zapraszamy na bezpłatne szkolenie !!! operator koparko

Komentarze

Transkrypt

zapraszamy na bezpłatne szkolenie !!! operator koparko
Projekt „Z ciągnika na koparkę – nowy zawód dla rolnika”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Człowiek – najlepsza inwestycja
ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE !!!
OPERATOR KOPARKO - ŁADOWARKI
Projekt skierowany jest do 55 mężczyzn i 5 kobiet zatrudnionych w rolnictwie mieszkających na terenie
województwa łódzkiego, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz zdobyć nowy zawód, jakim jest
operator koparko-ładowarki.
W ramach projektu oferujemy:
Kurs operatora koparko – ładowarki, który składa się z części teoretycznej – 116 godzin oraz części
praktycznej – 60 godzin,
l Warsztaty interpersonalne – 16 godzin,
l Warsztaty z doradcą zawodowym – 16 godzin.
l
Zapraszamy osoby, które:
Są ubezpieczone w KRUS !
l Ukończyły 18 rok życia,
l Zamieszkują na terenie gminy wiejskiej, miejsko - wiejskiej lub miejscowości do 25 tys. mieszkańców
województwa łódzkiego,
l Nie są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,
l Deklarują chęć odejścia z rolnictwa - zmiany zawodu.
l
UWAGA: Dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc!
W przypadku zgłoszenia się większej ilości osób w pierwszej kolejności będą przyjmowane kobiety, w drugiej
kolejności będzie brany pod uwagę brak wcześniejszego zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, a następnie
termin zgłoszenia.
Spotkania informacyjne zostaną zorganizowane w powiecie: skierniewickim, brzezińskim, rawskim,
zgierskim i łęczyckim.
Szczegółowe informacje na stronie
www.operatorkoparki.eu
oraz w Biurze Projektu:
Lider Projektu
EKO-WILANÓW A.J. Kowalczyk Sp. komandytowa
90-410 Łódź, ul. Piotrkowska 29
tel.: (42) 633-59-80, 669-101-301
Partner Projektu
Plakat współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne dokumenty