Instrukcja e-Platforma

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja e-Platforma
Instrukcja e-Platforma
Rys.Strona główna
1. Pierwsze logowanie
2. Fv Zakupowe (Faktury Zakupowe)
3. O ePlatformie
4. Pliki do pobrania
5. Weryfikacja podpisu
6. Zmiana hasła
6.2. Odzyskiwanie utraconego hasła
7. Udostępnienie faktur
8. FAQ
9. Dane kontaktowe
1.
1.Pierwsze logowanie na e-platforme
W celu pierwszego logowania na podany adres e-mail zostanie wysłany link jednorazowy.
Po naciśnięciu na słowo „Link” zostaniesz automatycznie zalogowany,
Naciśnij - Link do
pierwszego logowania
Rys. e-mail z pierwszym logowaniem
2.
Podczas pierwszego logowania zostanie wyświetlony regulamin w którym znajdują się
ogólne postanowienia korzystania z platformy oraz podstawowe informacje. Regulamin
należy zaakceptować w celu zalogowania się na stronę główną.
Zaznacz okienko i akceptuj regulamin naciskając „Dalej>>”.
Zaznaczamy okienko
i naciskamy „Dalej>>”
Rys. Regulamin korzystania z e-platformy
3.
Po przejściu na stronę główna zostaną wyświetlone faktury, które są
aktualnie do pobrania.
Obok nowej faktury widoczny będzie symbol zamkniętej koperty.
Rys. Faktury
4.
1. Fv Zakupowe (Faktury Zakupowe)
Rys. Faktury
W tym miejscu widoczne są wszystkie twoje faktury. Czerwona gwiazdka
przy liczbie faktury oznacza nie odczytaną fakturę.
Po wybraniu faktury możemy ją otworzyć lub pobrać w pliku pdf.
Rys. Numer faktury
Po wybraniu faktury najedź na numer faktury kursorem myszy i naciśnij prawym
przyciskiem myszy, w tym momencie otworzy się podgląd faktury.
Rys. Oryginał faktury
W celu pobrania oryginału faktury należy nacisnąć na symbol koperty.
5.
2. O ePlatformie
Rys. O ePlatformie
Tutaj znajdują się informację o czasie archiwizacji faktur na serwerze ePlatformy
jest to 6 lat od roku w którym dana faktura została wygenerowana.
6.
3. Pliki do pobrania
Rys. Pliki do pobrania
W zakładce Pliki do pobrania znajdziesz dwa przydatne programy.
Pierwszy to Szafir Demo program do weryfikacji elektronicznego podpisu.
Drugi to Adobe Reader program służy do otwierania plików w formacie pdf.
Rys. Pobieranie
W celu pobrania żądanej aplikacji naciśnij „pobierz”.
7.
4. Weryfikacja podpisu
Rys. Weryfikacja podpisu
W tej zakładce znajduje się bardzo szczegółowo opisany sposób korzystania z
programu Szafir Demo.
8.
5. Zmiana hasła
Rys. Zmiana hasła
W zakładce „Zmiana hasła” możemy zaktualizować dotychczasowe hasło w celu
zwiększenia bezpieczeństwa konta.
Uwaga!!! w zakładkę Zmiana Hasła należy wejść od razu po pierwszym logowaniu
lub po otrzymaniu e-mail dotyczącego utraconego hasła !!!
Rys. Pola zmiany hasła
Aby zmienić hasło należy wprowadzić stare hasło, nowe oraz potwierdzić nowe hasło
po czym naciśnij „Zapisz”.
W przypadku otrzymana hasła jednorazowego wprowadź tylko nowe hasło oraz
potwierdzić nowe hasło po czym naciśnij „Zapisz”.
9.
6.2. Odzyskiwanie utraconego hasła
W celu odzyskania utraconego hasła, wejdź na stronę www.e-solid.pl. Następnie
naciśnij na opcję „Zapomniałeś hasła ?”
Naciskamy
„Zapomniałeś Hasła”
Rys. Strona główna e-platformy
W tym momencie otworzy się strona odzyskiwania hasła. W okienku „login” należy
wpisać adres e-mail lub numer klienta bez zer do którego zostało przypisane konto,
dzięki czemu na wskazany adres zostanie wysłane hasło jednorazowe.
Wpisujemy adres
e-mail lub numer klient
Rys. Strona odzyskiwania hasła
Naciskamy
„Przypomnij”
Po około 1 minucie na swojej skrzynce e-mail powinieneś znaleźć wiadomość z linkiem do logowania na
e-platforme
Uwaga!!! hasło jednorazowe jest ważne 5 dni !!!
10.
Naciśnij -Link do
logowania
Rys. E-mail z hasłem jednorazowym
Po naciśnięciu na słowo „link” zostaniesz automatycznie zalogowany do platformy.
Następnie możesz dokonać zmiany hasła w zakładce „Zmiana hasła”.
Zmiana Hasła
Rys. Faktury
11.
W polach zaznaczonych poniżej wpisujesz nowe hasło. Od tego momentu
możesz już logować się do e-platformy.
Nowe Hasło,
Potwierdzenie
Rys. Zmiana hasła
Potwierdzenie
zmiany danych
Rys. Potwierdzenie zmiany
12.
6. Udostępnienie faktur
Rys. Udostępnienie faktur
W tej zakładce możesz upoważnić inne konto do dostępu na e-platformie.
Na przykład w sytuacji, kiedy posiadasz dwa symbole klienta, za pomocą jednego
konta możesz mieć podgląd do wszystkich faktur.
Rys. Pole na symbol klienta
W tym celu należy wpisać drugi numer klienta identyfikujący konto, na
którym będą miały również pojawiać się twoje faktury i naciśnij „zapisz”.
13.
7. FAQ
Rys. FAQ
7. FAQ. W tej zakładce znajdują się przydatne informację o e-fakturach takie jak:
ustawy dotyczące e-faktur, korzyściach płynących z posiadania dostępu
do e-faktur itp.
14.
Rys. Dane kontaktowe
Tutaj znajdują się dane kontaktowe do firmy SOLID, W przypadku pytań
lub problemów z e-platformą możesz kontaktować się z nami pisząc na adres
e-mail [email protected] lub dzwoniąc na numer telefonu 22 668 60 06
Rys. Wylogowanie
Pracę z systemem należy zakończyć za pomocą opcji „Wyloguj”
15.

Podobne dokumenty