Harmonogram zajęć w Klubie Pracy w miesiącu marcu 2010 roku

Komentarze

Transkrypt

Harmonogram zajęć w Klubie Pracy w miesiącu marcu 2010 roku
HARMONOGRAM ZAJĘĆ W KLUBIE PRACY
MARZEC 2010r.
POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ZAPRASZA WSZYSTKIE
ZAINTERESOWANE OSOBY BEZROBOTNE LUB POSZUKUJĄCE PRACY DO
KORZYSTANIA Z BEZPŁATNEJ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU
PRACY W RAMACH ZAJĘĆ WARSZTAWOWYCH W KLUBIE PRACY
Na indywidualne konsultacje zapraszamy w każdy piątek w godz. 7:45 do 15:45
Na zajęcia aktywizacyjne zapraszamy:
02.03.2010r. ,, Jak sporządzić życiorys zawodowy i list motywacyjny’’
04.03.2010r. ,, Jak sporządzić życiorys zawodowy i list motywacyjny’’
09.03.2010r.,,Jak przygotować się do spotkania z pracodawcą
-rozmowa kwalifikacyjna”
11.03.2010r.,, Jak przygotować się do spotkania z pracodawcą
- rozmowa kwalifikacyjna”
16.03.2010r.,, Jak i gdzie szukać pracy?’’
18.03.2010r.,, Jak i gdzie szukać pracy?”
23.03.2010r.,, Jak sporządzić życiorys zawodowy i list motywacyjny’’
25.03.2010r.,, Jak sporządzić życiorys zawodowy i list motywacyjny’’
30.03.2010r.,, Jak przygotować się do spotkania z pracodawcą
- rozmowa kwalifikacyjna’’
kontakt:
Alicja Bargiel-Lider Klubu Pracy
Tel.071 399-50-67, pok.208

Podobne dokumenty