spowoduje rozwarcie styków czujnika temperatury, co spowoduje otwarcie
stycznika ogrzewania i odłączenie napięcia od obwodu grzewczego.
Ponowne załączenie elementu grzewczego, po wyeliminowaniu przyczyny
przegrzania wymaga załączenia przycisku „RESET TEMPERATURY”
umieszczonego w tylnej części obudowy.
Zakład Elektroniki Przemysłowej ENIKA Sp. z o.o.
91-223 Łódź, ul. Morgowa 11, tel. 042 652 15 55, fax. 042 652 16 11
[email protected], www.enika.pl