Porównanie Umów Licencyjnych firmy Microsoft

Komentarze

Transkrypt

Porównanie Umów Licencyjnych firmy Microsoft
Porównanie Umów Licencyjnych
firmy Microsoft
Umowy: Microsoft Products and Services Agreement, Microsoft Select Plus
Agreement i Microsoft Online Subscription Agreement
Porównanie możliwości dokonywania
zakupów w modelu transakcyjnym
programu licencjonowania
grupowego firmy Microsoft
umożliwia znalezienie najlepszego
rozwiązania dla każdej organizacji.
Kompleksowa umowa Microsoft
Products and Services Agreement
dotyczy wszystkich zakupów
oprogramowania i usług online
dokonywanych przez przedsiębiorstwo
lub instytucję w modelu transakcyjnym.
Pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze
poprzez skonsolidowanie transakcji
w celu uzyskania optymalnych cen
(umowy komercyjne). Dzięki niej
zmniejsza się również obciążenie
administracyjne związane
z zarządzaniem wieloma umowami.
Umowa Microsoft Select Plus pozwala
automatycznie korzystać z obniżek cen
przy dokonywaniu zakupów
oprogramowania w modelu
transakcyjnym dla całej firmy, a także
usprawnia zarządzanie zasobami
na potrzeby partnerów afiliacyjnych
i działów. Wycofywanie umów Select
Plus w odniesieniu do umów
komercyjnych rozpocznie się w lipcu
2015 r. Umowy te zostaną ostatecznie
zastąpione umowami MPSA.
Microsoft Online Subscription
Program to program subskrypcyjny
przeznaczony dla przedsiębiorstw
i instytucji, które chcą sprawnie
subskrybować, aktywować,
konfigurować i utrzymywać usługi
w przystępnej cenie. Dzięki niemu firmy
mogą elastycznie dodawać kolejne
usługi online.
Okres obowiązywania
Wielkość docelowego odbiorcy
Umowa
Microsoft
Products and
Services
Agreement
Umowa
Microsoft Select
Plus Agreement
Umowa
Microsoft Online
Subscription
Agreement
Umowa
niewygasająca
Od 250
użytkowników wzwyż
Umowa
Umowa
niewygasająca
niewygasająca
Od 250
5 użytkowników
użytkowników wzwyż
Dostępne produkty
Licencja


Licencja + Software Assurance


Software Assurance



Usługi online
Uwzględnienie oprogramowania
lokalnego przy ustalaniu poziomu
cenowego
Uwzględnienie usług online przy
ustalaniu poziomu cenowego
Ustalanie poziomu cenowego
na podstawie wszystkich zakupów
w obrębie podobnych typów kont
Typy kont: komercyjne, administracji
Tak, z oddzielnymi
publicznej i edukacyjne —
Kontami Zakupowymi
dopuszczalne w ramach jednej Umowy
Ramowej
Obsługa wielu aktywnych partnerów
w ramach jednego konta
Sumowanie punktów za produkty
w obrębie podobnych typów kont
Dostępność pakietu Software
Assurance







Samodzielne konfigurowanie
i używanie usług online przed
złożeniem zamówienia
Okres subskrypcji
Rozwiązania Microsoft w zakresie
płatności
Ceny i płatności





25–36 miesięcy w
25–36 miesięcy
Miesiąc lub rok
przypadku pakietu
w przypadku pakietu
Software Assurance,
Software Assurance
maksymalnie 12
miesięcy w przypadku
usług online

Dostawca rozwiązań
w zakresie
licencjonowania

Dostawca rozwiązań
w zakresie
licencjonowania
Bezpośrednio
od firmy Microsoft

Podobne dokumenty