Urazy rowerowe. W Oddziale Chirurgii Dziecięcej

Komentarze

Transkrypt

Urazy rowerowe. W Oddziale Chirurgii Dziecięcej
W Oddziale Chirurgii Dziecięcej leczymy dzieci po urazach. Dużą ich część stanowią upadki
z roweru. Najczęściej są to urazy głowy. Jest ona najbardziej narażona na zranienia.
Najczęstsze obrażenia głowy to: otarcia naskórka na twarzy, złamania kości czaszki.
Niestety zdarzają się również urazy mózgu np. krwiaki wewnątrzczaszkowe, które mogą
prowadzić do śmierci.
Mimo, że w Polsce nie ma obowiązku używania kasku, jesteśmy przekonani i wiemy z
własnego doświadczenia, że wiele urazów głowy spowodowanych upadkiem z roweru
można byłoby uniknąć gdyby dziecko miało założony kask. Jako lekarze uważamy, że kask
powinien być nieodzownym elementem wyposażenia każdego rowerzysty. Dobry kask
można dopasować do wymiarów głowy, jest lekki, wygodny często kolorowy i twarzowy.
Wielu znanych kolarzy zawodowych np. Lance Armstrong, 7-krotny tryumfator Toure de
France podkreśla, że ochrona głowy jest niezbędna bo nawet niefortunny upadek przy małej
prędkości może skończyć się tragicznie.
APELUJEMY DO WSZYSTKLICH RODZICÓW !!!!!!!!!!!
ZAKŁADAJCIE DZIECIOM KASK NA GŁOWĘ ZANIM WSIĄDZIE NA
ROWER. PODCZAS UPADKU MOŻE ZAPOBIEC UTRACIE ZDROWIA,
A NAWET ŻYCIA
Dokument pobrany ze strony www. dar-pomocy.pl

Podobne dokumenty