Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Komentarze

Transkrypt

Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
Szpital Powiatowy Imienia Miłosierdzia Bożego w Limanowej
Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
KIEROWNIK ODDZIAŁU
lek. Zygmunt Chaja
specjalista ortopeda-traumatolog
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
piel. dypl. Małgorzata CHUDY
Lekarze:
dr n. med. Bronisław SOWA - specjalista ortopeda-traumatolog, z-ca kierownika oddziału
lek. Jacek MIGDAŁ – specjalista ortopeda-traumatolog
lek. Bartosz GROCHOWSKI - specjalista ortopeda-traumatolog
lek. Robert ŻMUDA – specjalista ortopeda-traumatolog
lek. Dariusz KITA – ortopeda-traumatolog
lek. Wojciech RUSEK - specjalista ortopeda-traumatolog
lek. Roman MAKARA - w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii
1
Szpital Powiatowy Imienia Miłosierdzia Bożego w Limanowej
lek. Marcin MUSIAŁOWICZ - w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii
lek. Andrzej SOWA - w trakcie specjalizacji z ortopedii i trumatologii
Kontakt:
Sekretariat: 18/ 33-01-700 w. 811
Dyżurka lekarska: 18/ 33-01-712
Dyżurka pielęgniarek: 18/ 33-01-713
Charakterystyka oddziału:
Oddział zajmuje się kompleksowym leczeniem urazów, schorzeń oraz zniekształceń wrodzonych i nabytych w obrębie
narządu ruchu, z zastosowaniem nowoczesnych metod diagnostycznych i operacyjnych. Dysponuje samodzielną salą
operacyjną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, umożliwiający przeprowadzanie skomplikowanych zabiegów.
Najczęściej wykonywane zabiegi to:
●
●
●
●
●
●
●
●
endoprotezoplastyka całkowita (cementowa i bezcementowa) stawu biodrowego
endoprotezoplastyka stawów kolanowych
endoprotezoplastyka bipolarna stawów bodrowych
kapoplastyka
zabiegi rewizyjne protez
zabiegi artroskopowe stawu kolanowego, barkowego i skokowego
eczenie urazów narządu ruchu nowoczesnymi metodami zespoleń (zespolenia śródszpikowe, metodą MIPO z
użyciem płyt LCP, DHS, które znacznie skracają okres unieruchomienia)
rekonstrukcja więzadła krzyżowego, palucha koślawego, ścięgien ręki oraz dekompresji nerwów obwodowych
Ponadto oddział zajmuje się również leczeniem:
●
●
●
●
●
●
●
urazów reki,
zapaleń w zakresie narządu ruchu
zaburzeń zrostu kostnego
urazów głowy
chorób kręgosłupa
wad wrodzonych
owrzodzeń skóry kończyn dolnych
Ze względu na specyfikę leczonych schorzeń, które często powodują czasową lub stałą niepełnosprawność, na
oddziale prowadzona jest rehabilitacja pacjentów po urazach, a także pacjentów ze schorzeniami reumatoidalnymi
pod opieką magistra rehabilitacji.
Po leczeniu szpitalnym istnieje możliwość kontynuowania leczenia w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.
Liczba łóżek: 41
2
Szpital Powiatowy Imienia Miłosierdzia Bożego w Limanowej
Lokalizacja: I piętro budynku głównego szpitala.
3

Podobne dokumenty