MP01100 - Rejestrator temperatury z wyjściem - MERA

Komentarze

Transkrypt

MP01100 - Rejestrator temperatury z wyjściem - MERA
MP01100 - Rejestrator temperatury z wyjściem USB
Urządzenie zostało zrealizowane na bazie nowoczesnego układu rejestratora temperatury typu DS1615 firmy Dallas-Maxim.
Podstawowe właściwości urządzenia:
•
•
•
•
•
•
•
Dokonuje pomiaru bieżącej temperatury w
zakresie od -40 °C do +80 °C z rozdzielczością
0,5 °C
Zapisuje i odczytuje bieżący czas
W trybie automatycznym dokonuje samodzielnie
pomiaru temperatury - użytkownik może
zaprogramować czas pomiędzy kolejnymi
pomiarami w zakresie od 1 minuty do 255 minut
W trybie automatycznym urządzenie zapisuje
wyniki pomiaru temperatury w pamięci
nieulotnej, mogącej pomieścić 2048 próbek
Rejestruje i informuje o wystąpieniu
przekroczenia niskiej lub wysokiej temperatury
alarmowej oraz czasu. Wartości temperatur
alarmowych są określane przez użytkownika
Po podłączeniu do komputera użytkownik może
odczytać z urządzenia zapis zmierzonych temperatur, rozkład temperatur i log
alarmów temperatur granicznych
Do współpracy z komputerem urządzenie wyposażone jest w interfejs USB
Uwaga: W urządzeniu zawarto konwerter interfejsu RS232 na USB, w związku z
czym po podłaczeniu urządzenia do komputera, pojawia się urządzenie pracujące w
standardzie portu szeregowego RS232. Po zainstalowaniu sterownika wirtualnego
portu szeregowego w komputerze pojawia się dodatkowy port szeregowy.
Do pracy w trybie automatycznym układ potrzebuje zasilania bateryjnego o
napięciu od 2,7V do 3,6 V (typowo bateria litowa np. CR2032 o napięciu 3V). W
przypadku zużycia baterii urządzenie sygnalizuje o tym fakcie użytkownika.
Urządzenie wyposażone jest w 1 przycisk (SW) i dwie diody świecące: zielona (D1)
i czerwona (D2).
Przeznaczenie przycisku SW:
•
•
Wymuszenie zewnętrznego startu pomiarów automatycznych
Odczyt statusu pracy urządzenia (sygnalizowanego przez diody
świecące)
Wskazania diod świecących:
•
•
•
•
Rozpoczęcie rejestrowania - 4 błyśnięcia obu diód naraz
Po wciśnięciu przycisku: 4 błyśniecia obu diód naprzemian
(czerwona-zielona-czerwona-zielona) - rozpoczęty tryb
pomiarowy ale nie dokonano jeszcze pierwszego pomiaru
Po wciśnieciu przycisku: 4 błyśnięcia diody zielonej: temperatura
jest rejestrowana i nie wystąpiło ani jedno przekroczenie
temperatury alarmowej
Po wciśnieciu przycisku: 4 błyśnięcia diody czerwonej:
temperatura jest rejestrowana i wystąpiło przynajmniej jedno
przekroczenie temperatury alarmowej
Urządzenie współpracuje między innymi z programem DS161x.exe
udostępnionym bezpłatnie przez firmę Dallas.
Możliwości programu przedstawiają poniższe rysunki:
Główne okno programu:
•
•
•
•
możliwość ustawienia parametrów pracy układu
- odstęp pomiędzy pomiarami w trybie automatycznym
- opóźnienie pomiaru
- wybór rodzaju startu pomiarów: z poziomu programu lub z wykorzystaniem przycisku SW w urządzeniu
- ustawienie wartości temperatur alarmowych
podgląd statusu pracy urządzenia
wyczyszczenie pamięci urządzenia
edycję pamięci podręcznej urządzenia
MERA-PROJEKT, UL. PRZEMYSŁOWA 11, LOK. 7, 35-105 RZESZÓW, TEL. 0502 612 759
www.meraprojekt.com.pl
Główne okno programu
Okno ustawienia daty i czasu urządzenia (możliwość
synchronizacji z zegarem komputera)
Okno zmian temperatury w czasie ( z możliwością zapisu
danych do pliku tekstowego)
MERA-PROJEKT, UL. PRZEMYSŁOWA 11, LOK. 7, 35-105 RZESZÓW, TEL. 0502 612 759
www.meraprojekt.com.pl
Okno rozkładu temperatur
Okno logów zaistniałych alarmów
Oprogramowanie, sterowniki i dodatkowe informacje na naszej stronie:
www.meraprojekt.com.pl
MERA-PROJEKT, UL. PRZEMYSŁOWA 11, LOK. 7, 35-105 RZESZÓW, TEL. 0502 612 759
www.meraprojekt.com.pl